wroclaw.rynek_.media_.pmn_Perspektywy nadchodzących zmian w całej Polsce są coraz bliższe. „Układ sterowany” przez zdrajców narodowych od roku 1989 w Polsce nabiera wody i zaczyna tonąć. Naród jest na krawędzi wytrzymałości.

Piotr Moskwa – komentuje:
Obecne odniesienie do sytuacji narodu polskiego znękanego przez władzę – pokazuje wybitnie, że do zmian faktycznych zapowiadanych 25 lat temu dojedzie lada moment

Wobec mieszanych nastrojów społeczeństwa polskiego widzącego iż „układ przywódców solidarnościowych” dogadał się z władzą w roku 1989 i stworzył narodowi PRL bis – nową tajną władzę żydowsko-komunistyczną podzieloną między siebie, dziś już wiadomo jest, że lada moment cały naród zażąda autentycznej Wolności, Sprawiedliwości oraz poszanowania prawa i godności.

Wobec ogólnej wiedzy Polaków o trwającej przez 25 lat medialnej demokracji, a wraz z nią dziś bardzo widocznego bezprawia – na każdym kroku, można i potrzeba przewidywać najgorsze scenariusze zdeterminowanego narodu, prowadzące ten ku rzeczywistej Wolnej, Sprawiedliwej i Suwerennej Polsce.

Jak to może wyglądać ? Mówiłem o tym przed wieloma laty:

„Kiedy Polacy będą już przyduszeni do ziemi – wtedy się obudzą! Kiedy zabraknie w co drugim polskim domu jedzenia – wtedy wyjdą masowo na polskie ulice we wszystkich miastach Polski i zaczną zaprowadzać swoje prawo – na zasadzie rozjuszonego bezprawia, na zasadzie samosądu. Będzie to przerażający bunt eksterminowanego polskiego społeczeństwa, gdzie może też dojść do rewolucji krajowej i samosądów ! Brak wcześniejszych rozsądnych i konstytucyjnych rozwiązań przyniesie rozwiązania siłowe – nad którymi nie sposób będzie zapanować.”

Należy zawsze mieć to na uwadze iż: żadna władza nie jest ostatnia, podobnie jak wojna, czy też rewolucja.

Polski naród czuje się obecnie oszukany i sponiewierany. Naród podstępnie został ograbiony z majątku narodowego, zniszczono mu gospodarkę i rozłożono ekonomię.

Ludzie masowo wyjeżdżają za pracą i chlebem, bo w Polsce by umierać z głodu wielu rodzinom przyszło. Dziś niszczy się rodziny polskie. Trwa wojna państwa z Polakami.

Co może się zatem wydarzyć, kiedy naród polski powstanie z kolan tego jarzma oszustwa i bezprawia ?

Kto jeszcze wierzy w bajki iż przez 25 lat w Polsce to obywatele wybierali w Wyborach polityków, że to Polacy głosowali za przystąpieniem do Unii Europejskiej itd. ?!

Zaprawdę łatwo jest przewidzieć wszystko, kiedy mamy taką jak dziś wiedzę.

Dlatego potrzeba brać pod uwagę, każdy scenariusz zmiany władzy ?

Potrzeba brać pod uwagę każde rozwiązanie, bowiem potrzeba zmienić Polskę i rozliczyć tych, co Polaków do takiego stanu przywiedli.

Wobec takiego stanu rzeczy potrzeba zadać takie pytanie: Czy obecna władza zrezygnuje z władzy i da się rozliczyć w sposób pokojowy ?

Odpowiedzi na pytanie ostatnie nie otrzymamy teraz.

Pokój i Bezpieczeństwo zależy zawsze wyłącznie od ludzi. Ściślej mówiąc od ich silnego zjednoczenia, tylko w tym jednym celu. Kiedy ludzie zbudują silne niepolityczne zjednoczenie – władza wróci do Polaków.

Na gruncie niepolitycznego zjednoczenia można będzie stworzyć silne organizacje, potem wyodrębnić z nich silnych i mądrych polityków.

Bez odpowiedniej strategii nic się nie da zrobić. Nic się nie da zrobić szczytnymi hasłami. Przy odpowiedniej strategii muszą być jeszcze czyny, aby efekty zmian były namacalne, czyli widoczne.

W ważnym narodowym interesie

 

Piotr Moskwa

Wrocław, 17 maja 2014, godz. 21.15

Źródło: http://www.infoekspres.pl