teczki_d-150x150Raportnowaka.pl przekazał w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej wykaz 1706 osób wykonujących obecnie funkcje publiczne, które zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 roku, o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990, złożyły za pośrednictwem różnych organów do Biura Lustracyjnego IPN „pozytywne” oświadczenia lustracyjne. Kolejno: Nazwisko, imię, rok urodzenia, imię ojca, punkt art. 4 ww ustawy, nazwa organu, który nadesłał oświadczenie lustracyjne, funkcja z tytułu, której albo ubiegania się, o którą zostało złożone oświadczenie lustracyjne

1. ADAMCZYK ANDRZEJ MAREK; Bogdan; 1959; 24a; Komenda Główna Straży Granicznej; zastępca dyrektora
2. ADAMCZYK KRZYSZTOF; Stefan; 1950; 17; Mazowiecki Urząd Wojewódzki; wójt
3. ADAMCZYK RYSZARD; Marian; 1957; 37; Mazowiecki Urząd Wojewódzki; zarządca państwowych magazynów usługowych
4. ADAMCZYK DARIUSZ; Józef; 1960; 45; Mazowiecki Kurator Oświaty; dyrektor szkoły
5. ADAMCZYK BOGUSŁAW; Kazimierz; 1957; 54,47; Ministerstwo Obrony Narodowej; żołnierz zawodowy, radca prawny
6. ADAMCZYK ROMAN; Władysław; 1949; 11; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek służby zagranicznej
7. ADAMEK EDWARD; Bogdan; 1967; 17; Śląski Urząd Wojewódzki; radny
8. ADAMIEC LESZEK, Henryk; 1956; 11; MSZ; członek służby zagranicznej
9. ADAMIEC BAZYL, Paweł; 1950; 17; Warmińsko-Mazurski Urząd Woj.; radny
10. AKSAMIT HENRYK, Jan; 1955; 26; Urząd Komisji Nadzoru finansowego; naczelnik
11. ALEKSANDROWICZ STANISŁAWA; Bolesław, 1937; 47; OIRP Warszawa; radca prawny
12. ALEKSIUK MIKOŁAJ, Wiktor; 1946; 17; Podlaski Urząd Wojewódzki; radny
13. AMBROZIAK ANDRZEJ, Kazimierz; 1961; 46; Mazowiecki Kurator Oświaty; dyrektor szkoły
14. ANDERS PRZEMYSŁAW, Brunon; 1941; 47; OIRP Gdańsk; radca prawny
15. ANDLER ZBIGNIEW, Zbigniew; 1959; 47; OIRP Poznań; radca prawny
16. ANDRZEJEWSKI BOLESŁAW, Kazimierz; 1946; 44c; Politechnika Koszalińska; dyrektor instytutu
17. ANTECKI JANUSZ, Mieczysław; 1959; 11; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek służby zagranicznej
18. ANTONIEWICZ PRZEMYSŁAW; Jerzy; 1951; 11; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek służby zagranicznej
19. ARABSKI JANUSZ; Zygmunt; 1939; 44c; Uniwersytet Śląski; dyrektor instytutu
20. ARMKNEITCHT WOJCIECH JERZY; Józef; 1951; 47; OIRP Gdańsk; radca prawny
21. AUGUST DOROTA; Adam; 1962; 45; Mazowiecki Kurator Oświaty; dyrektor szkoły
22. AUGUSTOWSKA MAŁGORZATA, Henryk; 1961; 45; Mazowiecki Kurator Oświaty; dyrektor szkoły
23. AUSTEN PIOTR; Gerhard; 1940; 47; OIRP Warszawa; radca prawny
24. AZAREWICZ STANISŁAW; Władysław; 1949; 17; Dolnośląski Urząd Woj.; radny
25. BABIARZ STEFAN, Ludwik; 1951; 14; Krajowa Rada Sądownictwa; sędzia
26. BADEJA KRZYSZTOF, Marian; 1960; 54; Ministerstwo Obrony Narodowej; żołnierz zawodowy
27. BADOWSKI SŁAWOMIR, Józef; 1946; 11; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek służby zagranicznej
28. BAGIŃSKI WALDEMAR, Eugeniusz; 1948; 47; OIRP Kraków; radca prawny
29. BAGIŃSKI LESZEK, Eugeniusz; 1953; 47; OIRP Warszawa; radca prawny
30. BAJ ZDZISŁAW, Kazimierz; 1955; 17; Lubelski Urząd Wojewódzki; radny
31. BALAS JAN GRZEGORZ, Franciszek; 1954; 47; OIRP Wałbrzych; radca prawny
32. BALCERAK JERZY, Stanisław; 1935; 47; OIRP Warszawa; radca prawny
33. BALCERZAK HENRYKA, Czesław; 1960; 40; Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki; członek rady nadzorczej
34. BALCERZAK IRENEUSZ, Józef; 1952; 47; OIRP Łódź; radca prawny
35. BANACH KRZYSZTOF, Edward; 1924; 40; Pomorski Urząd Wojewódzki; członek rady nadzorczej
36. BANACHOWICZ RYSZARD, Karol; 1949; 47; OIRP Warszawa; radca prawny
37. BANASIAK BOLESŁAW, Władysław, 1932; 47; OIRP Poznań; radca prawny
38. BANAŚ WŁADYSŁAW, Michał; 1927; 17; Podkarpacki Urząd Wojewódzki; radny
39. BANAŚ ZDZISŁAW, Czesław; 1957; 17; Śląski Urząd Wojewódzki; burmistrz
40. BANIAK JAN, Kazimierz; 1958; 17; Dolnośląski Urząd Wojewódzki; radny
41. BARA ARTUR, Bronisław; 1961; 17; Lubelski Urząd Wojewódzki; radny
42. BARABASZ EUGENIUSZ, Henryk; 1955; 17; Wielkopolski Urząd Woj.; radny
43. BARANOWSKI WALDEMAR, Bronisław; 1957; 54; Ministerstwo Obrony Narodowej; żołnierz zawodowy
44. BARANOWSKI MAREK, Eugeniusz; 1950; 11; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek służby zagranicznej
45. BARANOWSKI MAREK, Zacheusz; 1955; 54; Ministerstwo Obrony Narodowej; żołnierz zawodowy
46. BARAŃSKI HENRYK STEFAN, Stefan; 1944; 17; Wojewoda Świętokrzyski; wójt
47. BARCZAK ANDRZEJ, Franciszek; 1946; 44c; Politechnika Poznańska; dyrektor instytutu
48. BARCZYŃSKI JÓZEF, Stanisław; 1957; 17; Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki; radny
49. BARTKOWIAK RYSZARD, Stanisław; 1948; 40; Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
50. BARTŁOMIEJUS MAREK, Jerzy; 1967; 17; Kujawsko – Pomorski Urząd wojewódzki; radny
51. BARTMAN MIECZYSŁAW, Stanisław; 1958; 54; Ministerstwo Obrony Narodowej; żołnierz zawodowy
52. BARTODZIEJ GERHARD, Franciszek; 1941; 40; Opolski Urząd Wojewódzki; członek rady nadzorczej
53. BARTOSIK ROBERT, Józef; 1949; 22; NIK; kontroler NIK
54. BARUCKI TADEUSZ, Mieczysław; 1951; 17; Łódzki Urząd Wojewódzki; radny
55. BARYLAK JERZY, Jan; 1956; 17; Łódzki Urząd Wojewódzki; radny
56. BAZAN KRZYSZTOF, Eugeniusz; 1958; 54; Ministerstwo Obrony Narodowej; żołnierz zawodowy
57. BAZYDŁO AGNIESZKA; Zbigniew; 1970; 45; Mazowiecki Kurator Oświaty; dyrektor szkoły
58. BAZYLAK BOGUSŁAW, Karol; 1955; 24b; Lubuski Urząd Wojewódzki; komendant placówki straży granicznej
59. BAZYLCZAK BOGDAN, Jan; 1953; 47; OIRP Wałbrzych; radca prawny
60. BĄK KRZYSZTOF, Stanisław; 1955; 24b; Świętokrzyski Urząd Wojewódzki; powiatowy lekarz weterynarii
61. BĄK EDWARD, Antoni; 1939; 47; OIRP Wałbrzych; radca prawny
62. BĄK ANDRZEJ, Czesław; 1952; 17; Urząd Gminy Wapno; wójt
63. BEBAK MARIA JADWIGA; Wojciech; 1938; 47; OIRP Zielona Góra; adwokat
64. BECKER ALBERT, Bronisław; 1941; 47; OIRP Bydgoszcz; radca prawny
65. BEDKA KRZYSTOF, Marian; ur. 1960; 47; OIRP Opole; radca prawny
66. BEDNAREK JERZY ZYGMUNT, Adam; 1956; 17; Pomorski Urząd Woj.; radny
67. BEDNARSKA, JOLANTA, Jerzy, 1949, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
68. BEDNARZ, ARKADIUSZ, Bolesław, 1961, 47, OIPR Wrocław, radca prawny
69. BEFINGER, RYSZARD, Kazimierz, 1951, 17, Mazowiecki Urząd Woj., radny
70. BEGIERSKI, LECH, Stanisław, 1952, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, radny
71. BEGOL, JAROSŁAW, Gabriel, 1955, 24b, Lubuski Urząd Wojewódzki, zastępca wojewódzkiego inspektora
72. BEHR, KAZIMIERA, Leon, 1942, 40, Pomorski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
73. BEJTAN, WACŁAW, Mieczysław, 1958, 30, Prezes Rady Ministrów, wicedyrektor departamentu ZUS
74. BEKSIŃSKI, JAN, Czesław, 1948, 18, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, protektor
75. BELI, JACEK, Leonard, 1967, 47, OIPR Warszawa, radca prawny
76. BELKA, LESZEK, Leon, 1960, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
77. BEREDA, TADEUSZ, Stanisław, 1956, 24a, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, zastępca komendanta stołecznego policji
78. BERNYŚ, MAREK, Józef, 1952, 45, Kuratorium Oświaty Kielce, dyrektor szkoły
79. BETCHER, ANDRZEJ, Bronisław, 1948, 47, ORA Łódź, adwokat
80. BETLEJEWSKI, MAREK, Jacek, 1966, 24a, Komenda Główna Policji, naczelnik
81. BIAŁAS, KAZIMIERZ, Wincenty, 1944, 40, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
82. BIAŁKOWSKI, EDWARD, Stefan, 1950, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
83. BIAŁOKOZOWICZ, MIROSŁAW, Grzegorz, 1954, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
84. BIAŁOPIOTROWICZ, LEOKADIA, Jan, 1922, 47, ORA Warszawa, adwokat
85. BIEDECKI, KAROL, Karol, 1943, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
86. BIEGAŃSKI, ZBIGNIEW, Kazimierz, 1958, 45, Kuratorium Oświaty Olsztyn, dyrektor szkoły
87. BIELAN, HENRYK, Wiktor, 1951, 40, Pomorski Urząd Wojewódzki, art. 4 pkt 40
88. BIELAŃSKI, RYSZARD, Eugeniusz, 1945, 40, Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
89. BIELAWSKI, KRZYSZTOF, Alfred, 1963, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
90. BIELECKI, ZYGMUNT, Józef, 1954, 47, OIPR Warszawa, radca prawny
91. BIENIEK, IRENEUSZ, Zbigniew, 1963, 14, Krajowa Rada Sądownictwa, sędzia
92. BIENIEK, MIROSŁAW, Zenon, 1964, 24B, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, zastępca komendanta
93. BIEREG, JERZY, Borys, 1951, 40, Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
94. BIERNACKI, ROMAN, Stefan, 1961, 24b, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, komendant straży granicznej
95. BIGDA-PISAREK, ELŻBIETA, Bolesław, 1956, 47, OIPR Opole, radca prawny
96. BIK, ARTUR, Antoni, 1965, 24b, Straż Graniczna, naczelnik
97. BINIAŚ, ANNA, Stanisław, 1954, 24b, Pomorski Urząd Woj., zastępca naczelnika
98. BIŃCZYCKI, JERZY, Tadeusz, 1932, 17, ORA Łódź, adwokat
99. BIŃKOWSKI, ADAM, Jan, 1950, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
100. BIS, HENRYK, Lucjan, 1961, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
101. BISKUPSKA, GRAŻYNA, Józef, 1956, 24a, Komenda Główna Policji, naczelnik
102. BISKUPSKI, KRZYSZTOF, Zbigniew, 1945, 40, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, prezes spółki
103. BIZIEWSKI, JERZY, Henryk, 1955, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
104. BLECH, JAROSŁAW, Julian, 1961, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
105. BŁACHNIO, ROMAN, Stanisław, 1964, 54, Min. Obrony Narod., żołnierz zawod.

106. BŁACHOWIAK, ADAM, Stanisław, 1955, 17, Wielkopolski Urząd Woj., radny
107, BŁASZCZĘĆ, JÓZEF, Stanisław, 1946, 24b, Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju Wsi, naczelnik
108. BŁASZCZYK, RYSZARD, Jan, 1950, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, radny
109. BŁASZCZYK, JERZY, Edward, 1956, 47, OIRP Wałbrzych, radca prawny
110. BŁASZCZYK, GRZEGORZ, Stefan, 1960, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
111. BŁASZKIEWICZ, STANISŁAW, Stanisław, 1947, 40, Śląski Urząd Wojewódzki, członek zarządu
112. BOBROWICZ, ROBERT, Benedykt, 1968, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
113. BOCHENEK, ZBIGNIEW, Stanisław, 1968, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
114. BOCHNIAK, DARIUSZ, Stanisław, 1965, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
115. BOĆ, WIESŁAW, Józef, 1947, 47, OIRP Wrocław, radca prawny
116. BODASZEWSKI, ANDRZEJ, Ignacy, 1961, 24a, Komenda Główna Policji, naczelnik
117. BODZIONY, TADEUSZ, Józef, 1953, 17, Małopolski Urząd Wojewódzki, radny
118. BOGACKI, DARIUSZ, Władysław, 1960, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
119. BOGDANOWICZ, FELIKS, Piotr, 1953, 17, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
120. BOGUSZ, WŁADYSŁAW, Piotr, 1948, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, radny
121. BOHDANOWICZ, JAN, Czesław, 1949, 24B, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, zastępca naczelnika
122. BOJANOWICZ, JERZY, Wacław, 1959, 17, Świętokrzyski Urząd Woj., radny
123. BOJANOWICZ, BOGUSŁAW, Ryszard, 1953, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
124. BOJANOWSKI, LONGIN, Bogdan, 1958, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
125. BOJARSKI, JANUSZ, Tadeusz, 1956, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
126. BONA, PIOTR, Zenon, 1965, 24b, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, zastępca komendanta oddziału straży granicznej
127. BONI, MICHAŁ, Władysław, 1954, 3, Prezes Rady Ministrów, sekretarz stanu
128. BONIKOWSKI, MARK, Stanisław, 1948, 47, ORA Olsztyn, adwokat
129. BONIKOWSKA, DANUTA, Józef, 1954, 47, OIRP Bydgoszcz, radca prawny
130. BORECKI, BOGDAN, Henryk, 1962, 30, Prezes Rady Ministrów, zastępca dyrektora oddziału wojewódzkiego ZUS
131. BOREK, STANISŁAW, Edward, 1948, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
132. BORKUSZ, STANISŁAW, Mikołaj, 1933, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, radny
133. BOROŃ, HENRYK, Michał, 1952, 24b, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, powiatowy lekarz weterynarii
134. BOROWICZ, ZBIGNIEW, Marian, 1946, 17, Mazowiecki Urząd Woj., radny
135. BOROWICZ, JOLANTA, Wincenty, 1948, 47, OIRP Poznań, radca prawny
136. BOROWIK, ZYGMUNT, Zenon, 1947, 47, OIRP Rzeszów, radca prawny
137. BOROWSKI, ZBIGNIEW, Józef, 1954, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
138. BOROWSKI, ZBIGNIEW, Henryk, 1962, 24b, Podlaski Urząd Wojewódzki, powiatowy lekarz weterynarii
139. BORÓWKA, RYSZARD, Teodor, 1949, 44b, Uniwersytet Szczeciński, dziekan
140. BORYSEWICZ, ZBIGNIEW, Stanisław, 1956, 54, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, żołnierz zawodowy
141. BORZEWSKI, JERZY, Stanisław, 1935, 17, Mazowiecki Urząd Woj. radny
142. BORZOŁ, TADEUSZ, Stanisław, 1956, 44c, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, zastępca dyrektora instytutu
