tusk_6

Jak koszerne towarzystwo puszcza z torbami polskiego podatnika!!! Znalezione na www.niepoprawni.pl

Kilka dni temu wpadła mi migawka z telewizji jak najbardziej publicznej TVP2 programu pod tytułem „Kultura Głupcze” program poświęcony był otwarciu Muzeum Historii Żydów Polskich…zemdliło mnie słysząc ochy i achy nad potrzebą „jakże ważnego” w dialogu polsko-żydowskim przedsięwzięcia…pomyślałem sobie…ciekawe ile to Muzeum kosztowało pieniędzy polskich podatników…
Znalazłem tekst Jana Bodakowskiego…(link) dotyczący finansowania tego Muzeum…
(…)
Ministerstwo Kultury odpowiedziało na pytania Najwyższego Czasu w sprawie Muzeum Historii Żydów
Tygodnik Najwyższy Czas zwrócił się do władz Warszawy, Muzeum Historii Żydów Polskich i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z prośbą o podanie informacje na temat:
– Wysokości kosztów jakie zostały poniesione na budowę Muzeum Historii Żydów Polskich. Z instytucji publicznych, państwowych, samorządowych, pozarządowych, krajowych i zagranicznych.
– Źródeł finansowania Muzeum w kolejnych latach, z podaniem wysokości transferów z poszczególnych źródeł, w kolejnych latach.
– Ilości osób zatrudnionych w Muzeum i kosztów związanych z ich zatrudnienie.
– Wartości przekazanego Muzeum majątku – zabytków i działki.
– Informacji do kogo należy Muzeum i jego majątek.
Jako jedyne na prośbę Najwyższego Czasu odpowiedziało Centrum Informacyjne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W Informacji udostępnionej przez Ministerstwo można przeczytać, że:
Wydatki na budowę Muzeum Historii Żydów Polskich w ramach Programu Wieloletniej Budowy Muzeum Historii Żydów Polskich 2007-2009 wyniosły w:
2007 – 846.914,85 zł
2008 – 2.777.630,56 zł
2009 – 5.574.793,23 zł
Wydatki na budowę Muzeum Historii Żydów Polskich w ramach Programu Wieloletniej Kontynuacji budowy Muzeum Historii Żydów Polskich 2010-2013 wyniosły:
2010 – 25.771.710,68 zł
2011 – 26.194.787,39 zł
2012 – 25.951.126,68 zł
2013 – 1.173.884,13 zł
Razem wydatki budowę Muzeum Historii Żydów Polskich wyniosły od 2007 do 2013 roku: 88.290.847,52 zł.
Wysokość środków przyznanych Muzeum Historii Żydów Polskich z budżetu państwa część 24 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego w latach 2006-2014:
1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą
2006 wykonanie – 500.000 zł
2007 wykonanie – 1.000.000 zł
2008 wykonanie – 1.000.000 zł
2009 wykonanie – 1.213.000 zł
2010 wykonanie – 1.300.000 zł
2011 wykonanie – 1.340.000 zł
2012 wykonanie – 6.305.000 zł
2013 wykonanie – 6.800.000 zł
plan na 2014 – 5.000.000 zł
2) dotacja celowa na wydatki bieżące
2006 wykonanie – 0 zł
2007 wykonanie – 65 000 zł
2008 wykonanie – 0 zł
2009 wykonanie – 0 zł
2010 wykonanie – 0 zł
2011 wykonanie – 0 zł
2012 wykonanie – 50.000 zł
2013 wykonanie – 400.000 zł
plan na 2014 – 0 zł
3) dotacja celowa na wydatki majątkowe
2006 wykonanie – 0 zł
2007 wykonanie – 0 zł
2008 wykonanie – 80.000 zł
2009 wykonanie – 0 zł
2010 wykonanie – 0 zł
2011 wykonanie – 0 zł
2012 wykonanie – 686.000 zł
2013 wykonanie – 2.600.000 zł
plan na 2014 – 0 zł
4) ogółem
2006 wykonanie – 500.000 zł
2007 wykonanie – 1.065.000 zł
2008 wykonanie – 1.080.000 zł
2009 wykonanie – 1.213.000 zł
2010 wykonanie – 1.300.000 zł
2011 wykonanie – 1.340.000 zł
2012 wykonanie – 7.041.000 zł
2013 wykonanie – 9.800.000 zł
plan na 2014 – 5.000.000 zł
Ponadto w Ustawie budżetowej na 2014 rok została utworzona rezerwa celowa pod nazwą Muzeum Historii Żydów Polskich (pozycja 75) w wysokości 2.500.000. zł, która zostanie uruchomiona Instytucji w trakcie roku, po złożeniu odpowiednich wniosków.
Dodatkowo w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 Muzeum przyznano środki na realizację projektu pn. „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” z Budżetu Środków Europejskich Okres realizacji projektu od 4.09.2013 do 30.04.2016. Wartość dofinansowania: 12.385.100 zł
Zgodnie z planem finansowym Muzeum Historii Żydów Polskich na 2014 liczba etatów wynosi 120. Wynagrodzenia osobowe dla pracowników etatowych wynosi rocznie 7.700.000 zł. Wynagrodzenia bezosobowe (w tym umowy zlecenia i umowy o dzieło) wynosi 1.000.000 zł.
Zgodnie z aktami notarialnymi działka i budynek Muzeum Historii Żydów Polskich stanowią po połowie własność Miasta Stołecznego Warszawa i Skarbu Państwa (Ministerstwo Kultury nie zarządza majątkiem skarbu państwa). Została zawarta umowa o ustanowienie prawa użytkowania nieruchomości na 99 lata na rzecz instytucji kultury Muzeum Historii Żydów Polskich.
Z dniem 2 stycznia 2014 r. Muzeum zostało wpisane jako instytucja współprowadzona przez Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Miasta Stołecznego Warszawy do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez MKiDN.
Jan Bodakowski
tekst na ten temat pierwotnie ukazał się w tygodniku „Najwyższy Czas”
(…)
Największą darowiznę z osób prywatnych przekazał Jan Kulczyk 20 milionów złotych, łączny koszt darowizn prywatnych to 145 milionów zł…Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazało prawie 90 milionów co wiemy z tekstu Jana Bodakowskiego, a Miasto Stołeczne Warszawa też przekazało 90 milionów…wiecej pod tym linkiem (link)
Miastu Stołecznemu Warszawa gratuluję pięknego wypatroszenia kasy…dalej wybierajcie takich włodarzy, a bieda i nędza z haczykowatymi nosami niedługo zapuka do waszych drzwi …
A tutaj można poczytać ile pieniędzy podatników poszło na żydowską kulturę (link)…że zakrzyknę :
-Kultura głupcze !!!…

ps. Blogerkę Sgosię martwi fakt, że opornie idzie sprawa Budowy Muzeum Historii Polski, niestety w Po-lin nie potrzeba będzie takich fanaberii…jeśli nam Polakom nie otworzą się oczy niedługo rozdziobią nas kruki i wrony…

 

Źródło: http://niepoprawni.pl/blog/trybeus/ile-kosztowala-budowa-muzeum-historii-zydow-polskich-polskiego-podatnikaczyli-kultura