Temat bardzo interesujący i mało poruszmy w Polskim internecie, a szkoda, bo powinniśmy znać zwyczaje i obrządki współmieszkańców naszej pięknej ojczyzny. Dobre praktyki sąsiedzkie to podstawa współistnienia, bo z niewiedzy wynika wiele nieporozumień.

Poniżej tekst zaczerpnięty ze strony www.slonecznystok.pl

Sami Żydzi wskazują, że „zarządzający” judaizmem Talmud reguluje wszystkie aspekty życia począwszy od tego, kto jest uważany za Żyda, jak Żyd powinien się modlić, jak żyć w małżeństwie i rodzinie, jak się ubierać, co jeść, jak traktować nie-Żydów (czyli nas – gojów).

Zawarta w judaizmie doktryna narodu wybranego jest skonkretyzowana w Talmudzie w formie nakazów i zaleceń, w rozumieniu łacińskiej cywilizacji opartych na szowinizmie i rasizmie, odmawiających nie-Żydom prawa równorzędnego istnienia, uznających nie-Żydów za zwierzęta.

Księgi talmudowe od wieków, jak również i obecnie, są strzeżoną tajemnicą. Żydzi unikają otwartej debaty o zasadach Talmudu z obawy, że byliby posądzeni o propagowanie ideologii faszystowskiej, bo publiczne eksponowanie idei narodu wybranego podporządkowującego sobie inne „gorsze, zwierzęce” nacje i odsłonięcie skrywanej doktryny Talmudu nakazującej dehumanizację, eksploatację oraz zezwalającej na eksterminację gojów, z pewnością byłoby szokiem dla współczesnych.

Tajemnice Talmudu ujawnił i omówił żyjący na przełomie XIX i XX wieku, znany hebraista, ksiądz profesor Justyn Bonawentura Pranajtis, prawdopodobnie zamordowany (otruty) w reakcji na upublicznienie faktów kompromitujących Żydów i opiniowanie w sądzie w sprawie Bejlisa, dotyczącej mordu rytualnego.

W naszej ocenie, istnienie żydowskiej społeczności w Polsce obliguje nas zwykłych obywateli, ale również władze państwowe, do przekazania opinii publicznej kompleksowej wiedzy o judaizmie i jego „wykonawczej” księdze – Talmudzie. Optymalnym rozwiązaniem byłoby dopuszczenie informacji o Talmudzie w nauczaniu szkolnym.

W państwie demokratycznym nie powinno być miejsca na żydowski szowinizm religijny. Propagatorzy ideologii talmudycznej nawołującej do pogardy dla nie-Żydów, ich politycznego i ekonomicznego podporządkowania i eksploatowania, nie powinni uczestniczyć w sprawowaniu władzy ani mieć wpływu na rządzenie.

Poznając Talmud, będziemy mogli lepiej zrozumieć Żydów, ich odwieczną wrogość do Polaków i innych narodów, a w szczególności do chrześcijan. Ponadto łatwiej zorientujemy się w przyczynach odwiecznego nieasymilowania się oraz praktycznie w każdym pokoleniu zarażania społeczeństw, w których egzystują, satanistycznymi totalitarnymi ideologiami, niszczącymi człowieka, jego wolność i godność.

W XX wieku ideologicznym wirusem stał się komunizm z potwornym żniwem dziesiątek milionów ofiar, a w przypadku Polaków pokłosiem komunizmu była eksterminacja elit II RP i wymordowanie podziemia niepodległościowego po 1945 roku.

Lenin, znany nam wszystkim czołowy ideolog komunizmu żydowskiego pochodzenia, odpowiedzialny za rewolucję w Rosji i śmierć milionów, oprócz klasycznych metod przejęcia władzy w postaci mordowania przeciwników politycznych, wskazywał na skuteczność walki ideologicznej – niszczenia moralności, religii i tradycji:

„Największą sztuką wojny jest całkowite uniknięcie konfliktu zbrojnego, a zamiast tego pokonanie wroga poprzez zniszczenie jego zasad moralnych, religii, kultury i tradycji. Kiedy kraj jest tak zdemoralizowany, możesz go przejąć bez jednego strzału”. Lenin. Cytat z 32 tomu „Wojna a rewolucja”.

Obecnie środowiska żydowskie inspirowane ideologią talmudyczną kontynuują myśl Lenina w nowej formule adekwatnej do realiów współczesności. By dewastować i anarchizować społeczności zajmują się m.in. wspieraniem aborcji (np. Gazeta Wyborcza), propagowaniem ideologii LGBT pod pretekstem ochrony praw mniejszości seksualnych (w przypadku komunizmu pretekstem była rzekoma ochrona praw robotników). Prowadzą bezpardonową walkę z Kościołem (agresywne propagowanie ateizmu, ataki na kościoły, znieważanie chrześcijan), a nawet próbują infekowania społeczności bezprecedensowymi propozycjami legalizacji kazirodztwa (Hartman).

Jesteśmy przekonani, że ujawniając główne zasady Talmudu oraz zawarte w nim źródła żydowskiej nienawiści do nie-Żydów, poprzez upublicznienie talmudycznych reguł, przyczynimy się deeskalacji inicjowanych przez Żydów konfliktów, w tym nasilającej się walki z Kościołem katolickim postrzeganym przez te środowiska jako przeszkoda w dezintegracji państwa-gospodarza i poszerzeniu wpływów politycznych.

Decydując się na informowanie o Talmudzie narażamy się na ogromne ryzyko ataku i odwetu, ale jako obywatele współodpowiedzialni za nasze otoczenie oraz przyszłość Polski mamy moralny obowiązek przeciwstawić się diabolicznemu złu i upomnieć się o dobro.

STANISŁAW BARTNIK  18 KWIECIEŃ 2023