Przewodniczący: Bogusław Maśliński
adres kontaktowy:
Zawroty 6/1, 14-300 Morąg
Polska

                                                      Do: Prezydenta III PR,
Bronisława Komorowskiego

 

Petycja

Panie prezydencie wolne, samo myślące narody są przerażone zbrodniami na terenie wschodniej Europy, przerażeni są Polacy tym co wyczyniają tzw. partie wojny z naruszeniem praw międzynarodowych w tym ONZ.

Polskojęzyczne media prowadzą dezinformację, to z zagranicznych doniesień Polacy mogli usłyszeć o zbrodniach dokonanych na wschodniej Ukrainie, zbiorowe mogiły zgwałconych pomordowanych, dziewczynek, kobiet starców, przez bandy Ukraińskich ochotników.

Zacznę od słów Podróżujący korespondent angielsko-chińskiej gazety internetowej Asia Times, Pepe Escobar, właśnie powrócił z Donieckiej Republiki Ludowej (DRL) Wszystkie presstytutki medialne,  blogerzy i piszący komentarze popierające zbrodniarzy kijowskich są współodpowiedzialni za tę zbrodnię przeciwko ludzkości.
.Mocodawcy politycznych marionetek i presstytutek medialnych – banksterska swołocz z Rothschildem i Rockefellerem na czele jest odpowiedzialna za tę zbrodnię przeciwko ludzkości.

W pana biografii czytam: Zaangażowany w działalność opozycyjną w ramach Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela , czy tolerowanie takich zbrodni ma coś wspólnego z pana działalnością. Konstytucyjne prawa Prezydenta III RP –Zwierzchnik Sił Zbrojnych

Czytamy: Polacy będą szkolić ukraińskich instruktorów.

W 2015 r. na terenie ośrodków szkolenia w Polsce zorganizowane zostaną trzy kursy dla ukraińskich instruktorów szkolących podoficerów. Rzecznik MON płk Jacek Sońta poinformował, że pierwsze szkolenie odbędzie się w czerwcu, kolejne we wrześniu i październiku.

Jako zwierzchnik Sił zbrojnych musiał pan to zaakceptować.

Bronisław Maria Komorowski wykształcenia magister historii.. W 1977 ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego a więc minęło 38 lat studia czy także wykładowcy prowadzący przedstawiali na wykładowcy przedstawiali dezinformacji, pozwolę sobie przypomnieć parę tematów.

Ukraińska Armia Narodowa (UAN, UNA, niem. Ukrainische Nationalarmee

Ukraińska Powstańcza Armia, UPA

Galicyjska dywizja Waffen SS, Ukraińcy zajmowali wiele stanowisk w administracji GG,

OUN oficjalnie współpracowała z III Rzeszą od 1939, czego dowodem było powstanie jednostek wojskowych – takich jak Legion Ukraiński, a później batalionów: „Nachtigall” i „Roland W dniach 11-17 marca 1944 żołnierze SS-Galizien we współdziałaniu z  bojówkami OUN-UPA dokonali rzezi. Czyżby historycy wykształceni w PRLu nie słyszeli o zbrodniach Ukraińskich na narodzie Polskim. Czy może nie pozwala poprawność polityczna, w obecnych warunkach gdzie Polska jest zależna od UE.

Grzecznościowo przypomnę jeszcze jeden dla was epizod dla innych groźba następnej zbrodni narodu Polskiego. FRAGMENTY UCHWAŁY KRAJOWEGO PROWIDU ORGANIZACJI UKRAIŃSKICH NACJONALISTÓW (OUN) podjętej  22.VI.1990.

W razie oporu lub sprzeciwu obecnej władzy stosować przymus fizyczny, W razie ociągania się stosować nawet „metoda, wypróbowaną przez UPA na Polakach. Wykluczyć organizowanie się Polaków pod względem politycznym. Przede wszystkim należy narzucić Polakom nasz punkt widzenia na historię i na stosunki ukraińsko-polskie. Wymuszać na Polakach przyznawanie się do antyukraińskich akcji, potępienia przez nich samych pacyfikacji i rewindykacji przed wojną i haniebnej operacji Wisła po wojnie.

Panie prezydencie wkrótce sejm uchwali ustawę o emeryturach dla Ukraińskich zbrodniarzy.

Już to przerabialiśmy, sejm uchwalił pan podpisał i także zbrodniarze w NKWD, UB mają zapewnione renty. Cytat: Zaangażowanie to ma pomóc do umocnienia pozycji Ukrainy i osłabienia Polski, co pozwoli w przyszłości podporządkować państwo polskie ukraińskim interesom narodowym.

Jak dalece pański dwór jest już uzależniony, czy Polacy już muszą obawiać się Ukraińskich siepaczy z kosami, widłami, piłami i drutu kolczastego którym związywali, mordowali polskie dzieci.

