Logo-IPN-z-nazwa-Czarne-kopiaW trzecim dniu trwającej od 8 września 2014 r. ekshumacji ofiar zbrodni nazistowskich i komunistycznych przy Areszcie Śledczym w Białymstoku, ekipa poszukiwawcza rozpoczęła eksplorację kolejnych jam grobowych zlokalizowanych wzdłuż północnej części ogrodzenia Aresztu. Otwarto trzy jamy grobowe, w których znajduje się co najmniej dziewięć szkieletów, w tym dwa należące do kobiet oraz jeden szkielet dziecięcy. W drugiej jamie znaleziono szkielet osoby dorosłej oraz szczątki noworodka. W trzeciej jamie natrafiono jedynie na czaszkę oraz pojedyncze kości. Wszystkie jamy były usytuowane pod pochodzącymi prawdopodobnie z lat pięćdziesiątych betonowymi silosami, które zostały wczoraj i dziś rozkute przy pomocy ciężkiego sprzętu.