Kategoria: Bez kategorii

List otwarty w sprawie pomówienia lokalnej „gazety wybiórczej” oraz przedsądowe wezwanie do przeprosin przez Macieja Chołodowskiego

Poniżej treść listu wysłanego do redakcji Gazety Wyborczej w Białymstoku oraz w Warszawie.

„Wzywam do natychmiastowego usunięcia pomówień i znieważania publicznego odkrytego dziś na waszym portalu www.bialystok.wyborcza.pl/, a umieszczonych tam przez niejakiego Macieja Chołodowskiego.
https://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,35241,29345178,prowadzacy-niezalezne-media-podlasia-pisal-o-banderowskiej.html

Naruszenie dóbr osobistych przez OMZRIK na ich zakłamanym profilu Facebook nie ma żadnego przełożenia na rzeczywistość.
OMZRIK do prokuratury zgłosił „fejkowe” konto założone prawdopodobnie przez Konrada Dulkowskiego w celu zdyskredytowania naszej redakcji za artykuły na temat ich działalność polegającej na ciągłych wyłudzeniach pieniędzy od zmanipulowanego społeczeństwa. Konrad Dulkowski był postawiony w stan oskarżenia razem ze szwagrem, Rafałem Gawłem za oszustwa (skazany na dwa lata, ukrywa się prawdopodobnie w Irlandii). W tej chwili toczy się śledztwo przeciwko Konradowi Dulkowskiemu za oszustwa, a prowadzi je białostocka prokuratura. Proponuje zmienić  informatorów.
Natomiast by móc twierdzić publicznie iż, facebookowe konto „Jacek Porosa” należy do naczelnego redaktora Niezależnych Mediów Podlasia, trzeba to powiązanie udowodnić i mieć prawomocny wyrok. Oskarżając publicznie nasze wydawnictwo i moją osobę musicie posługiwać się faktami, nie pomówieniami. Rzetelność dziennikarska została w tym artykule całkowicie pominięta, a manipulacja sięga zenitu!
Redaktorowi Maciejowi Chołodowskiemu chyba nie jest znane prawo prasowe obowiązujące w Polsce, więc mu je przypomnę.

Art. 12. – [Staranność i rzetelność w działalności dziennikarskiej] – Prawo prasowe. Dz.U.2018.1914 t.j.Akt obowiązujący Wersja od: 5 października 2018 r.

Dziennikarz jest obowiązany:
1) zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło;
2) chronić dobra osobiste, a ponadto interesy działających w dobrej wierze informatorów i innych osób, które okazują mu zaufanie;
3) dbać o poprawność języka i unikać używania wulgaryzmów.

Daję wam 24 godziny na osunięcie tych pomówień i zniewagi z przestrzeni publicznej, oraz zamieszczenia sprostowania i przeprosin przez Macieja Chołodowskiego. na stronie głównej białostockiego oddziału Gazety Wyborczej: www.bialystok.wyborcza.pl
Jeżeli to nie nastąpi wejdę na drogę sądową z art. 24. – [Ochrona dóbr osobistych] – Kodeksu cywilnego
Art.  24.  [Ochrona dóbr osobistych]
§  1.  Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

oraz z art. 212. – [Zniesławienie]
„§ 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego.”

oraz z art. 216. – [Zniewaga] – Kodeks karny.
§  1.
Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła,
podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
§  2.
Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Białystok, 7 luty 2023 roku, godzina 13:16

Redaktor Naczelny Jacek Porosa www.niezaleznemediapodlasia.pl

Hucpa żydowska czyli sąd nad Polakami – Relacja z drugiej rozprawy Kosiura i Ziemińskiego

Hucpa żydowska czyli sąd nad Polakami – Relacja z drugiej rozprawy Kosiura i Ziemińskiego.

