Sprawa wagi państwowej, więc uznałem że należy się powielenie tego artykułu, by dotarł do szerokiego grona. Tekst bardzo pouczający, wyjaśniający dlaczego „talmudyści” nienawidzą Chrześcijan.

Działając w interesie publicznym rozpoczynamy omawianie najważniejszych tematów z Talmudu. Źródłem wiedzy jest praca znakomitego hebraisty, księdza Pranajtisa, żyjącego w latach 1861–1917.

W ideologii talmudycznej Jezus Chrystus, czyli Bóg gojów (nieludzi) jest przez Żydów poniżany i pogardzany. Od powstania chrześcijaństwa pozostaje znienawidzony i ciągle atakowany. Wpajana Żydom talmudyczna odwieczna nienawiść do Chrystusa w każdym pokoleniu przekłada się na diaboliczną agresję w stosunku do chrześcijan i brutalną walkę z katolikami na różne sposoby, począwszy od bezpośrednich ataków na Kościół, a skończywszy na szerzeniu totalitarnych ideologii ukierunkowanych na niszczenie i podporządkowywanie społeczeństw opartych na cywilizacji chrześcijńskiej.

Talmud o Chrystusie

Na ogół Talmud pała ku imieniu Jezus wielką nienawiścią. Rzadko kie­dy nazywa Go właściwym imieniem Jezus, lecz przeważnie: mąż ten, nie jaki, syn, syn cieśli, syn rzemieślnika, wyrobnik i syn wyrobnika, podwieszony, wisielec itd.

Przezwiska te mają oz­naczać największą pogardę i wstręt. Czytając Talmud, odnosi się wrażenie, że rabini chcieliby by to imię zniszczyć, zetrzeć z oblicza ziemi; czasami też właściwe imię Jezusa Jeszua (po hebrajsku) przekręcają na Jeszu, który to wyraz naciągają znowu do pierwszych liter dwóch innych wyrazów: Immah Szemo co znaczy — niechaj będzie zgładzone imię jego.

Prawdziwe określenie Chrystusa po hebrajsku brzmi Jeszua ha-nocri — Jezus Nazareński. Nazwa Nocri pochodzi od miasta Nazaret, w którym wychowywał się Jezus. Stąd i chrześcijanie nazywają się w Talmudzie Nocrim.

Talmud uczy, że Jezus Chrystus był nieprawego łoża i sy­nem menstruującej, że miał charakter Ezawa, że był głup­cem, kuglarzem, uwodzicielem, bałwochwalcą, że został ukrzy­żowany, pogrzebany w piekle i wreszcie stał się bożkiem swoich zwolenników.

Księga Zohar, część n i, 282a, uczy, że Jezus zdechł jak zwierzę i został pogrzebany w owej «„kupie nieczystości“ …, na której leżą porzucone zde­chłe psy i zdechłe osły (i) gdzie są pochowani synowie Ezawa (chrześcijanie) i Iunaela (Turcy), (także) Jezus i Mahomet, nieobrzezany i nieczysty, którzy są psami zdechłemi, zostali w niej pogrzebani.»

Krzyż Jezusa Talmud nazywa figurą wisielca, próżnością, bałwanem rzeźbionym itd., przed którym prawowierny Żyd nie powi­nien się kłaniać. W Jore dea czytamy — „Chociażby Żyd zabił przy krzyżu w nogę drzazgę, lub rozsypał pieniądze niechaj nie nagina się do wyjęcia drzaz­gi lub zebrania pieniędzy, by nie wyglądało że się kłania bałwanowi, lecz nie­chaj usiądzie lub odwróci się tyłem do krzyża: wówczas wyjmuje drzazgę”. (przeczytaj o współczesnej talmudycznej walce z krzyżem)

A w innym miejscu czytamy — „Nie należy się kłaniać lub zdejmować czap­kę przed tymi panującymi lub kapłanami, którzy noszą na piersiach krzyż lub obrazek, jak to mają zwyczaj panujący. By nie zwrócić na siebie uwagi trzeba temu zapobiec w ten, na przykład, sposób — niechaj rozsypie pieniądze lub powstanie wpierw nim nadejdą”.

Znak krzyża świętego uczyniony ręką Talmud nazywa — robienia pal­cami tu i tu. Nauka Jezusa według Talmudu jest błędem, herezją, głupstwem niemożebnem do zachowania.

Cudów Jezusa rabini również nie chcą uznać — uważają je za sztucz­ki dokonane za pomocą magii, której, powiadają, Jezus nauczył się w Egip­cie. Niektórzy tłumaczą sobie moc Jezusową w ten sposób. W świątyni był kamień namaszczony przez patriarchę Jakuba. Na tym kamieniu było wypisane imię Boże J H V H czyta się po hebrajsku Jahwe ktokolwiek by z ludzi tych się liter nauczył, mógł zawładnąć całym światem.

Współczesność to czas eskalacji talmudycznej nienawiści i bezprecedensowych ataków na polskie społeczeństwo, a nawet państwo. To już nie tylko agresja werbalna, czy graficzna, ale fizyczne ataki na kościoły oraz duchownych (przeczytaj). Państwo polskie prawdopodobnie związane „porozumieniami” (przeczytaj) z organizacjami żydowskimi znalazło się w ślepej uliczce i głębokiej defensywie.

Żydowscy prowokatorzy całkowicie bezkarnie pomawiają, znieważają, poniżają i terroryzują oskarżeniami oraz procesami sądowymi upominających się o konstytucyjne wartości: o wolność wyznania, prawo do życia, małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny.

Polska jako chrześcijański kraj z silnym katolicyzmem doświadcza talmudycznych ataków najbardziej. Ich celem, oprócz niszczenia instytucji Kościoła i burzenia porządku opartego na Dekalogu i zasadzie „będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego” jest doprowadzenie do trwałych wewnętrznych konfliktów społecznych osłabiających państwo gospodarza.

Źródło: slonecznystok.pl