143. BOSIACKI, ZYGJMUNT, Zdzisław, 1946, 47, OIRP Poznań, radca prawny
144. BRACHFOGIEL, PIOTR, Bogdan, 1958, 45, Kuratorium Oświaty Gdańsk, dyrektor szkoły
145. BRAITER, ANDRZEJ, Bronisław, 1962, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
146. BRANDYS, GABRIELA, Władysław, 1932, 2, Państwowa Komisja Wyborcza, kandydat na posła
147. BRANNY URBAŃSKA, EWA, Paweł, 1930, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
148. BRAŃSKI, JERZY, Stefan, 1947, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
149. BREDLOWSKI, ZDZISŁAW, Adam, 1950, 17, Mazowiecki Urząd Woj., wójt
150. BRENDA, AGNIESZKA, Jan, 1954, 34, Regionalna Izba Obrachunkowa Warszawa, inspektor do spraw kontroli
151. BREWCZYŃSKI, ZBIGNIEW, Janusz, 1958, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
152. BRODOWSKI, TADEUSZ, Henryk, 1961, 17, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
153. BRODZKI, WOJCIECH, Artur, 1960, 45, Kurat. Oświaty Katowice, dyr. szkoły
154. BROMEK, LECH, Stanisław, 1954, 39, Min.Skarbu Państwa, członek zarządu
155. BRONISZEWSKI, ANDRZEJ, Ignacy, 1955, 17, Lubuski Urząd Woj., radny
156. BRYSKA, MIROSŁAW, Kazimierz, 1957, 39, Min. Skarbu Państwa, członek zarz.
157. BRZEZIŃSKI, HENRYK, Józef, 1949, 47, OIRP Zielona Góra, radca prawny
158. BRZEZAŃSKI, MARIUSZ, Józef, 1963, 47, OIRP Łódź, radca prawny
159. BRZOZOWSKI, JAN, Antoni, 1945, 17, Lubelski Urząd Wojewódzki, radny
160. BRZOZOWSKI, STEFAN, Tadeusz, 1947, 32, Rada Gm. Świdnica, sekr. gminy
161. BUBAK, MARIAN, Franciszek, 1949, 47, OIRP Opole, adwokat
162. BUBNOWSKI, MAREK, Franciszek, 1963, 17, Dolnośląski Urząd Woj., radny
163. BUCHOLSKI, MAREK, Andrzej, 1948, 47, OIRP Zielona Góra, radca prawny
164. BUCZAK , LECHOSŁAW, Bogusław, 1963, 40, Śląski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
165. BUCZAK , EDWRAD, Jan, 1962, 45, Podkarpacki Kurator Oświaty, dyrektor szkoły
166. BUCZEK, IRENEUSZ, Stanisław, 1961, 48, Ministerstwo Sprawiedliwości, komornik sądowy
167. BUCZKOWSKI, GRZEGORZ, Teofil, 1942, 40, Podlaski Urząd Wojewódzki, członek zarządu
168. BUDKOWSKI, MIROSŁAW, Maciej, 1965, 24a, Komenda Główna Straży Granicznej, naczelnik
169. BUDYN, ROMAN, Władysław, 1926, 47, OIRP Gdańsk, radca prawny
170. BUDZIAK, BOGUSŁAW, Tadeusz, 1966, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
171. BUDZYŃSKI, LESZEK, Władysław, 1955, 17, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
172. BUGALSKI, ANDRZEJ, Tadeusz, 1949, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
173. BUGLA, MAREK, Paweł, 1965, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radny
174. BUJACZ, TADEUSZ, Stanisław, 1944, 47, OIRP Olsztyn, radca prawny
175. BUJAKIEWICZ, JERZY, Wacław, 1949, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
176. BUKŁACHA, LUIZA KAZIMIERA, Czesław, 1956, 17, Podlaski Urząd Wojewódzki, radna
177. BUKOWSKI, WIKTOR, Edward, 1964, 44b, Politechnika Rzeszowska, prodziekan
178. BURAK, MIROSŁAW, Władysław, 1956, 17, Pomorski Urząd Wojewódzki, burmistrz
179. BURDA, ROMAN, Mieczysław, 1953, 40, Małopolski Urząd Wojewódzki, prezes spółki
180. BURKIEWICZ, WIESŁAW, Bolesław, 1957, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
181. BURZYŃSKI, JÓZEF, Antoni, 1950, 48,47, Ministerstwo Sprawiedliwości, komornik sądowy, radca prawny
182. BUSZ, ARTUR, Henryk, 1960, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
183. BUŚKO, JULIUSZ, Czesław, 1946, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
184. BUTKIEWICZ, HENRYK, Michał, 1941, 17, Podlaski Urząd Wojewódzki, radny
185. BYKOWSKI, MAREK, Henryk, 1949, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
186. BYRT, ANDRZEJ JAN, Jan, 1949, 39, Min. Skarbu Państwa, członek zarządu
187. BYTNIEWSKI, ADAM, Władysław, 1960, 17, Mazowiecki Urząd Woj., radny
188. BŻDZIUCH, MIROSŁAW, Józef, 1960, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
189. CAŁUS, ANDRZEJ, Edmund, 1929, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
190. CHABROS, STANISŁAW, Jan, 1948, 39, Min. Skarbu Państwa, członek zarządu
191. CHAŁACZKIEWICZ, ROMAN, Lubomir, 1948, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
192. CHEĆKO, MARCEL MARIAN, Edward, 1952, 2, Państwowa Komisja Wyborcza, kandydat na posła
193. CHEŁSTOWSKI, ZYGMUNT, Edward, 1949, 12, Prezes Rady Ministrów, członek Komisji Nadzoru Finansowego
194. CHMARA, BOLESŁAW, Wacław, 1954, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
195. CHMIELOWIEC, GRZEGORZ, Jan, 1962, 45, Podkarpacki Kurator Oświaty, dyrektor szkoły
196. CHMIELOWSKI, ZDZISŁAW, Teodor, 1930, 47, OIRP Kraków, radca prawny
197. CHMURA, JÓZEF, Tadeusz, 1951, 17, Podkarpacki Kurator Oświaty, burmistrz
198. CHMURA, WŁADYSŁAW, Jan, 1933, 47, OIRP Rzeszów, radca prawny
199. CHMURA, ADAM, Stanisław, 1950, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek zarządu
200. CHOIŃSKI, IRENEUSZ, Jan, 1946, 47, OIRP Bydgoszcz, radca prawny
201. CHOJNACKI, JAN, Józef, 1948, 45, Kuratorium Oświaty Szczecin, dyr. szkoły
202. CHOJNACKI, LECH, Tadeusz, 1948, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, radny
203. CHOJNOWSKI, JAN MICHAŁ, Jan, 1961, 44C, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, kanclerz
204. CHOMA, ROBERT, Adolf, 1963, 17, Podkarpacki Urząd Woj., prezydent miasta
205. CHOMIŃSKI, ANDRZEJ, Józef, 1938, 47, OIRP Szczecin, radca prawny
206. CHONIAWKO, TADEUSZ, Antoni, 1939, 47, OIRP Koszalin, radca prawny
207. CHOSZCZYK, BONIFACY, Czesław, 1946, 47, OIRP Olsztyn, radca prawny
208. CHRÓL, ANDRZEJ, Jan, 1958, 47, Narodowy Bank Polski, główny specjalista
209. CHRZANOWSKI, WIESŁAW, Zdzisław, 1968, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
210. CHWASTEK, ZBIGNIEW, Karol, 1956, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radny
211. CHYLIŃSKI, EUGENIUSZ, Stanisław, 1950, 17, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
212. CIAPAŁA, JERZY, Jan, 1962, 47, OIRP Szczecin, radca prawny
213. CIAPKA, ZDZISŁAW, Jan, 1956, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radny
214. CIAŚ-WAŻNY, KALIRTA, Henryk, 1961, 14, Ministerstwo Sprawiedliwości, prokurator
215. CIBULLA, JAN, Klemens, 1952, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
216. CICHALEWSKI, ROBERT, Henryk, 1961, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
217. CIECHANOWSKA, WIESŁAW, Zygmunt, 1963, 47, OIRP Szczecin, radca prawny
218. CIECIERSKA, KATARZYNA, Andrzej, 1968, 40, Podlaski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
219. CIELESZYŃSKA, URSZULA, Jan, 1950, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
220. CIEPIELEWSKI, BOGUSŁAW, Stanisław, 1949, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
221. CIEPLAK, ANDRZEJ, Józef, 1962, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
222. CIESIELCZYK, LEONARDA, Bronisław, 1947, 17, Wojewoda Wielkopolski, radna
223. CIESIELSKI, EDWARD, Leon, 1959, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
224. CIESIELSKI, ZBIGNIEW, Władysław, 1932, 47, OIRP Wrocław, radca prawny
225. CIEŚLA, ZBIGNIEW, Henryk, 1948, 34, Regionalna Izba Obrachunkowa, inspektor
226. CIEŚLAK, EUGENIUSZ, Henryk, 1966, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
227. CIEŚLAK, RYSZARD, Karol, 1954, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
228. CIEŚLAK, JANUSZ, Tadeusz, 1960, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
229. CIEŚLIŃSKI, BOGUSŁAW, Stefan, 1939, 47, OIRP Olsztyn, radca prawny
230. CIRKOS, BOGDAN, Józef, 1962, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, radny
231. CIUK, ANDRZEJ, Jan, 1949, 44c, Uniwersytet Opolski, dyrektor instytutu
232. CIULA, KRZYSZTOF, Andrzej, 1962, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
233. CUPIAŁ, KAROL, Edward, 1941, 17, Śląski Urząd Woj., dyrektor instytutu
234. CYBULSKI, KRZYSZTOF, Władysław, 1962, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
235. CZAJKA, MAREK, Kazimierz, 1948, 17, Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
236. CZAJKOWSKI, DARIUSZ, Antoni, 1964, 24a, Kom. Główna Policji, naczelnik
237. CZAPLICKI, KRZYSZTOF, Grzegorz, 1955, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
238. CZAPLIŃSKI, MAREK, Władysław, 1940, 44c, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie , dyrektor instytutu
239. CZAPOR, FRANCISZEK, Roman, 1964, 24b, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, kierownik
240. CZARKOWSKI, ZBIGNIEW, Jan, 1950, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
241. CZARNECKI, JACEK, Jerzy, 1958, 17, Kujawsko-Pomorski Urząd Woj., wójt
242. CZARNECKI, WOJCIECH, Jan, 1952, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
243. CZARNECKI, JAN, Józef, 1940, 47, OIRP Zielona Góra, adwokat
244. CZĄSTKIEWICZ, JAN, Wincenty, 1925, 47, OIRP Koszalin, radca prawny
245. CZERWIŃSKA, DANUTA, Stanisław, 1951, 45, Mazowiecki Kurator Oświaty, dyrektor szkoły
246. CZERWIŃSKI, WITOLD, Wiesław, 1955, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
247. CZESZEJKO-SOCHACKI, MICHAŁ, Michał, 1961, 24a, Komenda Główna Policji, dyrektor
248. CZUBAK, MIROSŁAW, Stanisław, 1958, 17, Mazowiecki Urząd Woj., radny
249. CZYŻ, JÓZEF, Władysław, 1952, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
250. ĆWIEK, ZENON, Zenon, 1963, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
251. ĆWIK, JAN, Kazimierz, 1934, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
252. ĆWIKLIŃSKI, WALDEMAR, Kazimierz, 1954, 47, OIRP Poznań, radca prawny
253. ĆWIKOWSKA, BOŻENA, Henryk, 1950, 14, Krajowa Rada Sądownictwa, sędzia
254. DALKA, JERZY, Kazimierz, 1956, 30, Prezes Rady Ministrów, dyrektor oddziału ZUS
255. DAMULEWICZ, JAN, Czesław, 1958, 47, Ministerstwo Spraw., notariusz
256. DANIELAK, JERZY, Stanisław, 1959, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
257. DANIELCZYK, TADEUSZ, Stanisław, 1957, 45, Kuratorium Oświaty Olsztyn, dyrektor szkoły
258. DANILUK, MAREK, Stanisław, 1952, 17, Lubelski Urząd Wojewódzki, radny
259. DAŃDA, ZYGMUNT, Franciszek, 1951, 32, Rada Miejska Świątniki, skarbnik
260. DAUTER, JACEK, Krzysztof, 1959, 46, Ministerstwo. Komornik sądowy
261. DAWIDOWICZ, JANUSZ, Edward, 1955, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
262. DĄBROWSKI, ANDRZEJ, Arkadiusz, 1946, 47, OIRP Olsztyn, radca prawny
263. DEC, JAROSŁAW, Andrzej, 1968, 40, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
264. DECHNIK, ZYGMUNT, Andrzej, 1950, 17, Lubelski Urząd Wojewódzki, radny
265. DEĆ, WIESŁAW, Ludwik, 1949, 40, Lubelski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
266. DEMIRSKA, ELEONORA, Alfons, 1947, 45, Kuratorium Oświaty Gdańsk, dyrektor szkoły
267. DERKOWSKI, BOGDAN, Klemens, 1956, 45, Kuratorium Oświaty Gdańsk, dyrektor szkoły
268. DERWICH, PIOTR, Marian, 1954, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
269. DEYLE, UWE, Werner, 1960, 40, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, przewodniczący rady nadzorczej
270. DĘBICKI, JERZY, Stanisław, 1949, 17, Lubelski Urząd Wojewódzki, radny
271. DĘBSKI, ZBIGNIEW, Jerzy, 1963, 54, Ministerstwo Obr. Nar., żołnierz zawod.
272. DĘBSKI, JANUSZ, Jan, 1956, 47, OIRP Koszalin, radca prawny
273. DIDUCH, STANISŁAW, Władysław, 1947, 2,47, Państwowa Komisja Wyborcza, kandydat na senatora radca prawny
274. DMOCHOWSKI, WŁADYSŁAW, Julian, 1926, 47, OIRP Wrocław, radca prawny
275. DOBIESZEWSKI, RYSZRAD, Władysław, 1952, 17, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, burmistrz
276. DOBOSZ, GRZEGORZ, Władysław, 1952, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
277. DOBROSIELSKI, ADAM, Edward, 1957, 22, NIK, pracownik NIK
278. DOBROWOLSKA, HALINA, Stanisław, 1951, 47, OIRP Wrocław, radca prawny
279. DOBOWOLSKA, GRAŻYNA, Janusz, 1953, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
280. DOBROWOLSKI, RYSZARD, Marian, 1934, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
281. DOBROWOLSKI, HENRYK, Ryszard, 1953, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
282. DOLATA, TADEUSZ, Bolesław, 1950, 47, OIRP Poznań, radca prawny
283. DOLIŃSKA, BARBARA, Kazimierz, 1942, 22, NIK, doradca techniczny
284. DOMAGALSKI, JÓZEF, Jan, 1948, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
285. DOMAGAŁA, ZDZISŁAW, Józef, 1968, 17, Wielkopolski Urząd Woj., radny
286. DOMAGAŁA, STANISŁAW, Józef, 1943, 47, OIRP Wrocław, radca prawny
287. DOMAŃSKI, GRZEGORZ EDWARD, Edward, 1942, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
288. DOMAŃSKI, LECH, Sylwin, 1961, 24B, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, zastępca komendanta placówki straży granicznej
289. DOMARADZKI, WIKTOR, Stanisław, 1950, 40, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, członek zarządu
290. DOROPOWICZ, MAREK, Marian, 1962, 47, OIRP Kraków, radca prawny
291. DOROSZKIEWICZ, JERZY, Włodzimierz, 1948, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
292. DRABARCZYK, ANDRZEJ, Marian, 1960, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
293. DRABCZYK, ZOFIA, Ryszard, 1966, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
294. DRABEK, ADAM, Gabriel, 1944, 44b, Instytut Chemii Przemysłowej, kierownik
295. DRAPACZ, ANDRZEJ, Stanisław, 1948, 17, Małopolski Urząd Woj., radny
296. DRĄŻYK, IRENEUSZ, Marian, 1961, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
297. DREWEK, TADEUSZ, Józef, 1952, 17, Kujawsko-Pomorski Urząd Woj., radny
298. DROZD, RYSZRD, Andrzej, 1929, 47, ORA Lublin, adwokat
299. DROZD, JAROSŁAW, Stanisław, 1955, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
300. DROZD, STANISŁAW, Władysław, 1933, 47, OIRP Gdańsk, radca prawny
301. DRZYMALIK, KRZYSZTOF, Jan, 1959, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
302. DUBIENIECKI, MAREK, Marceli, 1954, 47, ORA Gdańsk, adwokat
303. DUBIŃSKI, JERZY, Tadeusz, 1930, 2, Państwowa Komisja Wyborcza, kandydat na posła
304. DUCHNOWSKI, JAROSŁAW, Stanisław, 1958, 40, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
305. DUDA, WIESŁAW, Mieczysław, 1958, 40, Opolski Urząd Wojewódzki, przewodniczący rady nadzorczej
306. DUDA, JANUSZ, Józef, 1959, 40, Małopolski Urząd Woj., członek rady nadz.
307. DUDEK, KRZYSZTOF, Tadeusz, 1955, 17, Dolnośląski Urząd Woj., radny
308. DUJCZYŃSKI, ADAM, Albin, 1946, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
309. DULEWICZ, JÓZEF, Józef, 1945, 17, Małopolski Urząd Wojewódzki, radny
310. DYBCIO, DARIUSZ, Jerzy, 1959, 48, Ministerstwo Sprawiedliwości, komornik sądowy
311. DYCH, KRZYSZTOF, Lech, 1961, 47, OIRP Wałbrzych, radca prawny
312. DYDYK, BOLESŁAW, Franciszek, 1959, 17,40,45, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, radny, członek rady nadzorczej, dyrektor szkoły
313. DYKIERT, RYSZARD, Aleksy, 1952, 17, Gminna Komisja Wyb. w Filipowie, wójt
314. DYL, CZESŁAW MACIEJ, Jan, 1950, 17, Świętokrzyski Urząd Woj., radny
315. DYLIK, MAREK, Czesław, 1958, 47, OIRP Gdańsk, radca prawny
316. DYMIŃSKI, ZBIGNIEW, Jan, 1961, 17, Zachodniopomorski Urząd Woj., radny
317. DYNGOSZ, LUCJAN, Paweł, 1951, 17, Małopolski Urząd Wojewódzki, radny
318. DYŚKO, WIESŁAW, Kazimierz, 1953, 24b, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, komendant palcówki straży granicznej
319. DZBIK, JOANNA, Jan, 1961, 24a, Straż Graniczna, naczelnik
320. DZIAMARA, STEFAN, Stefan, 1957, 2,17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, kandydat na posła, radny
321. DZIATKO, APOLINARY, Józef, 1953, 17, Lubuski Urząd Wojewódzki, radny
322. DZIECHCIARZ, JÓZEF, Michał, 1950, 44b, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, dziekan
323. DZIUBICH, ROBERT, Klaudiusz, 1961, 40, Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki, członek zarządu
324. EILMES, MAREK, Leon, 1941, 47, ORA Kraków, adwokat
325. EKLER, JAN, Michał, 1939, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
326. ERNST, ANNA, Jan, 1947, 24a, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, naczelnik
327. FABISIAK, KAZIMIERZ, Stanisław, 1951, 44c, Uniwersytet Kazimierza Wielskiego Bydgoszcz, dyrektor instytutu
328. FALANA, MARIAN, Witold, 1957, 47, ORA Częstochowa, adwokat
329. FALKIEWICZ, MAREK, Władysław, 1959, 24a, Komenda Główna Policji, nacz.
330. FALSZEWSKA, BARBARA, Tadeusz, 1954, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
331. FEDORUK, TADEUSZ, Stanisław, 1957, 17, Lubelski Urząd Wojewódzki, wójt
332. FEDYCZAK, ZBIGNIEW, Roman, 1952, 44c, Uniwersytet Zielonogórski, dyrektor instytutu
333. FEDYK, WOJCIECH, Zbigniew, 1957, 24a, Prokurator Generalny, dyrektor
334. FELS, MARIA, Wiktor, 1942, 47, ORA Bydgoszcz, adwokat
335. FIBINGIER, IRENEUSZ, Stanisław, 1953, 24a, Urząd Lotnictwa Cywilnego, dyrektor
336. FICOŃ, ANDRZEJ, Jan, 1961, 17, Ministerstwo Sprawiedliwości, prokurator
337. FIEDOROWICZ, STANISŁAW, Stanisław, 1957, 17, Podlaski Urząd Woj., wójt
338. FIGAT, ZBIGNIEW, Eugeniusz, 1964, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
339. FIGLARZ, ZBIGNIEW, Antoni, 1953, 17, Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Nowy Sącz, radny
340. FILIP, SŁAWOMIR, Eugeniusz, 1963, 32, Rada miejska Nowe, sekretarz
341. FILIPIAK, ZYGFRYD, Walenty, 1940, 17, Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
342. FILIPOWICZ, ANDRZEJ, Franciszek, 1952, 39, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek zarządu
343. FINDEISEN, WŁADYSŁAW, Stanisław, 1926, 12, Prezes Rady Ministrów, członek Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
344. FINKOWSKI, MAREK, Zbigniew, 1952, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
345. FIRKOWSKI, KRZYSZTOF, Ryszard, 1953, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
346. FISZER, JANUSZ, Witold, 1957, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
347. FIUK, GRZEGORZ, Władysław, 1958, 40, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, członek zarządu
348. FLOREK, RYSZRAD, Grzegorz, 1949, 47, OIRP Lublin, radca prawny
349. FORCZEK, GRZEGORZ, Rafał, 1963, 47, OIRP Wałbrzych, radca prawny
350. FORDON, KAZIMIERZ, Bronisław, 1953, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
351. FRANCZYK, TADEUSZ, Stanisław, 1941, 17, Podkarpacki Urząd radny
352. FRASK, STANISŁAW, Jan, 1930, 47, OIRP Rzeszów, radca prawny
353. FRASUNEK, LESZEK, Bogdan, 1954, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, wójt
354. FRĄCKOWIAK, BRONISŁAW, Leon, 1952, 17, Wielkopolski Urząd Woj., radny
355. FRELAK, JADWIGA, Marian, 1955, 32, Rada Miasta Mińsk Mazowiecki, sekretarz
356. FURMAŃSKI, WŁODIMIERZ, Zdzisław, 1950, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
357. GACA, JACEK, Stanisław, 1951, 24a, Ministerstwo Gospodarki, naczelnik
358. GAJKCZYK, ZBIGNIEW KAZIMIERZ, Ryszard, 1949, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
359. GAJDA, WALDEMAR, Karol, 1964, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
360. GAJDZICA, KAROL, Rudolf, 1945, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radny
361. GAJECKI, MAREK, Andrzej, 1956, 47, OIRP Opole, radca prawny
362. GAJEK, ANDRZEJ, Edward, 1955, 24a, Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad, naczelnik
363. GAJOWNIK, JERZY, Bolesław, 1959, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
364. GALICKI, ZDZISŁAW, Eugeniusz, 1943, 44c, Uniwersytet Warszawski, zastępca dyrektora instytutu
365. GALIŃSKI, ZDZISŁAW, Adam, 1931, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
366. GALOS, ZYGMUNT, Jan, 1932, 17, Małopolski Urząd Wojewódzki, radny
367. GALWAS, BOGDAN, Stanisław, 1938, 44b, Politechnika Warszawska, dziekan
368. GAŁĄZKA, ROBERT, Zygmunt, 1970, 47, OIRP Toruń, radca prawny
369. GAŁĘZIA, JERZY, Józef, 1949, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
370. GAPSKI, JAN, Edmund, 1955, 40, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
371. GARBOŚ-JĘDRAL, GRAŻYNA, Andrzej, 1952, 47, OIRP Kielce, radca prawny
372. GARNYS, KAZIMIERZ, Marian, 1930, 47, ORA Warszawa, adwokat
373. GARTOWSKI, TOMASZ, Michał, 1960, 24a, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, dyrektor biura
374. GASEK, ZENON, Henryk, 1951, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
