Czy Białostocka Kuria dopuściła się profanacji Kościoła Katolickiego?

16 czerwca 2019 roku w Bazylice Św. Rocha w Białymstoku za przyzwoleniem ks. Proboszcza Tadeusza Żdanuka, a z polecenia Arcybiskupa dr Tadeusz Wojdy, odbył się koncert Festiwalu Kultury Żydowskiej Zachor – Kolor i Dźwięk. Czy Arcybiskup swoją decyzją chciał upokorzyć ks. proboszcza za jego wieloletnią patriotyczną postawę i kazania napełniające otuchą nasze serca?

“My, parafianie kościoła p.w. św. Rocha – Bazyliki Mniejszej, wyrażamy głęboki sprzeciw i wielkie oburzenie w związku z urządzaniem koncertów muzyki żydowskiej w naszej świątyni przez ambasadę Izraela w Warszawie.” – czytamy w proteście skierowanym do Arcybiskupa dr Tadeusz Wojda. Dlaczego pomimo sprzeciwu parafian, koncert muzyki żydowskiej nie został odwołany?

Czy Ksiądz Arcybiskup dr Tadeusz Wojda mógł dopuścić do tego koncertu? Koncertu nie związanego z muzyką sakralną Kościoła Rzymskokatolickiego?
Na te pytanie wyraźnie odpowiada  „LEX ROMAE DATUR” – Instrukcja o koncertach w kościołach, a czytamy w niej między innymi:


pkt. II. Elementy do refleksji
Istota i przeznaczenie kościołów

5. Zgodnie z tradycją, którą ukazuje ryt poświęcenia kościoła i ołtarza, świątynie są przede wszystkim miejscem, w którym gromadzi się lud Boży. Lud Boży, „zgromadzony w jedności Ojca, Syna i Ducha Świętego, jest Kościołem, świątynią Boga zbudowaną z żywych kamieni, gdzie w duchu i prawdzie wielbi się Ojca. Już w najdawniejszych czasach pojęciem kościół został objęty również budynek, w którym wspólnota chrześcijańska gromadziła się, by słuchać słowa Bożego, razem się modlić, przyjmować sakramenty, sprawować Eucharystię” i wielbić ją tam jako trwający nieustannie sakrament (1).

Tak więc kościołów nie można uważać za zwyczajne miejsce „publiczne”, mogące służyć wszelkiego rodzaju zgromadzeniom. Są to miejsca święte, przeznaczone wyłącznie i na stałe, od momentu ich konsekracji lub poświęcenia, do sprawowania kultu Bożego.

Świątynie są widzialnym znakiem Kościoła pielgrzymującego na ziemi i zapowiedzią niebieskiego Jeruzalem; miejscami, w których już teraz, na tym świecie, urzeczywistnia się tajemnica komunii pomiędzy Bogiem i ludźmi. Zarówno w miastach, jak i na wsiach, kościół jest uważany także dzisiaj jako dom Boży, czyli znak Jego zamieszkania wśród ludzi. Pozostaje on miejscem świętym również wtedy, gdy nie odbywają się w nim obrzędy liturgiczne.

W niespokojnym i pełnym zgiełku społeczeństwie, zwłaszcza w wielkich miastach, kościoły są również miejscem, gdzie w ciszy i modlitwie ludzie znajdują duchowe uspokojenie lub światło wiary.

Jednakże dzieje się tak tylko wtedy, gdy kościoły zachowują swoją tożsamość. Wykorzystanie kościołów do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem zagraża właściwej im funkcji znaku chrześcijańskiej tajemnicy, wyrządzając mniej lub bardziej poważną szkodę pedagogii wiary i wrażliwości ludu Bożego. Jak bowiem mówi Pan: „Mój dom będzie domem modlitwy” (Łk 19,46)….

Dalej w tej instrukcji jest napisane :

III. Wskazania praktyczne
8. Użytkowanie kościołów reguluje kanon 1210 Kodeksu Prawa Kanonicznego: „W miejscu świętym dopuszcza się tylko to, co służy sprawowaniu i szerzeniu kultu, pobożności i religii, a zabrania się tego, co jest obce świętości miejsca”.

Reportaż z zatrzymania Piotra Żakowicza

Zasada, że kościół może być wykorzystywany do celów, które nie sprzeciwiają się świętości miejsca, stanowi kryterium. pozwalające otwierać podwoje kościoła przed koncertami muzyki sakralnej lub religijnej bądź je zamykać przed muzyką innego rodzaju. Wszak najpiękniejsza nawet muzyka symfoniczna sama w sobie nie jest muzyką religijną. Takie określenie musi wyraźnie wynikać z pierwotnego przeznaczenia utworów muzycznych lub pieśni, a także z ich treści. Jest niezgodne z prawem wykonywanie w kościele muzyki która nie zrodziła się z inspiracji religijnej i została skomponowana z myślą o określonych środowiskach świeckich, niezależnie od tego, czy jest to muzyka dawna, czy współczesna, czy stanowi dzieło reprezentujące najwyższy poziom, czy też posiada charakter sztuki ludowej. Jej wykonywanie oznaczałoby brak szacunku wobec świętości kościoła, a także samego utworu muzycznego, który nie powinien być wykonywany w niestosownym dla niego kontekście.

W związku z powyższym, Arcybiskup dr Tadeusz Wojda nie miał prawa zezwalać na koncert muzyki żydowskiej, dlatego część parafian Kościoła Św Rocha postanowiła czynnie zaprotestować przeciwko profanowaniu naszej świątyni i w chwili koncertu muzyki żydowskiej odśpiewać pieśni religijne, bo tylko na taką muzykę pozwala nasza wiara w Domu Bożym.

Podczas śpiewania, próbowano nas wyrzucić z naszego kościoła. Pewna kobieta podeszła i oznajmiła nam że, kościół jest wynajęty a my mamy się wynosić!  

Pierwszy raz usłyszałem że kościół, Dom Boży, miejsce święte może być wynajęte, a parafianie mają go puścić, bo odbywają się w nim jakieś gusła żydowskie.

Do kościoła została wezwana policja, a mundurowi w pełnym uzbrojeniu z gazem i pałkami próbowali zakłócić nasz śpiew. Do czterech osób, które śpiewały w kościele, wezwano kilka radiowozów i kilkunastu uzbrojonych funkcjonariuszy.  Jeszcze w kościele od jednej z osób usłyszałem że, nawet za komuny milicja nigdy nie wchodziła do świątyni by interweniować, a tu mieliśmy przykład mundurowych którzy bez szacunku i czci stali tyłem do Najświętszego Sakramentu próbując nas wyprosić z kościoła.

Po wyjściu ze świątyni zostaliśmy poproszeni o dowody osobiste i „spisani”, a Piotra Żakowicza zatrzymano pod pretekstem iż, jest poszukiwany! Co jest ordynarnym kłamstwem, bo poszukiwany nie jest i nie był, a zakuto go w kajdanki i odwieziono radiowozem na potrzeby mediów, które jak sępy liczyły na sensacyjną pożywkę. Co dziwne, Piotr został w pierwszej kolejności odprowadzony pod sam obiektyw jakiegoś  pajaca z kamerą, który nawet nie miał plakietki identyfikacyjnej, a zapytany z jakiej jest telewizji nic nie odpowiedział. Jutro reżimowe media powiedzą że, “Sprawcy/organizatorzy zostali zatrzymani za zakłócanie żydowskiego koncertu”.

Jak opowiedział nam Piotr Żakowicz, po zatrzymaniu zawieziono go na pierwszy komisariat  i zamknięto w pomieszczeniu serwerowni w którym było bardzo gorąco. Przebywanie w takim pomieszczeniu może być dla niego śmiertelne, gdyż choruje na cukrzycę, a na jego prośbę o wodę usłyszał odpowiedź –  Czy widzi pan tu szklankę?
Niedobrze to świadczy o policjantach z pierwszego komisariatu w Białymstoku.

Czy ty nie dziwne że, za cel profanacji obrano “Kościół, Pomnik Odzyskania Niepodległości”? Czy poprzez bezczeszczenie kościoła pokazują nam że, znów niepodległość została nam odebrana?
Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie!


I na koniec do Żydów:
Ł.16,15 “Przed ludźmi możecie przybierać pozory sprawiedliwych, lecz Bóg zna serca wasze. Bo co ludziom wzniosłe się wydaje, jest obrzydliwością w oczach Bożych.”
Ł. 19.46 “Dom mój jest domem modlitwy. A wy zrobiliście z niego jaskinię zbójców”.

