falaLiczba firm, które upadną, w 2013 roku wzrośnie w porównaniu z 2012 rokiem o prawie 50 proc. i przekroczy 1300 – oceniono w prognozie Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych.

„Ostatnia publikacja Głównego Urzędu Statystycznego odnośnie do wstępnych szacunków dynamiki PKB w 2012 r. potwierdza, że sytuacja w gospodarce jest aktualnie trudna, co będzie przekładało się na realizację prognozy KUKE, iż w całym roku liczba upadłości przekroczy 1.300 i wyniesie około 1.313 wszystkich przedsiębiorstw, czyli 49,7 proc. więcej niż w roku ubiegłym” – czytamy w prognozie Korporacji.

Jak zauważono, „z oficjalnych danych gospodarczych GUS (m.in.: PKB, produkcja sprzedana przemysłu, zatrudnienie, płace) można wnioskować, iż szczyt upadłości przesunie się z pierwszych dwóch kwartałów 2013 r. na połowę roku. „Ustabilizowanie sytuacji oraz ewentualną poprawę przewiduje się w trzecim i czwartym kwartale bieżącego roku” – zaznaczono.

Ponadto w prognozie dodano, iż w styczniu 2013 r. upadło 86 firm, o 7,5 proc. więcej niż w grudniu. „Ze styczniowych danych pochodzących z Monitora Sądowego i Gospodarczego wynika, iż sądy gospodarcze ogłosiły upadłość – 86 firm. Było to o 7,5 proc. więcej firm niż w grudniu, w którym zanotowano 80 upadłości, oraz 30,3 proc. więcej niż w styczniu 2012 r., w którym to zanotowano 66 takich zdarzeń. Została utrzymana tendencja wzrostowa ilości upadłości” – czytamy w raporcie.

Zdaniem KUKE, niepokojący poziom bankructw można zaobserwować w branżach: budowlanej, meblarskiej oraz produkcji metali.

„W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (luty 2012 r. – styczeń 2013 r.) na skutek niewypłacalności, działalność gospodarczą zakończyło 897 przedsiębiorstw. Suma upadłości z ostatnich dwunastu miesięcy po styczniu okazała się o 2,3 proc. wyższa od zanotowanej na koniec 2012 r. (877). Przed rokiem, tj. w styczniu 2012 r., roczna krocząca suma upadłości wynosiła 743 firm. Wynik bieżący jest więc o 20,7 proc. gorszy” – stwierdzono w prognozie.

Euler Hermes podał w komunikacie, że w styczniu upadłość ogłosiło 90 firm, o 33 proc. więcej wobec stycznia 2012 roku.

„W pierwszym miesiącu tego roku sądy poinformowały o upadłości 90 firm. Jest to o 33 proc. więcej upadłości niż w styczniu 2012 roku, gdy upadło 68 firm” – napisano w komunikacie.

Z komunikatu wynika, że najwięcej firm zgłaszających upadłość należało do branży produkcyjnej. Było ich 32, zaś z branży budowlanej aż 20.

Źródło: naszdziennik.pl