„Inka” – Danuta Siedzikówna została zamordowana strzałem w tył głowy przez rząd komunistycznej Polski sterowany przez Stalina i wszechobecne NKWD. 

INKAZostała aresztowana w nocy z 19 na 20 lipca 1946 roku,  kiedy po śmierci Zdzisława Badochy, „Żelaznego” dowódcy 2. szwadronu 5 Wileńskiej Brygady AK, z rozkazu swego przełożonego  ppor. Olgierda Christy, „Leszek”  udała się po zaopatrzenie medyczne do Apteki w Gdańsku.
Została zadenuncjowana przez  inną sanitariuszkę „Łupaszki”, Reginę Żylińską – Mordas, „Reginę”. Została umieszczona w pawilonie specjalnym dla najgroźniejszych więźniów, V wiezienia Urzędu Bezpieczeństwa w Gdańsku.
Bita i torturowana w sposób okrutny na który mogli się zdobyć tylko  bandyci, przeważnie Żydzi  z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Nigdy nie wydała swych towarzyszy broni z Armii Krajowej.  W grypsie do sióstr Mikołajewskich z Gdańska, krótko przed śmiercią, „Inka” napisała:
 ” Jest mi smutno, że muszę umierać. Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba”.
Miała zaledwie siedemnaście lat.
indeks
Jest wspaniałym wzorem dla obecnej młodzieży, uzależnionej od coca-coli i fast-food, zaślepionej wrogą propagandą z TV.
16 lutego 2013 pomnik Inki został zbezczeszczony farbą przez nieznanych sprawców. Zapewne jak w przypadku pomnika pułkownika Kuklińskiego – sprawcy pozostaną nieznani. Obecnej władzy nie zależy na otoczeniu tych pomników należyta opieką, a wystarczy jedna kamera, których tysiące stawia się w miastach do totalnej inwigilacji społeczeństwa.
Inka_profanacja_01
Jak można dopuszczać się takich czynów. Jeżeli spowodowała to niewiedz i głupota to jest to wybaczalne, ale jeżeli zrobiono to z premedytacją, to już czyn zasługujący na całkowite potępienie i ukaranie „nieznanych sprawców”.
…CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI…
Naród Polski pamięta o swych Bohaterach…!!!
Przy okazji przypomnienie inscenizacji przysięgi złożonej przez „Inkę” Siedzikównę w wieczorze upamiętniającym śmierć Rotmistrza Witolda Pileckiego.

 

Dziękujemy Kasi Panasewicz za zorganizowanie tak wspaniałego widowiska.

………………………………………………………………………………………………………………..

Warta Honorowa przy zdewastowanym pomniku „Inki” w Patriotycznym Parku Jordana. Fotorelacja Józefa Wieczorka