375. GAWEŁEK, ZBIGNIEW, Roman, 1962, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
376. GAWĘDA, KRYSZTOF, Stefan, 1956, 24a, Ministerstwo Skarbu Państwa, naczelnik
377. GAWLICZEK, PIOTR, Herbert, 1954, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
378. GAWRYLAK, MAREK, Franciszek, 1964, 47, OIRP Lublin, radca prawny
379. GĄSIOR, ANIELA, Roman, 1957, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radny
380. GĄSIOR, MARZANNA , Czesław, 1960, 45, Kuratorium Oświaty Szczecin, dyrektor szkoły
381. GĄSIOR, JACEK, Andrzej, 1960, 24A, Główny Inspektor Pracy, zastępca dyrektora
382. GĄSIOROWSKI, WALDEMAR, Stefan, 1953, 17, Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
383. GECEWICZ, RYSZARD, Mieczysław, 1952, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
384. GEMBARA, STANISŁAW, Jan, 1960, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, radny
385. GEORGE, TADEUSZ, Adam, 1962, 17, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, radny
386. GERMAN, KONSTANTY, Włodzimierz, 1965, 24B, Podlaski Urząd Wojewódzki, komendant
387. GETKA, RYSZRD, Aleksander, 1946, 18, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, protektor
388. GĘBSKI, JACEK, Bogusław, 1963, 39, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek zarządu
389. GĘSICH, JAN, Stanisław, 1959, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
390. GIGOŃ, LESZEK, Tadeusz, 1949, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
391. GIL, JANUSZ, Teodor, 1951, 44c, Uniwersytet Zielonogórski, dyrektor instytutu
392. GILEJKO, LESZEK KAZIMIERZ, Bronisław, 1932, 2, Państwowa Komisja Wyborcza, kandydat na posła
393. GIWER, EUGENIUSZ, Leopold, 1951, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
394. GIŻOWSKI, SYLWIN, Michał, 1951, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
395. GLACEL, JAN, Donald, 1934, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
396. GŁADKOWSKI, KRZYSZTOF, Stanisław, 1962, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
397. GŁĘBOCKI, TEOFIL, Stefan, 1949, 47, ORA Rzeszów, radca prawny
398. GŁEBOCKI, KAROL, Andrzej, 1966, 24A, Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad, art. 4 pkt 24A
399. GŁOWA, ALBIN, Andrzej, 1960, 19, Ministerstwo Skarbu Państwa, autor audycji publicystycznej
400. GŁOWACKI, ANDRZEJ, Stanisław, 1948, 14, Ministerstwo Sprawiedliwości, prokurator
401. GŁOWACKI, MAREK, Marian, 1953, 45, Kuratorium Oświaty Bydgoszcz, dyrektor szkoły
402. GŁUSZKOWSKI, STANISŁAW, Stefan, 1962, 45, Kuratorium Oświaty Bydgoszcz, dyrektor szkoły
403. GNYSZKA, EDWRAD, Mieczysław, 1952, 47, Izba Adwokacka Wrocław, adwokat
404. GOCAŁ, EDWARD, Władysław, 1960, 17, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, radny
405. GODYN, JANUSZ, Józef, 1949, 12, Kancelaria Prezydenta RP, prezes sądu najwyższego
406. GOGOLA, JAN, Feliks, 1959, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, radny
407. GOJNY, ROBERT, Witold, 1957, 47, ORA Bielsko Biała, adwokat
408. GOLA, EDWARD, Władysław, 1955, 17, Gminna Komisja Wyborcza w Pyrzycach Pyrzyce, radny
409. GOLACHOWSKI, JAN, Kazimierz, 1952, 47, OIRP Wrocław, radca prawny
410. GOLCZAK, GRZEGORZ, Marian, 1961, 40, Lubuski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
411. GOLDMAN, KRZYSZTOF, Wiesław, 1954, 24a, Główny Inspektor Pracy, inspektor pracy
412. GOLUCH, MAREK, Bolesław, 1967, 47, OIRP Lublin, radca prawny
413. GOŁASZEWSKI, WOJCIECH, Zdzisław, 1954, 24a, Komenda Główna Policji, naczelnik
414. GOŁEBIAK, MIROSŁAW, Wiesław, 1953, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
415. GOŁEBIOWSKI, RYSZARD, Michał, 1952, 17, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, radny
416. GOSTORNSKI, MAREK, Bernard, 1951, 47, OIRP Koszalin, radca prawny
417. GÓRAL, URSZULA, Antoni, 1940, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radna
418. GÓRECKI, WACŁAW, Kazimierz, 1953, 47, OIRP Rzeszów, radca prawny
419. GÓRKA, JERZY, Józef, 1950, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
420. GÓRNY, KAZIMIERZ, Stanisław, 1956, 47, OIRP Katowice, radca prawny
421. GÓRSKI, MACIEJ, Jan, 1944, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
422. GÓRSKI, KRZYSZTOF, Jerzy, 1956, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
423. GÓRSKI, PIOTR, Mieczysław, 1960, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
424. GÓRSKI, BOGDAN, Mikołaj, 1965, 17, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
425. GÓRSKI, DARIUSZ, Stanisław, 1944, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
426. GÓRSKI, ANDRZEJ, Władysław, 1953, 45, Mazowiecki Kurator Oświaty, dyrektor szkoły
427. GÓRZYŃSKI, ANDRZEJ, Władysław, 1945, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, radny
428. GRABAREK, WIESŁAW, Józef, 1956, 47, Ministerstwo Sprawiedliwości, notariusz
429. GRAJKOWSKI, WŁODZIEMIERZ, Stefan, 1954, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
430. GRĄDZIEL, JERZY, Zdzisław, 1956, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
431. GREFKIEWICZ, MARIAN, Aleksy, 1959, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
432. GREGORSKI, JANUSZ, Bolesław, 1964, 17, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, radny
433. GREIFENBERG, JÓZEF, Augustyn, 1950, 32, Rada Gminy Gietrzwałd, skarbnik gminy
434. GRĘDZIŃSKI, WIESŁAW, Aleksander, 1949, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, wójt
435. GRIEB, PAWEŁ, Franciszek, 1951, 44c, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, zastępca dyrektora
436. GROCHOLEWSKI, BOHDAN, Stanisław, 1947, 47, OIRP Lublin, radca prawny
437. GRON, TOMASZ, Aleksy, 1961, 14, Ministerstwo Sprawiedliwości, prokurator
438. GRONOWICZ, LESZEK, Jan, 1953, 17, Miejska Komisja Wyborcza Skoki, radny
439. GROSZ, ZBIGNIEW, Józef, 1947, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
440. GRUCHAŁA, WIESŁAW, Stefan, 1947, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
441. GRUDZIEŃ, WŁODZIEMIERZ, Józef, 1958, 47, OIRP Wałbrzych, radca prawny
442. GRUSZKO, WŁODZIEMIERZ, Zbigniew, 1958, 45, Kuratorium Oświaty Kielce, dyrektor miejskiego szkolnego ośrodka sportowego
443. GRYC, WŁODZIEMIERZ, Włodzimierz, 1956, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
444. GRYCKO, JANUSZ, Mikołaj, 1953, 14, Ministerstwo Sprawiedliwości, prokurator
445. GRYGIEŁ, ZBIGNIEW, Józef, 1929, 47, OIRP Kielce, radca prawny
446. GRYGORUK, JAN, Bartłomiej, 1937, 17, Podlaski Urząd Wojewódzki, radny
447. GRYS, IWON, Tadeusz, 1948, 44c, Państwowa Wyższa Szkoła w Nowym Sączu, dyrektor instytutu
448. GRYZ, JERZY, Zygmunt, 1949, 2, Państwowa Komisja Wyborcza, kandydat na posła
449. GRZEGORCZYK, WALDEMAR, Marian, 1957, 22, NIK, pracownik NIK
450. GRZELAK, MIROSŁAW, Jan, 1959, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
451. GRZELKA, JERZY, Edward, 1945, 47,40, OIRP Bydgoszcz, radca prawny, członek rady nadzorczej
452. GRZESIK, WŁADYSŁAW, nn, 1942, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
453. GRZESZCZYK, JACEK, Tadeusz, 1964, 44c, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, z-ca dyrektora instytutu
454. GRZEŚKOWIAK, IRENEUSZ, Józef, 1960, 24b, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, zastępca komendanta placówki straży granicznej
455. GRZYB, IRENEUSZ, Mieczysław, 1963, 24a, Komenda Główna Policji, naczelnik
456. GRZYWACZ, ANDRZEJ, Wiesław, 1951, 47, OIRP Rzeszów, radca prawny
457. GULIŃSKA-ALEKSIEJUK, DOROTA LUCYNA, Konstanty, 1968, 47, ORA Warszawa, adwokat
458. GUMIŃSKI, ADAM, Józef, 153, 17, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
459. GURA, RYSZRAD ROMAN, Roman, 1939, 47, OIRP Gdańsk, radca prawny
460. GURBIERZ, TADEUSZ, Józef, 1946, 47, OIRP Katowice, radca prawny
461. GUTOWSKI, MAREK, Zdzisław, 1945, 47, OIRP Poznań, radca prawny
462. GUZ, TADEUSZ, Jan, 1944, 39, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek zarządu
463. GUZIAŁ, ANDRZEJ, Edmund, 1950, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
464. HAJKOWICZ, GRZEGORZ, Ireneusz, 1960, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
465. HAKIEL, MIROSŁAW, Wiktor, 1961, 24a, Komenda Główna Straży granicznej, dyrektor
466. HALBER, ARNOLD JAN, Maurycy, 1929, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
467. HALIŻAK, MARIAN, Tadeusz, 1950, 44c, Uniwersytet Warszawski, dyrektor instytutu
468. HANKE, WOJCIECH, Janusz, 1954, 44c, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, zastępca dyrektora
469. HARAŃCZYK, ALEKSANDER, Józef, 1950, 47, OIRP Lublin, radca prawny
470. HARASIMOWICZ, SŁAWOMIR, Zygmunt, 1961, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
471. HARASIMOWICZ, HUBERT, Augustyn, 1963, 48, Ministerstwo Sprawiedliwości, komornik sądowy
472. HARDEJ, WALENTY, Jan, 1947, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
473. HARDYBAŁA, BOGDAN, Bazyli, 1957, 17, Warmińsko-Mazurski Urząd Mazowiecki, burmistrz
474. HARKO, WALDEMAR, Czesław, 1955, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
475. HATŁAS, STANISŁAW, Władysław, 1941, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
476. HEJDUK, MACIEJ, Zygmunt, 1948, 24a, Ministerstwo Gospodarki, dyrektor
477. HENINBORCH, WOJCIECH, Franciszek, 1964, 24b, Pomorski Urząd Wojewódzki, z-ca komendanta straży granicznej
478. HERBASZ, RYSZARD, Alfons, 1958, 17, Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
479. HERMAN, MICHAŁ, Tadeusz, 11931, 47, ORA Warszawa, adwokat
480. HETAK, REGINA, Jan, 1954, 45, Kuratorium Oświaty Gdańsk, dyrektor szkoły
481. HŁĄD, ZBIGNIEW, Stanisław, 1960, 45, Kuratorium Oświaty Szczecin, dyrektor szkoły
482. HOC, STANISŁAW, Bronisław, 1948, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
483. HODUN, MIROSŁAW, Stanisław, 1956, 47, OIRP Bydgoszcz, radca prawny
484. HOFFMAN, ANNA, Jan, 1942, 47, ORA Bydgoszcz, adwokat
485. HOLKA, HENRYK, Alojzy, 1942, 44b, Uniwersytet Technlogiczno-Przyrodniczy Bydgoszcz, dziekan
486. HOMSKI, JAN, Jan, 1958, 47, OIRP Wrocław, radca prawny
487. HONIEK, WOJCIECH MAREK, Władysław, 1937, 47, OIRP Katowice, radca prawny
488. HOŃCZAK, MECZYSŁAW, Jan, 1963, 17, Wojewoda Opolski, radny
489. HORAK, JAROSŁAW, Aleksy, 1957, 17, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
490. HOROWITZ, BOGDAN, Mieczysław, 1968, 14, Ministerstwo Sprawiedliwości, asesor
491. HOZER, JÓZEF, Czesław, 1948, 40, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
492. HULISZ, PIOTR, Józef, 1944, 17, Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
493. IGNASIAK, JAN, Zenon, 1955, 17, Gminna Komisja Wyborcza Nowa Brzeźnica, radny
494. IMIERSKI, JERZY, Stefan, 1948, 40, Waramińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, członek zarządu
495. IMIOŁEK, MIECZYSŁAW, Mieczysław, 1942, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, radny
496. INEROWICZ, PIOTR, Jerzy, 1948, 44c, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, zastępca dyrektora instytutu
497. IWANEK, JAN, Paweł, 1952, 44c, Uniwersytet Śląski, dyrektor instytutu
498. IZYDORSKI, DARIUSZ, Leonard, 1956, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
499. IŻYCKI, WITOLD, Jacek, 1965, 45, Mazowiecki Kurator Oświaty, kierownik szkolnego punktu konsultacyjnego przy ambasadzie RP
500. JABŁOŃSKA, ELŻBIETA, Konstanty, 1955, 47, OIRP Bydgoszcz, radca prawny
501. JABŁOŃSKI, ZYGMUNT, Wacław, 1946, 14, Krajowa Rada Sądownictwa, sędzia
502. JACEWICZ, ANDRZEJ, Czesław, 1947, 47, Ministerstwo Sprawiedliwości, notariusz
503. JAKUBCZAK, JERZY, Władysław, 1942, 24a, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, naczelnik
504. JAKUBCZYK, MAGDA MARIA, Stanisław, 1969, 2, Państwowa Komisja Wyborcza, kandydat na posła
505. JAKUBOWSKI, ANDRZEJ, Jan, 1957, 40, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, członek zarządu
506. JAKUBOWSKI, LESZEK, Marian, 1958, 24b, Warmińsko Mazurski Urząd Wojewódzki, komendant placówki straży granicznej
507. JAMKA, JERZY, Julian, 1940, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
508. JANIAK, JANUSZ, Zenon, 1954, 45, Kuratorium Oświaty Lublin, dyrektor szkoły
509. JANIAK, MAREK, Józef, 1938, 17, Podlaski Urząd Wojewódzki, radny
510. JANICKA, DOROTA JANINA, Juliusz, 1958, 30, Prezes Rady Ministrów, zastępca dyrektora oddziału wojewódzkiego ZUS
511. JANICZAK, ALFRED, Michał, 1951, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
512. JANKOWSKI, JERZY BOGDAN, Wacław, 1945, 23, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, członek samorządowego kolegium odwoławczego
513. JANKOWSKI, JERZY, Stanisław, 1953, 47, OIRP Kielce, radca prawny
514. JANKOWSKI, TADEUSZ, Feliks, 1957, 40, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, prezes zarządu spółki
515. JANKOWSKI, WIKTOR, Bronisław, 1951, 40, Pomorski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
516. JANUSZEWSKI, GRZEGORZ, Zdzisław, 1952, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
517. JANUSZYK, PIOTR, Stefan, 1960, 45, Kuratorium Oświaty Kraków, dyrektor szkoły
518. JAŃCZAK, JAN, Jan, 1945, 47, ORA Warszawa, adwokat
519. JARCZYK, LUCYNA, Zbigniew, 1968, 45, Kuratorium Oświaty Gdańsk, dyrektor szkoły
520. JAROMSKI, SYLWESTER, Adam, 1927, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
521. JAROS, ADAM, Zdzisław, 1964, 45, Kuratorium Oświaty Katowice, dyrektor szkoły
522. JAROSŁAWSKA, ANNA, Antoni, 1955, 39, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek zarządu
523. JAROSZEWICZ, LESZEK, Edward, 1959, 18, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, protektor
524. JAROSZEWICZ, WALDEMAR, Leon, 1948, 47, OIRP Koszalin, radca prawny
525. JARZĄBEK, TADEUSZ, Feliks, 1948, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
526. JASEK, KRZYSZTOF, Bogumił, 1964, 44c, Wojskowa Akademia Techniczna, zastępca dyrektora instytutu
527. JASIŃSKI, JANUSZ, Adam, 1955, 24b, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, wicedyrektor
528. JASIŃSKI, JANUSZ, Witold, 1951, 44, Instytut Biotechnolog i Antybiotyków w Warszawie, kierownik
529. JASZCZUK, DOROTA, Zygmunt, 1971, 45, Kuratorium Oświaty Lublin, dyrektor szkoły
530. JASZCZYK, BERNADETTA MARIA, Henryk, 1954, 45, Kuratorium Oświaty Poznań, dyrektor szkoły
531. JAŚKIEWICZ, RAJMUND, Jerzy, 1952, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
532. JEDYK, ANDRZEJ, Józef, 1948, 24a, Krajowe Biuro Wyborcze, dyrektor delegatury
533. JELENIOWSKI, MAREK, Alfons, 1957, 17, Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
534. JELONEK, PIOTR, Stefan, 1958, 17, Lubelski Urząd Wojewódzki, radny
535. JERZAK, MIROSŁAW, Stanisław, 1953, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
536. JERZMAŃSKA, ELŻBIETA, Kazimierz , 1951, 34, Regionalna Izba Obrachunkowa Wrocław, naczelnik
537. JERZYKOWSKI, STANISŁAW, Walerian, 1946, 47, OIRP Zielona Góra, radca prawny
538. JESIONEK, JANUSZ, Tadeusz, 1945, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
539. JEZIORSKI, MAREK, Henryk, 1959, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
540. JĘDRZEJCZYK, JÓZEF, Stanisław, 1932, 47, OIRP Rzeszów, radca prawny
541. JĘDRZEJEWSKI, ANDRZEJ, Stanisław, 1953, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
542. JOŃCA, KRZYSZTOF, Roman, 1962, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
543. JÓŹWIAK, TERESA, Bronisław , 1934, 47, OIRP Szczecin, radca prawny
544. JÓŹWIAK, WOJCIECH, Mieczysław, 1938, 44c, Instytut Ekonomii Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, kierownik
545. JÓŹWIAK, ZBIGNIEW, Witold, 1949, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
546. JÓŹWIAK, ZDZISŁAW, Kryspian, 1952, 47, OIRP Toruń, radca prawny
547. JÓŹWIK, SŁAWOMIR, Franciszek , 1960, 19, Ministerstwo Skarbu Państwa, dyrektor agencji filmowej telewizji
548. JUDEK, KRZYSZTOF, Edward, 1953, 47, OIRP Szczecin, radca prawny
549. JURA, GRZEGORZ, Ludwik, 1948, 47, ORA Bielsko Biała , adwokat
550. JURKIEWICZ, MAREK, Andrzej, 1965, 24b, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, zastępca komendanta placówki straży granicznej
551. KABACIŃSKI, TADEUSZ, Kazimierz, 1965, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby granicznej
552. KACALAK, SYLWESTER, Jerzy, 1954, 51, Izba Skarbowa Szczecin, audytor wewnętrzny
553. KACZANOWICZ, MIKOŁAJ, Kazimierz, 1961, 24b, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, komendant placówki straży granicznej
554. KACZMARCZYK, STANISŁAW, Kazimierz, 1958, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radny
555. KACZMAREK, JERZY, Edgar, 1961, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
556. KACZMAREK, MARIAN, Paweł, 1950, 37, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, likwidator przedsiębiorstwa państwowego
557. KACZOR, GRZEGORZ, Józef, 1948, 45, Kuratorium Oświaty Łódź, dyrektor szkoły
558. KACZOROWSKI, ANDRZEJ, Marian, 1953, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
559. KACZYŃSKI, JAN KRZYSZTOF, Kazimierz, 1952, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
560. KACZYŃSKI, TOMASZ, Stanisław, 1961, 22, NIK, pracownik NIK
561. KACZYŃSKI, BOLESŁAW, Leon, 1945, 47, OIRP Katowice, radca prawny
562. KALANDYK, WACŁAW, Jan, 1950, 47, ORA Rzeszów, radca prawny
563. KALETA, ZBIGNIEW, Aleksander, 1958, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
564. KALINOWSKI, ANATOL, Anatol, 1964, 24b, Podlaski Urząd Wojewódzki, zastępca komendanta
565. KALIŃSKI, JÓZEF, Jan, 1929, 47, ORA Poznań, adwokat
566. KALIŃSKI, MAREK, Stanisław, 1959, 47, OIRP Lublin, radca prawny
567. KALISZ, WIESŁAW, Ignacy, 1936, 47, OIRP Warszawa, radca prawy
568. KALMARCZYK, HENRYK, Franciszek, 1924, 47, ORA Zielona Góra, adwokat
569. KALSKI, ANDRZEJ, Marian, 1955, 24a, Biuro ds. Substancji Preparatów Chemicznych, dyrektor
570. KALWAS, BOGUSŁAW, Jan, 1959, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
571. KAMIŃSKA, MRIOLA, Eugeniusz, 1962, 44c, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, kwestor
572. KAMIŃSKI, KAZIMIERZ, Edward, 1959, 40, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
573. KAMIŃSKI, ANDRZEJ, Jan, 1963, 24b, Opolski Urząd Wojewódzki, komendant placówki straży granicznej
574. KAMIŃSKI, WIESŁAW, Jan, 1962, 47, OIRP Białystok, radca prawny
575. KAMIŃSKI, ZDZISŁAW BENEDYKT, Zdzisław, 1931, 47, ORA Warszawa, adwokat
576. KAMYK, MACIEJ, Stefan, 1941, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, radny
577. KANAWKA, MAREK, Stanisław, 1948, 47, ORA Gdańsk, adwokat
578. KANIEWSKI, WALDEMRA, Henryk, 1955, 22, NIK, główny specjalista NIK
579. KAPUSTA, STANISŁAW, Jan, 1949, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
580. KAPUSTA, TADEUSZ, Stanisław, 1949, 47, OIRP Lublin, radca prawny
581. KAPUŚCIK, MAŁGORZTA, Roman, 1960, 24a, Komenda Główna Policji, naczelnik
582. KARAŚ, ANDRZEJ, Jan, 1948, 17, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, radny
583. KARAŚ, BOHDAN, Mieczysław, 1965, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
584. KARBOWNIK, ANNA, Jan, 1962, 45, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, dyrektor szkoły
585. KARCZEWSKI, ZBIGNIEW, Eugeniusz, 1950, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
586. KARCZYŃSKI, FRANCISZEK, Władysław, 1953, 17, Lubuski Urząd Wojewódzki, radny
587. KRDASZYŃSKI, LESZEK, Henryk, 1959, 24a, Komenda Główna Policji, naczelnik
588. KARGUL, JAN, Piotr, 1953, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
589. KARPACZ, JERZY, Piotr, 1946, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
590. KARPIEŃKO, JERZY, Czesław, 1950, 24b, Podlaski Urząd Wojewódzki, komendant
591. KARPIŃSKI, MIROSŁAW, Antoni, 1927, 47, OIRP Opole, radca prawny
592. KARPIŃSKI, PIOTR, Włodzimierz, 1966, 24b, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, z-ca komendanta placówki straży granicznej
593. KARPISZEN, WŁODZIEMIERZ, Stanisław, 1947, 47, OIRP Olsztyn, radca prawny
594. KARPOWICZ, BOLESŁAW, Feliks, 1942, 47, OIRP Olsztyn, radca prawny
595. KASIŃSKI, JAROSŁAW, Stanisław, 1947, 47, OIRP Poznań, radca prawny
596. KASPERKIEWICZ, ROMAN, Kazimierz, 1958, 47, OIRP Wałbrzych, radca prawny
597. KASPRZAK, JERZY, Tadeusz, 1954, 44b, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, prodziekan
