NIEUKARANE ZBRODNIE, BESTIALSTWO KTÓRE PRZESTAŁO BYĆ NAPIĘTNOWANE….

autor :  BABINICZ  Krzemieniec Podlaski NSZ,

 (…)  Kwiecień  1943 i 1944 od Wołynia po ziemie Stanisławowskie płynął polską niewinną krwią. W analogicznych miesiącach tych dwóch lat kaci z OUN-UPA dokonywali na niebywałą skalę w cywilizowanym świecie rzezi na bezbronnych i niewinnych starcach, dzieciach, osobach duchownych etc..W bestialski i zezwierzęcony sposób mordowali, palili, gwałcili tylko dlatego, że ktoś był Polakiem. Dla świetnie uzbrojonych ukraińskich SS-manów  14 dywizji ochoczo pomagali niejednokrotnie sąsiedzi Ukraińcy. Dla nich wystarczał nóż,kosa, siekiera lub widły. Z wielką czcią wyświęcone przez błahocześciwych popów.(…) 

 

(…)Nieśli w swych krwawych dłoniach ideologię zaszczepioną jeszcze przez UWO- Ukraińską Wojskową Organizację (Tajna ukraińska formacja rewolucyjno-terrorystyczna, utworzona w 1920r. przyp. autora),gdzie mottem było: „Trzeba krwi-dajmy morze krwi! Trzeba terroru-uczyńmy go piekielnym! Nie wstydźmy się mordów, grabieży i podpaleń. W walce nie ma etyki. Etyka na wojnie to pozostałość niewolnictwa, narzuconego przez zwycięzców zwyciężonym”. W 1929 roku UWO przez młodych nacjonalistów zostało przekształcone w OUN. Doszły nowe buńczuczne hasła i brak kręgosłupa moralnego usprawiedliwiony ideologią ojców którą należało kontynuować. Nowymi hasłami miały być od teraz m.in. „Śmierć jednego Polaka to metr wolnej Ukrainy”. Po tym jak ofensywa niemiecka przetoczyła się przez Ukrainę tubylczy rezuni doszli do wniosku, że nowy sojusznik będzie legitymizował ich nieokiełznany popęd do broczenia się w niewinnej krwi. (…)

Winniśmy pamięć : 7/8 kwietnia 1943, Brzezina, zamordowano 143 osoby,13/14 kwietnia 1943, Bilcze, bagnetami zamordowano 10 osób, Bereźne 96 osób,22/23 Janowa Dolina – 600 osób,5/6 kwietnia 1944 Pawlikówka – 124 Polaków zginęło z rąk oprawców,6 kwietnia Sołotwin – 40 osób,noc 6/7 kwietnia 1944 Moosberg – 160-200 zamordowanych,9 kwietnia 1944 Tomaszowice – 43 zamordowane,12 kwietnia 1944 Hucisko – 100 osób pozbawiono życia,14 kwietnia 1944 Bitków – 100 niewinnych dusz,15/16 kwietnia 1944 Chodaczków Wielki – niczym nieusprawiedliwiona rzeź na 862-óch Polakach,19/21 kwietnia 1944 Kuty nad Czeremoszem – 140 osób, lista krwawego kwietnia 1943-1944 jest znacznie dłuższa….

 

  

„Panie Boże, jeśli my o NICH zapomnimy, Ty o nas zapomnij…”    Pokój ICH duszom.

 

Dziękuję Adamowi Woronieckiemu za możliwość korzystania z jego nieopublikowanej książki „Holcaust na Kresach”

 

             BABINICZ , Krzemieniec Podlaski NSZ, 13.04.2013, 00:10

Lista „intelektualistów” sprzeciwiających się budowie w Warszawie pomnika ofiar ludobójstwa dokonanego przez faszystów ukraińskich z OUN-UPA, SS Gallizien…

Inicjatorką protestu była Bogumiła Berdychowska, doradca Prezydenta RP:

Potest Berdychowskiej został pozytywnie przyjęty przez polityków związanych z KUN – Kongres Ukraińskich Nacjonalistów, którzy patronowali tej akcji.

