Źródło: http://www.wired.com/2008/12/un-investigates/

Autor: David Hambling

Tłumaczenie: Andrzej Suda

intel-brain

Wpływ Pól Elektromagnetycznych na ludzkie zdrowie jest tematem kontrowersyjnym, czy to z powodu z powodu linii wysokiego napięcia związanych z występowaniem białaczki, czy to z powodu wpływu telefonii komórkowej na mózg. Co może być najbardziej zaskakujące – Promieniowanie Elektromagnetyczne jest uważane za prawdopodobną broń terrorystów.

Seminarium pod auspicjami UNESCO, które odbyło się miesiąc temu, wzięło pod uwagę zagrożenie użycia Pola Elektromagnetycznego jako „potencjalny środek terrorystycznego ataku”. Najbardziej oczywistym zagrożeniem jest użycie pulsu elektromagnetycznego do przerwania łączności. Tym niemniej EMF (pole elektromagnetyczne) przedstawia bezpośrednie zagrożenie dla ludzkiego zdrowia poprzez słabo rozumiane mechanizmy. Wchodzą w to faktory natury fizycznej i chemicznej jak też powodowanie wielorakich zmian w systemach biologicznych, w tym człowieka.

Wydaje się to jednak mało prawdopodobne. Nie ma pełnej zgody co do ryzyka zdrowotnego związanego z polami elektromagnetycznymi, więc wydają się one nieprawdopodobnymi do użycia jako terrorystyczna broń. Wysadzenie w powietrze samolotu pasażerskiego to jedno, powodowanie ułamkowego wzrostu zachorowalności na raka w przeciągu miesięcy nie robi takiego samego, nagłego wrażenia typowego dla aktów terrorystycznych.

Skontaktowałem profesora Sinerika N. Ayraptyana, który był organizatorem konferencji, aby więcej się dowiedzieć. Ayraptyan był bardzo uprzejmy i chętny do pomocy ale podkreślił, że jego specjalnością są skutki promieniowania na poziomie molekularnym i celularnym organizmów. Nie chciał się wypowiadać na temat badan klinicznych a tym bardziej na temat zastosowania EMF na dużą skalę, jak ataki terrorystyczne.

Wygląda, że tytuł konferencji został w ostatniej chwili zmieniony na: „Pola Elektromagnetyczne: Mechanizmy Działania i Skutki Zdrowotne”, bez wspominania terroryzmu. Ayraptyan wytłumaczył, że przyczyną było sponsorowanie tej imprezy przez Światową Organizację Zdrowia i ta chciała aby się skoncentrowano na skutkach zdrowotnych skoro „Światowa Organizacja Zdrowia nie jest organizacją militarną”. Niemniej, gdy przyjrzeć się programowi imprezy, tematy militarne są ciągle obecne. Logo „U.S. Office of Naval Research Global” jest wyraźnie widoczne. I interesująca była obecność Andreja Pakhomowa, znanej w kręgach związanych z Bronią Nieśmiercionośną osoby, która pracowała and projektem ACTIVE DENIAL SYSTEM – „promieniem bólu” armii amerykańskiej.

5b58

Zainteresowanie PENTAGON-u efektami użycia fal radiowych i mikrofal sięga daleko w przeszłość. Niedawny artykuł Johna MCMurtreya – który zebrał imponującą kolekcję dokumentacji na ten temat – przygląda się wnikliwie odtajnionym dokumentom trafnie nazwanego Projektu Dziwacznego (PROJECT BIZARRE). Był on częścią Projektu Pandora rozpoczętego w 1953 po odkryciu napromieniowywania przez Rosjan słabymi mikrofalami amerykańskiej ambasady w Moskwie. Nikt nie znał poziomu zagrożenia zdrowia od tak słabych fal ale podejrzewano, że Rosjanie nie robią tego dla dobra Amerykanów. Mikrofale mogły służyć do zagłuszania amerykańskiego systemu kontroli; mogły być sposobem zasilania dla rosyjskich podsłuchów w ambasadzie; lub mogły służyć jeszcze gorszym celom. Projekt Dziwaczny miał na celu sprawdzenie jaki wpływ ma mikrofalowa radiacja na zachowanie małpy z grupy RHESUS. Eksperymenty prowadzili Dr. J.C. Sharp i Dr. H.M. Grove.

Wytrenowano małpy aby po otrzymaniu impulsu światłem lub dźwiękiem, naciskały dźwignię w celu uruchomienia mechanizmu dostarczającego im łakocie. Jeden z tonów był sygnałem przerwy w „grze” co oznaczało, że naciskanie dźwigni nic nie daje PLUS każde kolejne naciśnięcie wydłuży przerwę o kolejne 10 minut. Gdy zapalało się czerwone światło można było dostać łakocie po naciśnięciu dźwigni – każda następna dawka łakoci wymagała więcej naciśnięć dźwigni (w postępie geometrycznym). Później ton przerwy w „grze” znowu zabrzmiał i zauważono, że małpy zrozumiały konieczność czekania 10 minut. Wtedy wprowadzono nowy ton oznaczający tylko 50 sekundowa przerwę.