598. KASPRZYCKI, DAMIAN, Julian, 1946, 40, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
599. KASPRZYK, MAREK LUCJAN, Władysław, 1944, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
600. KASTELIK, STANISŁAW, Franciszek, 1959, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radny
601, KASZA, HUBERT, Augustyn, 1949, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radny
602, KASZAK, PIOTR EDWRAD, Jan, 1966, 40, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, członek zarządu
603. KASZCZYC, TADEUSZ, Adolf, 1946, 40, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
604. KASZUBSKI, BOGDAN, Józef, 1955, 17, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
605. KASZYŃSKI, TOMASZ, Adam, 1963, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
606. KAWA, TADEUSZ, Antoni, 19742, 47, OIRP Katowice, radca prawny
607. KAWECKI, KRZYSZTOF, Franciszek, 1948, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
608. KAWECKI, STEFAN, Jan, 1932, 17, OIRP Kraków, radca prawny
609. KAWECKI, WIESŁAW, Józef, 1953, 47, OIRP Gdańsk, radca prawny
610. KAWKA, ADAM, Janusz, 1964, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, radny
611. KAZIMIERCZAK, WALDEMRA, Zenon, 1953, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
612. KAŹMIERCZAK, PRZEMYSŁAW, Zbigniew, 1956, 17, Urząd Gminy Przygrodzie, wójt
613. KAŹMIERCZAK, JERZY, Władysław, 1946, 40, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
614. KEGEL, ANDRZEJ, Antoni, 1961, 45, Ministerstwo Sprawiedliwości, dyrektor zakładu poprawczego i schroniska dla nieletnich
615. KEJNA, JERZY, Karol, 1935, 47, ORA Płock, adwokat
616. KĘDRA, EUGENIUSZ, Ignacy, 1937, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
617. KĘDZIEREWICZ, BOLESŁAW, Franciszek, 1950, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, wójt
618. KĘDZIOR, KRZYSZTOF, Józef, 1940, 24b, Politechnika Warszawska, dziekan
619. KĘPIŃSKA, STANISŁAWA, Władysław, 1949, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
620. KĘPKA, ANDRZEJ, Jan, 1953, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
621. KIEŁBASA, WŁODZIMIERZ, Adam, 1938, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, radny
622. KIEŁBOWICZ, BARBARA, Paweł, 1951, 47, Ministerstwo Sprawiedliwości, notariusz
623. KIJEK, ANDRZEJ, Stanisław, 1954, 40, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
624. KILIAŃSKI, MAREK, Władysław, 1945, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
625. KILIAŃSKI, STANISŁAW, Franciszek, 1945, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
626. KLASZTORNY, WIESŁAW, Roman, 1960, 45, Kuratorium Oświaty Łódź, dyrektor szkoły
627. KLEIN, STEFAN, Władysław, 1956, 17, Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
628. KLIMAS, KRZYSZTOF, Henryk, 1961, 45, Kuratorium Oświaty Łódź, dyrektor szkoły
629. KLIMCZAK, MARIAN, Paulin, 1958, 45, Kuratorium Oświaty Lublin, dyrektor szkoły
630. KLIMKIEWICZ, MAREK, Władysław, 1953, 39, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek rady nadzorczej
631. KLONOWSKI, KRZYSZTOF, Jan, 1959, 45, Kuratorium Oświaty Olsztyn, dyrektor szkoły
632. KLUJ, BOGUSŁAW, Henryk, 1958, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
633. KLUPCZYŃSKI, MIECZYSŁAW, Dionizy, 1956, 34, Prezes Rady Ministrów, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej
634. KŁOCZKO-PIENIĄŻEK, ZOFIA BARBARA, Jan, 1956, 24a, Ministerstwo Gospodarki, naczelnik
635. KŁOSIEWICZ, KRZYSZTOF, Stanisław, 1953, 47, OIRP, radca prawny
636. KŁOSIŃSKI, JERZY, Stanisław, 1934, 47, OIRP, radca prawny, adwokat
637. KŁOSOWSKI, ANDRZEJ, Władysław, 1954, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, radny
638. KŁYSZ, JAN, Józef, 1958, 47, OIRP, radca prawny
639. KNAPIK, ANDRZEJ, Władysław, 1947, 47, OIRP, radca prawny
640. KNAPP, MARCIN, Zbigniew, 1952, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
641. KNIAŻ, JAN, Jan, 1950, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
642. KNOROWSKA, MARIA , Tadeusz, 1954, 17, Przewod. Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, radna
643. KNYZIAK, ANDRZEJ, Stanisław, 1949, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
644. KOBIEROWSKI, HENRYK, Anastazy, 1945, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
645. KOBUSIŃSKI, GRZEGORZ, Zdzisław, 1956, 54, Ministerstwo Obrony Narodowe, żołnierz zawodowy
646. KOBYŁKA, IWONA, Henryk, 1972, 14, Ministerstwo Sprawiedliwości, asesor
647. KOCAJ, KRZYSZTOF, Jan, 1962, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
648. KOCEL-KREKORA, ZOFIA, Witold, 1954, 14, Ministerstwo Sprawiedliwości, prokurator
649. KOCERKA, KRZYSZTOF, Edward, 1958, 54, Ministerstwo Obrony Narodowe, żołnierz zawodowy
650. KOCHANOWICZ, EDWARD, Zygmunt, 1948, 17, Wielkop. Urząd Woj., radny
651. KOCHANOWSKI, FRANCISZEK, Franciszek, 1954, 54, Ministerstwo Obrony Narodowe, żołnierz zawodowy
652. KOCOT, HENRYK, Henryk, 1956, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
653. KOKSZTYS, IRENEUSZ, Eugeniusz, 1959, 47, Izba Adwokacka Wrocław, adwokat
654. KOLANO, ZBIGNIEW, Bolesław, 1957, 47, OIRP Wrocław, radca prawny
655. KOLASIŃSKI, CEZARY, Błażej, 1963, 47, OIRP Poznań, radca prawny
656. KOLEŚNIK, WACŁAW, Jan, 1925, 47, ORA Olsztyn,
657. KOLESNIK, ZYGMUNT, Czesław, 1940, 47, OIRP Koszalin, radca prawny
658. KOLOSA, CZESŁAW JULIAN, Stefan, 1957, 17, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, radny
659. KOŁAKOWSKI, BOGDAN, Piotr, 1946, 47, OIRP Bydgoszcz, radca prawny
660. KOŁCZ, JÓZEF, Józef, 1954, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, burmistrz
661. KOŁODZIEJ, WALDEMAR, Alfred, 1963, 47, OIRP Wałbrzych, radca prawny
662. KOŁODZIEJCZYK, IRENEUSZ, Zygmunt, 1953, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
663. KOŁODZIEJSKI, MICHAŁ, Tomasz, 1931, 47, OIRP Szczecin, radca prawny
664. KOŁTOŃSKI, JULIAN, Jan, 1945, 40, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, dyrektor spółki
665. KOMISARCZYK, EDMUND, Stanisław, 1957, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
666. KONCZEWSKI, GRZEGORZ, Franciszek, 1956, 27, Narodowy Bank Polski, pracownik Narodowego Banku Polskiego
667. KONDEJA, KRYSTYNA, Józef, 1951, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
668. KONIOR, HENRYK, Franciszek, 1954, 27, Narodowy Bank Polski, kierownik
669. KONKIEL, MAREK, Pantaleon, 1962, 24b, Pomorski Urząd Wojewódzki, komendant placówki straży granicznej
670. KONON, TADEUSZ, Wincenty, 1925, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
671. KONOPACKI, BOGDAN, Józef, 1954, 24b, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, naczelnik
672. KONOPKA, JAN, Jan, 1945, 47, OIRP Katowice, radca prawny
673. KOŃCZAŁ, GRAŻYNA, Feliks, 1954, 44b, Politechnika Wrocławska, zastępca dyrektora
674. KOPASZEWSKI, JERZY, Sylwester, 1957, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
675. KOPCZYŃSKI, DARIUSZ, Janusz, 1965, 40, Śląski Urząd Wojewódzki, członek zarządu
676. KOPEĆ, ANDRZEJ, Franciszek, 1944, 42, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek rady nadzorczej
677. KOPIJ, JAROSŁAW, Karol, 1959, 17, Opolski Urząd Wojewódzki, radny
678. KOPCIŃSKI, WIESŁAW, Władysław, 1959, 45, Kuratorium Oświaty Poznań, dyrektor szkoły
679. KOPYT, WŁADYSŁAW, Stanisław, 1958, 47, OIRP Opole, radca prawny
680. KORABIK, WIESŁAW, Kazimierz, 1959, 47, OIRP Szczecin, radca prawny
681. KORAJDA, JÓZEF, Stanisław, 1944, 47, OIRP Kraków, radca prawny
682. KORCZAK, LESZEK, Stanisław, 1958, 22, NIK, kontroler NIK
683. KORNELSKI, KRZYSZTOF, Wiktor, 1959, 17, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
684. KORNOBIS, RYSZARD, Feliks, 1946, 47, ORA Opole, adwokat
685. KORPYŚ, BRONISŁAW, Jan, 1941, 47, OIRP Opole, radca prawny
686. KORZENIECKI, JAROSŁAW STANISŁAW, Stanisław, 1958, 17, Podlaski Urząd Wojewódzki, radny
687. KORZENIOWSKI, EMIL WŁADYSŁAW, Karol, 1945, 2, Państwowa Komisja Wyborcza, kandydat na posła
688. KOSELA, MIROSŁAW, Henryk, 1940, 17, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, likwidator związku międzygminnego
689. KOSIADA, CZESŁAW WALDEMAR, Wacław, 1953, 18, Ministerstwo Sprawiedliwości, komornik sądowy
690. KOSICKI, FRANCISZEK, Mieczysław, 1953, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
691. KOSIŃSKI, KRZYSZTOF, Mieczysław, 1950, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
692. KOSTECKI, ZBIGNIEW, Władysław, 1952, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
693. KOSTKA, STANISŁAW, Stanisław, 1959, 45, Kuratorium Oświaty Gdańsk, dyrektor szkoły
694. KOSTOWSKI, MARIAN, Kazimierz, 1958, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
695. KOT, MARIAN, Józef, 1932, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
696. KOWAL, ANDRZEJ, Stanisław, 1949, 40, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, członek zarządu
697. KOWALCZEWSKI, MARIUSZ, Zygmunt, 1962, 24a, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, naczelnik wydziału
698. KOWALCZYK, KRZYSZTOF, Franciszek, 1956, 24b, Lubuski Urząd Wojewódzki, zastępca komendanta wojewódzki policji
699. KOWALCZYK, HENRYK, Edward, 1958, 33, Prezes Rady Ministrów, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego
700. KOWALCZYK, ZBIGNIEW, Czesław, 1952, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
701. KOWALCZYK, JANUSZ EDWARD, Mieczysław, 1949, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
702. KOWALCZYK, ELŻBIETA, Roman, 1962, 45, Kuratorium Oświaty Szczecin, dyrektor szkoły
703. KOWALEWSKI, KAZIMIERZ LEON, Leon, 1950, 45, Kuratorium Oświaty Gdańsk, dyrektor szkoły
704. KOWALEWSKI, DARIUSZ JULIUSZ, Józef, 1961, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
705. KOWALIK, GRAŻYNA, Jan, 1966, 45, Kuratorium Oświaty Kielce, dyrektor szkoły
706. KOWALSKA, GRAŻYNA, Włodzimierz, 1963, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
707. KOWALSKI, MAREK, Michał, 1949, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
708. KOWALSKI, ANDRZEJ, Antoni, 1963, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
709. KOWALSKI, MARIAN, Kazimierz, 1947, 17, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
710. KOWALSKI, EUGENIUSZ, Stanisław, 1948, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
711. KOWALSKI, WALDEMAR, Wacław, 1954, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
712. KOZAK, ZBIGNIEW JERZY, Piotr, 1960, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
713. KOZAK, KAZIMIERA, Edward, 1955, 45, Kuratorium Oświaty Gdańsk, dyrektor szkoły
714. KOZAKIEWICZ, KAZIMIERZ, Kazimierz, 1948, 47, OIPR Opole, radca prawny
715. KOZIARA, MAREK, Stanisław, 1956, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
716. KOZIK, MARIAN, Józef, 1959, 45, Kuratorium Oświaty Kraków, dyrektor szkoły
717. KOZŁOWSKI, RYSZARD, Jan, 1960, 40, Lubelski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
718. KOZŁOWSKI, MAREK, Edward, 1956, 47, OIRP Szczecin, radca prawny
719. KOZŁOWSKI, EDMUND, Feliks, 1938, 40, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, członek radny nadzorczej
720. KOZŁOWSKI, TOMASZ, Henryk, 1958, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
721. KOZŁOWSKI, STANISŁAW, Józef, 1948, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
722. KOZYRA, JAN, Władysław, 1926, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
723. KOZYRA, WIESŁAW, Stanisław, 1958, 40, Lubelski Urząd Wojewódzki, członek radny nadzorczej
724. KRAHEL, STANISŁAW, Witold, 1956, 24b, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, komendant
725. KRAJ, WOJCIECH, Eugeniusz, 1952, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
726. KRAJEWSKI, ZBIGNIEW, Zdzisław, 1959, 47, ORA Katowice, adwokat
727. KARKOWCZYK, HENRYK, Franciszek, 1931, 47, OIRP Wrocław, radca prawny
728. KRASNOWIECKI, MIROSŁAW, Jan, 1954, 29, Ministerstwo Zdrowia,
729. KRASOWSKI, JERZY, Mikonor, 1947, 47, OIRP Koszalin, radca prawny
730. KRASZEWSKI, STANISŁAW, Adam, 1946, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
731. KRASZEWSKI, CZESŁAW, Bronisław, 1962, 24b, Pomorski Urząd Wojewódzki, zastępca komendanta placówki straży granicznej
732. KRAŚNIAŃSKI, LECH, Zdzisław, 1957, 2, Państwowa Komisja Wyborcza, kandydat na posła
733. KRAUZE, ANDRZEJ, Henryk, 1942, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, wicestarosta
734. KRAWCZYK, ANDRZEJ, Czesław, 1946, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
735. KRAWCZYK, ARTUR, Jerzy, 1964, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
736. KRAWCZYK, ANDRZEJ, Stefan, 1953, 48, Ministerstwo Sprawiedliwości, komornik sądowy
737. KRAWCZYK, ANDRZEJ, Władysław, 1958, 17, Opolski Urząd Wojewódzki, radna
738. KRECZMER, BARBARA, Mieczysław, 1962, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radna
739. KREFT, ROMAN, Leon, 1957, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
740. KRETKKOWSKA, MAŁGORZTA, Józef, 1954, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
741. KRĘCISZ, STEFAN, Stanisław, 1956, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
742. KRĘPSKI, JERZY, Władysław, 1956, 32, Rada Gminy w Dębowej Kłodzie, sekretarz
743. KRĘTOWSKI, ANDRZEJ, Kazimierz, 1950, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
744. KROWICKI, KAZIMIERZ, Franciszek , 1923, 47, OIRP Poznań, radca prawny
745. KRÓL, LEON, Piotr, 1949, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
746. KRÓLAK, WOJCIECH, Tadeusz, 1958, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
747. KRÓLIKOWSKI, KRZYSZTOF, Tadeusz, 1947, 47, ORA Kielce, adwokat
748. KRÓLIKOWSKI, ANDRZEJ, Zygfryd, 1957, 14, Ministerstwo Sprawiedliwości, prokurator
749. KRÓLIKOWSKI, RYSZRAD, Stefan, 1950, 17, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
750. KRUCZKOWSKI, ZBIGNIEW, Marian, 1945, 24b, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, powiatowy inspektor sanitarny
751. KRUK, JANUSZ, Tadeusz, 1965, 48, Ministerstwo Sprawiedliwości, komornik sądowy
752. KRUKOWSKI, STEFAN, Ryszard, 1957, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
753. KRUKOWSKI, JÓZEF, Antoni, 1944, 17, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
754. KRUSZYŃSKI, ANDRZEJ, Jan, 1958, 47, OIRP Szczecin, radca prawny
755. KRYNICKA, AURELIA, Bronisław, 157, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
756. KRYŃSKI, MAREK, Jan, 1954, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
757. KRYSIAK, ZDIZSŁAW, Alfons, 159, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
758. KRYSTECKI, WŁADYSŁAW, Szczepan, 1945, 47, OIRP Wrocław, radca prawny
759. KRYSZTOFIAK, SYLWESTER, Stanisław, 1958, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
760. KRYSZTOFOWICZ, KRZYSZTOF, Franciszek, 1958, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
761. KRZASTEK, RYSZARD, Jan, 1951, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, radny
762. KRZERMIEŃ, WŁODZIMIERZ, Zenon, 1953, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
763. KRZEMIŃSKA, JÓZEF, Stanisław, 1956, 17, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, radny
764. KRZYWDA, JAN, Eugeniusz, 1951, 2, Państwowa Komisja Wyborcza, kandydat na posła
765. KRZYŻOSTANIAK, MAREK, Stanisław, 1954, 45, Kuratorium Oświaty Poznań, dyrektor młodzieżowego ośrodka wychowawczego
766. KSIĄŻEK, EDWARD, Kazimierz, 1957, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, radny
767. KUBERSKI, ALEKSANDER, Włodzimierz, 1962, 45, Kuratorium Oświaty Olsztyn, dyrektor szkoły
768. KUBIAK, STANISŁAW, Antoni, 1950, 17, Lubuski Urząd Wojewódzki, radny
769. KUBIAK, GRZEGORZ, Marian, 1954, 47, OIRP Poznań, radca prawny
770. KUBŚ, MARIUSZ, Antoni, 1962, 17,45, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny, dyrektor szkoły
771. KUCHARSKI, KRZYSZTOF, Józef, 1949, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
772. KUDRELEK, JAN, Czesław, 1963, 44c, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, zastępca dyrektora instytutu
773. KUFEL, TADEUSZ, Stanisław, 1948, 47, OIRP Lublin, radca prawny
774. KUFFEL, JACEK, Andrzej, 1950, 24a, Przewod Rady Radiofonii i Telewizji, dyrektor
775. KUKUŁA, ANDRZEJ, Leon, 1954, 54b, Łódzki Urząd Wojewódzki, z-ca naczelnika urzędu skarbowego
776. KUKRBA, ALEKSANDER, Jan, 1939, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, radny
777. KULESZA, CZESŁAW, Czesław, 1951, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
778. KULIKOWSKA, URSZULA, Urszula, 1968, 24a, Rzecznik Praw Obywatelskich, zastępca dyrektora
779. KULIŃSKI, ROBERT, Robert, 1963, 14, Krajowa Rada Sądownictwa, sędzia
780. KULUS, ROBERT, Robert, 1968, 24b, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, zastępca komendanta
781. KUMISZCZO, STANISŁAW, Stanisław, 1960, 24a, Straż Graniczna, zastępca dyrektora
782. KURCZEWSKI, MARIAN, Marian, 1953, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
783. KURDA, HENRYK, Henryk, 1956, 41, Śląski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
784. KUREK, MIECZYSŁAW, Mieczysław, 1962, 24b, Małopolski Urząd Wojewódzki, komendant placówki straży granicznej
785. KUREK, ANDRZEJ, Eugeniusz, 1958, 24a, Komenda Główna Policji, naczelnik
786. KUREK, ANDRZEJ, Ryszard, 1958, 47, OIRP Łódź, radca prawny
787. KUROWSKI, JORDAN, Zenon, 1966, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, radny
788. KUROWSKI, MIECZYSŁAW, Julian, 1941, 47, OIRP Olsztyn, radca prawny
789. KURSTAK, MIROSŁAW, Wacław, 1955, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
790. KURTO, JÓZEF, Mieczysław, 1954, 17, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
791. KUŚMIERCZAK, JÓZEF, Roman, 1951, 17, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, radny
792. KUŚMIERZAK, WACŁAW JÓZEF, Józef, 1942, 47, OIRP Opole, radca prawny
793. KUTEN, MIROSŁAW, Michał, 1957, 47, OIRP Bydgoszcz, radca prawny
794. KUŹMA, JAN, Wacław, 1954, 47, OIRP Poznań, radca prawny
795. KUŹMA, ANDRZEJ, Zenon, 1951, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
796. KUŹMICKI, ZENON, Stanisław, 1960, 14, Ministerstwo Sprawiedliwości, prokurator
797. KWAK, ANDRZEJ, Jan, 1956, 47, OIRP Katowice, radca prawny
798. KWASEK, MAREK, Leszek, 1959, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
799. KWAŚNIEWSKI, MARIUSZ, Leszek, 1945, 32, Rada Gminy w Zabrzu, sekretarz
800. KWAŚNIAK, ANDRZEJ, Paweł, 1948, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
801. KWIATKOWSKI, ADAM, Józef, 1957, 17, Lubelski Urząd Wojewódzki, radny
802. KWIEK, WACŁAW, Józef, 1946, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, radny
803. KYRCZ, ADAM, Wit, 1964, 47, OIRP Olsztyn, radca prawny
804. LACH, WŁODIMIERZ, Władysław, 1937, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
805. LAKOTA, JERZY, Wilhelm, 1937, 17, Opolski Urząd Wojewódzki, radny
806. LAMKOWSKA, JOANNA, Stanisław, 1962, 45, Kuratorium Oświaty Gdańsk, dyrektor szkoły
807. LASEK, STANISŁAW, Piotr, 1959, 40, Śląski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
808. LASKOWSKI, KRZYSZTOF, Bronisław, 1954, 47, OIRP Katowice, radca prawny
809. LECH, WACŁAW STANISŁAW, Eustachy, 1954, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
810. LENARD, WIESŁAW, Paweł, 1956, 17, Lubelski Urząd Wojewódzki, radny
811. LENDZIAN-STRUGAŁA, KRYSTYNA, Jerzy, 1948, 47, OIRP Poznań, radca prawny
812. LEŚNIEWSKI, RYSZARD, Tadeusz, 1954, 24b, Śląski Urząd Wojewódzki, zastępca komendanta wojewódzkiego policji
813. LEŚNIEWSKI, JAN, Stanisław, 1950, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
814. LEWANDOWSKI, PIOTR, Władysław, 1956, 45, Kuratorium Oświaty Kielce, dyrektor szkoły
815. LEWANDOWSKI, MACIEJ, Benedykt, 1958, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
816. LEWANDOWSKI, WALDEMAR, Kazimierz, 1942, 47, OIRP Wrocław, radca prawny
817. LEWANDOWSKI, KRZYSZTOF, Klemens, 1947, 17, Opolski Urząd Wojewódzki, radny
818. LEWANDOWSKI, WALDEMAR, Zenon, 1958, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
819. LEWCZUK, BOGDAN, Edward, 1955, 47, OIRP Olsztyn, radca prawny
820. LICHOŚ, MARIAN, Tadeusz, 1946, 47, OIRP Koszalin, radca prawny
821. LICZNERSKI, BENEDYKT, Witold, 1936, 18, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członek centralnej komisji
