sprzeciw

#stopCETA to szeroka akcja protestacyjna Młodzieży Wszechpolskiej. Demonstracje odbędą się w całym kraju. Wspólnie stańmy w obronie polskiej racji stanu!

Prawdopodobnie już 27 października na szczycie UE-Kanada może zostać podpisana groźna umowa CETA, która cieszy się aprobatą ze strony polskiego rządu. Jej postanowienia doprowadzą w praktyce do unicestwienia polskiego rolnictwa poprzez zalew rynku tanią, genetycznie modyfikowaną(!) żywnością, w tym mięsem. Nagły wzrost podaży spowoduje, że rodzime, zdrowe produkty spożywcze mogą nie wytrzymać konkurencji cenowej. Towarzyszyć temu będzie drastyczne obniżenie lub w niektórch wypadkach całkowite zniesienie ceł handlowych. CETA to także zniesienie ograniczeń dla wielkich, zagranicznych korporacji, czyli cios w polskich małch i średnich przedsiębiorców. Niepokojąca jest również wzmożona aktywność Stanów Zjednoczonych. Część postanowień CETA to próba forsowania założeń innej niebezpiecznej umowy – TTIP, czyli politycznych i ekonomicznych interesów USA w Europie, w tym Polsce.

Wychodząc na przeciw propagandzie establishmentu, Młodzież Wszechpolska głosi prawę i postanawia bronić interesów Polski. Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu i apelujemy o pomoc w jego promocji.

Czołem Wielkiej Polsce!

https://www.facebook.com/events/198864057212040/

 

Nowy generalny gubernator w Polsce. 300 posłów RP zdrajców i szubrawców co zagłosowali w Sejmie za CETA, która to pogrzebie naszą Ojczyznę.

Po owocach ich poznacie. Zobaczcie listę „grabarzy Polski”
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=8&NrPosiedzenia=27&NrGlosowania=27

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Wysyłajcie protesty, wyjdźcie na ulicę, pokarzcie tym sejmowym parchom kto w tym kraju ma władzę bo za kilka lat nie będziecie mogli dzieciom spojrzeć w oczy! 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

W załączeniu tekst podjętej uchwały Zarządu P-PZN przeciwko podpisaniu układu CETA i stacjonowaniu wojsk NATO bez narodowego referendum w obydwu przypadkach oraz przygotowany wzór listy dla organizacji i osób fizycznych popierających naszą akcję. Protesty można wysyłać indywidualnie na adresy mailowe Biura Prezydenta R.P.: <listy@prezydent.rp>; Biuro Premiera RP: <kontakt@kprm.gov.pl>; Biuro Sejmu: <listy@sejm.gov.pl> oraz do innych organów władzy.

Warszawa 2016.10.03

Protest przeciwko podpisaniu porozumienia CETA

Polsko-Polonijne Zgromadzenie Niepodległościowe
ul. Słodowiec 8 m 66, Warszawa 01-708

Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dr Andrzej Duda
Premier Rzeczypospolitej Polskiej Pani Beata Szydło
Wszyscy Panowie Posłowie i wszystkie Panie Posłanki Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Wszystkie Panie Senator i Panowie Senatorowie
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Media: Wszystkie Stacje Radiowe, Telewizyjne, Redakcje Gazet.
Obywatele i Obywatelki Rzeczypospolitej Polskiej

Organizacje współpracujące w ramach Polsko – Polonijnego Zgromadzenia Niepodległościowego oraz inne organizacje umieszczone na załączonej liście są przeciwne podpisaniu przez Polskę porozumienia CETA.

Porozumienie powyższe podobnie jak Traktat Lizboński oraz wprowadzenie obcych wojsk na terytorium Polski spowodują dalsze uzależnienie Polski od ponadnarodowych organizacji finansowych i militarnych a tym samym dalsze ograniczenie niepodległości Polski.

Działanie to jest sprzeczne z art. 127 § 1 i § 2, Kodeksu Karnego, który brzmi:
Art. 127. § 1. Kto, mając na celu pozbawienie niepodległości, oderwanie części obszaru lub zmianę przemocą konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje w porozumieniu z innymi osobami działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności”.
§ 2. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Ograniczenie polskiej tożsamości narodowej niemal całkowicie wyeliminuje możliwość odzyskania wyprzedanego niezgodnie z zasadami uczciwego handlu polskiego majątku narodowego.

