Lech PileckiLech Pilecki: szef Podlaskiego Klubu Biznesu http://www.podlaskiklubbiznesu.pl , kolekcjoner dzwonków (4000 dzwonków pochodzących z podróży http://www.wrotapodlasia.pl/pl/nasze_patronaty/_Zyc_z_pasja_Kolekcja_dzwonkow_Lecha_Pileckiego_.htm), konsul honorowy Republiki Mołdawii) w emocjonalny sposób opowiada jak władze niszczą przedsiębiorców, likwidują miejsca pracy, odcinają dojazdy by doprowadzić firmy do bankructwa.

By prowadzić działalność przedsiębiorcy muszą łamać prawo, płacić kary za samowole budowlane, a co ciekawe w tym przypadku problem ten oprócz szeregu innych drobniejszych i nie tak znanych przedsiębiorców dotknął osobę bliską elitom władzy, popierającą PO, którego córka jest konkubiną posła PO Aleksandra Sosny, byłego doradcy prezydenta RP do spraw mniejszości narodowych, poprzednio wiceprezydenta Białegostoku, reprezentującego religijną mniejszość prawosławną z czym wiąże się skandal obyczajowy (jego rozwód z pierwszą żoną).

Nawet propagandowa gazeta władz PO (Gazeta Wyborcza w Białymstoku) zarzucała mu nieetyczne postępowanie i wykorzystywanie rodzinnych koneksji do prowadzenia biznesu. Lecz formalnie, ponieważ córka biznesmena nie była drugą żoną, a jedynie konkubiną pozostającą w związku nieformalnym były wiceprezydent mógł zgodnie z prawem wydawać korzystne dla niedoszłego teścia decyzje.

Aleksander Sosna to także postać kontrowersyjna z powodów zdaniem niektórych osób prób fałszowania historii i gloryfikacji czasów rozbiorów i okupacji Polski przez carską Rosję, z czym wiązała się ekspansja prawosławia w Polsce, zakaz posługiwania się językiem polskim, rusyfikacja i wynaradawianie (zobacz np. http://www.bibula.com/?p=29402).

Ciekawe, że nawet biznesmeni korzystający z „prywatyzacji” oznaczającej często likwidację polskich firm i miejsc pracy, przejmowanie za bezcen majątku, wspieranie zagranicznych firm wykorzystujących luki w polskim prawie, transferujące zyski za granicę, niszczące lokalny rynek, środowisko i wykorzystujące pracowników nie są zadowoleni z rządów PO?!

Artykuł z lokalnej prasy na ten temat: http://www.poranny.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20140509/BIALYSTOK/140509859

(rmmk)

Wystąpienie Lecha Pileckiego (wideo)