822. LIPERT, MAREK, Jan, 1957, 24a, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji , zastępca szefa BOR
823. LIPIEC, FRANCISZEK, Jan, 1957, 17, Lubuski Urząd Wojewódzki, radny
824. LIPIŃSKA, TERESA, Kazimierz, 1952, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
825. LIPNIOWIECKI, MAREK, Ryszard, 1951, 30, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, wicedyrektor departamentu
826. LIPSKI, MAREK, Jan, 1926, 47, ORA Warszawa, adwokat
827. LIPSKI, TADEUSZ, Józef, 1949, 45, Kuratorium Oświaty Gdańsk, dyrektor szkoły
828. LIS, MAREK, Romuald, 1959, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, radny
829. LISIAK, RYSZARD, Lucjan, 1946, 45, Kuratorium Oświaty Poznań, dyrektor szkoły
830. LISIECKI, MAREK, Stanisław, 1950, 18, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członek komisji akredytacyjnej
831. LISIEWICZ, ZENON, Józef, 1966, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, radny
832. LISOWSKI, MAREK, Jan, 1955, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
833. LISOWSKI, ZENON, Władysław, 1938, 47, OIRP Katowice, radca prawny
834. LISTOWSKI, ZYGMUNT, Antoni, 1947, 17, Lubuski Urząd Wojewódzki, radny
835. LISZCZ, LESZEK, Jan, 1946, 47, OIRP Lublin, radca prawny
836. LODOWSKI, EDWARD, Jan, 1947, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
837. LOREK, ANDRZEJ, Henryk, 1961, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
838. LUKS, KRZYSZTOF, Julian, 1946, 40, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, członek radny nadzorczej
839. LUŚTYK, ANDRZEJ, Józef, 1951, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
840. LUTRZYKOWSKI, JAN, Władysław, 1949, 17, Podlaski Urząd Wojewódzki, radny
841. ŁABUŚ, MAREK, Adam, 1952, 47, OIRP Opole, radca prawny
842. ŁADA, WŁADYSŁAW, Jan, 1948, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
843. ŁADOSZ, TADEUSZ, Feliks, 1964, 17, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
844. ŁAJDECKI, CZESŁAW, Aleksander, 1932, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
845. ŁASECKI, BOGDAN, Franciszek, 1947, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
846. ŁASKA, DARIUSZ, Bogusław, 1963, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
847. ŁĄCKI, MILENIUSZ, Mieczysław, 1950, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
848. ŁĄK, JAN, Stanisław, 1950, 17, Podlaski Urząd Wojewódzki, radny
849. ŁĘCKI, ZDZISŁAW, Tadeusz, 1950, 28, Instytut Pamięci Narodowej, pracownik
850. ŁĘSZCZAK , LUCYNA, Władysław, 1953, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
851. ŁOBOCKI, KAZIMIERZ, Julian, 1949, 17, Lubuski Urząd Wojewódzki, radny
852. ŁOCHOWICZ, ALINA, Bolesław, 1961, 740, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
853. ŁOSIK, JACEK, Jerzy, 1961, 24a, Ministerstwo Infrastruktury, dyrektor
854. ŁUBIŃSKI WIESŁAW; Stanisław; 1959; 40; Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki; członek rady nadzorczej
855. ŁUCZAK ROMAN; Henryk, 1959, 24 a; Komenda Główna Policji; naczelnik
856. ŁUCZKIEWICZ LESZEK; Konrad; 1957; 17; Mazowiecki Urząd Wojewódzki; radny
857. ŁUGOWSKI LECHOSŁAW; Władysław; 1944; 14; Krajowa Rada Sądownictwa; sędzia
858. ŁUKASIEWICZ ROMAN; Kazimierz, 1957; 17; Wojewoda Lubelski; radny
859. ŁUKASIK FERDYNAND WIESŁAW; Władysław, 1941; 17; Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki; radny
860. ŁUKASIK LUCJAN; Jan; 1943; 47; OIRP Warszawa; radca prawny
861. ŁUKASIUK TADEUSZ; Stanisław; 1950; 47; OIRP Katowice; radca prawny
862. ŁUKASZEWICZ MAREK; Jerzy; 1954; 47; ORA Katowice; adwokat
863. ŁUKASZEWSKI ALFRED; Kazimierz; 1960; 45; Kuratorium Oświaty Gdańsk
864. ŁUKAWIECKI KAZIMIERZ; Jan; 1950; 29; Ministerstwo Zdrowia; dyrektor oddziału NFZ
865. MACHALICA MARIAN; Wilhelm; 1948; 17; Śląski Urząd Wojewódzki, radny
866. MACHERZYŃSKI EDWARD; Teofil; 1926; 47; OIRP Warszawa; radca prawny
867. MACHOWSKI EDWARD; Franciszek; 1948; 17; Dolnośląski Urząd Wojewódzki; radny
868. MACIEJEWSKI WALDEMAR; Wiesław; 1947; 17; Mazowiecki Urząd Wojewódzki; radny
869. MACKIEWICZANDRZEJ; Ludwik; 1948; 24 a; Straż Graniczna; zastępca dyrektora
870. MAĆKOWIAK ZBIGNIEW; Roman; 1955; 17; Wielkopolski Urząd Wojewódzki; radny
871. MAĆKOWIAK JERZY; Jan, 1959; 54; Ministerstwo Obrony Narodowej; żołnierz zawodowy
872. MADEJ MAREK; Mieczysław; 1956; 11; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek służby zagranicznej
873. MADEJCZYK ANDRZEJ; Zbigniew; 1950; 47; OIRP Warszawa; radca prawny
874. MAGDA CEZARY; Tadeusz; 1960; 24 b; Śląski Urząd Wojewódzki; zastępca komendanta placówki straży granicznej
875. MAGNUSZEWSKI ARTUR; Andrzej; 1957; 44 c; Uniwersytet Warszawski; dyrektor instytutu
876. MAJER WOJCIECH; Jan; 1965; 24 a; Komenda Główna Policji; naczelnik
877. MAJEWSKI TADEUSZ; Józef; 1947; 17; Pomorski Urząd Wojewódzki; radny
878. MAJEWSKI WŁODZIMIERZ; Henryk; 1956; 40; Wielkopolski Urząd Wojewódzki; członek rady nadzorczej
879. MAJKA JERZY; Władysław; 1948; 3; Ministerstwo Zdrowia; inspektor do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych
880. MAJSTEREK WŁODZIMIERZ; Franciszek; 1956; 11; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek służby zagranicznej
881. MAJSTROWICZ SŁAWOMIR; Włodzimierz; 1964; 24 b; Pomorski Urząd Wojewódzki; komendant straży granicznej
882. MAKAREWICZ JANINA; Tadeusz; 1931; 47; OIRP Poznań; radca prawny
883. MAKIEŁA ADAM; Mieczysław; 1947; 40; Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki; członek zarządu
884. MAKOWSKI MAREK; Stanisław; 1949; 22; NIK; pracownik NIK
885. MAKOWSKI WIESŁAW, Czesław; 1953; 54; Ministerstwo Obrony Narodowej; żołnierz zawodowy
886. MAKUŁA JAROSŁAW, Kazimierz; 1962; 27; Narodowy Bank Polski; szef ochrony
887. MALAK ZBIGNIEW, Edmund; 1955; 47; OIRP Toruń; radca prawny
888. MALCZEWSKI EDMUND; Stefan; 1951; 17; Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
889. MALEC JAN; Michał; 1942; 17; Lubelski Urząd Wojewódzki; radny
890. MALIK WACŁAW; Adam; 1949; 47; ORA Kraków; radca prawny
891. MALINOWSKI TADEUSZ; Jan; 1951; 48; Ministerstwo Sprawiedliwości; komornik sądowy
892. MALINOIWSKI PIOTR; Jerzy; 1951; 11; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek służby zagranicznej
893. MALITKA BARBARA; Adam; 1952; 47; Ministerstwo Sprawiedliwości; notariusz
894. MALKA KRZYSZTOF; Aleksander; 1956; 47; OIRP Łódź; radca prawny
895. MALUCHNIK KRZYSZTOF; Czesław; 1964; 24 b; Pomorski Urząd Wojewódzki; komendant placówki służby granicznej
896. MAŁECKI FRANCISZEK; Walenty; 1947; 27; Narodowy Bank Polski; główny specjalista
897. MAŁKOWSKI ZBIGNIEW; Stefan; 1948; 17; Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki; wójt
898. MANDECKI MAREK; Jerzy; 1950; 40; Dolnośląski Urząd Wojewódzki; członek rady nadzorczej
899. MANDRAK LESŁAW; Lesław; 1954; 24, 4; Główny Inspektor Pracy; kierownik działu
900. MANTYKIEWICZ JANUSZ; Józef; 1950; 11, 47; Ministerstwo Spraw Zagranicznych i OIRP Warszawa; członek służby zagranicznej, radca prawny
901. MAŃCZYK DARIUSZ; Czesław; 1951; 11; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek służby zagranicznej
902. MAŃTURZYK WAWRZYNIEC; Adam; 1941; 47; OIRP Lublin; radca prawny
903. MARAS JERZY; Edward; 1955; 47; OIRP Rzeszów; radca prawny
904. MARCINEK JERZY; Roman; 1953; 17; Dolnośląski Urząd Wojewódzki; radny
905. MARCINIAK HENRYK; Ignacy; 1952; 45; Kuratorium Oświaty Gdańsk; dyrektor szkoły
906. MARCINIAK GRZEGORZ; Stanisław; 1966; 47; OIRP Poznań; radca prawny
907. MARCINKOWSKI MAREK; Czesław; 1946; 45; Kuratorium Oświaty Katowice; dyrektor szkoły
908. MARCOLA WOJCIECH; Roman; 1965; 24 b; Dolnośląski Urząd Wojewódzki; zastępca komendanta placówki straży granicznej
909. MARCZAK JACEK; Władysław; 1942; 47; ORP Bydgoszcz; radca prawny
910.MAREK ANDRZEJ; Piotr, 1955; 45; Kuratorium Oświaty Kraków, dyrektor szkoły
911. MARKIEWICZ EDWARD; Aleksander; 1949; 17; Lubuski Urząd Wojewódzki; radny
912. MARKIEWICZ LESZEK; Zygmunt; 1955; 17; Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
913. MARKOWICZ ANDRZEJ; Alojzy; 1947; 17; Podkarpacki Urząd Wojewódzki; radny
914. MARKOWICZ ANDRZEJ; Bolesław, 1958; 54; Ministerstwo Obrony Narodowej; żołnierz zawodowy
915. MARKOWSKI MARIAN; Jan; 1934; 47; ORA Bydgoszcz; adwokat
916. MARKOWSKI WALDEMAR; Stanisław; 1958; 2; Państwowa Komisja Wyborcza; kandydat na posła
917. MARTYNOWSKI WIESŁAW STEFAN; Jan; 1947; 47; OIRP Olsztyn; radca prawny
918. MARZEC SŁAWOMIR; Zdzisław; 1961; 47; ORA Toruń; adwokat
919. MASŁOWSKI KRZYSZTOF; Czesław; 1954; 34; Regionalna Izba Obrachunkowa Warszawa; inspektor do spraw kontroli
920. MASŁOWSKI WIESŁAW; Czesław; 1953; 48; Ministerstwo Sprawiedliwości; komornik sądowy
921. MASTALERZ LECH; Władysław; 1950; 11; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek służby zagranicznej
922. MAŚLANKA WŁADYSŁAW; Jan; 1954; 47; OIRP Wałbrzych; radca prawny
923. MATCZAK KRZYSZTOF; Józef; 1963; 24 b; Wielkopolski Urząd Wojewódzki; zastępca komendanta WKU
924. MATERNY EWA; Kazimierz; 1947; 47; OIRP Wrocław; radca prawny
925. MATRYBA MIECZYSŁAW; Jan; 1946; 11; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek służby zagranicznej
926. MATULEWICZ JAN; Zefiryn; 1950, 24 A; Główny Inspektor Pracy; zastępca okręgowego inspektora pracy
927. MATUSIAK ANDRZEJ; Jan; 1951; 24 a; Komenda Główna Straży Granicznej; naczelnik
928. MATUSZAK STANISŁAW; Stanisław; 1952; 17; Wielkopolski Urząd Wojewódzki; radny
929. MATUSZAK ROMAN; Teodor; 1962; 17; Wielkopolski Urząd Wojewódzki; radny
930. MATUSZEWSKI LUCJAN; Franciszek; 1951; 22; NIK; główny specjalista kontroli państwowej
931. MATUSZEWSKI LECH; Jan; 1968; 47; Śląski Urząd Wojewódzki; radca prawny
932. MATUSZEWSKI ZBIGNIEW; Stefan; 1946. 11; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek służby zagranicznej
933. MATYJA ZBIGNIEW; Tadeusz; 1949; 47; OIRP Opole; radca prawny
934. MATYJA STANISŁAW; Jan; 1951; 47; OIRP Katowice; radca prawny
935. MATYSIAK KRZYSZTOF; Jan; 1963; 17; Dolnośląski Urząd Wojewódzki, radny
936. MATYSIAK TERESA; Jan; 1963; 45; Mazowiecki Kurator Oświatowy; dyrektor szkoły
937. MAZAJŁO URSZULA; Antoni; 1960; 45; Kuratorium Oświaty Gdańsk; dyrektor szkoły
938. MAZUR MIROSŁAW; Ireneusz; 1959; 24 b; Łódzki Urząd Wojewódzki; z-ca komendanta placówki straży granicznej
939. MAZUR STANISŁAW; Henryk; 1955; 44 b; Uniwersytet Rolniczy w Krakowie; prodziekan
940. MAZUR RYSZARD; Józef; 1955; 34; Regionalna Izba Obrachunkowa Kielce; inspektor
941. MAZUR ZYGMUNT; Stanisław; 1945; 47; OIRP Warszawa; radca prawny
942. MAZURKIEWICZ JAN; Jan; 1954; 17; Podkarpacki Urząd Wojewódzki; radny
943. MERKISZ JERZY; Leonard; 1947; 44 c; Politechnika Poznańska; dyrektor instytutu
944. MIAŚKIEWICZ ZBIGNIEW; Władysław; 1950; 11; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek służby zagranicznej
945. MICHALAK CZESŁAW; Jan; 1947; 47; OIRP opole; radca prawny
946. MICHALAK KAZIMIERZ; Romuald; 1935; 47; ORA Poznań; adwokat
947. MICHALAK TOMASZ; Stanisław; 1963; 11; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek służby zagranicznej
948. MICHALSKI WOJCIECH; Stanisław; 1960; 45; Kuratorium Oświaty Szczecin; dyrektor szkoły
949. MICHALSKI GRZEGORZ; Franciszek; 1960; 11; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek służby zagranicznej
950. MICHALSKI MAREK; Józef; 1953; 47; Izba Adwokacka Wrocław; adwokat
951. MICHAŁOWSKI JAN; Kazimierz; 1946; 47; OIRP Warszawa; radca prawny
952. MICHNOWSKI ZBIGNIEW; Stanisław; 1965; 51; Krajowe Biuro Wyborcze; audytor wewnętrzny
953. MIECHOWICZ WALDEMAR; Jan; 1958; 24 b; Lubelski Urząd Wojewódzki; naczelnik
954. MIECZKOWSKI JANUSZ; Tadeusz; 1926; 47; ORA, OIRP w Warszawie; adwokat, radca prawny
955. MIELCZAREK JAN; Wacław; 1951; 17; Łódzki Urząd Wojewódzki; członek rady nadzorczej
956. MIELNIK KRYSTYNA; Mieczysław; 1954; 40; Pomorski Urząd Wojewódzki; radna
957. MIERZWA MICHAŁ; Michał; 1954; 11; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek służby zagranicznej
958. MIGAS JERZY; Wacław; 1959; 17; Pomorski Urząd Wojewódzki; radny
959. MIGASIŃSKI JACEK, Bolesław; 1946; 44 b; Uniwersytet Warszawski; prodziekan
960. MIKIETYŃSKI KRZYSZTOF JAN; Jan; ur 1965; 17; Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki; radny
961. MIKOŁAJCZYK JAN; Kazimierz; 1948; 17; Wojewoda Wielkopolski; radny
962. MIKUŁA BOGUSZ; Czesław; 1966; 44 b; Akademia Ekonomiczna w Katowicach; prodziekan
963. MILAK MIROSŁAW; Józef; 1961; 24 a; Komenda Główna Policji; naczelnik
964. MILEWSKI TADEUSZ; Stanisław; 1951; 47; OIRP warszawa; radca prawny
965. MILEWSKI LEONARG; Antoni; 1928; 17; ORA Warszawa; adwokat
966. MILLER MIROSŁAW; Antoni; 1953; 40; Dolnośląski Urząd Wojewódzki; członek rady nadzorczej
967. MILKOWSKI STANISŁAW; Józef; 1955; 17; Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki; radny
968. MIODUSZEWSKI JERZY; Adam; 1947; 40; Podlaski Urząd Wojewódzki; członek rady nadzorczej
969. MIREK MARIAN; Bronisław; 1945; 47; ORA Kraków; adwokat
970. MIRONIK JAN; Czesław; 1950; 47; OIRP Zielona Góra; radca prawny
971. MIROSŁAWSKA ELIZA; Henryk; 1953; 11; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek służby zagranicznej
972. MISIAK ANDRZEJ; Bolesław; 1953; 47; ORA Toruń; adwokat
973. MISIEK GRZEGORZ; Edward; 1955; 54; Ministerstwo Obrony Narodowej; żołnierz zawodowy
974. MISIĄG WOJCIECH; Marian; 1951; 22; NIK; doradca prezesa NIK
975. MISIUK, ANDRZEJ, Anatol, 1958, 44 b, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, prodziekan
976. MISZCZYK, PAWEŁ, Stanisław, 1960, 48, Ministerstwo Sprawiedliwości, komornik sądowy
977. MIŚKIEWICZ , ROMAN, Henryk, 1954, 24a, Komenda Główna Policji, naczelnik
978. MITRĘGA, STANISŁAW, Władysław, 1956, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
979. MIZERA, GRZEGORZ KRZYSZTOF, Marian, 1956, 47, OIRP Poznań, radca prawny
980. MŁYNARKIEWICZ, DARIUSZ, Zygmunt, 1959, 47, OIRP Koszalin, radca prawny
981. MŁYNARSKI, JANUSZ, Stanisław , 1947, 27, Narodowy Bank Polski, kierownik
982. MOCEK, ADAM, Jacek, 1950, 17, Gminna Komisja Wyborcza w Jeleśni, radny
983. MOLĘGA, MIROSŁAW, Eugeniusz, 1958, 24 B, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, komendant
984. MOŁDAWA, TADEUSZ, Jan, 1943, 44 b, Uniwersytet Warszawski, dziekan
985. MORAWIEC , KRYSTYNA, Stanisław, 1957, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radna
986. MORGA, MARIA, Edward, 1956, 45, Kuratorium Oświaty Katowice, dyrektor szkoły
987. MOROZOWSKI, STANISLAW, Leszek, 1950, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
988. MOSAKOWSKI, WITOLD, Stanisław, 1949, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
989. MOŚCICKI, JACEK, Henryk, 1948, 41, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek rady nadzorczej
990. MROCZYŃSKI, EDMUND, Henryk, 1953, 40, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
991. MRÓWCZYŃSKI, RYSZARD, Antoni, 1933, 47, OIRP Łódź, radca prawny
992. MUCHA, KRZYSZTOF, Wacław, 1957, 24 b, Śląski Urząd Wojewódzki, zastępca naczelnika
993. MUCHA, DAMIAN, Jan, 1964, 48, Ministerstwo Sprawiedliwości, komornik sądowy
994. MURANOWSKI, WŁODZIMIERZ, Teofil, 1934, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
995. MURAWSKI, STANISLAW, Tadeusz, 1944, 17, Gminna Komisja Wyborcza w Wagańcu, radny
996. MURKOWSKA, ANNA, Franciszek, 1944, 44 c, Uniwersytet Warszawski, dyrektor
997. MUSIELOK, JÓZEF, Franciszek, 1946, 44 c, Uniwersytet Opolski, dyrektor instytutu
998. MUSZYŃSKA, MAGDALENA, Zdzisław , 1957, 45, Mazowiecki Kurator Oświaty, dyrektor szkoły
999. MYSZKOWSKI, MICHAŁ, Alfons, 1937, 45, Kuratorium Oświaty Bydgoszcz, dyrektor szkoły
1000. NACZAS, WITOLD , Zygmunt, 1946, 47, ORA Toruń, adwokat
1001. NALBERT, KRZYSZTOF, Wacław, 1951, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
1002. NAPORA, TOMASZ, Kazimierz, 1959, 24 a, Komenda Główna Policji, naczelnik
1003. NARKIEWICZ, ANDRZEJ, Kazimierz, 1952, 39, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek zarządu spółki
1004. NASARZEWSKI, KRZYSZTOF, Jan, 1958, 47, OIRP Toruń, radca prawny
1005. NAWACKI, LESŁAW, Kazimierz, 1948, 24 a, Rzecznik Praw Obywatelskich, dyrektor
1006. NAWARA-KAMIŃSKA, ELŻBIETA, Jan , 1946, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1007. NAWROCKI, LESŁAW STEFAN, Zdzisław, 1958, 35, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek zarządu
1008. NEHREBECKA-De LATOUR, IWONA, Kazimierz, 1942, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1009. NEHYBA, WALDEMAR STEFAN, Michał, 1952, 27, Narodowy Bank Polski, kierownik
1010. NICZYPORUK, JAN, Jan, 1963, 24 B, Podlaski Urząd Wojewódzki, komendant
1011. NIECKARZ, STANISŁAW , Jan, 1941, 4, Kancelaria Prezydenta RP, członek rady polityki pieniężnej
1012. NIEDBAŁA, PIOTR, Stanisław, 1961, 17, Podlaski Urząd Wojewódzki, wójt
1013. NIEMCZYK, KAZIMIERZ, Antoni, 1962, 44 b, Akademia Medyczna w Warszawie, prodziekan
1014. NIEMYJSKA, MAŁGORZATA, Zdzisław, 1970, 45, Mazowiecki Kurator Oświatowy, dyrektor szkoły
1015. NIENARTOWICZ, BOGDAN, Władysław, 1944, 44 c, Akademia Morska w Szczecinie, zastępca dyrektora instytutu
1016. NIESYTO, JANUSZ, Paweł, 1949, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1017. NIEWCZAS, JULIAN, Mieczysław, 1954, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1018. NIESZCZOTA, TADEUSZ, Henryk, 1956, 37, Ministerstwo Skarbu Państwa, dyrektor
1019. NITECKA, ANNA, Tadeusz, 1952, 47, OIRP Białystok, radca prawny
1020. NIZIOŁEK, WOJCIECH, Józef, 1948, 17, OIRP Warszawa, radca prawny
1021. NOWACKI, ANDRZEJ, Janusz, 1964, 45, Kuratorium Oświaty Bydgoszcz, dyrektor szkoły
1022. NOWACKI, RADOSŁAW ZYGMUNT, Zbigniew, 1967, 48, Ministerstwo Sprawiedliwości, komornik sądowy
1023. NOWACZYK, MIROSŁAW, Wacław, 1958, 24 a, Komenda Główna Straży Granicznej, dyrektor
1024. NOWAK, FRANCISZEK, Franciszek, 1947, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1025. NOWAK, WOJCIECH, Józef, 1954, 44 b, Politechnika Świętokrzyska, dziekan
1026. NOWAK, PIOTR, Stanisław, 1968, 24 b, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, komendant placówki straży granicznej
1027. NOWAK, ZBIGNIEW, Czesław, 1950, 17, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
1028. NOWAK, KRZYSZTOF, Kazimierz, 1963, 27, Narodowy Bank Polski, główny specjalista
1029. NOWAK, BOGUSŁAW, Leszek, 1965, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1030. NOWAK, JÓZEF, Tadeusz, 1957, 47, ORP Warszawa, radca prawny
1031. NOWAK, ZBIGNIEW, Władysław, 1955, 17, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
1032. NOWAKOWSKA-SZANIAWSKA, EWA, Zdzisław, 1958, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1033. NOWAKOWSKI, JERZY, Stefan, 1929, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1034. NOWAKOWSKI, BOGUSŁAW , Bogusław, 1954, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1035. NOWICKI, WIESŁAW, Ludwik, 1945, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1036. NOWODWORSKI, ARKADIUSZ, Stanisław, 1962, 47, OIRP Toruń, radca prawny
1037. NOWOSADZKI, RYSZARD, Bronisław, 1944, 40, Lubelski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
1038. NURCZYK, KAZIMIERZ, Franciszek, 1952, 45, Kuratorium Oświaty Gdańsk, dyrektor szkoły
1039. NYKIEL, PAWEŁ, Kazimierz, 1959, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1040. OBIDOWSKI, ZBIGNIEW, Konstanty, 1949, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1041. OBŁUCKI, FRANCISZEK ANDRZEJ, Ryszard , 1951, 27, Narodowy Bank Polski, główny specjalista
1042. OCHODEK, BOGUSŁAW, Teofil, 1955, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1043. OGÓREK, MARIAM, Czesław, 1950, 17, Małopolski Urząd Wojewódzki, radny
1044. OGRODOWICZ, ANDRZEJ, Mieczysław, 1955, 32, Rada Gminy w Pyrzycach, sekretarz
1045. OKOŃ, EDMUND, Józef, 1930, 47, OIRP Łódź, radca prawny
1046. OLBRYCHT, MAREK, Jerzy, 1952, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1047. OLCZAK, EUGENIUSZ, Władysław, 1946, 39, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek rady nadzorczej
1048. OLECHNOWICZ, LESZEK, Jan, 1953, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1049. OLEJNICKI, IRENEUSZ, Władysław, 1960, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1050. OLEJNICZAK, ROMAN, Ireneusz, 1964, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