Porozumienia TTIP jak i CETA stworzą możliwość dostarczania na polski rynek taniej i genetycznie modyfikowanej żywności, której spożywanie będzie zagrażało zdrowiu obywateli RP. Wykorzystanie wysoko rozwiniętej amerykańskiej technologii produkcji przemysłowej przy jednoczesnym wykorzystaniu taniej siły roboczej w Meksyku (niekiedy poniżej jednego dolara za godzinę) spowoduje zniszczenie polskiego rzemiosła. Zarówno dostarczanie na polski rynek taniej żywności jak i amerykańskich produktów przemysłowych pozbawi środków do życia miliony obywateli RP oraz będzie prowadzić do obniżenia dochodów państwa pochodzących z podatku.

Przedstawione wnioski nie są gołosłowne. Podpisany układ NAFTA pomiędzy USA a Meksykiem zwiększył bezrobocie w Meksyku dwunastokrotnie. Podpisanie powyższych porozumień będzie dokonane wbrew art. 146 § 4 i § 7Konstytucji RP.

Uważamy, że Ustawa o Prywatyzacji Przemysłu, Traktat Lizboński, wprowadzenie obcych wojsk na teren Polski zostały dokonane nielegalnie ponieważ jako działania niezmiernie istotne dla Obywateli i Państwa Polskiego powinny być poprzedzone referendum narodowym. Podobnie podpisanie jednego z porozumień CETA lub TTIP powinno być poprzedzone referendum narodowym.

Domagamy się przeprowadzenia referendum dotyczącego wprowadzenia do Polski wojsk NATO oraz referendum na zgodę Narodu na podpisanie CETA. Występujemy również do innych państw Grupy Wyszehradzkiej o niepodpisywanie porozumienia CETA.
Do protestu jest załączona lista organizacji i osób fizycznych, które są przeciwne podpisaniu przez Polskę porozumienia CETA, oraz wprowadzeniu do Polski wojsk NATO bez referendum.

Za Polsko-Polonijne Zgromadzenie Niepodległościowe

Mgr inż. Adam Bednarczyk
Uczestnicy nadzwyczajnego zebrania rządu PPZN

WYBRANE KOMENTARZE 

Admin 4 października 2016 at 09:48

Uwaga, wszystkie akcje antyaborcyjne, czarne marsze i podobnego typu akcje są działaniami dezinformacyjnymi mającymi na celu odciągnięcie uwagi od bandyckich działań polskiego rządu niezgodnych z prawem i Konstytucją RP.
Też należy o tym głośno mówić, bowiem ruch antyaborcyjny został opanowany przez agentów międzynarodowej sitwy NWO.

sprawdzam 4 października 2016 at 14:15

Tak czy inaczej wysyłać je moim zdaniem trzeba, bo to namacalny dowód na to, że nie identyfikujemy się z nimi i to co robią – jak czasy się może odmienią – obciąża wyłącznie ich.

Wojwit 4 października 2016 at 10:06

De jure takie porozumienie nie powinno być ważne, bo stoi w sprzeczności z ustawą główną czyli Konstytucją RP. Ale lisbonka też jest niezgodna z naszą konstytucją a… obowiązuje.

Admin 4 października 2016 at 11:36

Nie obowiązuje. Jest forsowana, a to jest duża różnica. Nie może obowiązywać nic co jest niezgodne z Konstytucją. Wprowadzanie taki „praw” jest działalnością kryminalną. Podobnie jak działalność mafijna, która narzuca swoje „prawa”.
Prędzej czy później zbrodniarze zostaną rozliczeni. Hitlerowcy też działali „zgodnie z prawem”, a mimo to byli rozliczani za ludobójstwo.

