Proces naprawy Polski7. W trosce o zdrowie i życie Polaków wycofać się ze zgody na GMO
8. Zamienić politykę wobec Rosji na taka która umożliwi prowadzenie współpracy gospodarczej ku korzyści obu stron
9. Zmienić politykę zagraniczna ze szczególnym uwzględnieniem USA ,Izraela i Niemiec
10. Unieważnić podpisanie ustawy 1066 z EU o wzajemnej pomocy policyjnej i militarnej na wypadek protestów i demonstracji
11. Wystąpić z NATO jako zbrodniczego paktu który zagraża pokojowi w Naszym Kraju zamiast gwarantować bezpieczeństwo
12. Zdecydowanie obniżyć podatki które są źródłem bezrobocia i biedy w Polsce
13. Zredukować do niezbędnego minimum administracje państwową jako źródło korupcji ,niepotrzebnych kosztów i problemów państwa
14. Naprawić popsute prawo ograniczając jego zapisy i regulacje do minimum
15. Przywrócić karę śmierci za zdradę państwa i działanie na jego szkodę w sposób zorganizowany lub szczególnie dotkliwy
16. Podjąć działania przygotowujące do wystąpienia z EU jako przyczyny recesji i ubożenia kraju

Źródło facebook