1051. OLEKSY, BOGUSŁAW, Wojciech, 1961, 39, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek zarządu
1052. OLENDEREK, RYSZARD, Wacław, 1945, 14, Ministerstwo Sprawiedliwości, prokurator
1053. OLĘCKI, ANDRZEJ, Waldemar, 1956, 45, Mazowiecki Kurator Oświaty, dyrektor szkoły
1054. OLKOWICZ, KRZYSZTOF, Edmund, 1954, 47, OIRP Koszalin, radca prawny
1055. OLSZAŃSKI, WIESŁAW , Emil, 1950, 40, Lubuski Urząd Wojewódzki, członek zarządu
1056. OLSZEWNIK, ANTONI, Wacław, 1950, 47, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
1057. OLSZEWSKA, TERESA, Stanisław, 1959, 17, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, radna
1058. OLSZEWSKI, MARIUSZ, Henryk, 1964, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1059. OLSZEWSKI, IRENEUSZ, Kazimierz, 1959, 47, ORA Bydgoszcz, adwokat
1060. OLSZOWY , SŁAWOMIR, Bronisław, 1947, 47, OIRP Gdańsk, radca prawny
1061. OLZAK , STANISLAW, Stanisław, 1955, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1062. OŁTUSZEWSKI, MIROSŁAW, Ksawery, 1948, 44 b, Narodowy Instytut Leków, kierownik
1063. OPALA, ZDZISŁAW, Teodor, 1947, 17, Lubuski Urząd Wojewódzki, radny
1064. OPUCHLIK, EWALD, Jerzy, 1943, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radny
1065. ORAWIEC, JAN, Jan, 1946, 17, Wojewoda Świętokrzyski, członek zgromadzenia gmin
1066. ORDON, HALINA, Bolesław, 1924, 47, ORA Warszawa, adwokat
1067. ORŁOWSKI, ZBIGNIEW, Paweł, 1954, 40, Lubuski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
1068. ORŁOWSKI, ANDRZEJ, Eugeniusz, 1949, 39, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek zarządu
1069. ORZECHOWSKI, ZBIGNIEW, Marian, 1955, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1070. OSAJDA, ZBIGNIEW, Stefan, 1957, 45, Kuratorium Oświaty Poznań, dyrektor szkoły
1071. OSIADACZ, BOŻENA , Roman, 1959, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
1072. OSIEJ, CEZARY, Zygmunt, 1958, 47, OIRP Opole, radca prawny
1073. OSTAFIL, STANISŁAW, Roman, 1936, 47, ORA Rzeszów, adwokat
1074. OSTROWSKA, EWA, Józef, 1953, 47, OIRP Poznań, radca prawny
1075. OSTROWSKI, WOJCIECH, Henryk, 1961, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1076. OSTROWSKI, LESZEK, Roman, 1954, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1077. OTKO, EWA, Tadeusz, 1964, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
1078. OWCZAREK, BOGDAN, Józef, 1943, 44 c, Uniwersytet Warszawski, zastępca dyrektora instytutu
1079. OWCZAREK, JAN, Stanisław, 1946, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, wójt
1080. OŻGO, JERZY, Tadeusz, 1951, 24 a, Ministerstwo Sprawiedliwości, naczelnik
1081. PACEK, BOGUSŁAW, Jan, 1954, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1082. PACHNIEWSKA, ELŻBIETA, Leon, 1936, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1083. PACHOWICZ, STANISŁAW, Jan, 1947, 17, Małopolski Urząd Wojewódzki, wójt
1084. PACHUTA, TADEUSZ, Franciszek, 1953, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1085. PACHUTA, RYSZARD, Jan, 1962, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1086. PAJĄK, ANDRZEJ, Michał, 1947, 24 a, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zastępca dyrektora
1087. PAJĘCKA, JOLANTA, Julian, 1956, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radna
1088. PAJÓREK, LESZEK, Jerzy, 1959, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1089. PAKIESER, MARIUSZ, Tadeusz, 1962, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1090. PAKUŁA, ZDZISLAW, Józef, 1961, 24 B, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, komendant
1091. PAŁCZYŃSKI, ZYGMUNT, Adam, 1958, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, burmistrz
1092. PAŁUBICKI, JANUSZ, Franciszek, 1939, 17, Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
1093. PAMPUCH, ZYGMUNT, Aleksander, 1957, 17, Warmiński-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
1094. PANKOWSKI, ANDRZEJ, Jerzy, 1950, 22, NIK, kontroler NIK
1095. PAŃKO, JANUSZ, Marian, 1960, 17, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, radny
1096. PAŃTA, WOJCIECH, Kazimierz, 1958, 24 a, Ministerstwo Infrastruktury, naczelnik
1097. PAPAJ, LESŁAW, Kazimierz, 1958, 47, OIRP Katowice, radca prawny
1098. PARDUS, JERZY, Stanisław, 1945, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1099. PARYS, ANDRZEJ, Jerzy, 1948, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1100. PASTUSZAK, STANISŁAW, Jan, 1947, 17, Lubuski Urząd Wojewódzki, radny
1101. PAŚNIK, JERZY, Adolf, 1949, 47, ORA Warszawa, adwokat
1102. PATORSKI, KRZYSZTOF, Kazimierz, 1946, 44 c, Politechnika Warszawska, dyrektor instytutu
1103. PATYCKI, SŁAWOMIR JANUSZ, Szczepan, 1959, 40, Wojewoda Wielkopolski, członek zarządu
1104. PAULUS, MARIAN, Antoni, 1932, 47, ORA Toruń, adwokat
1105. PAWELEC, RYSZARD, Antoni, 1948, 47, OIRP Koszalin, radca prawny
1106. PAWLACZYK, MARIA, Henryk, 1946, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1107. PAWLAK, FRANCISZEK, Stanisław, 1938, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1108. PAWLAK, JERZY, Władysław, 1950, 48, Ministerstwo Sprawiedliwości, komornik sądowy
1109. PAWLIK, TADEUSZ, Jerzy, 1953, 47, OIRP Opole, radca prawny
1110. PAWLONKA, WIESŁAW, Władysław, 1943, 47, OIRP Lublin, radca prawny
1111. PAWŁOWSKI, ZENON, Franciszek, 1937, 17, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
1112. PAWŁOWSKI, ROBERT, Stanisław, 1942, 17, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
1113. PAŹDZIORKO, EDWARD, Franciszek, 1955, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radny
1114. PĄGOWSKI, ALBERT, Zdzisław, 1967, 24 a, Komenda Główna Straży Granicznej, naczelnik
1115. PEPŁOŃSKI, ANDRZEJ, Józef, 1944, 44 b, Akademia Pomorska w Słupsku, dziekan
1116. PEPŁOWSKI, IRENEUSZ, Bolesław, 1959, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
1117. PERON, ANDRZEJ, Stefan, 1951, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1118. PERZANOWSKI, ANDRZEJ, Jerzy, 1954, 48, Ministerstwo Sprawiedliwości, komornik sądowy
1119. PEUKERT, JACEK, Stanisław, 1958, 17, ORA Kraków, radca prawny
1120. PĘKSA, MICHAŁ SŁAWOMIR, Adolf, 1964, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1121. PFONT, KAZIMIERZ, Kazimierz, 1946, 44 c, Ministerstwo Gospodarki, dyrektor
1122. PIĄTKOWSKI, ZDZISŁAW, Jan, 1960, 24 a, Straż Graniczna, naczelnik
1123. PIECHNA, KRZYSZTOF, Tadeusz, 1952, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1124. PIECHOWIAK, ANDRZEJ, Florian, 1947, 47, OIRP Gdańsk, radca prawny
1125. PIEGAT, ANDRZEJ, Eugeniusz, 1947, 44 c, Politechnika Szczecińska, dyrektor instytutu
1126. PIENIĄŻEK, ANDRZEJ, Stanisław, 1954, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1127. PIENIĄŻEK, ANTONI, Tadeusz, 1940, 44 b, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Lublin, dziekan
1128. PIENKOS, ELŻBIETA, Ryszard, 1955, 24 a, Urząd ds/ Cudzoziemców, zastępca dyrektora
1129. PIEŃKO, MAREK, Jan, 1963, 17, Lubuski Urząd Wojewódzki, radny
1130. PIESZKO, MIROSŁAW, Stanisław, 1965, 17, Warmiński-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
1131. PIETRAS, JANUSZ, Władysław, 1954, 47.54, OIRP Zielona Góra, radca prawny, żołnierz zawodowy
1132. PIETRAS, ZBIGNIEW, Stanisław, 1953, 11, Ministerstwo Spraw
Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1133. PIETRASZ, DYMITR, Jan, 1952, 17, Warmiński-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
1134. PIETRASZEK, ZBIGNIEW, Józef, 1944, 47, OIRP Wrocław, radca prawny
1135. PIETROCZUK, WŁODZIMIERZ, Jan, 1947, 17, Podlaski Urząd Wojewódzki, starosta
1136. PIĘTKA, MARIUSZ, Arkadiusz, 1959, 24 b, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, komendant oddziału straży granicznej
1137. PIKAŁŁO, PIOTR, Janusz, 1966, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1138. PIKOR, JAN, Wojciech, 1939, 17, Opolski Urząd Wojewódzki, radny
1139. PIKULSKI, STANISŁAW, Stefan, 1945, 44 b, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, dziekan
1140. POILAS, ANDRZEJ, Stanisław, 1952, 47, OIRP Katowice, radca prawny
1141. PILCH, ZBIGNIEW, Władysław, 1952, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
1142. PILECKI , PIOTR, Henryk , 1947, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, radny
1143. PIŁKA, TADEUSZ, Jan, 1956, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
1144. PINDUR, EDWARD, Andrzej, 1950, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1145. PIOTROWICZ, JÓZEF , Józef, 1927, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1146. PIOTROWSKI, STANISŁAW, Andrzej, 1954, 24 a, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zastępca dyrektora
1147. PIOTROWSKI, TADEUSZ, Jan, 1950, 17, Lubuski Urząd Wojewódzki, wójt
1148. PIOTROWSKI, JÓZEF, Jan, 1944, 47, ORA Gdańsk, adwokat
1149. PIÓROWSKI, JERZY, Stefan, 1947, 17, Małopolski Urząd Wojewódzki, radny
1150. PISARSKI, KRZYSZTOF, Stefan, 1947, 17, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
1151. PISKORSKI, BOGDAN, Kazimierz, 1950, 17, Lubelski Urząd Wojewódzki, radny
1152. PISULA, HENRYK, Wacław, 1932, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1153. PITOŃ, BOGDAN, Józef, 1953, 17, Małopolski Urząd Wojewódzki, wójt
1154. PIWOŃSKI, ZBIGNIEW, Zygmunt, 1950, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
1155. PIZOŃ, TADEUSZ, Józef, 1959, 47, OIRP Lublin, radca prawny
1156. PLEWA, WOJCIECH, Stanisław, 1964, 24 b, Małopolski Urząd Wojewódzki, zastępca komendanta placówki straży granicznej
1157. PLEWNIA, KRZYSZTOF, Marian , 1961, 17, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
1158. PLIS, ZBIGNIEW, Edward, 1953, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1159. POLCH, JERZY, Władysław, 1945, 27, Narodowy Bank Polski, główny specjalista
1160. PLUTA, LUDWIK, Józef, 1945, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
1161. PŁATEK, HENRYK, Władysław, 1955, 45, Kuratorium Oświaty Opole, dyrektor szkoły
1162. PŁATKOWSKI, STANISŁAW WALDEMAR, Stanisław, 1957, 17, Gminna Komisja Wyborcza, radny
1163. PŁAWSKI, JAN, Józef, 1946, 17, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, radny
1164. PŁOSZAJSKI, PIOTR, Jerzy, 1946, 18, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prorektor
1165. PŁUSA, PAWEŁ, Wacław, 1943, 44 c, Akademia im. Jana Długosza Częstochowa, zastępca dyrektora
1166. PODDĘBNIAK, TADEUSZ, Leon, 1952, 22, NIK, dyrektor
1167. PODGÓRECZNY, MARIAN, Józef, 1927, 47, OIRP Gdańsk, radca prawny
1168. PODLASIŃSKI, CEZARY, Henryk, 1961, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1169. PODLECKI, ZBIGNIEW, Włodzimierz, 1952, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1170. PODLEJSKI, DARIUSZ, Marian, 1966, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
1171. PODSTAWSKI, KRZYSZTOF, Adam , 1943, 47, ORA Bydgoszcz, adwokat
1172. PODULKA-WIERZBIŃSKI, MAREK, Rudolf, 1945, 47, OIRP Kielce, radca prawny
1173. POGODA, WACŁAW, Jan, 1951, 17, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, radny
1174. POGODA, MARIAN, Czesław, 1961, 24 B, Podlaski Urząd Wojewódzki, komendant
1175. POGORZELSKI, MAREK, Józef, 1961, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
1176. POLAK, ZOFIA, Władysław, 1954, 47, ORA Kraków, adwokat
1177. POLIKSZA, DARIUSZ, Wiktor , 1963, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1178. POLKOWSKI, ANTONI, Zbigniew, 1953, 17, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, wójt
1179. POŁOMSKI, JÓZEF, Józef, 1934, 47, OIRP Gdańsk, radca prawny
1180. POPCZYK, JACEK, Feliks, 1953, 44 b, Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, kierownik
1181. POPŁAWSKI, DARIUSZ , Henryk , 1954, 44 b, Uniwersytet Warszawski, prodziekan
1182. PORDES, ADAM, Tadeusz, 1930, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1183. PORĘBSKI, KAZIMIERZ, Józef, 1955, 17, Małopolski Urząd Wojewódzki, radny
1184. POSIEJ, GRAŻYNA, Józef, 1953, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1185. POSŁUSZNY, JANUSZ, Stanisław, 1954, 40, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, członek zarządu
1186. POSŁUSZNY, JANUSZ, Stefan, 1962, 47, Ministerstwo Sprawiedliwości, notariusz
1187. POTOCKA, KATARZYNA, Czesław, 1947, 2, Państwowa Komisja Wyborcza, kandydat na posła
1188. POTOCKI, RYSZARD, Antoni, 1945, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1189. POZNAŃSKI, JANUSZ, Franciszek, 1950, 48, Ministerstwo Sprawiedliwości, komornik sądowy
1190. PRAGŁOWSKI, JACEK, Wiesław, 1958, 47, OIRP Wrocław, radca prawny
1191. PRĘDKOPOWICZ, JANUSZ, Antoni, 1960, 24 a, Straż Graniczna, naczelnik
1192. PROCKI, MAREK, Stanisław, 1960, 40, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, przewodniczący rady nadzorczej
1193. PROĆ-PADEREWSKA, RÓŻA, Antoni, 1943, 45, Mazowiecki Kurator Oświaty, dyrektor szkoły
1194. PROKOPOWICZ, BOGUMIŁ, Adolf, 1948, 47, ORA Kraków, radca prawny
1195. PRUCHNIAK, ZBIGNIEW, Bolesław, 1954, 24 a, Urząd ds. Cudzoziemców, dyrektor
1196. PRUSAK, FELIKS, Stanisław, 1939, 47, ORA Warszawa, adwokat
1197. PRUSAK, MIROSŁAW, Zdzisław, 1954, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1198. PRZANOWSKI, STANISŁAW, Stefan, 1934, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1199. PRZĄDKO, ALFRED, Jan, 1933, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radny
1200. PRZYBYLIŃSKI, PIOTR, Franciszek, 1960, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
Współpracownicy SB pełniący funkcje Publiczne! Cz.3
Wykaz 1706 osób wykonujących obecnie funkcje publiczne, które przyznały się do współpracy z SB i złożyły w IPN „pozytywne” oświadczenia lustracyjne Raportnowaka.pl pzekazał w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej wykaz 1706 osób wykonujących obecnie funkcje publiczne, które zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 roku, o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczenstwa państwa z lat 1944 – 1990, złożyły za pośrednictwem różnych organów do Biura Lustracyjnego IPN „pozytywne” oświadczenia lustracyjne. Kolejno: Nazwisko, imię, rok urodzenia, imię ojca, punkt art. 4 ww ustawy, nazwa organu, który nadesłał oświadczenie lustracyjne, funkcja z tytułu której albo ubiegania się o którą zostało złożone oświadczenie lustracyjne …

1201. PRZYBYLSKA-CHRIF, KINGA, Zygfryd, 1951, 47, OIRP Szczecin, radca prawny
1202. PRZYBYŁA, ROBERT, Zbigniew, 1964, 24 B, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, komendant
1203. PRZYBYSZ, MAREK, Tadeusz, 1951, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1204. PRZYBYSZ, KRZYSZTOF, Jerzy, 1957, 45, Kuratorium Oświaty Olsztyn, dyrektor szkoły
1205. PRZYBYSZEWSKI, WŁODZIMIERZ, Czesław, 1933, 47, OIRP Opole, radca prawny
1206. PRZYGODA, ELŻBIETA, Kazimierz, 1955, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1207. PRZYGODA, TOMASZ, Tomasz, 1950, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1208. PSKIET, ANDRZEJ, Tadeusz, 1957, 17, Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
1209. PTAK, EDWARD, Stefan, 1947, 47, OIRP Katowice, radca prawny
1210. PUROWSKI, MAREK, Henryk, 1958, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1211. PURZYCKI, ANDRZEJ, Aleksander, 1929, 47, OIRP Łódź, radca prawny
1212. PYŁKA, ANNA, Zdzisław, 1957, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1213. PYZIK, JAJ, Eugeniusz, 1948, 14 B, Przemysłowy Instytut Telekomunikacyjny S. A. kierowniki
1214. RABA, JAN, Jakub, 1944, 17, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, radny
1215. RACKI, GRZEGORZ, Stanisław, 1952, 44 c, Polska Akademia Nauk, dyrektor instytutu
1216. RACŁAW, RYSZARD, Eugeniusz, 1963, 2, Państwowa Komisja Wyborcza, kandydat na posła
1217. TRADEK, TADEUSZ, Jędrzej, 1950, 47, OIRP Katowice, radca prawny
1218. RADOCHOŃSKI, MIECZYSŁAW, Edward, 1945, 44 b, Uniwersytet Rzeszowski, dziekan
1219. RADOMSKA, IWONA, Jan, 1972, 45, Kuratorium Oświaty Gdańsk, dyrektor szkoły
1220. RAJ, STANISŁAW, Jan, 1933, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
1221. RAJZEL, DARIUSZ, Ludwik, 1963, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1222. RAMONOWSKI, JERZY, Edward, 1955, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1223. RASAWA, MARIA, Jan, 1951, 24 a, Ministerstwo Gospodarki, dyrektor
1224. RASZKA, WŁADYSŁAW, Andrzej, 1944, 47, OIRP Opole, radca prawny
1225. RATAJCZYK, LESZEK IRENEUSZ, Henryk, 1951, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1226. RATAJCZYK, JOANNA, Zbigniew, 1968, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1227. RAWSKI, TADEUSZ, Wincenty, 1924, 12, Prezes Rady Ministrów, członek Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
1228. REGINIEWICZ, WALDEMAR, Stanisław, 1943, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
1229. REGULSKI, ZBIGNIEW, Jan , 1951, 14, Krajowa Rada Sądownictwa, sędzia
1230. REICHER, PAWEŁ, Andrzej, 1963, 24 a, Komenda Główna Policji, naczelnik
1231. REJMANIAK-BEJMA, JANINA, Feliks , 1947, 47, OIRP Poznań, radca prawny
1232. REMBALSKI, WIESŁAW, Kazimierz, 1948, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1233. REMIN, ANDRZEJ, Stanisław, 1954, 47, ORA Kraków, adwokat
1234. RESZCZYŃSKI, IRENEUSZ, Konstanty, 1959, 41, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek zarządu
1235. RODZIM, RENATA, Zbigniew, 1956, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1236. ROGOWSKI, WIESŁAW, Antoni, 1938, 47, ORA Bielsko-Biała, adwokat
1237. ROJEWSKI, KAZIMIERZ, Franciszek, 1933, 47, OIRP Kielce, radca prawny
1238. ROKICKI, BOGDAN, Wojciech, 1948, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1239. ROLA, KRZYSZTOF, Bronisław, 1958, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1240. ROMANOWICZ, EUGENIUSZ, Józef, 1951, 17, Podlaski Urząd Wojewódzki, radny
1241. ROMANOWSKA, EWA, Czesław, 1957, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1242. ROMANOWSKI, ZBIGNIEW, Edmund, 1955, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1243. ROMAŃSKI, TADEUSZ, Stanisław, 1963, 17, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
1244. ROMAŃSKI, KAZIMIERZ, Władysław, 1957, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1245. ROSTAFIŃSKI, JAN, Jerzy, 1948, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1246. ROSZCZYNA, MICHAŁ, Mikołaj, 1958, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1247. ROŚ, WOJCIECH , Stefan, 1942, 47, OIRP Poznań, radca prawny
1248. ROZMUS, DANUTA, Henryk, 1954, 45, Mazowiecki Kurator Oświaty, dyrektor szkoły
1249. ROZWADOWSKA, ANNA, Janusz, 1932, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1250. ROZWAŁKA, JANUSZ, Jan, 1953, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1251. ROZWORA, IRENA, Stanisław, 1964, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radna
1252. RÓŻAŃSKA, MARIA, Jan, 1953, 17, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, radna
1253. RUBAJ, JAROSŁAW, Stanisław, 1957, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1254. RUBASZEWSKI, MARIUSZ, Stanisław, 1964, 47, OIRP Gdańsk, radca prawny
1255. RUCIŃSKI, ZBIGNIEW, Tadeusz, 1955, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1256. RUMANEK, ADAM, Mieczysław, 1961, 17, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, radny
1257. RUMSZEK, HENRYK, Antoni, 1940, 47, ORA Gdańsk, adwokat
1258. RUPEK, KAROL, Stefan, 1937, 47, OIRP Koszalin, radca prawny
1259. RUREK, STANISŁAW, Florian, 1960, 47, ORA Poznań, adwokat
1260. RUSECKI, PIOTR MARIAN, Jerzy, 1947, 24 B, Opolski Urząd Wojewódzki, państwowy powiatowy inspektor sanitarny
1261. RUSINIAK, ELŻBIETA, Władysław, 1955, 24 a, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Administracji, naczelnik
1262. RUSIŃSKI, MICHAŁ, Władysław, 1948, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1263. RUSZKIEWICZ, WŁODZIMIERZ, Florian, 1951, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1264. RUTKOWSKA, JOLANTA, Czesław, 1958, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1265. RUTKOWSKI, JERZY OLGIERD, Bolesław, 1946, 44 b, Politechnika Śląska, dziekan
1266. RUTZ von GERVEN, EWA, Stanisław, 1954, 47, OIRP Katowice, radca prawny