Przypomnijmy że KUN – to Kongres Ukraińskich Nacjonalistów (KUN) – ukraińska, prawicowa, nacjonalistyczna i antypolska partia polityczna. Kongres został utworzony 18 października 1992, a zarejestrowany 26 stycznia 1993 z inicjatywy Jarosławy Stećko, (żony czołowego faszysty ukraińskiego Jarosława, marionetkowego premiera tzw. rządu banderowskiego) kierującej partią nieprzerwanie do swojej śmierci w 2003. Partia uważa się zaspadkobierczynię Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Program: – oparty jest na założeniach nacjonalizmu ukraińskiego, za swoich ideologów uznaje Mykołę Michnowskiego i Dmytra Doncowa, postuluje utworzenie ukraińskiego państwa narodowego, domaga się m.in. przyznania członkom OUN-UPA statusu uczestników działań wojennych, wypłacenia przez Federację Rosyjską odszkodowań finansowych, korekty granicy z Polską poprzez oderwanie od Polski podkarpacia i lubelszczyzny, gloryfikuje ukraiński faszyzm OUN-UPA, zaciera ślady ludobójstwa Polaków na Wołyniu, Małopolsce Wschodniej i Lwowie połączonego z czystkami etnicznymi dokonanymi przez OUNUPA na Polakach.

Listę podpisali:

 • dr hab. Elżbieta Aranowska – pracuje w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina na Wydziale Reżyserii Dźwięku
 • Marek Balicki – członek UW, LiD, SLD, KP Lewica, był doradcą prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.
 • Edwin Bendyk – związany z tygodnikiem "Polityka",
 • Bogumiła Berdychowska – siostra polityka Zygmunta Berdychowskiego.Była inicjatorką zbierania podpisów pod apelem do Rady miasta Warszawy w sprawie niedopuszczenia do budowy pomnika pamięci ofiar zbrodni ukraińskich nacjonalistów z UPA i OUN w Warszawie, pod patronatem KUN. Sympatyczka ukraińskich nacjonalistów z OUN – UPA i ich wodza Stepana Bandery.
 • Michał Bilewicz – redaktor "Słowa Żydowskiego,koordynator Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW oraz wykładowca na Wydziale Psychologii UW.
 • Bartłomiej Biskup – adiunkt Zakładzie Socjologii i Psychologii Polityki UW.
 • Seweryn Blumsztajn – komsomolec Hufca Walterowskiego, aktywista KOR, redaktor GW.
 • Magdalena Bocheńska-Chojecka
 • Teresa Bogucka – od 1990 pozostaje publicystką "Gazety Wyborczej". Przez kilkanaście lat (do 2003) była członkiem zarządu Fundacji im. Stefana Batorego
 • prof. Barbara Bokus – Katedra Psychologii Poznawczej UW.
 • Wojciech Borowik – założyciel Unii Pracy, od 2007 kieruje zespołem ds. Budowy Muzeum Komunizmu w Warszawie.
 • Marek Borowski – komunista PZPR, SLD, SdRP, syn komunisty Wiktora Borowskiego redaktora Trybuny Ludu, jego wujem był Jakub Berman zbrodniarz komunistyczny i zdrajca Polski.
 • Halina Bortnowska – od 2007 przewodnicząca Rady Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
 • Anna Borucka
 • Jacek Borucki
 • Danuta Borucka-Brukwicka
 • Stefan Bratkowski – aktywista ZMP,ZSM,PZPR, KO przy L.Wałęsie.
 • Jerzy Brukwicki – redaguje strony internetowe www.culture.pl
 • Artur Buczyński – wiceburmistrz Wilanowa
 • Grażyna Cieślak
 • Mirosław Chojecki – aktywista KOR, twórca NOWa
 • prof. Andrzej Chojnowski – w latach 1972–1980 należał do komunistycznej PZPR,w 2007 z rekomendacji posłów PiS został powołany w skład Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej II kadencji, obejmując następnie stanowisko jego przewodniczącego, które pełnił do kwietnia 2010. W 2011 został wybrany do nowo powołanej Rady IPN.
 • dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel – UW Instytut Historii i Nauk Politycznych.
 • Ewa Dobrowolska – siostra żony Jacka Kuronia – Gai
 • Katarzyna Dobrowolska
 • Waldemar Dubaniowski – szef gabinetu i sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, od 2009 ambasador RP w Singapurze
 • Irena Dierzgowska – aktywistka UD,UW i PD
 • Sergiusz Dzierzgowski – Politechnika Warszawska
 • prof. Andrzej Friszke – w 1999 z rekomendacji UW został powołany w skład Kolegium IPN. W 2007 z ramienia PO ponownie był kandydatem na to stanowisko, jednak nie został wybrany. W 2011 wszedł w skład nowo powołanej Rady IPN.
 • Cezary Gawryś – były naczelny miesięcznika „Więź”,prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ruchu „ATD Czwarty Świat Polska”
 • prof. Bronisław Geremek (Benjamin Lewertow) – aktywista ZWM, sekretarz POP PZPR na UW, działacz OKP, UD i UW.
 • Jolanta Gołaś
 • Agnieszka Grudzińska
 • Adam Grzegrzółka – zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga Południe m.st.Warszawy z PO
 • dr hab. Ola Hantiuk – Ukrainka, Instytut Slawistyki PAN
 • Agnieszka Holland – aktywistka partii komunistycznej PZPR,córka dygnitarza komunistycznego Henryka Hollanda.
 • Michał Jagiełło – od 1966 w partii komunistycznej PZPR, świadek oskarżenia w procesie taterników. Od grudnia 1980 zastępca kierownika Wydziału Kultury Komitetu Centralnego PZPR.
 • Andrzej Jagodziński – dziennikarz "Radia Wolna Europa" i "Gazety Wyborczej"
