Komunikat o postępie prac ekshumacyjnych na terenie Aresztu Śledczego w Białymstoku (19.09.14)

Od początku bieżącego etapu prowadzonych przez białostocki Oddział IPN prac ekshumacyjnych na terenie dawnego ogrodu więziennego przy Areszcie Śledczym w Białymstoku do dnia 19 września podjęto szczątki 53 osób oraz liczne pojedyncze kości należące do co najmniej trzech kolejnych osób. W dniu dzisiejszym (19 września 2014 r.) z jednej z jam grobowych podjęto szczątki pięciu osób. Jak się okazało, znajdowały się one w jamie warstwowej: pod ok. 30–centymetrową warstwą piachu natrafiono na kolejne szczątki co najmniej 7 osób. Obecnie trwa ich wydobywanie.

Nadal trwają prace sondażowe przy blokach mieszkalnych, zlokalizowanych przy ul. Bema. Zakończono jeden sondaż z wynikiem negatywnym, rozpoczęto kolejny.

Ponadto rozpoczęto dziś nowy sondaż na terenie dawnego parkingu więziennego, mający na celu zweryfikowanie doniesień o znajdujących się tam szczątkach.

Od początku prac ekshumacyjnych archeolodzy zlokalizowali na terenie dawnego ogrodu więziennego ponad 40 jam grobowych.

Tomasz Danilecki

Asystent prasowy Oddziału IPN w Białymstoku