Witam drogich czytelników. Tym razem przedrukowuję artykuł z portalu www.slonecznystok.pl, którego autorem jest Stanisław Bartnik. Dziękuję mu za rzetelną informacje i zajęcie się sprawą, która dotyczy mnie osobiście.

Redaktor Stanisław, pochylił się nad tematem w sposób bardzo profesjonalny, czym zapewne zawstydził ówcześnie reprezentującego mnie prawnika. Jego analiza jest zgoła odmienna od przyjętej przez mecenasa i wnosi całkowicie nowe światło do sprawy. Fakt zwalczania nas Polaków i Chrześcijan we własnym kraju jest w tej chwili bezdyskusyjny, natomiast kwestią czasu jest wyjaśnienie jak dokładnie wygląda ta antypolska struktura zainicjowana przez obecnego Ministra Sprawiedliwości, Adama Bodnara na zorganizowanym przez siebie tzw. Okrągłym Stole – „Okrągły stół ws. zwalczania mowy nienawiści”, który w tamtym czasie pełnił funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich.

Niezaprzeczalnym faktem jest też to, iż „Okrągły stół” miał na celu godzenie w dobro Polaków, a opiekę nad wszystkimi innymi, bo nie było przypadku brania w obronę wartości polskich. Najliczniejszą grupą wziętą pod opiekę „Okrągłego stołu” Adama Bodnara są Żydzi i Ukraińcy. Okrągły stół spowodował, że Polaków zaczęto prześladować zamiast bronić, a tzw. „Mową Nienawiści” kneblować usta odważnym, mówiącym prawdę.

Obecnie trwają prace nad zmianą artykułu 257 kk. po której nawet delikatna krytyka „władzy” będzie mogła być uznana za mowę nienawiści.
https://ordoiuris.pl/wolnosci-obywatelskie/jak-aktywisci-lgbt-chca-zamknac-usta-krytykom
https://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/5DBB1437088CA248C12582B90045B4BA/%24File/2301-s.pdf

Zapraszam do zapoznania się z bulwersująca sprawą, która bezpośrednio dotyka mnie, ale i w was drodzy rodacy.

 

 

Polak oskarżony i skazany za postawienie pytania: „Jak podłym narodem trzeba być by zasłużyć na taki los”

Białostoczanin Jacek Porosa został oskarżony przez warszawskiego prokuratora Macieja Młynarczyka o popełnienie przestępstwa z art. 257 kk.

Zdaniem prokuratora mieszkaniec Białegostoku, „dopuścił się przestępstwa znieważenia grupy ludności narodowości żydowskiej” poprzez wyrażenie opinii na temat wypędzeń Żydów w Europie, w artykule zatytułowanym: „Żydzi wypędzeni 47 razy w ciągu 1000 lat. Dlaczego” https://niezaleznemediapodlasia.pl/zydzi-wypedzani-47-razy-w-ciagu-1000-lat-dlaczego/

Z wygłoszonej przez Porosę opinii w formie publicznie postawionego pytania: „Jak podłym narodem trzeba być by zasłużyć na taki los” prokurator wykreował zarzut przestępstwa znieważenia.

Następnie na podstawie oskarżenia sformułowanego przez prokuratora Młynarczyka, Jacek Porosa został prawomocnie skazany przez białostocki sąd (Sędzia Marcin Kęska, red.)  na 4 miesiące pozbawienia wolności z zamianą na prace społeczne 20 godzin miesięcznie.

Treść postawionego zarzutu oraz skazanie prawdopodobnie motywowane politycznie, prowadzi do wniosku, że mogło dojść do popełnienia przestępstw na szkodę Jacka Porosy:

– z art. 231 kk – motywowanego pobudkami politycznymi instrumentalnego wykorzystania uprawnień, prawdopodobnie w ramach realizacji nielegalnych ustaleń z organizacjami żydowskimi, poczynionych w zakresie systemowego pozakodeksowego zwalczania krytycznych dla Żydów opinii klasyfikowanych jako naruszające żydowskie interesy (w niniejszym przypadku prokuratorski atak za upublicznienie informacji o wypędzeniach i talmudycznej nienawiści do nie-Żydów);

– z art. 234 kk – wniesienia fałszywego oskarżenia poprzez zakwalifikowanie jako przestępstwa wypowiedzi niemającej znamion czynu zabronionego;

– z art. 271 kk – poświadczenia nieprawdy przed sądem polegającego na twierdzeniach, że oskarżony dopuścił się przestępstwa;

– z art. 212 kk – pomówienia i zniesławienia Jacka Porosy oskarżeniami o popełnienie przestępstwa.

Z relacji pokrzywdzonego wynika, że prokurator Młynarczyk zataił przed sądem informacje nt. ideologii talmudycznej będącej bezpośrednią przyczyną wszystkich wypędzeń Żydów, mimo że w tekście były bezpośrednie odniesienia do Talmudu. Uczynienie zarzutu z opinii o faktach, z pominięciem kontekstu w jakim została wypowiedziana, stanowi prawdopodobnie celową manipulację służącą uzyskaniu z góry zaplanowanego efektu.

