Image2

Film – Zaproszenie na II Kongres Niepokonanych2012

Chcielibyśmy zaprosić Was na II kongres Ruchu Społecznego NIEPOKONANI 2012, który organizowany jest pod hasłem

DIALOG zamiast konfrontacji?

13 maja 2014r. Sala Kongresowa Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie – rejestracja uczestników rozpoczyna się o godzinie 09:00.

Celem kongresu jest próba odpowiedzi na pytanie – czy polska klasa polityczna jest zdolna do prowadzenia dialogu ze społeczeństwem czy nie? Chcemy też zapytać naszych członków, sympatyków i sojuszników czy istnieje inna, bardziej skuteczna metoda realizowania ważnych postulatów obywatelskich?

W naszym kongresie udział wezmą reprezentanci wielu apolitycznych organizacji obywatelskich. Będzie to idealne miejsce i idealny czas, aby przedstawiciele władzy, bezpośrednio lub za pośrednictwem mediów, mogli zapoznać się z ważnymi potrzebami różnych grup społecznych. Nie zamierzamy eskalować konfliktów społecznych, nie chcielibyśmy blokować sejmu, nie po drodze nam do palenia opon ani kukieł znanych polityków. Chcemy dialogu, zrozumienia i reakcji na zgłaszane przez nas postulaty. To pewnego rodzaju wyzwanie, dla wybranych przez społeczeństwo parlamentarzystów i pytanie – czy bez ostrej presji zdesperowanych obywateli, politycy potrafią podjąć poważny i wiarygodny dialog społeczny?

To również test aktywności obywatelskiej dla nas – ludzi poszkodowanych i poniżonych przez instytucje władzy publicznej. Tylko razem jesteśmy w stanie przeciwstawić się zdemoralizowanej klasie politycznej i stworzyć dla nich uczciwą „obywatelską alternatywę”. Czy stać nas na jedność, solidarność i wzajemnie okazywane zrozumienie? Czy nadszedł już czas dla Polski Obywatelskiej? Odpowiedzi na to pytanie będziemy poszukiwać na kongresie.

Zapraszamy zatem Was wszystkich do Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w dniu 13 maja 2014r. Rejestrację uczestników zaczniemy o 9:00. Osoby posiadające legitymację członka stowarzyszenia NIEPOKONANI 2012 nie wymagają rejestracji.

Z poważaniem

Jerzy Książek

VIDEO ZAPROSZENIE na II kongres NIEPOKONANYCH