W sądzie rejonowym Praga Północ w Warszawie odbyła się druga rozprawa mająca na celu poniżenie i skazanie zacnych ludzi, rdzennych mieszkańców naszej Polskiej ziemi, a mianowicie Dariusza Kosiura i Pawła Ziemińskiego którzy uderzyli w czułą strunę syjonistycznego aparatu gnębiącego nasz kraj. Talmudyczne prawo ma na celu tylko jedno, niszczyć Polaków, zabierać im majątki i wolność. Tym razem prokurator Młynarczyk przeszedł sam siebie w wymyślaniu wyssanych z palca oskarżeń i jak widać na filmie robi głupią minę do tej ustawki zwanej procesem.

Continue reading „Hucpa żydowska czyli sąd nad Polakami – Relacja z drugiej rozprawy Kosiura i Ziemińskiego”

Państwo Polskie to fikcja

Wszystkie firmy od Sejmu począwszy, poprzez wszystkie ministerstwa a na najdrobniejszej jednostce organizacyjnej skończywszy, niezależnie od tego czy mówimy o sądach policji, ABW czy wojsku, które kiedyś były instytucjami państwowymi dzisiaj są spółkami prawa handlowego, a ich pracownicy są przedstawicielami handlowymi tych spółek.

  Dowód:

W  wyszukiwarce  UPIK ( UPIK de )  wskazany   jest  numer  DUNS.  A  czym  jest  numer  DUNS  –  oto  pełna  informacja  ze  strony  wyszukiwarki  UPIK: „ DUNS”  jest  dziewięciocyfrowym  unikatowym numerem  nadawanym  przez  korporację  Dun  i  Bradstreet  z  siedzibą  główną  firmy  w  Stanach Zjednoczonych (adres: 103  John  F  Kennedy  Pkwy,  Short  Hills,  Nowy  Jork  07078),  wymagany przez  rząd  USA  i  Australii,  stanowi  potwierdzenie  rejestracji i potwierdzenia  działalności  przez podmiot  gospodarczy,  pozwala  zidentyfikować  firmy  na  całym  świecie.

Continue reading „Państwo Polskie to fikcja”

Strawman – Twój dowód osobisty

Naucz się trzymać swojego Chochoła na odległość😉😉😉

Twój Słomiany człowiek (Strawmann – Chochoł) to sztuczna osoba.

Twój Słomiany człowiek (Chochoł )to sztuczna osoba stworzona przez prawo w chwili urodzenia, przez wpisanie WIELKIMI LITERAMI twojego IMIENIA i NAWWISKA na twoim akcie urodzenia/dokumencie, który jest dokumentem własności i zbywalnym instrumentem. Twoje zgodne z prawem imię zostało zastąpione legalną fikcją, korporacyjnym oszustwem. Twoje imię nazwisko zapisane dużymi i małymi literami (Jan Kowal) było odpowiednie gdy osoba prawna – twoje imię i nazwisko zapisane SAMYMI WIELKIMI LITERAMI (JAN KOWAL), została zaadresowana, a zatem obie zostały uznane za jedno i to samo. Kiedy ty, Jan Marek kowal, legalna istota wyróżniasz się jako inna strona niż osoba prawna, ta dwójka zostanie rozdzielona.

Zgodnie z prawem, od urodzenia twoja sztuczna osoba była uważa na za niewolnika lub sługę kontraktowego różnych rządów federalnych, prowincjonalnych i miejskich na podstawie twojego aktu urodzenia wydanego przez Państwo, utworzonego przez państwo w imieniu twojej osoby „czapce” (w sensie mającego swojego Chochoła). Twój akt urodzenia został wystawiony, aby wystawca mógł ubiegać się o „wyłączny” tytuł do utworzonej osoby prawnej. Sytuacja pogarszała się dodatkowo, gdy dobrowolnie uzyskałeś prawo jazdy i numer SSN (numer ubezpieczenia społecznego). Państwo jest nawet właścicielem twojego życia osobistego i prywatnego dzięki wydań innemu przez PAŃSTWO aktowi małżeńskiemu/zaświadczeniu małżeńskiemu wydanemu z imionami wielkimi literami.

