RODACY

Dla Naszego Narodu wolność jest wartością najwyższą. Nasi Przodkowie przez stulecia wiele razy podejmowali walkę zbrojną, aby Nasza Ojczyzna była niepodległa, suwerenna i bogata, a Nasze rodziny mogły się cieszyć wszelkimi dobrami pochodzącymi z ziemi, powietrza, ognia, wody i zjednoczonej mądrości narodowej. W Naszej historii suwerenność i wolność wielokroć była Nam zabierana lub ograniczana, ale Polska się ciągle odradzała i walczyła o swoją niepodległość oraz prawa.

Nie przyzwalajmy więc, aby dzisiaj Nasze konstytucyjne prawa były Nam zabierane i wypaczone pod potrzeby nielegalnie działających partii politycznych i ich wspólników!
Nie przyzwalajmy na to, aby odbierano Nam to co jest dla Nas najcenniejsze, w tym Nasze odwieczne marzenia do bycia silnym i bogatym Państwem, abyśmy nie musieli się już nigdy bać, że ktoś przywłaszczy sobie Naszą Ojczyznę i zrobi z Nas oraz Naszych przyszłych pokoleń niewolników lub całkowicie się Nas pozbędzie w podstępny sposób. Przecież tak będzie, gdy nie będziemy mieć żadnej własnej kontroli żywności, leków, wody, powietrza, stosowanego prawa, czy też władzy i kontroli nad Siłami Zbrojnymi, w których jest obecnie Nasza największa nadzieja. To od mądrości, odwagi i patriotyzmu Naszych formacji uzbrojonych zależy, kiedy wreszcie nastanie ład konstytucyjny w RP. Kiedy wreszcie wojsko i policja zacznie służyć NARODOWI POLSKIEMU, a przestaną służyć przestępcom z partii politycznych oraz kiedy przestaną pod nich podlegać, a zaczną podlegać zgodnie z art. 26 ust. 2 KRP pod cywilną i demokratyczną kontrolę?

Szanowni “mundurowi” przecież dobrze Wiecie, że bez Waszej pomocy w pierwszej kolejności zginiemy My i to może nawet z Waszych rąk, a potem i Wy zostaniecie pozbawieni życia.
Czy więc nie najwyższy już czas, aby stanąć po stronie Narodu Polskiego i działać zgodnie z KRP?!
Mając powyższe na uwadze prosimy, szczególnie żołnierzy i policjantów, o jak najszybsze zastosowanie się do art. 26 ust. 2 KRP. Prosimy też wszystkich Obywateli Polski, którzy mogą dołączyć do UCiDK, aby jak najszybciej to uczynili, bo czasu mamy niewiele. Tylko razem, tylko wspólnymi siłami, możemy uczynić Polskę taką, o jakiej marzyli Nasi przodkowie oraz o jakiej również i My marzymy!

Tylko razem możemy zmienić pokojowo system zarządzania Krajem na bezpośredni,
czyli abyśmy nie musieli już więcej wybierać przedstawicieli Narodu potajemnie w bardzo podstępny i niekonstytucyjny sposób. Gdy to się Nam uda, to będziemy pierwszym Państwem na świecie, które tego dokonało. Będziemy pierwszym Państwem, który wybiera swoich pełnomocników w sposób bezpośredni i jawny, za pomocą pełnomocnictw, aby w naszym imieniu pełnili służbę państwową, publiczną i cywilną, ci najlepsi z najlepszych. W ten sposób wybierzemy najzdolniejszych ludzi do działania w Naszym imieniu i szybko spełnimy marzenia Przodków i Swoje.

„Z Bogiem w sercu, z bronią w ręku, wobec wroga Ojczyzny bez lęku.”

Źródło: https://ucidk.pl/