Graża 4 października 2016 at 12:41

ale Bayer produkuje i kupił sobie Monsato, zapewne nie po to by uzdrowić świat, poświęcili trochę z grona głupich, które uwierzyły w ich szatańskie teorie i wykonywały ,,brudną robotę”, ale to nie chodzi o tych osądzonych, chodzi o zmianę mentalności ludzi na świecie, o odczłowieczenie Ludzkości, LUDZIE MUSIMY BRONIĆ CZŁOWIECZEŃSTWA, EKSPONOWAĆ JE I SZANOWAĆ JAK NAJCENNIEJSZY SKARB I NAJWIĘKSZĄ DUMĘ, WRAŻLIWOŚĆ TO WŁAŚNIE JEST PIERWIASTEK BOSKOŚCI W CZŁOWIEKU – ja osobiście nie widzę już innej drogi poza mówieniem i rozpowszechnianiem prawdy, tak po ludzku pokładam jeszcze dużą nadzieję w umiejętnościach informatyków, bo to jest teraz wielka siła, choć i niebezpieczeństwo, chyba największa, ale czy ich umiejętności będą wykorzystane w obronie Ludzkości czy sprzedadzą się wrogom Człowieczeństwa…? Szanujmy ludzi ubogich, szlachetnych, wmówiono, wmawia się społeczeństwom, że w jednym pokoleniu, ach, w połowie życia można mieć dom, samochód, ogród, pałac, zgrabne ciało, wykształcone dzieci, WSZYSTKO!!! za ,,małą” cenę – twój czas – aby nie myśleć, nie czuć, nie poznać kim jesteś CZŁOWIEKU!!! wszytko zorganizują, wszytko powiedzą, ułatwią i zawsze zabierają czas i spokój, wypełnią każdą sekundę – pobudzą każdy instynkt, szczególnie lubią sięgać po te najniższe i wmawiać że są najsilniejsze i najważniejsze – poświecili tylko garstkę ich sług, swój plan realizują! Wierze panie Marku w to: Prędzej czy później zbrodniarze zostaną rozliczeni, i bardzo czekam, że odwrócą się proporcje sił wpływania i decydowania o Życiu i jego jakości dla nas wszystkich.

Admin  4 października 2016 at 11:35

https://dzialaj.akcjademokracja.pl/surveys/37

greg2014 4 października 2016 at 12:55

kk7qq
4 października 2016 at 12:48
Episkopat udaje oburzenie gdy tymczasem : Rabin Schudrich: Chcę wyrazić solidarność ze wszystkimi kobietami walczącymi w obronie ich godności i praw

„Moja dwar Tora w poniedziałek 3 października poświęcona będzie prawom i godności kobiety w judaizmie” – poinformował naczelny rabin Polski Michael Schudrich. W ten sposób chce on wyrazić solidarność z kobietami, które protestowały dziś na ulicach miast Polski w obronie swoich praw.

http://natemat.pl/191421,episkopat-oburzony-z-powodu-czarnego-protestu-a-tymczasem-rabin-michael-schudrich-wyraza-solidarnosc-z-kobietami?fb

kk7qq 4 października 2016 at 13:04

Strajk kobiet” Ci rodzice zabierają swoje dzieci na protest. I napisali im świetne usprawiedliwienia

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114871,20781189,strajk-kobiet-ci-rodzice-zabieraja-swoje-dzieci-na-protest.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Gazeta

Tak wiec niech teraz Ci RODZICE zabiorą je na PROTEST przeciwko podpisaniu porozumienia CETA !!!

i niech napiszą jeszcze fajniejsze usprawiedliwienia !

sprawdzam 4 października 2016 at 15:08

http://businessinsider.com.pl/wiadomosci/ratyfikacja-swiatowej-umowy-klimatycznej-zatwierdzona/xvyn9sk
PE zatwierdził ratyfikację światowej umowy klimatycznej, która ma pomóc w walce z globalnym ociepleniem

greg2014 4 października 2016 at 15:11

Mielenia bzdur dochodowych dla cwaniaków ciąg dalszy i nieustający.

sprawdzam 4 października 2016 at 15:56

Tak, tylko proces przybiera na sile.

Waldemar Resiak 4 października 2016 at 16:44

Jak powiedzcie wytłumaczyć, że zimy są „ciepłe”, że ogólnie od kilku lat nie ma zimy, bo dwa tygodnie mrozu i śnieg sporadycznie w styczniu i lutym to nie zima… Albo wrzesień z tego roku, gdzie nawet kropla deszczu nie spadła u mnie w zachodniopomorskim przez cały miesiąc. Albo jak wytłumaczyć, że stan wody w jeziorach (zachodniopomorskie – drawski park krajobrazowy) znacząco spada i to w ekspresowym tempie w ostatnich 5 latach? Ostatnio Pan Marek pisał, że globalne ocieplenie to ściema całkowita, a temperatura nie drgnęła w ostatnich latach, ale ja osobiście zauważam coś innego. Uważam, że coś się na pewno zmienia, a „elity” wykorzystują to do własnej gry, między innymi do oprysków chemicznych (chemitrails) czy nakładania podatków z dupy i narzucania chorych – wyniszczających gospodarki zakazów/limitów. Ale niech ktoś mi wytłumaczy te pytania powyżej.