Projekt Dziwaczny udowodnił, że bycie w polu radiacji mikrofalowej zakłóciło u małp poczucie upływającego czasu, powodując błędne osądzanie interwałów karmienia przez co sprawność badanych małp była znacznie gorsza niż małp nienapromieniowanych. Aczkolwiek te rezultaty nie były potwierdzone – i ten temat pozostaje kontrowersyjnym – McMurthey odnalazł dokumentacje innych eksperymentów przeprowadzanych w laboratoriach wojskowych (głownie na szczurach) z takimi samymi rezultatami. „Szybkość reakcji osobników narażonych na napromieniowanie i wyniki wykonywanych przez nich powtarzalnych zadań były tematem 10 programów badawczych, dokładnie połowa pochodzi z laboratoriów wojskowych, które zajmowały się wyłącznie pulsem elektromagnetycznym i zaprezentowały największe pogorszenie sprawności badanych osobników,” napisał. McMurtrey sugeruje, że Rosjanie próbowali w rzeczy samej doprowadzić pracowników amerykańskiej ambasady do utraty zmysłów, bo efekty napromieniowania mogły spowodować symptomy podobne do Schizofrenii. W 1976 moskiewska ambasada otrzymała elektromagnetyczne zabezpieczenie, w tym stalowe siatki „przeciwko komarom” zainstalowane w oknach.

Przyszłość pokaże czy terroryści spróbują użyć elektromagnetyzm. Podejrzewam Biały Dom już ma zainstalowaną całkiem dobrą osłonę elektromagnetyczną (dla zapobiegania elektronicznemu szpiegostwu raczej niż przeciwko atakom). I mając tyle innych zagrożeń na głowie, to wygląda na raczej odlegle.

Ale wciąż – „Kogo Bóg chce zgubić, temu rozum odbiera”          

https://pl.wikiquote.org/wiki/Eurypides

KOMENTARZ TŁUMACZĄCEGO

Autor poruszył temat „Tabu” i mógł to opublikować w „normalnych” mediach tylko przez użycie specyficznego podejścia oraz modnego słowa „TERRORYZM”, który musi być non-stop lansowane dla zastraszania populacji. Zacznijmy od zaprezentowanych faktów.

1) Mówimy o technologii znanej od przynajmniej 60 lat! Była już wtedy rozwijana przez agencje wywiadowcze.

2) Ta sama technologia została tak spopularyzowana, że od około 20 lat jest oficjalnie używana jako Broń Nieśmiercionośna (ACTIVE DENIAL SYSTEM).

3) UNESCO organizuje konferencję na temat elektromagnetycznego terroru i jego skutków. Przez ingerencję z zewnątrz jest zmuszone zmienić tytuł na bardziej ogólnikowy mimo, że sponsorami są także siły zbrojne USA.

4) Wyniki badań naukowych (połowa z nich przez wojsko!) wskazują na silny, negatywny wpływ pola elektromagnetycznego (szczególnie pulsu elektromagnetycznego) na funkcjonowanie mózgu.

Zasięgając informacji z niezależnych źródeł dowiemy się o istnieniu tysięcy ludzi na całym świecie codziennie torturowanych tą bronią na ogół z powodu bycia „niewygodnymi” dla sił rządowych. Ci, którzy się skarżą, są uznawani za chorych psychicznie i zamykani w szpitalach psychiatrycznych, bo…..ataki, na które się oni skarżą są uznane przez psychiatrów za te ze świata bajek”…….mimo, że broń użyta istnieje od ponad 60 lat! Nauczeni doświadczeniem już tego nie robią – próbują się organizować, próbują nagłośnić cała sprawę – bez rezultatu. Wszyscy: wszystkie rządy świata, oficjalne media, wszystkie organizacje wspomagające ofiary (Czerwony Krzyż, Amnesty International, ONZ itd. itp.) odmawiają pomocy. Czy możemy to nazwać KONSPIRACJĄ?….

Wracając do PSYCHIATRII. Przeczytałem gdzieś angielskojęzyczną ocenę psychiatrii gdzie nazwano ją: „POLITICAL ENFORCER NOT A BRANCH OF MEDICINE”. Oczywiście myślałem początkowo, że jest to lekka przesada. „ENFORCER” nie ma dokładnego tłumaczenia na polski ale jest to po prostu siła, egzekutor, płatny goryl/ochroniarz” na czyjejś służbie. Z czasem, wgłębiając się w temat, zrozumiałem, że PSYCHIATRIA została wykreowana aby przejąć rolę INKWIZYCJI, czyli narzędzia politycznej przemocy zdolnego „przekonać” masy nawet, że Ziemia jest płaska! Wraz z obniżeniem się religijnego zapału w społeczeństwie trzeba było wymyślić zastępstwo i coś paradującego jako dziedzina medycyny spełniło tą rolę. Lekka przesada z mojej strony? Proszę o cierpliwość – mam na oku dwa artykuły do przetłumaczenia i opublikowania – może przekonam paru niedowiarków.

szasz1