EU-NAZIII W.Ś była pretekstem do pseudo pokojowego przejęcia europy przez okultystów, testy biomedyczne i farmaceutyczne dokonywane w obozach zagłady dziś są programem żywieniowym i programem farmaceutyczno-medycznym dla całego świata !

Dydymus

Pisarz, który zbierał materiały do fikcyjnej książki opartej na założeniu, że główni naziści, dążyli do zachowania władzy pod koniec drugiej wojny światowej, tworząc Czwartą Rzeszę pod auspicjami Unii Europejskiej, odkrył dokumenty potwierdzające taką tezę.

Europe-1942

W artykule Daily Mail, Adam Lebor ujawnia, jak odkrył w raporcie “US Military Intelligence EW-Pa 128”, znanym również pod nazwą “The Red House Report”, szczegóły opisujące, jak najważniejsi naziści potajemnie spotkali się w hotelu Maison Rouge w Strasburgu w dniu 10 sierpnia 1944 r. Niemcy wiedząc, że są na krawędzi klęski militarnej, tworzą plan budowy Czwartej Rzeszy – paneuropejskiego imperium gospodarczego opierającego się na wspólnym rynku europejskim.

Główni nazistowscy przemysłowcy dostali rozkazy od SS Obergruppenführera dr Scheida do utworzenia spółek zależnych, które były by frontem niemieckim za granicą w celu osiągnięcia penetracji gospodarczej i stworzeniu podstawy do ponownego objawienia się partii nazistowskiej.

„Trzecia Rzesza została pokonana militarnie, ale potężni nazistowscy bankierzy, przemysłowcy i urzędnicy służby cywilnej, odrodzą się jako demokraci, by wkrótce przewodzić w nowych Niemczech Zachodnich. Tam wypracowali nowy cel: Europejska integracja gospodarcza i polityczna „, pisze Lebor.

uusieurooppa

Bogaci przemysłowcy tacy jak nazista Alfried Krupp właściciel “Krupp Industries” i Friedrich Flick, jak również spółki fronty/zależne takie jak BMW, Siemens i Volkswagen, zostały powołane do realizacji zadania budowy nowego paneuropejskiego imperium. Według historyka dr Michaela Pinto-Duschinskyego, doradcy byłych żydowskich robotników przymusowych, „Po pokonaniu Hitlera, dla wielu czołowych postaci przemysłowych działających w kręgach nazistowskiego reżimu, Europa stała się przykrywką dla realizacji niemieckich interesów narodowych… Ciągłość gospodarki Niemiec w powojennej Europie jest uderzająca. Niektóre z wiodących postaci w nazistowskiej gospodarce stały się wiodącymi producentami z Unii Europejskiej. ”

Hermann Abs- Bankier, który dołączył do zarządu Deutsche Bank w czasach „nazistów, także siedział w radzie nadzorczej IG Farben, firmie, która produkowała Zyklon B gaz stosowany do zabijania ofiar obozu koncentracyjnego. „Abs został powołany do redystrybucji środków planu Marshalla – funduszy odbudowy – w przemyśle niemieckim. W 1948 roku był odpowiedzialny za efektywne ożywienie gospodarcze w Niemczech „, pisze Lebor.

„Przede wszystkim, Abs został również członkiem Europejskiej Ligi Współpracy Gospodarczej, elitarnej intelektualnej grupy nacisku, założonej w 1946 roku. Liga była dedykowana do ustanowienia wspólnego europejskiego rynku, prekursora Unii Europejskiej. ”

Europejska Liga Współpracy Gospodarczej opracowała strategie na rzecz integracji europejskiej, która jest niemalże wierną kopią zaproponowanych wcześniej nazistowskich rozwiązań.

W swojej książce „Europe’s Full Circle”, Rodney Atkinson zawiera listę projektów politycznych zaproponowanych przez nazistów i ich podobieństwa do dzisiejszej Unii Europejskiej.

us-nazi

Oryginalne założenia nazistów
System zaproponowany Aliantom
Europaische Wirtshaftsgemeinschaft
Europejska Wspólnota Gospodarcza
Europejski System Walutowy
Europejski mechanizm kursowy
Europabank (Berlin)
Europejski Bank Centralny (Frankfurt)
Zasada Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Komitet Regionów
Wspólna Polityka Pracy
Polityka Społeczna
Gospodarcze i handlowe umowy
Jednolity rynek

„Czy to możliwe, że Czwarta Rzesza przewidziana przez nazistowskich przemysłowców przynajmniej częściowo, się spełniła?” pyta Lebor.

„Te trzy strony maszynopisu przypominają nam, że dzisiejsze dążenia do europejskiego państwa federalnego są głęboko splecione z planami SS i przemysłowcami niemieckimi do stworzenia Czwartej Rzeszy – która miała być imperium gospodarczym, a nie wojskowym”.

Jak pokazuje nam przeszłość, nazizm i UE mają bardzo niepokojące paralele. Rzeczywiście, obydwa twory są zasadniczo ze sobą powiązane, a pochodzenie UE można bezpośrednio przypisać nazistom.