Majestic 4 października 2016 at 19:25

możemy mówić jedynie o przesuwaniu klimatu , taka ingerencja doprowadza jedynie do chaosu pogody ,to są mordercy Ameryka łacińska Amazonia tam jest świadoma dewastacja , zatrute wody plankton umiera który kumulował Co2 prawie wyzdychał ,temat jest rozległy a oni oprócz trucia robią kasę , wystarczyłoby w oceanach rozsypać tlenek żelaza co by zwiększyło ilosc planktonu i mamy epokę zimna , tak wiec to wielka ściema ponadto uprawy GMO będą odporne na te trucizny jak wszystko wytrują to rządy wprowadza na masowa skale GMO

Majestic 4 października 2016 at 20:16

klimat to sprawa czysto energetyczna negatywny ORGON i pozytywny ORGON , to pseudo ocieplenie powinno się cechować opadami deszczu bo jest automatyczne odparowanie oceanów a tego niema jedynie nawałnice spowodowane mordowaniem atmosfery zobaczcie jak na pustyni zmienił się klimat metoda Reichia , któremu spalono wszystkie książki które napisał 5o lat temu w „””demokratycznym „””państwie , tutaj Sahara https://www.youtube.com/watch?v=6Ud5NNDJaGE wypalona wojnami bogów i setkami prób atomowych w okresie zimnej wojny , Reichia niszczono na wszystkie sposoby był autorem akumulatora orgonu za co dostał wyrok , https://www.youtube.com/watch?v=ABZxbMaUMGw jednym z Ojców Orgonu był polak z powodzeniem leczył ludzi ale obcy- mafia wykradli wszystko i bul szykanowany http://bialczynski.pl/wielcy-polacy/franciszek-rychnowski-1850-1929-jego-elektroid-i-eteroid-orgon-chiphipsi-ist/ tu jest antidotum Chembustery ( w tym przypadku jest emisja orgonu ) https://www.youtube.com/watch?v=IrHaFFy6zak a Cloud Buster jest do ściągania negatywnego orgonu DOR

greg2014 4 października 2016 at 16:58

==Uważam, że coś się na pewno zmienia, a „elity” wykorzystują to do własnej gry, między innymi do oprysków chemicznych (chemitrails)==

Zgadza się, mieszkam niedaleko, więcej jak miesiąc.

Raczej odwrotnie, chemią reguluje się pogodę i brak opadów.
To są ćwiczenia, co niektórzy sądzą, ze sami się w tym pogubili już.
W usańskiej krainie na bieżąco to ćwiczą:

https://youtu.be/72cdaVGDtrY
Allan Buckmann, były meteorolog wojskowy i zoolog:

„Jestem tu, aby przedstawić dowody na to, że smugi chemiczne, nie smugi kondensacyjne, naprawdę istnieją. Obserwowałem chmury i program rozpylania w toku.”
Rosalind Peterson, prezes Agriculture Defence Coalition:

„Na świecie istnieją programy, a międzynarodowe korporacje przez cały czas modyfikują naszą pogodę. Czynią to w sposób który pokrywa tysiące mil kwadratowych. Większość z tego jest modyfikowana chemicznie, dlatego też w powietrze uwalnia się chemikalia, również naziemne chemikalia i chemikalia z samolotów, które zmieniają i modyfikują naszą pogodę.”
Jeff Nelson, pilot linii lotniczych:

„Smugi chemiczne, nie kondensacyjne, powstają ponieważ zimne powietrze o temperaturze minus 30 stopni na wysokości około 30 000 stóp zawiera dwutlenek węgla i parę wodną ze spalin które zamieniają się w kryształki lodu. To jest właśnie biała smuga którą widzimy. Te białe kryształki lodu ocieplają się, rozpuszczają się i smuga znika. To nigdy nie trwa więcej niż 1 minuta. Teraz widzimy, i na początku nie mogłem w to uwierzyć, patrząc w niebo, że to nie jest normalne. To nie jest naturalne. Coś się dzieje, nie wiem kto i dlaczego to robi, mogę tylko powiedzieć, że to nie jest naturalne, nie jest normalne. Tu powinien być jakiś zewnętrzny czynnik. Dziękuję.”
Dr. Frank Livolsi:

