krywlany

Dnia 14.10.2014 r. zostałem nieprawomocnie skazany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku na 3 miesiące więzienia w zawieszeniu na 2 lata na podstawie art. 212 Kodeksu Karnego. w sprawie o sygn akt XV K 346/14 za 2 wpisy na forum internetowym „A jeszcze większą aferą jest że firma EKOTON która wybrano do dokumentacji lotniska (chociaż jej oferta PO=dlegała odrzuceniu jako przekraczająca o 300 tys zł maksymalna cenę) pisała w swoich „Raportach Oddziaływania na środowisko” że Galeria Handlowa przy ul. Monte Cassino „może powstać” chociaż było to sprzeczne z Miejscowym Planem Zagospodarowania czyli poświadczała nieprawdę w dokumentach urzędowych. FIRMA EKOTON BYŁEJ URZĘDNICZKI URZĘDU MIASTA BIAŁYSTOK OSZUKUJE INWESTORÓW=TAM GDZIE SKNOCĄ DOKUMENTACJĘ INWESTYCJE SPRZECZNE Z PRAWEM NIE POWSTAJĄ NP. LOTNISKO, W/W GALERIA”
Sędzia Aneta Kamieńska nie zachowała bezstronności oddalając w pośpiechu m.in. wnioski o przesłuchanie świadków którzy mogli potwierdzić że kwestionowane stwierdzenia nie są pomówieniem a prawdą i oddalając także wniosek o jej wyłączenie ze sprawy złożonego na podstawie faktu że Prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku Tomasz Kałużny jest jednocześnie pracownikiem/ wykładowcą na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, dla którego Kampusu Uniwersytetu dokumentację sporządzała również pozywająca mnie firma Ekoton. Stąd złożono wniosek o wyłączenie sędziów Sądu Rejonowego w Białymstoku z powodu podejrzenia braku bezstronności. Ponadto od kilku lat sędziowie tego sądu blokują rejestrację założonych przez mnie 3 stowarzyszeń: Stowarzyszenia Osób Poszkodowanych przez Prezesa Sądu Rejonowego w Białymstoku Tomasza Kałużnego, Stowarzyszenia Osób Poszkodowanych przez Prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego, i Stowarzyszenia Osób Poszkodowanych przez przez Urzędy, Sądy, Sędziów, Urzędników, Instytucje, Partie, Polityków, Media, Policję i Straż Miejską
Dla przykładu: Wypowiedź marszałka województwa podlaskiego Jarosława Zygmunta Dworzańskiego z 21.10.2014 r. o przyczynach nie powstania podlaskiego lotniska dotycząca firmy Ekoton: „trafił nam się nierzetelny partner”.
(Wywiad z marszałkiem Jarosławem Zygmuntem Dworzańskim)

Urząd Marszałkowski województwa podlaskiego domaga się w Sądzie Okręgowym zwrotu od firmy Ekoton 1 mln 800 tys. zł + odsetki za nierzetelnie wykonaną przez Ekoton dokumentację przez co nie powstało lotnisko na Podlasiu.
„Dziwnym zbiegiem okoliczności” kiedy pojawiłem się na spotkaniach przedwyborczych PO i Truskolaskiego zadając niewygodne pytania na drugi dzień pojawiły się artykuły mnie szkalujące: http://www.wspolczesna.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=%2F20141021%2FREG00%2F141029921 i http://www.poranny.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20141021/BIALYSTOK/141029892
Rafał Kosno