Fundamenty dla UE i ostatecznie euro-waluty zostały określone przez tajemniczą organizację Bilderberg Group w połowie lat 50-tych. Dokumenty, które wyciekły będące własnością grupy Bilderberg dowodzą, że program utworzenia wspólnego rynku europejskiego i wspólnej waluty zostały sformułowane przez Bilderberg w 1955 roku. Jeden z założycieli grupy to książę Bernhard z Holandii, były oficer hitlerowskiego SS.

Ale ideologiczne ramy Unii Europejskiej sięgają jeszcze dalej, do 1940 roku, kiedy to główni nazistowscy ekonomiści i naukowcy przedstawił plan dla jednolitej europejskiej wspólnoty gospodarczej, plan działań który został uruchomiony po zakończeniu drugiej wojny światowej.

Walther Funk nazistowski minister gospodarki i zbrodniarz wojenny, w książce “The European Community”, napisał o potrzebie stworzenia „Centralnej Unii Europejskiej” i „Europejskiego Obszaru Gospodarczego”, a o stałych kursach wymiany walut, napisał „Żaden naród w Europie nie może uzyskać własnego najwyższego poziomu wolności gospodarczej, która jest kompatybilna ze wszystkimi wymaganiami społecznymi…Tworzenie bardzo dużych obszarów gospodarczych jest konsekwencją naturalnego prawa rozwoju…umowy międzypaństwowe w Europie będą kontrolować [siły ekonomiczne]…Musi istnieć gotowość do podporządkowania własnych interesów w niektórych przypadkach do interesów Centralnej Europejskiej Unii.”

Współautorzy Funka odczuwają podobne sentymenty. Akademicki nazista Heinrich Hunke napisał: „Klasyczna gospodarka narodowa… umarła … wspólnota losu, która jest w gospodarce europejskiej … losu i zakresu współpracy europejskiej zależy od nowej jedności gospodarczego planu”.

Jego hitlerowski kolega Gustaw Koenig zauważył: „Mamy prawdziwą Wspólnotę Europejską przed nami … Jestem przekonany, że ta wspólnota będzie czymś co będzie trwało po kończeniu wojny.”

W roku 1940 minister propagandy Joseph Goebbels zarządził utworzenie „zjednoczenie/unifikację gospodarczą Europy”, wierząc, że „w ciągu pięćdziesięciu lat” [ludzie] nie będą już myśleć w kategoriach państw. „. I tak 53 lata później Unia Europejska w jej obecnej formie została ustanowiona.

Inni główni naziści, którzy wzywali do stworzenia paneuropejskiego superpaństwa federalnego to Ribbentrop, Quisling i Seyss-Inquart, który mówił o „nowej Europie, solidarności i współpracy między wszystkimi ludźmi …która stworzy… szybko rosnący dobrobyt jak tylko krajowe granice ekonomiczne zostaną usunięte.”

Taka retoryka nie jest dziś obca takim organizacjom jak Bilderberg, Komisja Trójstronna czy CFR.

Naziści zabijali ludzi, którzy opowiadali się przeciwko III Rzeszy, UE wprowadziła całkowicie bardziej wydajne rozwiązanie – po prostu zabijając wolności słowa.

Holenderskiemu posłowi niedawno odmówiono wjazdu do Wielkiej Brytanii, ponieważ jego poglądy polityczne były obraźliwe na mocy przepisów UE. Konserwatywny euro-poseł próbował zakazać „niebezpiecznych i nieuregulowanych blogów” próbując zamknąć wolności słowa w Internecie. W 1999 r. wg orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (sprawa 274/99), jest nielegalnym krytykować UE, a UE jest w trakcie misji do zakazania wszelkich partii politycznych, które nie idą na rękę Europejskiemu federalnemu superpaństwu.

Większość osób posiadających władzę w Unii Europejskiej nie jest z pewnością nazistami, a nawet, prawdopodobnie uważają się za liberałów lojalnie pracując dla „większego dobra”. Jednak Unia Europejska ze swej natury jest totalitarna, ponieważ dąży do dezintegracji rządów krajowych, odpowiedzialnych przed swymi wyborcami oraz centralizację władzy w rękach ponadnarodowych podmiotów, które przed nikim nie odpowiadają. Unia także ma na celu usunięcie wolności słowa dla każdego, kto krytykuje jej program.

Fakt, że UE jest pomysłem głównych nazistowskich ekonomistów i przemysłowców, i została sformułowana jako sposób na zachowanie dyktatorskiej władzy, co następnie wcielał w życie były hitlerowski działacz pod patronatem grupy Bilderberg w 1955 roku, udowadnia, że cały system Unii Europejskiej wykiełkował na dorobku totalitaryzmu.

Czy drzewo ze złego nasiona może dać dobry owoc?

Źródło: http://worldinfoport.hvs.pl/nazisci-zaplanowali-czwarta-rzesze-ala-ue/