 • Zbigniew Janas – działacz KOR, ROAD, UD, UW, PD. Był członkiem władz Fundacji im. Stefana Batorego, pełnił funkcję jej prezesa zarządu.
 • Andrzej Janiszewski
 • prof. Andrzej Janowski – wiceminister edukacji (1989-92)
 • dr Jacek Jarymowicz – Katedra Psychologii UW
 • prof. Maria Jarymowicz – Katedra Psychologii UW
 • Tomasz Jastrun (Agatsztajn) – Syn poety Mieczysława Jastruna [Mojsze Agatsztajn] piewcy komunizmu i stalinizmu w PRL.
 • prof. Jerzy Jedlicki – przewodniczący Stowarzyszenia Przeciwko Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita
 • dr Grażyna Kmita – Wydział Psychologii UW
 • prof. Mirosław Kofta – brat Jonasza Kofty (poety), mąż Krystyny Kofty (pisarki).
 • Katarzyna Kołodziejczyk – artystka
 • dr Joanna Konieczna – Instytut Socjologii UW
 • Piotr Kościński – publicysta,pisarz
 • Maciej Kozłowski – aktor
 • prof. Marcin Król – przewodniczący rady Fundacji im. Stefana Batorego.
 • Stanisław Kryciński – działacz Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.
 • prof. Ireneusz Krzemiński – w 2010 publicznie podał, że jest gejem. Publikuje w "Przeglądzie Politycznym","Tygodniku Powszechnym", "Gazecie Wyborczej", "Rzeczpospolitej
 • Jan Kułakowski – należał do Rady Fundatorów Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana.
 • Andrzej F. Kuroń – brat Jacka Kuronia
 • Danuta Kuroń – druga żona Jacka Kuronia
 • Maria Lehmanv – członkini założycielka Stowarzyszenia im. Gai i Jacka Kuroniów, aktywna członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP);
 • prof. UW Maria Lewicka – Wydział Psychologii UW
 • prof. Maria Lis-Turlejska – Wydział Psychologii UW
 • Regina Lityńska
 • Jan Lityński – aktywista KOR, ROAD, UD, UW, PD i LiD. Jako kilkuletnie dziecko podczas uroczystości Narodowego Święta Odrodzenia Polski (22 lipca 1952) wręczał kwiaty Bolesławowi Bierutowi. Scenę tę zarejestrowała Polska Kronika Filmowa.
 • Maciej Łętowski – działacz PZKS, PRON i SP. Jest komentatorem "Tygodnika Solidarność". Jego teksty ukazują się również w "Gazecie Wyborczej" i "Rzeczpospolitej
 • prof. Piotr Madajczyk – syn profesora Czesława Madajczyka.
 • Andrzej Mandalian – w okresie stalinowskim był jednym z czołowych poetów socrealizmu. Jego utwory m.in. Pieśń o walce klasowej należały do stałego repertuaru oficjalnych akademii i uroczystości.
 • Andrzej Mańkowski – reżyser, scenarzysta, producent filmowy
 • Wojciech Mańkowski
 • dr Mariusz Maszkiewicz – wykładowca POU,
 • Wojciech Maziarski – syn Jacka Maziarskiego, byłego polityka Porozumienia Centrum
 • Tadeusz Mazowiecki – ostatni premier PRL i pierwszy premier III Rzeczypospolitej, działacz UD i UW, twórca tzw. ”grubej kreski”,przeciwnik lustracji i dekomunizacji.
 • prof. Andrzej Mencwel – profesor w Instytucie Kultury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego i na Wydziale Reżyserii Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie.
 • prof. UW Włodzimierz Mędrzecki – Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW
 • Martyna Michalik – studentka filologii polskiej i ukraińskiej na Uniwersytecie Warszawskim.
 • dr Alina Molisak – należy do Gesellschaft für europäisch-jüdische Literaturstudien.
 • dr Grzegorz Motyka – historyk, specjalizujący się w tematyce ukraińskiej, od 2011 członek Rady Instytutu Pamięci Narodowej. Sympatyk ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego OUN-UPA i Stepana Bandery.
 • prof. Zdzisław Najder – w latach 1958-1963 był konfidentem Służby Bezpieczeństwa jako Tajny Współpracownik "Zapalniczka"
 • Katarzyna Nowak – komentatorka tenisa w Polsacie Sport.
 • Zbigniew Nosowski – od marca 2007 do kwietnia 2009 roku był współprzewodniczącym Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, od kwietnia 2009 w roli wiceprzewodniczącego. Członek Rady Fundacji Auschwitz-Birkenau.