Continue reading „Strawman – Twój dowód osobisty”

Wolność słowa w Polsce to już historia?

W obronie wolności poglądów i praw Polaków- proces przeciwko WPS, cz.1

Jak zapowiadaliśmy w artykule z 18 lutego 2022 r., ( patrz: https://wiernipolsce1.wordpress.com/2022/02/18/w-samo-poludnie/) na dzień 25 lutego 2022 r. wyznaczono termin rozprawy z oskarżenia prokuratora  Macieja Młynarczyka z Prokuratury Warszawa Praga-Północ przeciwko Dariuszowi Kosiurowi i Pawłowi Ziemińskiego z doniesienia syjonistycznego stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita, organizacji wyspecjalizowanej w prześladowaniu Polaków w ich własnym kraju. Prokurator M. Młynarczyk to jak się okazuje także urzędnik niejako „oddelegowany” do oskarżania Polaków ( gdyż WPS nie jest tu wyjątkiem) o tzw. „mowę nienawiści” ( oczywiście głównie wobec Żydów) oraz tzw. ” faszyzm” – nie zauważający oczywiście, że system polityczny we współczesnym Izraelu oparty jest na skrajnym, szowinistycznym żydowskim nacjonalizmie, a systemy polityczno-społeczne współczesnego tzw. ” demokratycznego Zachodu” coraz chętniej uciekają się do praktyk faszystowskich ( okres tzw. pandemii dowodzi tego bezspornie).

Niżej przedstawiamy Państwu skrót zapisu filmowego przebiegu, jak się okazało pierwszej z rozpraw przeciwko członkom zarządu stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej oraz kierownictwa partii Polska Patriotyczna, a zarazem publicystom portalu wiernipolsce1.wordpress.com. Termin drugiej rozprawy wyznaczono na dzień 14 czerwca 2022 r. na godz. 13:00. o ile jak zaznaczył sędzia prowadzący rozprawę  ” sytuacja ogólnopolityczna w ogóle pozwoli żeby do tej rozprawy doszło” ?!

Źródło: https://wiernipolsce1.wordpress.com/2022/05/01/w-obronie-wolnosci-pogladow-i-praw-polakow-proces-przeciwko-wps-cz-1/

Analiza obecnej sytuacji

Niestety, wg mnie już jest po ostatnim dzwonku, się już dokonało, warto jednak wiedzieć na czym stoisz

Mam wrażenie, że każdy sobie założył pasujące mu do jego emocjonalnych reakcji klapki. Wojna i cierpienie są złe, niezależnie od tego kto atakuje a kto się broni. Propaganda atakuje nas z każdej strony, to, że tv pokazuje fejki (zdjęcia i filmy sprzed lat, kadry z gier komputerowych) wcale nie pomaga w wytworzeniu jakiegokolwiek zaufania do oficjalnych przekazów. Większość ludzi którzy pokazują niepopularne obrazki liczy na szok poznawczy tych, którzy idą z nurtem. Co by nie mówić, fakt, że Polska wpuszcza wszystkich do siebie i zamiast lokować w obozach dla uchodźców, daje ludziom mieszkania, wypłaty i wszystko co im trzeba, nie wpisuje się w pomoc humanitarną a w akcję przesiedleńczą.

Continue reading „Analiza obecnej sytuacji”

Ocenzurowany wpis Szczawińskiego. „Oni w końcu przestali już się kryć z tym o co im chodzi”

Facebook postanowił ocenzurować najnowszy post Krzysztofa Szczawińskiego. My postanowiliśmy go opublikować.

Poniżej pełna treść wpisu matematyka i autora modelu nabywania odporności zbiorowej Krzysztofa Szczawińskiego.

„Oni w końcu przestali już się kryć z tym o co im chodzi…

Fajnie sobie czasem poironizować o tym, jak bardzo ich działania nie mają sensu, ale warto też sobie na poważnie powiedzieć co one oznaczają:

– dotychczas można było jeszcze myśleć, że to wszystko wynika z braku zrozumienia tego zjawiska i z działania wedle oczekiwań zmanipulowanych propagandą wyborców, ale teraz jest już jasne, że chodzi o co innego…

– tzn. niski poziom zrozumienia też jest faktem, ale stało się już jawnym, że ich działania nie mają na celu powstrzymywania żadnych fali epidemii, co i tak było niewykonalne, i które zresztą już przeszły przez społeczeństwo, dzięki czemu epidemia zaczęła wygasać z początkiem kwietnia, czyli wtedy kiedy to ogłaszałem – nie, te działania mają jako cel zaszcz*pienie większości społeczeństwa, żeby później móc ich skłócić z tymi, którzy mają wątpliwości i są za dobrowolnością szcz*pień, nazywając ich nieuczciwie „antyszcz*pionkowcami” – samo to, że ta narracja jest budowana na kłamstwie pokazuje, że intencje nie są tutaj uczciwe…

Continue reading „Ocenzurowany wpis Szczawińskiego. „Oni w końcu przestali już się kryć z tym o co im chodzi””

Niezależni lekarze mówią DOŚĆ! Koniec z KŁAMSTWEM i PROPAGANDĄ rządu!

Film usuwany przez reżimowe media. Koniecznie obejrzyj i podaj dalej

Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekaży i Naukowców – to pełna nazwa organizacji, której zadaniem jest walka z koronową propagandą prezentowaną przez rząd i media głównego nurtu.

Nie jesteśmy przeciwnikami szczepień, ale nie widzimy żadnego uzasadnienia do podwania zdrowym dzieciom eksperymentalnego, nieprzebadanego preparatu przeciw COVID19. Uważamy, że jest to nieetyczne i niemoralne – pisze Dorota Sienkiewicz, doktor nauk medycznych i prezes stowarzyszenia.
W skład “Niezależnych Lekarzy i Naukowców” wchodzą między innymi: dr n. med. Dorota Sienkiewicz, dr epidemiolog Zbigniew Hałat, prof. zw. dr hab. n. med. Krystyna Lisiecka Opalko czy też Paweł Klimczewski.

Poniżej konferencja prasowa tejże organizacji. Film został usunięty z serwisu Youtube oraz Facebook.

MASKI „SKUTECZNE I BEZPIECZNE” – KŁAMSTWO POWTÓRZONE TYSIĄC RAZY STAJE SIĘ PRAWDĄ

POWSZCHNE MASKOWANIE SPOŁECZEŃSTWA JEST NIEUZASADNIONE – PIĘTNAŚCIE ARGUMENTÓW I PODSUMOWANIE PONAD 100 PUBLIKACJI PODWAŻAJĄCYCH SKUTECZNOŚĆ I BEZPIECZEŃTWO MASEKWersja_WORD-1Pobierz

ARGUMENT 1
ZGODNIE Z ZASADAMI EVIDENCE-BASED MEDICINE, NAJBARDZIEJ WIARYGODNE DANE NAUKOWE WSKAZUJĄ, ŻE MASKI SĄ NIESKUTECZNE

JEDYNYM NAUKOWO UZASADNIONYM sposobem oceny interwencji medycznej jest przeprowadzenie randomizowanej kontrolowanej próby klinicznej (randomised clinical trial, RCT), tzw. „złotego standardu” w badaniach medycznych [1,2]

Powyższa reguła odnosi się również do skuteczności noszenia masek, co zostało potwierdzone przez Centers for Disease Control and Prevention (CDC) w stosownej publikacji z maja 2020 r.:

„Naszym celem było zidentyfikowanie randomizowanych badań kontrolowanych (RCT) (…) dla każdego z tych środków [ochrony indywidualnej, w tym masek], ponieważ RCT ZAPEWNIAJĄ NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ DOWODÓW” [3]

