ch3Profesor zaczął od odpowiedzi na pytanie o podatność środowisk żydowskich na doktrynę komunistyczną i ustosunkował się do obiegowej opinii o szczególnie chętnym udziale osób o pochodzeniu żydowskim w działaniach aparatu sowieckiego ucisku, mianowicie w strukturach NKWD. Przytoczył dla zilustrowania swoich tez dane statystyczne i podał fakty historyczne. Następne pytania dotyczyły rozmaitych spraw, czasem dość odległych od siebie.
08.06.2013r.

Następna część spotkania z profesorem Markiem Chodakiewiczem w ramach funkcjonowania Wszechnicy Obywatelskiej i Narodowej w Tarnowie, zawiera dyskusję z publicznością. Odpowiadając na wiele pytań Profesor potocznym, wyrazistym językiem tłumaczył zasadnicze różnice pomiędzy lewicą a prawicą oraz wyjaśniał rozmaite kwestie.

Zaczął od odpowiedzi na pytanie o podatność środowisk żydowskich na doktrynę komunistyczną i ustosunkował się do obiegowej opinii o szczególnie chętnym udziale osób o pochodzeniu żydowskim w działaniach aparatu sowieckiego ucisku, mianowicie w strukturach NKWD. Przytoczył dla zilustrowania swoich tez dane statystyczne i podał fakty historyczne.

Następne pytania dotyczyły rozmaitych spraw, czasem dość odległych od siebie. Poruszano kwestie dotyczące ruchów nacjonalistyczno-narodowych i ich genezy z czasów rewolucji francuskiej, o filmie Cristiada i teologii wyzwolenia, o gnozie i masonerii, o bierności Polonii, stosunku Stanów Zjednoczonych do Polski i ich polityki w Europie Wschodniej, o sytuacji gospodarczej w Polsce i warunkach rozwoju w niej firm mniejszych i większych, o tym którzy politycy kłamią a także o potrzebie poznawania własnej historii i ciągłego samokształcenia się.

Podczas rozmowy prowadzonej przez Wykładowcę ze słuchaczami usłyszeć można wiele nowych, dotąd nieznanych informacji. Należą do nich wskazane przyczyny funkcjonowania terminu „polskie obozy koncentracyjne”, czy opis blokowania przez „ludzi Wałęsy” napływu do Polski kapitału pochodzącego z amerykańskiego odpowiednika Kas Stefczyka.

Osobnym wątkiem jest osobiste świadectwo Profesora, który podkreślał, że jego książki o Polsce wynikają z jego uczuć patriotycznych bowiem zajmuje się on na co dzień, zawodowo zupełnie innymi zagadnieniami, jednak mimo braku czasu śledzi on najnowsze wydawnictwa, przemilczane często w Polsce, jako przykład podał kompendium Wojciecha Muszyńskiego wydane przy udziale Janusza Kurtyki o ruchu narodowym w Polsce.

/Redakcja/

Źródło: http://www.pomniksmolensk.pl

Wideo (Piotr Dżiża):

 

Marek Chodakiewicz w Tarnowie, 28.05.2013 cz.1

http://vimeo.com/67457150

Marek Chodakiewicz w Tarnowie, 28.05.2013 cz.2

http://vimeo.com/67645971

Marek Chodakiewicz w Tarnowie, 28.05.2013 cz.3

http://vimeo.com/67806236