„Rozmawiałem z wieloma ludźmi o smugach chemicznych…
Jeśli popatrzeć na słońce, można zauważyć białą mgiełkę – to glin unoszący się w powietrzu i pochodzi on z samolotu. Dostrzeżono wielkie ilości glinu, ponieważ te substancje zawierają glin, stront, bar, mangan. Mówią, że glin i tak jest powszechny, ale jest on powszechny jedynie w związanej postaci, nie jest on powszechny w wolnej postaci. Duże ilości wolnego glinu w glebie nie są naturalne. Stosowane związki metali są niebezpieczne dla środowiska. Musimy to monitorować, sprawdzać.”
Frances Mangles, biolog z USFS z 35-letnim doświadczeniem:

„Dobrze, poprzedni koledzy… Widziałem, co oni robią i mają oni rację. Widziałem to samo i zrobiłem notatki. Chcecie liczby? Oto wyniki testów. Test wody deszczowej wskazał na 30 100 mg glinu na litr w 2013 r. Zwykle to powinno być zero. Więc 30 100 jest bardzo dużą ilością, proszę Państwa. Skąd, do cholery, to wszystko pochodzi, jeśli nie z gleby?”
Allan Buckmann, były meteorolog wojskowy i zoolog:

„Mamy w niebie chmury, które dotąd nie widzieliśmy. Prawie każdego dnia widzę chmury, które dotychczas nie widziałem. NASA nawet nadała nazwy niektórym takim chmurom. To naprawdę ciekawe, bo NASA jest korporacją, chcę, abyście o tym wiedzieli. Chciałbym powiedzieć, że znajdujemy się w wielkim niebezpieczeństwie z powodu skażenia które spada na nas. Jesteśmy uprowadzani przez kompleks wojskowo-przemysłowy i jest on odpowiedzialny za powstanie tych chmur i za programy manipulowania pogodą. Prowadzą operacje potajemnie, dlatego nie relacjonują o tym media.”
http://wolna-polska.pl/wiadomosci/naukowcy-piloci-demaskuja-chemtrails-wideo-2016-10

Majestic 4 października 2016 at 17:07

wszystko się zgadza , a są jeszcze parchy które zaprzeczają truciu ,

Graża 4 października 2016 at 15:44

uruchomcie swoje siły komentując art o wczorajszym czarnym marszu, strach czytać, oto jeden z komentarzy, a większość jest taka:
~Emilia pro life do ~ann: Nienormalne i uposledzone tez ma prawo zyc.
16 minut temu | ocena: 67% łapa w dół,

TO JEST WALKA O ŻYCIE NA ŻYWO!!! o wynik i podstawy do głosowania, cały .onet .wp huczą od chamskich i ,,grzecznych” wypowiedzi: pozwólcie nam zabijać, wyłyżeczkować dziecko które z marzeń o pięknym i dostatnim życiu sprawi horror z wsydem za zbyt wyraźną urodę, przepiękną miłość, kiepski samochód – całe marzenie o idealnym życiu zostanie przez to nienarodzone dziecko unicestwione. Nie wiedzą że najpierw dzieci nienarodzone, później – tzw. nieuleczalnie chore, starcy, niepełnosprawni, zielonoocy, bruneci i w końcu padnie na tych którzy w poniedziałek szli w pierwszych szeregach!
EUGENIKA=EUTANAZJA=SKROBANKA=MORDERSTWO Z PREMEDYTACJĄ!

komentator 4 października 2016 at 16:01

Światełko w tunelu:
http://polskaniepodlegla.pl/kraj-swiat/item/8755-wielkie-brawa-ministrowie-jaki-i-ziobro-blokuja-podpisanie-przez-polske-umowy-ceta-ogranicza-suwerennosc

Waldemar Resiak 4 października 2016 at 17:38

Ciekawe, że taki „niesforny” ten Ziobro od tylu lat, a i tak wszędzie wlezie. Czyżby miał plecy? W haki ciężko uwierzyć, bo seryjny samobójca zawsze się może uruchomić. A może po prostu jest nielicznym, który Polskę stawia ponad? Nie znam jego przeszłości, jego „teczek” i czemu zawdzięcza karierę, ale jeśli to altruistyczny – patriotyczny (może po prostu widzi co się dzieje, analizuje i walczy o elektorat w każdej możliwej sytuacji) głos rozsądku to szacunek dla niego.