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że opublikowany przez Jacka Porosę artykuł o wypędzeniach Żydów służył obiektywnie pojmowanemu interesowi społecznemu. Miał na celu informowanie obywateli o zagrożeniach płynących z akceptowania w życiu publicznym i dopuszczania do szerzenia ideologii talmudycznej (odmiana systemu totalitarnego) opartej na szowinizmie i rasizmie, odmawiającej nie-Żydom prawa do suwerennego, równoprawnego istnienia. Nakazującej Żydom dążenie do politycznego i ekonomicznego podporządkowywania sobie społeczności, w której egzystują.

Każde z wypędzeń opisanych w artykule zawsze miało swoje źródło w tej zbrodniczej ideologii uznającej nie-Żydów za zwierzęta, co do zasady wykluczającej możliwość pokojowej koegzystencji oraz asymilacji z innymi narodami. Poniżej przykład współczesnej wypowiedzi żydowskiego polityka powtarzającego talmudyczną „prawdę”, że nie-Żydzi to zwierzęta w ludzkich ciałach.

Ideologia talmudyczna jest transmitowana z pokolenia na pokolenie i jako taka stanowi egzystencjalne zagrożenie dla społeczeństw nie-Żydów. W szczególności może być niebezpieczna dla Polaków (w większości chrześcijanie) z powodu zawartych w Talmudzie nakazów zwalczania chrześcijan włącznie z ich mordowaniem. Przywódca radykalnej frakcji judaizmu talmudycznego, zmarły „mesjasz” sekty Chabad Lubawicz, ideologię talmudyczną nazywał „superfaszyzmem”. PRZECZYTAJ

Działające w Polsce żydowskie grupy otwarcie komunikują Polakom swoją odrębność wynikającą z judaizmu talmudycznego. W jednym ze współczesnych przewodników, adresowanym do polskiej policji, zatytułowanym: „Przewodnik po judaizmie dla policjantów edycja 2” wprost artykułują podporządkowanie ideologii talmudycznej:

„Judaizm jest religią prawa, co znaczy, że prawie wszystkie aspekty życia są regulowane przez religię: począwszy od tego, kto jest uważany za Żyda oraz jak i ile razy dziennie powinien się modlić, a także jak powinno wyglądać życie małżeńskie i rodzinne, po zasady dotyczące stroju i przestrzegania właściwej diety.”

Stopień zagrożenia wynikający z propagowania talmudycznego „superfaszyzmu” jest uzależniony od poziomu posiadanej władzy politycznej. Przy pełni władzy, jak to ma miejsce np. w Palestynie (Strefa Gazy), oznacza analogiczną do faszystowskiej segregację rasową, zbrodnie i ludobójstwo na ludności cywilnej. RAPORT AMNESTY INTERNATIONAL

Ne sposób zakładać, że prokurator Młynarczyk oskarżający Jacka Porosę nie wiedział o powyższych powszechnie znanych faktach. Prawdopodobna więc staje się hipoteza, że atak na Jacka Porosę oraz inne osoby ostrzegające przed tą ideologią może być skutkiem nielegalnych porozumień prokuratury z organizacjami żydowskimi. INFORMACJE O GRUPIE 105 PRZEŚLADOWANIE MIĘDLARA

W związku z zaistniałym bezprecedensowym ograniczaniem wolności słowa oraz bezpodstawnym represjonowaniem, oskarżenia formułowane pod adresem Jacka Porosy można kwalifikować dodatkowo jako czynne wspieranie szerzenia ideologii totalitarnej opartej na nienawiści rasowej, etnicznej i wyznaniowej (art. 256 kk).

Wyżej do pobrania plik pdf z opracowaniem omawiającym cechy ideologii talmudycznej.

Więcej o wypędzeniach Żydów: https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2021/03/dlaczego-zydzi-byli-wypedzani-z-krajow-lub-miast-ponad-1000-razy/

W sprawie Jacka Porosy skierowaliśmy pytania do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Północ o informację publiczną dotyczącą działalności prokuratora M. oraz funkcjonowania grupy 105 prokuratorów.

Poprosiliśmy o odpowiedzi na poniższe pytania i udostępnienie danych.

1. Udostępnienie wykazu wszystkich aktów oskarżenia wniesionych do sądu przez prokuratora Macieja Młynarczyka w sprawach o tzw. mowę nienawiści w okresie od utworzenia przez Prokuratora Generalnego grupy 105 prokuratorów (wg pozyskanych informacji specjalna ogólnopolska grupa do zwalczania mowy nienawiści), do dnia złożenia niniejszego wniosku. Proszę o dane w formie tabeli zawierającej: sygnaturę postępowania prokuratorskiego; datę wniesienia aktu oskarżenia; określenie narodowości pokrzywdzonych oraz narodowości podejrzanych; wynik sądowego rozstrzygnięcia: skazanie, umorzenie, uniewinnienie.