 • Janusz Onyszkiewicz – Minister Obrony III RP, jego stryjem był Mirosław Onyszkewycz ps. Orest – pułkownik UPA dowódca VI Okręgu "Sian", strukturach OUN członek Krajowego Prowydu i referent do spraw wojskowych, faszysta ukraiński i zbrodniarz. Początkowo dowodził kureniem UPA, który dokonał masowych mordów na polskiej ludności we wsiach m.in. Tamoszyn, Posadów i Podlodów w okolicy Tomaszowa Lubelskiego oraz Ostrów i Chlewiska w rejonie Bełżca.Oddział znany jest też z akcji zlikwidowania oddziału AK oraz wymordowania polskich partyzantów i spadochroniarzy pod Dachnowem. W połowie marca 1945 Mirosław Onyszkiewicz mianowany został dowódcą VI Okręgu UPA Sian (tzw. Zakierzoński Kraj obejmujący Polskę w granicach po 1945r). Podległe mu oddziały dokonały szeregu grabieży i mordów na terenach województw lubelskiego, rzeszowskiego i krakowskiego.To on wydał obwieszczenie by do 6 kwietnia 1944 r. wszyscy Polacy bez wyjątków opuścili opanowane przez UPA części województw: rzeszowskiego i lubelskiego, a w przyszłości miało dotyczyć to również nowosądeczczyzny w myśl haseł "Ukraina – i Zakierzonia – bude no bez Lachiw".
 • ks. Stanisław Opiela – w latach 1992-2000 był przełożonym Niezależnego Regionu Rosyjskiego Towarzystwa Jezusowego oraz sekretarzem Konferencji Bikskupów Federacji Rosyjskiej.
 • prof. Jerzy Osiatyński – Minister Finansów w rządzie Hanny Suchockiej.
 • prof. Wiktor Osiatyński – pomysłodawca powstania w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Programu Spraw Precedensowych oraz członek jego rady programowej.
 • Grzegorz Pac – UW
 • Elżbieta Petrajtis-O’Nell – Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita
 • Adam Pomorski – tłumacz literatury pięknej z rosyjskiego, niemieckiego, angielskiego, białoruskiego i ukraińskiego
 • Sławomir Popowski – w latach 1985-1990 moskiewski korespondent Polskiej Agencji Prasowej, w latach 1991-1995 moskiewski korespondent „Rzeczpospolitej”. Wieloletni publicysta „Rzeczpospolitej”
 • Danuta Przywara – prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
 • Wacław Radziwinowicz – publicysta GW
 • prof. Adam Daniel Rotfeld – minister spraw zagranicznych RP w 2005.
 • Anna Monika Rómmel
 • K. Rómmel
 • Paula Sawicka – przyjaciółka Marka Edelmana, który przez ostatnie dwa lata swojego życia mieszkał u niej w Warszawie. Aktywistka Stowarzyszenia przeciwko antysemityzmowi i ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita.
 • Mirosław Sawicki
 • ks. Aleksander Seniuk – rektor w klasztorze Sióstr Wizytek w Warszawie, zasłynął z tego że jako następca ks.rektora Jana Twardowskiego wyrzucił ukochane zwierzęta ks. poety z klasztoru. Dzika kotka okociła się przy klasztorze Sióstr Wizytek w Warszawie, na terenie którego mieszkał ks. rektor Jan Twardowski. Kapłan, którego poezja pełna jest ukochanej przez niego przyrody, otoczył czułą opieką i przyjaźnią wszystkie siedem czarnych kociąt. Mieszkały razem z nim, niektóre całkiem oswojone, inne ufne tylko w stosunku do niego i osób z jego najbliższego otoczenia. Po śmierci księdza koty straciły bezpieczną oazę. Następca poety, rektor Aleksander Seniuk nie zgadza się, by pozostały one na terenie podlegającego mu teraz klasztoru, choć wśród sióstr są miłośniczki tych zwierząt, jak Maria Teresa, która opiekuje się kotami i od dawna je fotografuje. W 1998 r. ukazał się albumik jej zdjęć z pięknymi, mądrymi wierszami ks. Twardowskiego.
 • Witold Sielewicz – aktywista KOR,UD,UW – od 2006 wiceburmistrz Żoliborza.
 • Magdalena Smoczyńska
 • prof. Elżbieta Smułkowa – językoznawca, slawistka i białorutenistka, UW w latach 1991–1995 ambasador RP na Białorusi.
 • dr Danuta Sosnowska – Zakład Slawistyki Zachodniej UW
 • prof. Tytus Sosnowski – Wydział Psychologii UW
 • dr Wojciech Stanisławski – historyk, Ośrodek Studiów Wschodnich w Warszawie