Roszczenia terytorialne cytuję: Dążyć wszelkimi środkami i sposobami do odbudowania ukraińskiego charakteru Zacurzonii podkreślając, że samostijna Ukraina nigdy z tych ziem nie zrezygnuje i w odpowiednim momencie o nie się upomni. Jeśli Polacy będą się upierać, to Ukraina względem nich bez najmniejszego wahania użyje siły zbrojnej. Jako historyk powinien pan wiedzieć o żądaniach terytorialnych Niemieckich Faszystów, prowokacjach Faszystowskiej V kolumny, historia się powtarza, czytamy dalej: „Powyższy tekst po przetłumaczeniu Agencja Konsularna RP we Lwowie, pismem z dnia 20 marca 1991 r. przesłała do Komisji Sejmowej d/s Polski w Warszawie, do Ministerstwa Spraw Zagranicznych dept. Prasy i Informacji w Warszawie, do Instytutu Historii PAN w Warszawie i kilku innych miejsc. Poza tym materiał został wydrukowany dnia 12-14 kwietnia 1991 r. w gazecie „Polska Zbrojna”, organie Ministerstwa Obrony Narodowej

Mój wysiłek był daremny wiecie dobrze o założeniach Nacjonalistów Ukrainy wobec Polski i Polaków.

Panie prezydencie ostatni cytat:: Czy w Belwederze łącznie z Komorowskim nie znają wypowiedzi Prezydenta Czech- Milosz Zeman w styczniu 2015 przypomniał wypowiedź Stepana Bandery: „Zabij każdego Polaka w wieku od 16 do 60 lat”. „Jeśli tych słów Bandery nie znacie, nie możecie uważać się za specjalistów od Ukrainy. Jeśli jednak wypowiedź Bandery jest wam znana to odpowiedzcie, czy zgadzacie się z nią lub nie” – napisał czeski prezydent. Zeman kończy swój list przypomnieniem, że prezydent Wiktor Juszczenko ustanowił Banderę bohaterem narodowym, a teraz część Ukraińców chce tak uhonorować Romana Szuchewycza, dowódcę Ukraińskiej Powstańczej Armii. Czeski prezydent zaznaczył, że ten ostatni w 1941 roku strzelał we Lwowie do Żydów. „Nie mogę pogratulować Ukrainie takich narodowych bohaterów”- napisał Zeman

Panie Prezydencie III RP i tzw. partie wojny na zapowiedz szkolenia Ukraińców mam tylko jedną odpowiedz, nigdy, na polecenie Żandarmów Świata chcecie szkolić, niewątpliwie dozbroić, szkolenie to też dozbrojenie przyszłych agresorów Ukraińskich na Polskę.

Nie damy się wciągnąć w wojnę z brackimi Słowianami, bratobójczą.

To narody Polski i Rosji przeżywały wspólnie terror Caratu, wywózki na Syberię.

To nasze Słowiańskie narody stały się ofiarami zbrodni Komunistycznej Lenina i Stalina.

Ucierpiała cała środkowa Europa.

Kiedyś krzyczano II RP uratowała Europę Zachodnią przed komunizmem, teraz spada obowiązek na Polakach próby doprowadzenia do Trzeciej Wojny Światowej, gdzie tak okrzyczana suwerenność PR.

Obowiązkiem Polski i Polaków jest zachować neutralność wobec Ukraińskich wewnętrznych spraw.

Czy wy rzekomo demokratyczni politycy popierający wojnę nie jesteście zbyt pewni, czy nie obawiacie się oporu wewnętrznego który przywoła wasz do porządku, to nie będzie sierpień 1980r, nie mażcie o tym że zaprowadzicie nas jak głupie barany na rzeź.

Społeczeństwo zacytuje Kodeks karny III RP art. 117 przeciwko pokojowi. Art. 118. Ludobójstwo.

Trzecia RP już została oceniona przez Świat za terror, Od lat twierdzi on, że amerykański wywiad miał swoją tajną bazę na terenie polskiej „szkoły szpiegów” w Starych Kiejkutach na Mazurach.

Był pan marszałkiem Sejmu celowo utrudnialiście dyskusję na temat terroru.

Naród Polski jest gościnny, przyjazny lecz nigdy nie zapomni zbrodni.

 

Panie Prezydencie jest pan magistrem historii ja hobbistą, wychodzący z założenia że historia lubi się powtarzać.

1793r

Cytat: , manipulując demagogicznie zasadą suwerenności ludu……..

Maximilien- Marie – Isidore de Robspierre

Wysyłał wielu w ręce kata, jego do kata wysłało niewielu.

2015r

Ile jest Polski w Polsce

Bogusław Maśliński

Gdybyśmy nie stawiali oporu naszym wrogom, z pewnością nie byłoby wojny. Jedynie rzeź i ciemność.

Emma Bull

 

Autor petycji.

Bogusław Andrzej Sułkowski- Maśliński

 

Politycznie Radykał prawicowy, działacz organizacji pozarządowych.

Publicysta.

Nie obawiam się samobójstwa czy śmiertelnego wypadku samochodowego  W III RP jest to nagminne.

 

Do wiadomości.

ONZ Genewa urgent-action@ohchr.org

Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej political@chinaembassy.org.pl

Ambasada Indii w Warszawie suggestions@indembwarsaw.in

Ambasada Federacji Rosji w Warszawie    rusembpol@mid.ru

Ambasada Republiki Czech  warsaw@embassy.mzv.cz

Ambasada Węgier w Warszawie mission.vao@mfa.gov.hu

Marszałek sejmu III RP-  Radoslaw.Sikorski@sejm.pl

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów  sprm@kprm.gov.pl

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  listy@prezydent.pl