1267. RYBACKI, ERIUSZ, Mieczysław, 1958, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1268. RYBAK, WALDEMAR, Konstanty, 1944, 24 a, Rzecznik Praw Obywatelskich, p. o. dyrektora
1269. RYBCZYŃSKI, JAN, Jan , 1951, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1270. RYBIŃSKA, JADWIGA, Józef, 1966, 45, Mazowiecki Kurator Oświaty, dyrektor szkoły
1271. RYCHLIK, LUDWIKA, Piotr, 1956, 47, ORA Białystok, adwokat
1272. RYDZ, JANUSZ, Edmund, 1946, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1273. RYDZKOWSKI, JANUSZ, Mieczysław, 1949, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1274. RYMER, STEFAN, Franciszek, 1946, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
1275. RYNKIEWICZ, MAREK, Zygmunt, 1959, 14, Ministerstwo Sprawiedliwości, prokurator
1276. RYNKOWSKI, BOGUMIŁ, Tadeusz, 1953, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1277. RYPIA, JERZY, Stanisław, 1948, 14, Krajowa Rada Sądownictwa, sędzia
1278. RYZNER, ADOLF, Kazimierz, 1956, 47, OIRP Rzeszów, radca prawny
1279. RZADKOWSKA, MARIA, Bazyli, 1944, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
1280. RZECZKOWSKA-KOWALCZYK, HANNA, Marian, 1927, 47, ORA Warszawa, adwokat
1281. RZEPKA, MAŁGORZATA, Stanisław, 1958, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1282. RZESZUCIŃSKI, STANISŁAW, Jan, 1965, 32, Rada Gminy Branice, skarbnik
1283. RZESZUTO, JACEK, Zygmunt, 1958, 47, OIRP Poznań, radca prawny
1284. RZEŹNIEWSKI, IRENEUSZ JERZY, Łucjan, 1962, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, burmistrz
1285. SADOWSKI, MICHAŁ, Bolesław, 1950, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1286. SADZIK, WŁODZIMIERZ, Michał, 1955, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1287. SAGAN, STANISŁAW, Jan, 1951, 18, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prorektor
1288. SAJKIEWICZ, ANDRZEJ, Jan , 1949, 39, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek zarządu
1289. SAŁATA, ZDZISŁAW, Mieczysław, 1949, 47, OIRP Kielce, radca prawny
1290. SAŁYGA, ZBIGNIEW, Tadeusz, 1952, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1291. SANOCKI, ZBIGNIEW, Edward, 1964, 17, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, burmistrz
1292. SANTOREK, SŁAWOMIR, Edward, 1959, 14, Ministerstwo Sprawiedliwości, prokurator
1293. SAWCZUK, AGATA, Józef, 1945, 47, OIRP Lublin, radca prawny
1294. SAWICKI, STEFAN, Zygmunt, 1937, 44 c, Uniwersytet Warszawski, dyrektor instytutu
1295. SAWICKI, ADAM, Gerard, 1965, 17, Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
1296. SCHEFFLER, JANUSZ, Antoni, 1931, 47, ORA Poznań, adwokat
1297. SCHNEIDER, MACIEJ, Jan , 1964, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
1298. SCHWOCHERT, DOROTA, Tadeusz, 1964, 32, Urząd Gminy w Ujściu, skarbnik
1299. SEJ, JERZY, Ignacy, 1941, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1300. SELERSKI, ZBIGNIEW, Stanisław, 1959, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1301. SEMENIUK, HENRYK, Franciszek, 1963, 17, Lubelski Urząd Wojewódzki, radny
1302. SERAFIN, JERZY, Bronisław, 1953, 17, Lubelski Urząd Wojewódzki, radny
1303. SERAFIN, JULIAN, Franciszek, 1943, 17, Opolski Urząd Wojewódzki, radny
1304. SERWA, ANDRZEJ, Władysław, 1950, 47, OIRP Łódź, radca prawny
1305. SETLA, ZDZISŁAW, Edward, 1956, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radny
1306. SĘDZIWY, STANISŁAW, Longin, 1947, 24 a, Ministerstwo Sprawiedliwości, naczelnik
1307. SIDOR, MAREK FELIKS, Feliks, 1951, 39, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek zarządu
1308. SIDOR, MAREK, Henryk, 1960, 17, Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
1309. SIDORKIEWICZ, KRZYSZTOF, Emanuel, 1952, 47, OIRP Bydgoszcz, radca prawny
1310. SIEKIELEWSKI, MACIEJ, Sabin, 1923, 47, OIRP Lublin, radca prawny
1311. SIEMIENIUK, ALEKSANDER, Aleksander, 1948, 17, Podlaski Urząd Wojewódzki, radny
1312. SIERADZKA, ELŻBIETA, Feliks , 1954, 14, Krajowa Rada Sądownictwa, sędzia
1313. SIKORA, ZBIGNIEW, Alfred, 1955, 17, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, radny
1314. SIKORA, WOJCIECH, Stanisław, 1952, 24 B, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, zastępca powiatowego lekarza weterynarii
1315. SIKORSKI, ZBIGNIEW, Jan, 1948, 2, Państwowa Komisja Wyborcza, kandydat na posła
1316. SITEWSKI, JAN, Jan, 1960, 17, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
1317. SIWICKI, RYSZARD, Władysław, 1944, 24 b, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, dyrektor państwowej stacji sanitarno-epidemiologicznej
1318. SIWICKI, PIOTR, Olgierd, 1953, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1319. SIWIŃSKI, PAWEŁ, Kazimierz, 1949, 47, ORA Łódź, adwokat
1320. SKALNIAK, LESŁAW, Henryk , 1965, 24 b, Małopolski Urząd Wojewódzki, komendant placówki straży granicznej
1321. SKAŁECKI, ADAM, Jan, 1946, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1322. SKAWINA, STEFAN, Antoni, 1947, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1323. SKOCZYŃSKI, LESŁAW MARIUSZ, Stanisław, 1960, 24 a, Komenda Główna Policji, naczelnik
1324. SKOLIMOWSKI, JANUSZ, Franciszek, 1947, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1325. SKORUPA, STANISŁAW, Andrzej, 1948, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, radny
1326. SKORŻA, ZDZISŁAW, Tadeusz, 1958, 3, Prezes Rady Ministrów, z-ca szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
1327. SKOWROŃSKI, ANDRZEJ , Kazimierz, 19498, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1328. SKRYBANT, ADAM, Antoni, 1947, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1329. SKRZYDLEWSKI, WITOLD, Henryk, 1953, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1330. SKRZYPCZAK, LESZEK, Błażej, 1956, 24 b, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, zastępca naczelnika urzędu skarbowego
1331. SKRZYPCZYK, WOJCIECH, Hipolit, 1955, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
1332. SKRZYPEK, GRZEGORZ, Michał, 1964, 24 b, Małopolski Urząd Wojewódzki, z-ca komendanta placówki granicznej
1333. SŁAWIK, KAROL, Ferdynand, 1937, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1334. SŁOMIANY, JAN, Feliks, 1952, 22, NIK, pracownik NIK
1335. SŁONINA, RYSZARD ZBIGNIEW, Zygfryd, 1955, 47, OIRP Rzeszów, radca prawny
1336. SŁOWIK, JAN, Władysław, 1963, 24 b, Wojewoda Śląski, komendant placówki straży granicznej
1337. SŁOWIŃSKA, TERESA, Stanisław, 1949, 17, Wojewoda Dolnośląski, radna
1338. SŁOWIŃSKI, JERZY, Jan, 1946, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, radny
1339. SMALCERZ, CZESŁAW, Władysław, 1951, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1340. SMOLEŃ, STANISŁAW, Jakub, 1952, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1341. SMOLNIK, ANICETA, Wojciech, 1932, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1342. SMRECZYŃSKI, JAN, Józef, 1946, 32, Rada Powiatu Lubań, sekretarz
1343. SMUGA, ZBIGNIEW, Czesław, 1957, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1344. SMUGOWSKI, GRZEGORZ, Marian, 1961, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, wójt
1345. SOBCZAK, ARKADIUSZ, Stanisław, 1955, 47, OIRP Wrocław, radca prawny
1346. SOBCZAK, IRENEUSZ, Kazimierz, 1955, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, radny
1347. SOBCZAK, BOGDAN, Mieczysław, 1961, 24 b, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, komendant placówki straży granicznej
1348. SOBCZAK, ANDRZEJ, Bogusław, 1950, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1349. SOBECKA, BARBARA, Stefan, 1949, 32, Rada Gminy w Dąbrowie Tarnowskiej, sekretarz
1350. SOBOL, JAN, Janusz, 1951, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1351. SOBOLEWSKI, MIROSŁAW ANTONI, Antoni, 1959, 24 a, Komenda Główna Policji, naczelnik
1352. SOBOLEWSKI, STANISŁAW, Aleksander, 1953, 17, Podlaski Urząd Wojewódzki, radny
1353. SOCHACKI, KRZYSZTOF, Zygmunt, 1961, 24 a, Komenda Główna Straży Granicznej, naczelnik
1354. SOCHACKI, WOJCIECH, Józef, 1962, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1355. SOĆKO, DANUTA, Franciszek, 1965, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1356. SOKALSKI, JAN, Władysław, 1948, 47, ORA Kraków, radca prawny
1357. SOKOŁOWSKI, WIESŁAW, Antoni, 1963, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1358. SOLAREWICZ, BOGUSŁAW ZBIGNIEW, Józef, 1955, 17, OIRP Wrocław, radca prawny
1359. SOROKA, ROMUALD, Adolf, 1947, 47, OIRP Łódź, radca prawny
1360. SOSIŃSKI, RYSZARD, Franciszek, 1946, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1361. SOSNOWSKI, RYSZARD, Tadeusz, 1949, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1362. SOŚNICKI, ZDZISŁAW, Jan, 1951, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1363. SOŚNICKI, MARIUSZ, Wacław, 1960, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1364. SOWA, JANUSZ, Władysław, 1966, 24 b, Małopolski Urząd Wojewódzki, z-ca komendanta placówki straży granicznej
1365. SPERBER, WALDEMAR, Zygmunt , 1959, 24 b, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, z-ca komendanta placówki straży granicznej
1366. SPYCHAJ, ZBIGNIEW MAREK, Witold, 1962, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1367. SRACHELSKI, TADEUSZ, Jan, 1952, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1368. STACHOŃ, STANISŁAW, Kazimierz, 1941, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radny
1369. STACHURA, ELŻBIETA, Mieczysław, 1964, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1370. STANASZEK, MARIUSZ, Jerzy, 1961, 47, ORA Kraków, radca prawny
1371. STANIAK, BOGDAN, Józef, 1953, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
1372. STANISŁAWSKI, ROBERT, Bogusław, 1960, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1373. STANKIEWICZ, ZBIGNIEW, Jan, 1956, 45, Kuratorium Oświaty Szczecin, dyrektor szkoły
1374. STANKIEWICZ, WOJCIECH, Romuald, 1958, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1375. STANKOWSKI, WŁODZIMIERZ, Włodzimierz, 1958, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1376. STAROSTA, TADEUSZ, Tadeusz, 1929, 47, OIRP Opole, radca prawny
1377. STARUCH, BOGUSŁAW, Mikołaj, 1952, 17, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
1378. STARZ, ROMAN, Jan, 1957, 44 c, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Kielce, zastępca dyrektora instytutu
1379. STARZAK, EDWARD, Michał, 1930, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
1380. STARZYŃSKI, PIOTR, Józef, 1955, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1381. STASZCZYK, JERZY, Antoni, 1945, 29, Ministerstwo Zdrowia, zastępca dyrektora
1382. STASZEWSKI, MARIAN, Józef, 1945, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1383. STAWCZYK, ADAM, Jan, 1947, 17, Lubuski Urząd Wojewódzki, radny
1384. STAWIARCZYK, MARIUSZ, Stanisław, 1959, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1385. STEBELSKI, STANISŁAW, Antoni, 1950, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1386. STEC, JÓZEF, Franciszek, 1949, 39, Ministerstwo Skarbu Państwa, prezes zarządu spółki
1387. STELMASZCZYK, HENRYK, Władysław, 1929, 47, OIRP Olsztyn, radca prawny
1388. STEMPSKI, GRZEGORZ, Wojciech, 1958, 47, OIRP Gdańsk, radca prawny
1389. STĘPCZYŃSKA-GORTAT, ELŻBIETA, Zygfryd, 1956, 24 b, Łódzki Urząd Wojewódzki, zastępca dyrektora wydziału
1390. STADOLAK, KAZIMIERZ, Józef, 1955, 22, NIK, pracownik NIK
1391. STRAWA, KRZYSZTOF, Bronisław, 1961, 24 B, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, zastępca powiatowego lekarza weterynarii
1392. STRAWA, KAZIMIERZ, Stanisław, 1954, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1393. STREJCZEK, JAROSŁAW, Janusz, 1959, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1394. STRONCZYŃSKI, KRZYSZTOF, Stanisław, 1945, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1395. STRYCZYŃSKI, MICHAŁ, Teodor, 1945, 47, OIRP Gdańsk, radca prawny
1396. STREZĘPKA, STANISŁAW, Stanisław, 1951, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
1397. STUDZIŃSKI, EUGENIUSZ, Szymon, 1929, 47, ORA Kraków, adwokat
1398. STUPAK, BRONISŁAW, Józef, 1937, 47, OIRP Wrocław, radca prawny
1399. STYŚ, ELŻBIETA, Eugeniusz, 1958, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1400. SUCHOŁBIAK, LUCYNA, Władysław, 1959, 33, Prezes Rady Ministrów, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego
1401. SUDA, ANDRZEJ, Stefan, 1945, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1402. SUJAK, JACEK, Zygmunt, 1965, 24 a, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, naczelnik
1403. SULARZ, HENRYK, Bolesław, 1949, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radny
1404. SULOWSKI, STANISŁAW , Józef, 1952, 44 c, Uniwersytet Warszawski, dyrektor instytutu
1405. SULŻYCKI, JERZY, Jan, 1949, 24 b, Pomorski Urząd Wojewódzki, zastępca dyrektora
1406. SUŁKOWSKI, BOLESŁAW WOJCIECH, Maciej, 1927, 47, OIRP Kielce, radca prawny
1407. SUMERA, JACEK, Jan, 1959, 47, OIRP Katowice, radca prawny
1408. SUPEŁ, ANDRZEJ, Jan, 1954, 174, Łódzki Urząd Wojewódzki, radny
1409. SURAWSKI, TOMASZ, Zygmunt, 1943, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1410. SWATOŃ, JERZY, Józef, 1947, 40, Śląski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
1411. SWOBODA, GRZEGORZ, Karol, 1954, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1412. SYLWESTER, JANUSZ, Jerzy, 1954, 24 b, Pomorski Urząd Wojewódzki, szef wojewódzkiego sztabu wojskowego
1413. SYPNIEWSKI, DARIUSZ, Włodzimierz, 1964, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1414. SYRYCA, MAREK, Marian, 1954, 47, OIRP Gdańsk, radca prawny
1415. SZABLEWSKI, RYSZARD, Piotr, 1953, 39, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek zarządu
1416. SZADKOWSKI, GRZEGORZ, Zbigniew, 1962, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1417. SZAFRAŃSKI, ANDRZEJ, Mieczysław, 1955, 46, Kuratorium Oświaty Kraków, dyrektor szkoły
1418. SZAJER, JACEK, Jerzy, 1961, 47, OIRP Rzeszów, radca prawny
1419. SZAŁATA, TOMASZ, Franciszek, 1965, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1420. SZAMBELAŃCZYK, RYSZARD, Jan, 1954, 40, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, prezes zarządu
1421. SZANDECKI, KRZYSZTOF, Józef, 1960, 24 a, Ministerstwo Finansów, naczelnik
1422. SZADKOWSKI, DANIEL MIROSŁAW, Edmund, 1957, 40, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, członek zarządu
1423. SZCZENIOWSKI, JACEK, Edmund, 1951, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1424. SZCZEPANIK, KRZYSZTOF, Wacław, 1950, 22, NIK, pracownik NIK
1425. SZCZEPKOWSKI, DARIUSZ, Henryk, 1967, 24 b, Opolski Urząd Wojewódzki, z-ca komendanta placówki straży granicznej
1426. SZCZEPKOWSKI, STANISŁAW, Władysław, 1950, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1427. SZCZĘSNY, STANISŁAW, Erazm, 1940, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, radny
1428. SZCZUREK, MIECZYSŁAW, Józef, 1931, 47, OIRP Kraków, radca prawny
1429. SZCZYGIELSKI, WIESŁAW, Józef, 1962, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1430. SZCZYGIEŁ, WOJCIECH, Wojciech, 1956, 24 b, Małopolski Urząd Wojewódzki, art. 4 pkt. 24 b
1431. SZCZYPKA, ARKADIUSZ, Jerzy, 1967, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1432. SZEWCZYK, JACEK, Tadeusz, 1941, 44 b, Akademia Górniczo-Hutnicza, prodziekan
1433. SZEWCZYK, PAWEŁ, Paweł, 1942, 44 b, Politechnika Śląska, prodziekan
1434. SZEWCZYK, MARIAN, Józef, 1940, 47, OIRP Łódź, radca prawny
1435. SZKLANY, RYSZARD, Ryszard, 1953, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1436. SZKODZIŃSKI, JERZY, Tadeusz, 1956, 47, ORA Kraków, radca prawny
1437. SZLĘK, ZBIGNIEW, Stanisław, 1956, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1438. SZMUNIEWSKI, ZBIGNIEW, Zenon, 1949, 39, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek rady nadzorczej
1439. SZNICER, ANDRZEJ, Bronisław, 1950, 47, OIRP Katowice, radca prawny
1440. SZOKA, ROMUALD, Józef, 1964, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1441. SZOSTAK, SYLWESTER, Jan, 1947, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1442. SZTORC, RYSZARD, Zdzisław, 1953, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
1443. SZTURGULEWSKI, ANDRZEJ, Piotr, 1965, 17, Podlaski Urząd Wojewódzki, radny
1444. SZUKSZTA, PIOTR, Witold, 1942, 27, Narodowy Bank Polski, główny specjalista
1445. SZULC, KRYSTIAN, Bronisław, 1959, 47, OIRP Katowice, radca prawny
1446. SZUSTKIEWICZ, JAN, Stanisław, 1945, 24 a, Ministerstwo Gospodarki, naczelnik
1447. SZWAJCOWSKI, KAZIMIERZ, Tadeusz, 1951, 18, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, rektor
1448. SZWADERSKI, MARIAN, Tadeusz, 1926, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1449. SZYDŁOESKI, HENRYK, Ryszard, 1948, 47, ORA Kraków, radca prawny
1450. SZYK, ZDZISŁAW, Mieczysław, 1958, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1451. SZYMAŃSKI, JAN, Feliks, 1958, 17, Wojewoda Zachodniopomorski, radny
1452. SZYMAŃSKI, JAN, Józef, 1952, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1453. SZYMCZAK, DARIUSZ, Marian, 1965, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
1454. SZYMANDERA, JÓZEF, Jan, 1947, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
1455. SZYMKOWIAK, MAREK, Jan, 1959, 47, OIRP Poznań, radca prawny
1456. SZYMONDERA, ANNA, Aleksander , 1952, 44 c, Akademia Wychowania Fizycznego, kwestor
1457. SZYNALIK, JAN, Stefan, 1959, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1458. SZYSZKO, DIONIZY, Zygmunt, 1929, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1459. SZYSZKO, DARIUSZ, Tadeusz, 1965, 24 b, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, z-ca komendanta placówki straży granicznej
1460. ŚLAZYK, BOGUSŁAW, Tomasz, 1957, 24 B, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, komendant
1461. ŚLĄZAK, HANNA, Kazimierz, 1956, 24 a, Komenda Główna Straży Granicznej, naczelnik
1462. ŚLEDŹ, IRENA, Marian, 1959, 17, Lubuski Urząd Wojewódzki, radna
1463. ŚLIWIŃSKI, STANISŁAW, Tadeusz, 1959, 17, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, radny
1464. ŚLUSARSKI, WITOLD, Witold, 1957, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1465. ŚMIAŁEK, TADEUSZ, Józef, 1958, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1466. ŚMIGIELSKI, DARIUSZ, Kazimierz, 1956, 47, OIRP Zielona Góra, radca prawny
1467. ŚWIATŁOWSKI, SŁAWOMIR, Ryszard, 1959, 24 a, Komenda Główna Policji, naczelnik
1468. ŚWIĄTEK, KRZYSZTOF, Mieczysław, 1950, 44 b, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, dziekan
1469. ŚWIĄTKIEWICZ, BARBARA, Bronisław, 1953, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1470. ŚWIĄTKOWSKI, KRZYSZTOF, Antoni, 1945, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1471. ŚWIDWIŃSKI, ANDRZEJ, Mieczysław, 1949, 14, Krajowa Rada Sądownictwa, sędzia
1472. ŚWIERCZYŃSKI, KAZIMIERZ, Józef, 1942, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1473. ŚWIERDZEWSKI, ANDRZEJ, Zygmunt, 1953, 17, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
1474. ŚWIERKULA, ANDRZEJ JAN, Edward, 1957, 17, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, radny
1475. ŚWIETLICKI, JANUSZ, Bronisław, 1957, 47, OIRP Łódź, radca prawny
1476. ŚWIETLIK, GRZEGORZ, Roman, 1957, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, radny
1477. ŚWIERZEWSKI, JACEK MEDARD, Lucjan, 1948, 2, Państwowa Komisja Wyborcza, kandydat na posła
1478. ŚWIĘS, FRANCISZEK, Władysław, 1946, 47, OIRP Opole, radca prawny
1479. SWISŁOCKI, MICHAŁ, Józef, 1964, 45, Kuratorium Oświaty Białystok, dyrektor szkoły
1480. TABAKA, WACŁAW, Ignacy, 1950, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radny
1481. TALAREK, JAROSŁAW, Bogdan, 1965, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
1482. TARASIŃSKI, JAROSŁAW, Władysław, 1960, 17, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, radny
1483. TARASIUK, TAMARA, Józef, 1960, 17, Lubelski Urząd Wojewódzki, radny
1484. TARGOŃSKI, KRZYSZTOF, Jan, 1959, 14, Krajowa Rada Sądownictwa, asesor
1485. TARGOŃSKI, JAN, Paweł, 1950, 17, Podlaski Urząd Wojewódzki, radny
1486. TARNOPOLSKI, RYSZARD, Edward, 1949, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1487. TARNOWSKI, JAN, Józef, 1957, 47, OIRP Rzeszów, radca prawny
