Powstanie Warszawskie – godzina  W, to walka zbrojna przeciwko okupantom niemieckim, zorganizowana przez Armię Krajową w dniach 1 sierpnia 31 października 1944 roku. Powstanie Warszawskie 1944 zostało przeprowadzone w ram ach akcji „Burza”. Za poczatek powstania warszawskiego uznaje się datę 1 sierpień 1944, czas – tzw. Godzina W. Głównym celem powstania warszawskiego było obalenie Niemców, a także ratowanie suwerenności, kształtu granicy wschodniej sprzed wojny, a także obrona przed stworzeniem w Warszawie władz komunistycznych narzuconych przez sowietów.
Powstanie Warszawskie 2
Jednym z ważnych i pomijanych przez historyków osiągnięć powstańców  jest zdobycie obozu koncentracyjnego „KL Warschau”, mieszczącego się w centrum Warszawy o którym możecie poczytać na naszej stronie.  Obóz jest zapomniany tylko dla tego, bo po II wojnie przejęła go władza radziecka i kontynuowała tam mordowanie patriotów Polskich.
63 dni walecznej walki i męstwa przypłaconego ogromną ilością krwi polskiej, gdy w tym czasie armia radziecka stała na drugim brzegu Wisły i czekała na  wykrwawienie się powstańców.
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI