Deficyt budżetu państwa po marcu 2013 roku wyniósł 24 mld 452,7 mln zł wobec 24 mld 405,7 mln zł szacowanego wcześniej – informuje Ministerstwo Finansów w sprawozdaniu operatywnym z wykonania budżetu państwa.

f250040

Wydatki budżetu państwa wyniosły 85 mld 773,5 mln zł wobec 85 mld 772,1 mln zł szacowanych wcześniej.

Natomiast dochody budżetu państwa sięgnęły 61 mld 320,8 mln zł wobec 61 mld 366,4 mln zł szacowanych wcześniej.

Resort podał, że dochody budżetu państwa z podatku od wydobycia niektórych kopalin wyniosły na koniec marca 2013 roku 544,779 mln zł, czyli 24,8 proc. planu na ten rok. W ustawie budżetowej na 2013 rok zapisano dochód z podatku od wydobycia niektórych kopalin na poziomie 2,2 mld zł.

Wpływy z VAT wyniosły po marcu 21 proc. planu, czyli 26 mld 602,2 mln zł. W budżecie na 2013 rok założono wpływy z VAT na poziomie 126 mld 414,5 mln zł.

Czytaj więcej w Money.pl