1488. TASIEMSKI, TADEUSZ, Marian, 1937, 47, OIRP Poznań, radca prawny
1489. TCHÓRZ, JERZY, Piotr, 1960, 40, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, prezes spółki
1490. TEKIEL, KRZYSZTOF, Zdzisław, 1963, 24 b, Małopolski Urząd Wojewódzki, komendant straży granicznej
1491. TERESIAK, ZBIGNIEW, Leonard , 1954, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1492. TIRNOFIEJUK, ANATOL, Włodzimierz, 1962, 24 B, Podlaski Urząd Wojewódzki, komendant
1493. TŁUSTOCHOWICZ, WITOLD, Władysław, 1952, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1494. TOBOLEWSKI, LECH, Antoni, 1960, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1495. TOKARSKI, JERZY, Jan, 1954, 24 a, Ministerstwo Infrastruktury, dyrektor
1496. TOMASZEWSKI, TADEUSZ, Tadeusz, 1955, 44 b, Uniwersytet Warszawski, kierownik
1497. TOMCZAK, KRZYSZTOF, Piotr, 1960, 24 a, Komenda Główna Policji, naczelnik
1498. TOMCZYK, STANISŁAW, Franciszek, 1944, 17, Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
1499. TOMCZYK, STANISŁAW, Józef, 1958, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
1500. TOMCZYK, WOJCIECH, Jan, 1940, 47, ORA Warszawa, adwokat
1501. TOMIAK, RYSZARD, Bolesław, 1957, 24 a, Urząd Lotnictwa Cywilnego, naczelnik
1502. TOMICKI, JERZY, Jan, 1951, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1503. TOMKIEWICZ, MIROSŁAW, Czesław, 1963, 24 b, Pomorski Urząd Wojewódzki, z-ca komendanta placówki straży granicznej
1504. TRACZYK, JANINA, Zdzisław, 1955, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1505. TROCKI, RYSZARD, Henryk, 1954, 17, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
1506. TRYHUBCZAK, ROMAN, Mieczysław, 1951, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, radny
1507. TRZASKA, ROBERT, Mieczysław, 1948, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1508. TRZCIŃSKI, MAREK, Mieczysław, 1946, 24 a, Urząd ds. Cudzoziemców, naczelnik
1509. TRZECIECKI, ANDRZEJ, Jerzy, 1954, 24 a, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, naczelnik
1510. TRZĘSOWSKA, JADWIGA, Wacław, 1945, 47, ORA Bydgoszcz, adwokat
1511. TULISZKA, MIROSŁAW, Henryk, 1958, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1512. ULICKI, WŁADYSŁAW, Stanisław, 1925, 47, ORA Warszawa, adwokat
1513. URBAN, MAREK, Roman, 1954, 44 b, Akademia Ekonomiczna w Wrocławiu, prodziekan
1514. URBANEK, JERZY ADAM, Jan, 1961, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1515. URBANSKY, WANDA, Jan, 1954, 33, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego
1516. URBAŃSKI, JAN, Stanisław, 1949, 24 b, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, naczelnik
1517. WACH, JANUSZ, Jan, 1957, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1518. WACHOWICZ, EDWARD, Edward, 1952, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1519. WALANKIEWICZ, ANTONI, Tadeusz, 1953, 24 a, Komenda Główna Policji, naczelnik
1520. WALAS, EDMUND, Gerard, 1959, 24 a, Komenda Główna Policji, naczelnik
1521. WALCZAK, IWONA, Zygmunt, 1961, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1522. WALCZAK, MAREK ARKADIUSZ, Mirosław, 1958, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1523. WALKIEWICZ, JAN, Kazimierz, 1949, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1524. WANAT, LESZEK, Bolesław, 1957, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1525. WARCHAŁOWSKI, IRENEUSZ, Henryk, 1961, 17, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, radny
1526. WASILEWSKI, ZYGMUNT, Feliks, 1948, 17, Lubelski Urząd Wojewódzki, radny
1527. WASILEWSKI, JÓZEF, Edward, 1960, 24 a, Straż Graniczna, naczelnik
1528. WASILEWSKI, TOMASZ, Jan, 1941, 11, OIRP Warszawa, członek służby zagranicznej
1529. WAWROCKI , KRZYSZTOF, Henryk, 1963, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1530. WAWRYNIUK, JAN, Stanisław, 1949, 27, Narodowy Bank Polski, główny specjalista
1531. WAWRZYNIAK, STANISŁAW, Stanisław, 1953, 17, Lubuski Urząd Wojewódzki, radny
1532. WAWRZYNIAK, PIOTR, Sylwester, 1960, 47, OIRP Poznań, radca prawny
1533. WĄSOWICZ, WOJCIECH, Marian, 1949, 44 b, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, kierownik
1534. WCISŁO, STANISŁAW, Henryk, 1955, 17, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, radny
1535. WDOWIAK, CZESŁAW, Michał, 1943, 47, ORA Gdańsk, adwokat
1536. WEBER, JERZY, Leonard, 1947, 44 c, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dyrektor instytutu
1537. WEJSIS-GOŁĘBIAK, MAŁGORZATA, Edward, 1954, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1538. WEPSIĘĆ, GRZEGORZ, Józef, 1958, 24 a, Komenda Główna Policji, naczelnik
1539. WERA, KAZIMIERZ, Alojzy, 1956, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1540. WERCZYŃSKI, ZBIGNIEW, Jan, 1960, 45, Kuratorium Oświaty Gdańsk, dyrektor szkoły
1541. WERESZCZAK, GRZEGORZ, Zbigniew, 1955, 45, Mazowiecki Kurator Oświaty, kierownik szkolnego punktu konsultacyjnego przy ambasadzie RP
1542. WESOŁOWSKI, STANISŁAW, Franciszek, 1964, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1543. WĘGIELSKI, JANUSZ, Stanisław, 1947, 47, OIRP Zielona Góra, radca prawny
1544. WĘGRZYN, FELIKS, Jan, 1943, 47, ORA Kraków, radca prawny
1545. WEGRZYNOWSKI, JAROSŁAW, Józef, 1964, 24 b, Lubuski Urząd Wojewódzki, komendant placówki straży granicznej
1546. WĘŻOWSKI, TADEUSZ, Mieczysław, 1951, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1547. WIATR, JANUSZ, Czesław, 1964, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1548. WIATR, WALDEMAR, Władysław, 1952, 47, OIRP Łódź, radca prawny
1549. WIATR, GRZEGORZ SŁAWOMIR, Zygmunt, 1961, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1550. WIĄCEK, ZOFIA, Jan, 1943, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
1551. WICKI, ROMAN, Alfons, 1953, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1552. WIEKIERA, STEFAN, Wojciech, 1934, 47, OIRP Olsztyn, radca prawny
1553. WIELGUS, KAZIMIERZ, Władysław, 1942, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, radny
1554. WIELICKI, LESZEK, Jerzy, 1960, 24 B, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, komendant
1555. WIERCIŃSKI, ROMAN, Józef, 1961, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
1556. WIERZBICKI, ANDRZEJ, Eliasz, 1950, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1557. WIERZBICKI, RYSZARD, Franciszek, 1962, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
1558. WIERZBICKI, JACEK JAN, Józef, 1949, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1559. WIERZCHOWSKI, TADEUSZ, Tadeusz, 1952, 40, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, członek zarządu
1560. WIETRZYK, ZDZISŁAW MARIAN, Aleksander , 1945, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1561. WIĘCEK, DARIUSZ, Feliks, 1959, 24 b, Śląski Urząd Wojewódzki, komendant placówki straży granicznej
1562. WIĘCEK, JERZY, Franciszek, 1947, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radny
1563. WIĘCIOREK, WOJCIECH, Romuald, 1961, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, radny
1564. WIĘCKOWSKI, WOJCIECH, Marian, 1953, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1565. WIĘCŁAW, JERZY, Kazimierz, 1949, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1566. WIKTORKO, JERZY, Karol, 1956, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1567. WIKTOROWICZ, ZBIGNIEW, Eugeniusz, 1954, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1568. WILCZEK, ZDZISŁAW, Józef, 1949, 47, OIRP Wrocław, radca prawny
1569. WILCZYŃSKI, LEONARD, Konstanty, 1929, 17, Lubelski Urząd Wojewódzki, radny
1570. WILD, JAN, Adam, 1960, 45, Kuratorium Oświaty Gdańsk, dyrektor szkoły
1571. WILK, LESZEK, Emil, 1960, 47, OIRP Katowice, radca prawny
1572. WILK, WITOLD, Tadeusz, 1954, 41, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1573. WINIARSKI, KRZYSZTOF, Mieczysław, 1947, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1574. WINIARSKI, WIESŁAW, Adam, 1941, 47, ORA Poznań, adwokat
1575. WINIARSKI, JAN, Józef, 1947, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, radca prawny
1576. WIŚNIEWSKI, JAN, Franciszek, 1932, 47, ORA Łódź, adwokat
1577. WIŚNIEWSKI, JANUSZ, Henryk, 1963, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1578. WIŚNIEWSKI, ALEKSANDER, Jan, 1932, 47, OIRP Lublin, radca prawny
1579. WIŚNIEWSKI, RYSZARD, Kazimierz, 1955, 27, Narodowy Bank Polski, pracownik Narodowego Banku Polskiego
1580. WIŚNIEWSKI, ANDRZEJ, Stanisław, 1938, 40, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
1581. WIŚNIEWSKI, FRANCISZEK, Wojciech, 1940, 47, OIRP Rzeszów, radca prawny
1582. WITASZCZYK, KAZIMIERZ, Andrzej, 1955, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1583. WITCZAK, MIECZYSŁAW, Jan, 1958, 40, Lubuski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
1584. WITKOŚ, JÓZEF, Jan, 1948, 47, OIRP Rzeszów, radca prawny
1585. WITKOWSKI, ANDRZEJ, Wincenty, 1951, 22, NIK, pracownik NIK
1586. WITKOWSKI, TADEUSZ, Ludwik, 1929, 17, Warmiński-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
1587. WŁODARCZYK, ALICJA, Czesław, 1958, 45, Kuratorium Oświaty Bydgoszcz, dyrektor szkoły
1588. WŁODARCZYK, BOGUSŁAW, Bolesław, 1957, 17, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, radny
1589. WŁODARCZYK, HIERONIM, Józef, 1958, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
1590. WŁODARCZYK, ALOJZY, Leopold, 1964, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, wójt
1591. WŁODARSKI, JÓZEF, Jerzy, 1950, 44 b, Uniwersytet Gdański, dziekan wydziału
1592. WNUK, MIROSŁAW, Henryk, 1964, 24 B, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, zastępca komendanta
1593. WOJCIECHOWSKA, KRYSTYNA, Teodor, 1955, 47, Ministerstwo Skarbu Państwa, radca prawny
1594. WOJCIECHOWSKI, HENRYK, Franciszek, 1943, 47, OIRP Kraków, radca prawny
1595. WOJCIECHOWSKI, CZESŁAW, Stanisław, 1947, 40, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
1596. WOJCIECHOWSKI, MIECZYSŁAW, Stanisław, 1947, 17, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, radny
1597. WOJCIECHOWSKI, WACŁAW, Tadeusz, 1948, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
1598. WOJCIECHOWSKI, BONIFACY, Stanisław, 1952, 17, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, radny
1599. WOJCIECHOWSKI, BERNARD, Zbigniew, 1958, 2, Państwowa Komisja Wyborcza, kandydat na posła
1600. WOJCIECHOWSKI, MARIUSZ, Józef, 1952, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1601. WOJEWÓDZKA, BARBARA, Piotr, 1945, 51, Rada Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim, audytor wewnętrzny
1602. WOJNA, EDMUND, Alfred, 1950, 17, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, burmistrz
1603. WOJNOWSKI, MARIAN, Aleksander, 1935, 47, ORA Opole, adwokat
1604. WOJTAL, RYSZARD, Tadeusz, 1953, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1605. WOJTKOWIAK, ANDRZEJ, Franciszek, 1960, 45, Kuratorium Oświaty Wrocław, dyrektor szkoły
1606. WALICKI, MARIAN, Franciszek, 1941, 44 b, Katolicki Uniwersytet Lubelski, dziekan
1607. WOLNIAK, MARIUSZ, Leszek, 1955, 24 b, Pomorski Urząd Wojewódzki, komendant placówki straży granicznej
1608. WOLSKI, MARCIN, Sylwester, 1971, 40, Łódzki Urząd Wojewódzki, członek rady
1609. WOLSKI, JAKUB, Mieczysław, 1950, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1610. WORONOWICZ, BOLESŁAW, Jan, 1956, 24 b, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, zastępca komendanta placówki straży granicznej
1611. WOROTNICKI, JANUSZ, Jan, 1961, 24 b, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, zastępca komendanta placówki SG
1612. WORWA, JERZY, Władysław, 1954, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, radny
1613. WOŻNIAK, JACEK, Mieczysław, 1947, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1614. WOŹNIAK, JAN, Ignacy, 1949, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, wójt
1615. WOŹNIAK, BOŻENA, Józef, 1956, 24 a, Komenda Główna Policji, naczelnik
1616. WOŹNIAK, WOJCIECH JERZY, Stanisław, 1964, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1617. WOŹNIAK, MARIUSZ , Aurelian, 1944, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1618. WOŹNIAK, RYSZARD, Marian, 1951, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1619. WOŹNICZKA, KAZIMIERZ, Józef, 1949, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radny
1620. WÓJCICKA-KUROPATWA, MAŁGORZATA, Ryszard, 1955, 24 a, Komenda Główna Policji, naczelnik
1621. WÓJCIK, ANTONI, Leon, 1957, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
1622. WÓJCIK, STANISŁAW, Józef, 1951, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1623. WÓJTOWICZ, ANDRZEJ, Zbigniew, 1967, 40, Pomorski Urząd Wojewódzki, członek zarządu
1624. WRONA, WŁADYSŁAW, Stefan, 1947, 17, Małopolski Urząd Wojewódzki, radny
1625. WRONA, JULIAN, Marian, 1954, 45, Kuratorium Oświaty Kielce, dyrektor szkoły
1626. WROTNIAK, SŁAWOMIR, Marian, 1959, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1627. WRÓBLEWSKI, ANDRZEJ, Andrzej, 1947, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
1628. WRÓBLEWSKI, WIESŁAW, Edmund, 1949, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
1629. WRÓBLEWSKI, ANDRZEJ , Alojzy, 1956, 47, OIRP Toruń, radca prawny
1630. WRÓBLEWSKI, WIESŁAW, Aleksander, 1960, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
1631. WRÓBLEWSKI, ZENON, Franciszek, 1945, 47, OIRP Rzeszów, radca prawny
1632. WRZESIŃSKI, WŁODZIOMIERZ, Feliks, 1952, 47, OIRP Wrocław, radca prawny
1633. WUJEC, WŁADYSŁAW, Zygmunt, 1946, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1634. WYBIRAL, IWONA MAGDALENA, Edmund, 1958, 24 a, Komenda Główna Policji, naczelnik
1635. WYGANOWSKI, ANDRZEJ, Jerzy, 1951, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, wójt
1636. WYKURZ, ANDRZEJ, Henryk, 1948, 47, OIRP Opole, radca prawny
1637. WYSOCKI, MIROSŁAW, Mirosław, 1941, 44 c, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, zastępca dyrektora
1638. WYSOCKI, PIOTR, Jan, 1957, 32, Urząd Gminy w Mielniku, sekretarz
1639. WYSZYŃSKI, TADEUSZ, Kazimierz, 1932, 47, OIRP Olsztyn, radca prawny
1640. WYSZYŃSKI, ANDRZEJ, Jan, 1947, 47, ORA Kraków, radca prawny
1641. ZABOROWSKA, BARBARA, Bolesław, 1949, 47, OIRP Olsztyn, radca prawny
1642. ZABORSKI, MARIAN, Władysław, 1948, 44 c, Politechnika Łódzka, dyrektor instytutu
1643. ZADWOMY, ZENON, Jan, 1957, 17, Lubuski Urząd Wojewódzki, radny
1644. ZAJĄC, BOGUSŁAW, Stefan, 1943, 22, NIK, kontroler NIK
1645. ZAJĄC, JÓZEF, Jan, 1947, 18, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, rektor
1646. ZAJĄC, LESZEK JAN, Jan, 1957, 48, Ministerstwo Sprawiedliwości, komornik sądowy
1647. ZAJĄC, MIROSŁAWA DANUTA, Mieczysław, 1943, 2, Państwowa Komisja Wyborcza, kandydat na posła
1648. ZAJDLER, WŁADYSŁAW, Władysław, 1946, 47, OIRP Bydgoszcz, radca prawny
1649. ZALESKI, STANISŁAW, Władysław, 1944, 47, Ministerstwo Sprawiedliwości, notariusz
1650. ZALEWSKA, BOŻENA, Kazimierz, 1953, 47, OIRP Opole, radca prawny
1651. ZALEWSKI, JACEK, Jan, 1964, 24 a, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i administracji, dyrektor
1652. ZAMARA, JERZY, Stanisław, 1951, 35, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek zarządu
1653. ZANIEWICZ, MARIAN, Jan, 1950, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1654. ZARĘBA, ZBIGNIEW, Czesław, 1958, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1655. ZSADA, ANTONI, Mieczysław, 1956, 47, ORA Kraków, radca prawny
1656. ZATORSKI, LESŁAW, Jan, 1953, 2, Państwowa Komisja Wyborcza, kandydat na posła
1657. ZAWADA, WALDEMAR, Wacław, 1955, 47, OIRP Kielce, radca prawny
1658. ZAWADZKA, DANUTA, Kazimierz, 1947, 47, OIRP Opole, radca prawny
1659. ZAWALAK, ANNA, Edward, 1953, 24 a, Urząd ds. Cudzoziemców, naczelnik
1660. ZAWALONKA, JERZY, Stanisław, 1930, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1661. ZAWORSKI, MIROSŁAW, Józef, 1949, 47, OIRP Zielona Góra, adwokat, 1662. ZDANOWICZ, WANDA, Janusz, 1958, 45, Mazowiecki Kurator Oświatowy, dyrektor szkoły
1663. ZDEBSKI, KAZIMIERZ, Kazimierz, 1930, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1664. ZDROJEWSKA, EWA MARIA, Stanisław, 1947, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1665. ZDROJEWSKI, CZESŁAW, Eugeniusz, 1959, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
1666. ZDUNEK, JAROGNIEW, Witold, 1957, 47, OIRP Bydgoszcz, radca prawny
1667. ZDYNIAK, ALEKSY, Piotr, 1936, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, radny
1668. ZELENT, JAN, Kazimierz, 1940, 47, OIRP Opole, radca prawny
1669. ZELWIAŃSKI, RYSZARD, Zygmunt, 1926, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1670. ZEMBRZUSKI, WŁODZIMIERZ, Tadeusz, 1946, 22, NIK, główny specjalista
1671. ZGANIACZ, KAZIMIERZ, Czesław, 1949, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1672. ZIELENKIEWICZ, JANUSZ, Sergiusz, 1957, 24 a, Ministerstwo Finansów, naczelnik
1673. ZIELIŃSKI, JERZY, Stanisław, 1941, 40, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, członek zarządu
1674. ZIELIŃSKI, ANDRZEJ, Edward, 1945, 44 b, Uniwersytet Medyczny Łódź, prodziekan
1675. ZIEMBA, ANDRZEJ, Stanisław, 1950, 44 c, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, zastępca dyrektora
1676. ZIENDARA, ZDZISŁAW, Ignacy, 1939, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
1677. ZIĘBA, JERZY, Władysław, 1951, 47, ORA Bielsko Biała, adwokat
1678. ZIĘBOWICZ, HENRYK, Bolesław, 1959, 17, Lubelski Urząd Wojewódzki, radny
1679. ZIÓŁKOWSKI, TADEUSZ , Marian, 1951, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, wójt
1680. ZIÓŁKOWSKI, BOGUSŁAW, Wincenty, 1954, 40, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, członek zarządu
1681. ZIÓŁKOWSKI, ADAM, Władysław, 19622, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1682. ZŁOTKOWSKI, MAREK, Jan, 1966, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
1683. ZŁOTOWSKI, JANUSZ, Bogumił, 1955, 17, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
1684. ZMACZYŃSKI, ZBIGNIEW, Tadeusz, 1953, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1685. ZWARYSIEWICZ, WIKTOR, Jan, 1947, 47, ORA Kraków, radca prawny
1686. ZWIERKO, JAN, Józef, 1950, 44 c, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu, kanclerz
1687. ZYSKOWSKI, MIECZYSŁAW, Jerzy, 1960, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, starosta, radny
1688. ŻAK, JERZY, Zygmunt, 1946, 17, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, radny
1689. ŻAKOWIAK, PIOTR, Henryk, 1961, 47, OIRP Zielona Góra, adwokat
1690. ŻARKIEWICZ, ZYGMUNT, Bronisław, 1966, 17, Lubelski Urząd Wojewódzki, radny
1691. ŻBIKOWSKI, JAROSŁAW, Piotr, 1958, 44 c, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Biała Podlaska, dyrektor instytutu
1692. ŻBIKOWSKI, WALDEMAR, Franciszek, 1957, 47, OIRP Olsztyn, radca prawny
1693. ŻEBRYK, HENRYK, Kazimierz, 1949, 47, OIRP Koszalin, radca prawny
1694. ŻELEŹNY, ZDZISŁAW, Leon, 1951, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
1695. ŻNIJEWSKI, RAFAŁ, Stanisław, 1948, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1696. ŻOŁĄDKOWSKA, MARZENNA, Janusz, 1954, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1697. ŻÓŁNOWSKI, ANDRZEJ, Anatol, 1964, 24 b, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, zastępca komendanta placówki straży granicznej
1698. ŻUDRO, SŁAWOMIR, Henryk, 1955, 22, NIK, pracownik NIK
1699. ŻUKOWSKI, WŁODZIMIERZ, Stefan, 1930, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1700. ŻUKOWSKI, JAN, Julian, 1960, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1701. ŻURAW, TADEUSZ, Jan, 1961, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1702. ŻYDAK, STANISŁAW, Jan, 1951, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1703. ŻYGADŁO, JERZY, Zygmunt, 1959, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1704. ŻYGŁOWICZ, STANISŁAW, Józef, 1949, 17, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, radny, członek zarządu powiatu
1705. ŻYŁA, GRZEGORZ, Czesław, 1962, 24 B, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, zastępca komendanta
1706. ŻYWOTKO, MIECZYSŁAW, Stefan, 1950, 40, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, członek zarządu

(źródło: Raportnowaka.pl)