gmo2Polaku Słowianinie, PiS – śmiejąc ci się prosto w twarz – złamał swoje wyborcze obietnice i sprzedał cię zachodnim „żywnościowym” kartelom, uruchamiając przeciwko tobie i twojej rodzinie broń biologiczną GMO, degenerującą twoje, cenne w całym Universum, słowiańskie DNA.

W latach 2004-2015 partia Prawo i Sprawiedliwość była stanowczym i głównym przeciwnikiem GMO w Polsce. Natomiast 2 grudnia 2016 r. posłowie PiS, PO i Nowoczesnej odrzucili poprawkę Kukiz’15 dotyczącą zakazu obrotu nasionami GMO. Oznacza to, że od teraz handel nasionami GMO będzie w Polsce legalny. To zniszczy polskie rolnictwo, a więc zdrowie Polaków.

Głosowanie za GMO to zmowa obecnego Sejmu (POZA PROPOLSKIM KUKIZ’15) przeciwko obywatelom, przeciwko polskiemu rolnikowi, który żywi Naród, przeciwko Polakom Słowianom.

– Szczególnie skandalicznie zachowało się PiS. Rządzący przeczą sami sobie – mówił w Sejmie poseł Kukiz’15 dr Jarosław Sachajko, przewodniczący sejmowej komisji rolnictwa i rozwoju wsi. – PiS, będąc jeszcze w opozycji, obiecywał Polskę wolną od GMO, dziś przepycha ustawę o nasiennictwie, która zezwala na obrót nasionami genetycznie modyfikowanymi. To zrujnuje polskie rolnictwo!

Poseł Norbert Kaczmarczyk przypomniał, że to nie pierwsza niespełniona obietnica partii rządzącej: – To jest prawdziwy obraz polityki PiS. Dyscypliną partyjną łamie się kręgosłupy moralne posłów – dlatego na komisji głosują za poprawką, a w Sejmie ci sami posłowie głosują przeciw. Gdzie teraz są wasze obietnice?

Politycy Kukiz’15 jako jedyni byli w całości przeciwni jakiemukolwiek wprowadzaniu GMO w Polsce!

jefferson

Szemraną działalność PiS, PO i Nowoczesnej we wprowadzaniu przeciwko Polakom Słowianom broni biologicznej GMO już znamy.

A co na to Kościół katolicki w Polsce?…

Otóż antypolski Kościół katolicki w Polsce jak najbardziej popiera stosowanie wobec Polaków Słowian broni biologicznej – GMO. Popiera, bo nie protestuje.

A gdyby tylko zechciał, przeciwko depopulacji Polaków Słowian zaprotestować stanowczo mógłby.

Mógłby.

Ale nie robi i nie zrobi tego.

Nie robi i nie zrobi tego, bo jest antypolską,

antysłowiańską

watykańsko-babilońską

Wielką Nierządnicą.

Zahipnotyzowani polscy katolicy, pobudka!

Zahipnotyzowani polscy katolicy, jesteście przecież Słowianami, pobudka!

Ustawa wystawiająca Polaków Słowian na działanie broni biologicznej GMO trafi wkrótce na biurko prezydenta. Wszelkie petycje Polaków pan prezydent również ma w bardzo głębokim poważaniu (po owocach, jakie wydaje, jasno widać, że cały PiS został kupiony), ale dla spokoju sumienia (czytaj: niezaciągania „karmicznego” długu zaniechania) zawsze warto podpisać się pod wnioskiem o zawetowanie przez niego tej ludobójczej, antypolskiej ustawy. Wzór petycji poniżej.

Z wielkimi patriotami Jadwigą Łopatą i Sir Julianem Rose’m (obrońcami Polskiej Ziemi i Rodzimych Nasion przed genetycznym zanieczyszczeniem oraz przejęciem ich przez zachodnią korporacyjną bestię) o dokonanej 2.12.2016 r. przez PiS zdradzie stanu wobec Narodu Polskiego rozmawia redaktor Marek Podlecki.

