ZAPROSZENIE
Konferencja
„Rodzina się liczy”.
Polityka rodzinna warunkiem przyszłości narodu
oraz rozwoju społecznego i gospodarczego państwa
pod Honorowym Patronatem

Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa
Prof. dr. hab. Edwarda Ozorowskiego
Metropolity Białostockiego
Organizatorzy:
Jarosław Zieliński – Poseł Rzeczypospolitej Polskiej, PiS
Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku
Uniwersytet w Białymstoku
Zespół Szkół Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny
im. Bł. B. Lament w Białymstoku
Region Podlaski NSZZ „Solidarność”

25 maja 2013 roku, godz. 11.00
Aula Zespołu Szkół Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny
im. Bł. B. Lament w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 43

PROGRAM KONFERENCJI
1. Rodzina – demografia – przyszłość. Wprowadzenie do problematyki
konferencji – Poseł Jarosław Zieliński (Przewodniczący Zespołu
Pracy Państwowej Prawa i Sprawiedliwości)
2. Słowo Patrona Honorowego konferencji – Jego Ekscelencja
Ksiądz Arcybiskup prof. dr hab. Edward Ozorowski
3. Suwerenność demograficzna jako podstawowy element polityki
prorodzinnej państwa – prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
4. Dziecko jako dar i zadanie – Ks. prof. dr hab. Adam Skreczko
(Rektor Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego
w Białymstoku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie)
5. Rodzina a gospodarka – prof. dr hab. Józefa Hrynkiewicz
(Uniwersytet Warszawski, Poseł RP, członek Sejmowej Komisji
Polityki Społecznej i Rodziny)
6. Rola dziadków w rodzinie – prof. dr hab. Jerzy Halicki (Prorektor
Uniwersytetu w Białymstoku)
7. Polityka rodzinna w Europie. Zmiany i osiągnięcia
– Teresa Kapela (Wiceprezes Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”)
8. Teraz rodzina. Propozycje programowe Prawa i Sprawiedliwości
wspierające rodzinę – Poseł Elżbieta Rafalska
(członek Sejmowej Komisji Finansów Publicznych)
9. Dobre praktyki w działaniach samorządu na rzecz rodziny
– Janusz Kotowski (Prezydent Ostrołęki)
10. Dyskusja i podsumowanie konferencji
W imieniu organizatorów
serdecznie zapraszam do udziału w konferencji
Jarosław Zieliński
Poseł Rzeczypospolitej Polskiej