Kasper 4 października 2016 at 18:57

Jest też inna możliwość, niektórzy posłowie mogą wydawać się przeciwni ustawie, tylko dlatego bo wiedzą że wymagana większość i tak ją przyjmie.
https://www.youtube.com/watch?v=60NHE2rZOOk

Majestic 4 października 2016 at 17:04

nieraz tak jest aby wizerunek utrzymać kilku się wstrzymało kilku było przeciw , ale tak aby nie zaszkodzić z góry zaplanowanej akcji .

Majestic 4 października 2016 at 18:58

greg2014 . Telewizja Janusza Zagorskiego komentujemy poszczególne audycje poza tym jest to w konsekwencji wolne forum tematyczne , uważam że musimy trzymać się razem , alternatywne źródła nieco podupadły po 12 roku http://niezaleznatelewizja.pl/

greg2014 4 października 2016 at 17:04

Broń biologiczna w walce z rakiem

„Nie przyjmuj żadnych szczepionek. To jest standardowy oszukańczy sposób skażania cię bronią biologiczną establiszmentu” – Dr William D Kelley (1925-2005)

[Od redaktora: Dr Kelley był bardzo szanowanym alternatywnym terapeutą raka, któremu w 1980 udało się uratować życie aktora Steve’a McQueena od raka swoim programem alternatywnym. Opanowany przez raka żołądek McQueena i guzy szyjne zakrzepły w martwą zamkniętą masę. McQueen niepokoił się z powodu chirurgicznego usunięcia martwej masy guzowatej i powiedział dr Kelley w podsłuchiwanej rozmowie telefonicznej, że „zamierzał ujawnić aferę rakową”. Kelly odradził mu operację, ale McQueen był uparty. Podczas rekonwalescencji w szpitalu po usunięciu martwych mas guzowych, McQueena odwiedził nocą człowiek w przebraniu lekarza i wstrzyknął mu środek wywołujący krzepnięcie krwi. Nazajutrz znaleziono McQueena martwego.

Zamordowano go bo dr Kelley udało się wyleczyć jego raka i chłopcy z przemysłu nowotworowego nie chcieli dopuścić do tego by znany gwiazdor filmowy publicznie rezygnował z konwencjonalnego leczenia raka, przeżył i ganił przemysł nowotworowy. Link do książki dr Kelley na końcu tego artykułu. Podziękowania dla Sterlinga Pricharda za przysłanie nam tego fragmentu książki dr Kelley. . . Ken Adachi]
(…)

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/bron-biologiczna-walce-rakiem-2016-10

ZGG 4 października 2016 at 18:22

http://www.polishclub.org/2016/03/09/zdjecia-z-wnetrza-samolotow-chemtrailsowych/
https://www.google.pl/search?q=zdj%C4%99cia+z+samolot%C3%B3w+chemitralsowych&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=BNfzV5-9Ksqv8wfLuZnoAw

sprawdzam 4 października 2016 at 18:54

No bo oni to nakręcają, co się u nas dzieje, więc i licznik ilości uczestników podkręcili.

czaro 4 października 2016 at 18:51

10 rzeczy, które musisz wiedzieć o umowie CETA!

http://parezja.pl/10-rzeczy-ktore-musisz-wiedziec-o-umowie-ceta/

czaro 4 października 2016 at 19:29

Powstrzymać CETA.

http://miarka.neon24pl.neon24.pl/post/134103,powstrzymac-ceta

czaro 4 października 2016 at 19:08

Jedna z największych plantacji marihuany odkryta w tym roku na Mazowszu została namierzona na działce koło Sochaczewa. Ziemia ta należy do męża….

http://wpolityce.pl/kryminal/310715-plantacja-marihuany-na-dzialce-meza-hanny-gronkiewicz-waltz-policjanci-zabezpieczyli-ponad-pol-tysiaca-krzewow

czaro 4 października 2016 at 20:08 · Odpowiedz

Wyszczepieni od TUSZOWANIA faktów do KATASTROFY

https://www.youtube.com/watch?v=MAxWMB3TCFI&mc_cid=041b541fbe&mc_eid=4b4c211ddc

Opublikowano za: https://www.monitor-polski.pl/protest-przeciwko-podpisaniu-porozumienia-ceta/