Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych przegrał sprawę o obronę dóbr osobistych. Sprawę wniósł Rafał Greś, były Prezes Stowarzyszenia Niezależni Białystok. OMZRiK, wyrokiem sądu, został zobowiązany do wpłacenia na rzecz Stowarzyszenia kwoty 2.000,00 zł oraz pokrycia kosztów sądowych 1.537,00 zł. Dodatkowo Dulkowski i Gaweł mają przeprosić Gresia na portalu Facebook.

Rafał Greś, to 42 letni nauczyciel gry w szachy, przedsiębiorca oraz działacz społeczny. Od 2020 roku, wraz ze współzałożonym przez niego Stowarzyszeniem, zorganizował wiele zgromadzeń, m.in. „Zakończyć szaleństwo”, „Lockdown. Nigdy więcej”, „Dzieci do szkoły”, „Białystok. Powstań!”, „Lockdown źródłem inflacji”, spotkań m.in. z kilkukrotnym mistrzem świata w rozwiązywaniu zagadek szachowych Piotrem Murdzią, redaktorami wolnych mediów, m.in. z Markiem Majcherem (Czujny.pl) czy Piotrem Szlachtowiczem (wRealu24).

W dniu 22 października 2022 roku odbył się Białostocki Marsz Polskości, który był organizowany pod patronatem internetowej Telewizji wRealu24. Ośrodek na swoim profilu napisał, że organizatorami Marszu byli proputinowscy faszyści, co słusznie spotkało się z oburzeniem zarządu Stowarzyszenia. Konsekwencją zajścia było wszczęte, przed Sądem Okręgowym w Białymstoku, postępowanie. Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym w dn. 23 stycznia bieżącego roku.

OMZRiK na spełnienie sądowego nakazu ma termin do 13 lutego (7 dni od uprawomocnienia się wyroku).