 • Joanna Staręga-Piasek – od 1998 pełni funkcję dyrektora Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. W 2011 została doradcą Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
 • Tomasz Stryjek – profesor nadzwyczajny KUL, autor publikacji o Ukrainie.
 • Piotr Syrowiński – przyjaciel Jacka Kuronia,”Walterowiec” (Petr – Piotr Syrowiński)
 • prof. Barbara Szacka – socjolog, zajmuje się problematyką pamięci zbiorowej, biologicznych podstaw życia społecznego i socjologią ogólną.
 • Anna Szeptycka – spokrewniona z lwowskim metropolitą Andrzejem Szeptyckim – duchowym przywódcą ukraińskich nacjonalistów z OUN-UPA.
 • prof. Maria Szeptycka – fizyk z Instytutu Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Warszawie, spokrewniona z lwowskim metropolitą Andrzejem Szeptyckim – duchowym przywódcą ukraińskich nacjonalistów z OUN-UPA.
 • dr Andrzej Szeptycki – Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN pod Krakowem, spokrewniony z lwowskim metropolitą Andrzejem Szeptyckim – duchowym przywódcą ukraińskich nacjonalistów z OUN-UPA.
 • dr hab. Anna Szuster-Kowalewicz – Wydział Psychologi UW
 • Joanna Szwedowska – Kancelaria PAN
 • gen. bryg. Zbigniew Ścibor-Rylski – od 1 grudnia 2004 jest członkiem Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari.
 • Krzysztof Śliwiński – zaprzyjaźniony z prof. Geremkiem( Benjamin Lewertow) były ambasador RP w Maroku i RPA.
 • Marcin Święcicki – komunista PZPR, aktywista ZSMP, UD,UW, LiD i PO, były prezydent Warszawy, zięć komunistycznego dygnitarza PZPR w PRL – Eugeniusza Szyra.
 • dr Adam Tarnowski – Wydział Psychologii UW
 • dr Zuzanna Toeplitz – Wydział Psychologii UW
 • Andrzej Wajda – jego ojciec zginął w Katyniu a on został pierwszym filmowcem reżimu komunistycznego PRL. Był też jednym z trzech (obok Zbigniewa Bujaka i Aleksandra Paszyńskiego) założycieli Agory S.A., m.in. wydawcy "Gazety Wyborczej" – (Obecnie Koncern Agora S.A.).
 • dr Katarzyna Walewska – Wydział Psychologii UW
 • Piotr Wertenstein-Żuławski – adwokat, przewodniczący koła PO na Żoliborzu.
 • Katarzyna Winiarska
 • Paweł Winiarski
 • Andrzej Wielowieyski – 19 lipca 1989 podczas wyboru Prezydenta PRL przez Zgromadzenie Narodowe celowo oddał głos nieważny, przez co wraz z kilkoma innymi parlamentarzystami OKP umożliwił wybór na to stanowisko Wojciecha Jaruzelskiego.
 • Zofia Winawer – żona Seweryna Blumsztajna (walterowca i aktywisty KOR)
 • Jolanta Wiszowata – przyjaciółka Jacka Kuronia, działaczka TM.
 • Marcin Wojciechowski – dziennikarz Gazety Wyborczej, sympatyk ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego i jego wodza Stepana Bandery.
 • Piotr Wojciechowski – od 2008 r. członek jury Nagrody Mediów Publicznych w dziedzinie literatury pięknej COGITO.
 • Natalia Woroszylska – filolog, tłumaczka literatury rosyjskiej,
 • Henryk Wujec – aktywista KOR, UD, UW, PD. Reprezentuje ideologię Gazety Wyborczej, jedynie „słuszną” obecnie w Polsce. Aktywista forum polsko-ukraińskiego, sympatyk OUN-UPA i wielbiciel Bandery.
 • Ludwika Wujec – żona Henryka, działaczka komunistycznej PZPR,KOR,ROAD,UD,UW. Córka komunistki Reginy Okrent, 1946-49 pracownika UB w Łódzi, szefa Biura Kadr Radiokomitetu oraz ubeka Zygmunta – Nachamiasza Okrenta.
 • Jakub Wygnański – uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu (pełnił m.in. funkcję sekretarza Henryka Wujca).
 • Krystyna Zachwatowicz-Wajda – kolejna żona Andrzeja Wajdy. W 2010 wystosowała wraz z Andrzejem Wajdą list otwarty do władz kościelnych, w którym zaapelowali oni o rezygnację z planu pochówku Lecha Kaczyńskiego na Wawelu.
 • prof. Leszek Zasztowt – od 1998 pracownik Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego (od 2006 profesor UW; od 2009 profesor ,,belwederski").