Autor: Jacek Porosa

8 Replies to “Czy Białostocka Kuria dopuściła się profanacji Kościoła Katolickiego?”

 1. To co żydzi wyprawiają i ich żydowskie macki umiejscowione w hierarchi KK to się prosi o stanowczy cios w parszywe mordy !!! Ja jak i większość Katolików nie będziemy nastawiać drugiego policzka tylko przypier*dolim z piąchy w te parchate zdradzieckie mordy !!! Tak nam dopomóż Bóg !!!

 2. Cały ten koncert to zwykła żydowska prowokacja.Program festiwalu „Zachor” na wszystkie imprezy przedstawiał szczegółowy plan z wymieniem utworow,wykonawcow itp.Pozycja koncert w kościele podany tylko wykonawca o nazwisku,które łatwo było pomylić z osobą wybitnego i słynacego z patriotyzmu innego artysty.Ksiądz proboszcz niektórych informował ,że będzie to muzyka St.Moniuszki /nie posądzam o kłamstwo . -więc chyba został wprowadzony w błąd/. W tej sytuacji można było zagrać każdą muzykę, nawet satanistyczną ,szamańską czy każda inną w zależnosci od sytuacji.

 3. Boże Drogi przebacz tym’ pajacom- faryzeuszom ’ udających 'Katolickich Biskupów ’ którzy ’ wynajmuja i profanuja 'Dom Boży za 'judaszowe srebrniki” Boże chroń nas przed faryzeuszom w sutannach.

 4. Ze szczególną dedykacją dla biskupa Białegostoku. Ku wiecznej odrazie i hańbie. Ojciec Kościoła św. Jan Chryzostom przeciwko judaizantom i Żydom. (3)
  Jeśli wtedy, kiedy arka z Cherubinami jeszcze istniała, kiedy Świątynia była uświęcona łaską Ducha Świętego, [Bóg] powiedział: Uczyniliście z niej jaskinię rozbójników, a także: z domu Mego targowisko, bo łamali Prawo i byli krwiożerczy, to jakimi dzisiaj słowy możemy nazywać ich synagogi? Kiedy opuściła ich łaska Ducha Świętego, kiedy nie korzystają już ze swych przywilejów i zniesione zostały ofiary miłe Bogu, a oni mu oddają cześć tylko bluźnierczą. Jeżeli wtedy, kiedy rozkwitała ich politeja, Świątynia była jaskinią rozbójników, to obecnie czym jest, jeśli nie miejscem prostytucji, mieszkaniem nieprawości, przytułkiem demonów, twierdzą diabłów, zagładą dusz, przepaścią i otchłanią każdej zagłady; jakby nie nazwać, zawsze za mało się powie.
  https://swietatradycja.wordpress.com/2019/06/21/ze-szczegolna-dedykacja-dla-biskupa-bialegostoku-ku-wiecznej-odrazie-i-hanbie-ojciec-kosciola-sw-jan-chryzostom-przeciwko-judaizantom-i-zydom-3/

  Skoro są tacy, co uważają synagogę za miejsce czcigodne, trzeba, abym im powiedział kilka słów. Dlaczego szanujecie miejsce, którym powinno się pogardzać, nienawidzić i od którego należy się trzymać z daleka? Złożone są tam Prawo i księgi proroctw – odpowiadają. No i co z tego? Czyżby miejsce w którym złożone są takie księgi, stawało się miejscem świętym?

  Absolutnie nie! Z tego powodu tym bardziej nienawidzę synagogi i odwracam się od niej, ponieważ Żydzi mając proroków, nie wierzą w nich, komentują Pismo, ale nie przyjmują jego świadectwa. Przecież to bezeceństwo szczególnego rodzaju!

  Powiedz mi, wiedząc, że człowieka szanowanego sławnego i znakomitego sprowadzono do szynku lub jaskini łotrów, by tam znieważać i bić go, czy szanowałbyś tę oberżę czy jaskinię, w której tak wielkiego i dystyngowanego człowieka zniesławiono i obrażano? Nie sądzę, przeciwnie, jestem przekonany, że nienawidziłbyś i odwróciłbyś się od tego miejsca.