2. Udzielenie informacji czy prokurator Maciej Młynarczyk odbył szkolenie z zakresu rozpoznawania mowy nienawiści? Jeśli tak, to gdzie i kiedy odbywało się szkolenie i kto je prowadził? Proszę o podanie nazw organizacji-organizatorów i nazwisk osób prowadzących (jeśli było więc niż jedno szkolenie, to proszę o podanie dat szkoleń). Proszę również o informację kto opłacał koszty szkoleń.

3. Czy w prokuraturze (lub poza prokuraturą) sporządzono wytyczne dla grupy 105 prokuratorów (w tym dla prokuratora Macieja Młynarczyka) w zakresie rozpoznawania i penalizowania wypowiedzi, które miały być uznawane za mowę nienawiści? Kto stworzył wytyczne dla prokuratorów z grupy 105 i co one zawierały? Proszę o udostępnienie ich treści.

4. Czy prokurator Maciej Młynarczyk musiał/musi konsultować lub zatwierdzać treść aktów oskarżenia z przełożonym w strukturze prokuratury lub z osobami/organizacjami spoza prokuratury? Z kim? Stanowisko/nazwa organizacji.

5. Czy prokurator Maciej Młynarczyk składał/składa przełożonym (ewentualnie osobom/organizacjom spoza prokuratury) raporty o skierowanych aktach oskarżenia o mowę nienawiści? Komu? Co zawierały? Za jakie okresy?

6. Czy prokurator Macieja Młynarczyka otrzymywał/otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie za tworzenie aktów oskarżenia o mowę nienawiści?

7. Czy prokurator Maciej Młynarczyk współpracował/współpracuje ze skazanym za oszustwa i ściganym listem gończym Rafałem Piotrem Gaweł oraz jego wspólnikiem Konradem Andrzejem Dulkowskim, podejrzanymi o przestępstwa z art. 286 kk (postępowanie Białystok – PO II Ds. 5.2016), działającymi pod szyldem organizacji o nazwie Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych? Czy kierował/kieruje akty oskarżenia na podstawie zawiadomień tych osób?

W sprawie działalności grupy 105 i okoliczności „współpracy” prokuratury z organizacjami żydowskimi toczy się postępowanie. Prokuratura próbuje je blokować oraz odmawia informacji o szczegółach zarządzania grupą oraz penalizowania krytycznych dla Żydów wypowiedzi Polaków. Aktualnie warszawski sąd ma rozpoznać zażalenie na odmowę wszczęcia śledztwa. WIĘCEJ. Z uwagi na potężny wypływ sekty Chabad Lubawicz na władzę polityczną w Polsce wysoce prawdopodobne jest, że sąd utrzyma w mocy decyzję prokuratury.

Z dotychczas poczynionych ustaleń wynika, że podległe Prokuraturze Krajowej terenowe jednostki odmawiają wszczynania śledztw o mowę nienawiści w przypadkach żydowskich ataków na Polaków. Poniżej przykłady wypowiedzi, które w ocenie prokuratorów nie stanowią przestępstwa:

„Kościół to zbrodnicza mafia”, „naziolskie czarne knury”, „agencja usług finansowych dla mafii”, „Marek Naziol Jędraszewski”, „biskupi to banda bluźnierczych przebierańców to przestępcy”, „watykańscy szubrawcy”, „11 listopada to święto kojarzone z faszyzmem”, „Polską rządzi faszystowski reżim”, „Wielki Polak kard. Karol W.”, „Polska PiS jest pospolitym faszystowskim reżimem”, „bandy zwyrodnialców w sutannach”, „ustrój faszystowski oparty na ideologii katolickiej”, „Faszystowskie bydło otwiera sobie melinę”, „Pomór czarnych knurów”, „Polska to katotaliban owładnięty nieludzką ideologią szerzoną przez kryminalistów”,tzw. beatyfikacja to najczęściej po prostu certyfikat łajdactwa”, Idziemy po was! Zwyrole, zboczeńcy, złodzieje, prześladowcy, agresywni fanatycy, zdrajcy”.

Odmowy wszczęcia śledztw w sprawach dotyczących żydowskiej mowy nienawiści prokuratura zazwyczaj „argumentuje” m.in. twierdzeniami, że „we wpisach nie dopuszczono się sformułowań, które mogłyby zostać uznane jako nawoływanie do stosowania przemocy lub też wzbudzanie uczuć wrogości i skrajnej niechęci do kogokolwiek”.

Źródło: https://slonecznystok.pl/informacje/bialystok/polak-oskarzony-i-skazany-za-postawienie-pytania-jak-podlym-narodem-trzeba-byc-by-zasluzyc-na-taki-los.html

P.S. Dodałem pełne nazwiska prokuratora i sędziego, gdyż są to osoby publiczne, a czytelnicy powinni znać te nazwiska.