 

Drogą elektroniczną podpisy złożyli:

 • Michał Boni – działacz KLD, UW, PO – konfident komunistycznej SB(TW) – do czego sam się przyznał. Od 2009 minister-członek Rady Ministrów i przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów.
 • Jacek Kastelaniec – organizacja Inicjatywa Wolna Białoruś.
 • Piotr Kosiewski – historyk sztuki, Współredaktor tomów zbiorowych m.in. Historycy polscy i ukraińscy wobec problemów XX wieku.
 • prof. UKSW Piotr Mitzner – pracuje w redakcji „Nowaja Polsza”
 • prof. Jerzy Pomianowski (Jerzy Brinbaum) – W latach 1944-1946 redaktor PAP Polpress w Moskwie. Publikował m.in. w Nowych Widnokręgach – organie stalinowskiego Związku Patriotów Polskich. Nowe widnokręgi – początkowo miesięcznik, potem dwutygodnik społeczno-literacki, oficjalny organ komunistycznego, Związku Pisarzy Radzieckich wydawany od 1941 w okupowanym przez ZSRR Lwowie, o charakterze antypolskim. W 1946 jako repatriant wrócił do Polski i wstąpił komunistycznej PPR, PZPR. Współpracuje z Tygodnikiem Powszechnym, Gazetą Wyborczą i Rzeczpospolitą. Z inspiracji Jerzego Giedroycia założył w 1999 i redaguje miesięcznik Nowaja Polsza.
 • Paweł Smoleński – dziennikarz Gazety Wyborczej, sympatyk ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego i jej wodza Stepana Bandery. Laureat Nagrody tzw. Pojednania Polsko- Ukraińskiego, którą otrzymał w 2003 za książkę Pochówek dla rezuna.
 • Joanna Szczęsna – aktywistka KOR, od 1989 roku związana z Gazetą Wyborczą.
 • Barbara Toruńczyk – publicystka, eseistka, historyk literatury, wydawca, przyjaciółka Adama Michnika. Córka Henryka Toruńczyka komunisty żydowskiego pochodzenia, dowódcy III Brygady Międzynarodowej im. Jarosława Dąbrowskiego, potocznie: Dąbrowszczacy – grupy polskich komunistów i zdrajców narodowych, uczestników wojny domowej w Hiszpanii w latach 1936−1939, walczących w składzie terrorystycznych Brygad Międzynarodowych po stronie wojsk republikańskich [sowieckich] przeciwko wojskom gen. Francisco Franco. Za to Henryk Toruńczyk został pozbawiony obywatelstwa polskiego przez władze polskie II RP. Obecnie Barbara Toruńczyk jest autorką listu otwartego w obronie przywilejów komunistów tzw. Polaków walczących w Brygadach Międzynarodowych w hiszpańskiej wojnie domowej 1936-1939 po stronie sowieckiej (walczył w nich jej ojciec).

Ciekawostką jest to że w tym samym czasie na Krymie (Ukraina), 17.09.2007r został odsłonięty taki sam pomnik poświęcony wszystkim ofiarom faszyzmu ukraińskiego (OUNUPA, SS Gallizien, Legion Ukraiński) bez względu na nację zamordowanych.

Zapamiętajmy te nazwiska na przyszłość !!!
… a szczególnie p. Bogumiłę Berdychowską za tą antypolską akcję i jej protektorów z KUN !!!

 

 

Pozwoliłem sobie dorzucić powyższy artykuł ze strony : www.IVrozbiorpolski.pl ,

 

                          BABINICZ Krzemieniec Podlaski,13.04.2013, 11:30