  W podobny sposób traktuj synagogę. Żydzi wprowadzili tam swoich proroków i Mojżesza, ale nie po to, aby ich czcić, wręcz przeciwnie, aby ich znieważyć i pozbawić czci. Jeśli bowiem mówią, że prorocy i Mojżesz nie znali Chrystusa i niczego nie powiedzieli o Jego paruzji, to czyż proroków można bardziej znieważyć? Zarzucać im, nie znali swego Pana, to czynić z nich wspólników swojej bezbożności! Z tego powodu ich i synagogę należy nienawidzić, gdyż w stosunku do tamtych świętych zachowują się jak pijani.

  Ale cóż ja mówię o księgach i miejscach! W czasach prześladowań kaci, trzymając w rękach ciała męczenników, rozdzierają je i biczują. Czyż więc ich ręce są święte, gdyż trzymały ciała świętych? Daleko im od tego! Skoro więc ręce, które trzymały ciała świętych, pozostają bezbożne, gdyż znęcały się nad nimi, to podobnie jest z tymi, którzy przechowują pisma świętych. W rzeczywistości znieważają je tak samo, jak kaci znieważali ciała męczenników. Można takich otaczać szacunkiem? Jeżeli bezprawne trzymanie ciał męczenników nie tylko nie uświęcało oprawców lecz powiększało ich bezbożność, tym bardziej komentowanie Pisma bez wiary nie może przynieść pożytku komentującym.

  Nic lepiej nie dowodzi bezbożności, a zarazem ją pogłębia, niż takie przetrzymywanie Ksiąg. Nie mając proroków nie byliby tak oskarżeni; nie byliby tak nieczyści i bezbożni, gdyby nie czytali Ksiąg. Teraz nie mają żadnej nadziei na przebaczenie, ponieważ posiadając zwiastunów prawdy, uczuciami wrogimi podburzeni są przeciwko nim i przeciwko prawdzie. Mając proroków i odnosząc się do nich jak do wrogów, w najwyższym stopniu pozostają bezbożni i nieczyści.

  Napominam was więc, abyście unikali ich zgromadzeń i trzymali się od nich z dala. Słabym braciom wyrządzicie niemałą szkodę a Żydom dacie niemało powodów do arogancji. Zobaczywszy was, wielbicieli ukrzyżowanego przez nich Chrystusa, jak zabiegacie o udział w ich religijnych rytuałach, dlaczego by nie mieli nabrać przekonania, że wszystko, co u nich, jest najlepsze, a nasze rytuały nic nie warte. Wprawdzie nasze szanujecie i przestrzegacie, to jednak poniżacie je wtedy, gdy bierzecie udział w żydowskich.

  Jeżeli bowiem ktoś – powiedziano – ujrzałby ciebie, oświeconego, jak leżysz w świątyni bożków, to czy sumienie jego, słabego ,nie skieruje się na potrawy ofiarowane bożkom? (1 Kor 8,10). Także i ja powiadam: jeśli ktoś widziałby ciebie, oświeconego, jak idziesz do synagogi i wsłuchujesz się w dźwięk trąb, to czyż świadomość tego, który jest słaby, nie zostałaby pobudzona do podziwiania obyczajów żydowskich?

  Ten, który upada, nie ponosi kary jedynie za własny upadek, lecz również jest karany za to, że swoim przykładem doprowadził innych do upadku. A ten, kto trwa w swym obowiązku, zostaje nie tylko nagrodzony za swe cnoty, ale będzie także szanowany za pobudzenie innych do wysiłku.

  Unikajcie więc zarówno ich zgromadzeń jak i miejsc. Synagogę z racji Ksiąg , nie darzcie szacunkiem, lecz za ich sprawą nienawidźcie ją i odwróćcie się od niej, gdyż Żydzi zuchwale odnosząc się do Świętych, nie wierzą ich słowom i oskarżają o bezbożność.”
  Jan Chryzostom, Ojciec Kościoła, https://swietatradycja.wordpress.com/2019/05/20/sw-jan-chryzostom-przeciwko-judaizantom-i-zydom-1/

 5. Mój kościół w którym byłem ochszczony jakieś 50 lat temu został zbeszczeszczony. Proszę o mszę przebłagalną. To jest w kompetencji księdza proboszcza. Czy stanie na wysokości zadania ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.