W filmie jest wyjaśnione dlaczego Komisja Europejska stara się zniszczyć polskie rolnictwo. Słowiańskie kraje, w szczególności Polska i Rosja są ostatnim bastionem zdrowej żywności, wolnej od GMO!

TAW

źródła filmów: https://youtu.be/1Jax9GwhMKwhttps://youtu.be/proFxvIl0-s

Przykładowy wzór petycji:

Pan Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa
Adres e-mailowy: listy@prezydent.pl

Szanowny Panie Prezydencie,

Czuję się oszukany przez posłów z PiS, którzy 2 grudnia 2016 roku przyjęli ustawę o nasiennictwie.

Zapisano w niej bardzo kontrowersyjne ustalenia zezwalające na obrót i wpisywanie do krajowego rejestru nasion GMO.

Wspomniany projekt przeczy wieloletnim obietnicom PiS, który niejednokrotnie deklarował wprowadzenie bezwarunkowego zakazu upraw GMO. Jest niezgodny z Ramowym Stanowiskiem Rządu RP, które mówi, że Polska ma być krajem wolnym od GMO. Łamie konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia i środowiska, wolności i własności.

Wiem, że zakaz stosowania nasion GM w uprawach wprowadzany jest corocznie Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i taki zakaz jeszcze (!) mamy. TO JEDNAK NIE WYSTARCZY, ABY UCHRONIĆ POLSKĘ PRZED UPRAWAMI GMO!

TRZEBA KONIECZNIE WPROWADZIĆ ZAKAZ OBROTU NASIONAMI I ROŚLINAMI GMO, zamykając dziurawe prawodawstwo, które przerzuca odpowiedzialność z korporacji na rolników i konsumentów, stanowiąc jednocześnie potężne zagrożenie zanieczyszczeniem polskich pól przez GMO!

Poprawki zgłaszane przez Kukiz’15, które obecnie zostały odrzucone głosami PiS-u, ten sam PiS zgłaszał do ustawy o nasiennictwie już w 2012 roku i oskarżał wtedy Rząd PO-PSL o celowe niszczenie polskiego rolnictwa. Teraz PiS kontynuuje dzieło Koalicji PO-PSL; w ten sposób otwiera Polskę na GMO, niszczy polskie rolnictwo i zdrowie Polaków!

Wprowadzenie bezwarunkowego zakazu GMO to sprawa pierwszoplanowa dla zdrowia i dobra Polaków, dla stanu rolnictwa i niezależności kraju. Przypominamy Panu, że 75-80% obywateli polskich deklaruje wolę, aby Polska była wolna od GMO. PRZECIW GMO są: Izby Rolnicze, Konwent Marszałków, wszystkie SEJMIKI WOJEWÓDZKIE. Czyj interes reprezentują zwolennicy GMO?

W przygotowaniu jest również nowelizacja ustawy o GMO (projekt ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw), w której możemy przeczytać, że na terytorium Polski będą tworzone strefy upraw roślin GMO! To całkowity zwrot w polityce PIS-u!

Minister Szyszko odpowiedzialny za ten projekt wielokrotnie – szczególnie w 2012 roku – wypowiadał się w mediach, krytykując ówczesny rząd, że w Polsce nie można dopuścić do upraw GMO, ponieważ ich koegzystencja z uprawami tradycyjnymi nie jest możliwa.

Szanowny Panie Prezydencie,

Zwracam się do Pana, aby Pan wykorzystał swoje możliwości i doprowadził do NATYCHMIASTOWEGO wprowadzenia zakazu obrotu i wpisywania do rejestru odmian GMO, a także ustawowego zakazu upraw GMO zawartego w ustawie o GMO. Apeluję do Pana Prezydenta o skorzystanie z prawa weta i niedopuszczenie do przyjęcia ustawy o nasiennictwie w obecnej formie.

Z poważaniem,
(imię, nazwisko, tytuł i/lub stanowisko w organizacji oraz adres do korespondencji)

Petycja za: http://icppc.pl/


Artykuł pochodzi z bloga: https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2016/12/04/pis-sprzedal-polakow-kartelowi-gmo/