Continue reading „MASKI „SKUTECZNE I BEZPIECZNE” – KŁAMSTWO POWTÓRZONE TYSIĄC RAZY STAJE SIĘ PRAWDĄ”

SZCZEPIONKI NA COVID-19 SĄ BRONIĄ MASOWEJ ZAGŁADY I MOGĄ ZMIEŚĆ LUDZKOŚĆ Z POWIERZCHNI ZIEMI

Szczepionki na COVID-19 są bronią masowej zagładyi mogą zmieść ludzkość z powierzchni ziemi
Dr Vernon Coleman

https://vernoncoleman.org/videos/covid-19-vaccines-are-weapons-mass-destruction-and-could-wipe-out-human-racehttp://www.vernoncoleman.com/humanrace.htmhttps://brandnewtube.com/watch/covid-19-vaccines-are-weapons-of-mass-destruction-and-could-wipe-out-the-human-race_GcjtJu9dY1RcSNh.html

Jeśli śledzicie państwo moje artykuły, wiecie, że nie zwykłem przesadzać. Wiecie również, że w ciągu ostatniego roku, moje przewidywania, oceny i interpretacje okazały się całkowicie trafne. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, potrzebuję państwa pomocy. Jeżeli nie będziemy działać wspólnie, jesteśmy skazani na zagładę. Potrzebuję państwa pomocy, ponieważ musimy dotrzeć do milionów.

Nie jestem w stanie zrobić tego sam, będąc całkowicie ocenzurowanym przez wielkie platformy internetowe i media głównego nurtu. Jestem przekonany o najwyższej wadze niniejszego tekstu. Musimy się nim podzielić z innymi. Dlatego w najbliższych dniach postarajcie się państwo przesłać ten artykuł wszystkim, którzy mają adres e-mail: znajomym i nieznajomym, a także wszystkim dziennikarzom, których adresy e-mail jesteście w stanie znaleźć. Artykuł [w oryginale angielskim – przyp. tłum.] można łatwo udostępniać ze strony: https://vernoncoleman.org/videos/covid-19-vaccines-are-weapons-mass-destruction-and-could-wipe-out-human-race). Czy pamiętacie państwo ten filmik, w którym Bill i Melinda Gates siedzą sobie i suszą zęby rozprawiając o tym, jak to następna pandemia sprawi, że ludzie się ockną? No cóż, sądzę, że wiem, co się wydarzy.

Continue reading „SZCZEPIONKI NA COVID-19 SĄ BRONIĄ MASOWEJ ZAGŁADY I MOGĄ ZMIEŚĆ LUDZKOŚĆ Z POWIERZCHNI ZIEMI”

HOLOKAUST SZCZEPIONKOWY POLAKÓW

Jest to bardzo ważna informacja, która dotyczy holocaustu szczepionkowego. O tym nie dowiecie się z prasy ani telewizji, ale też tego nie powie Wam lekarz, gdyż mógłby stracić pracę. To depopulacja i ludobójstwo, na skalę, jakiej jeszcze nie widzieliście.

Wszystkie szczepionki są skażone, a do tego powodują autyzm i epidemię raka.

Do substancji szczepionek dodawany jest enzym nagalazy.

Enzym białkowy nagalaza jest UMYŚLNIE podawany populacji poprzez szczepienia.

Nagalaza ZATRZYMUJE witaminę D przed wiązaniem do białka Gc.

Dzieci cierpią, a ból dziecka, które dostaje drugą lub trzecią szczepionkę (w wieku ok. 18 miesięcy), spowodowany jest puchnięciem mózgu na skutek pojawienia się tzw. burzy cytokinowej w wyniku braku witaminy D.

Continue reading „HOLOKAUST SZCZEPIONKOWY POLAKÓW”

Dlaczego Żydzi byli wypędzani z krajów lub miast ponad 1000 razy ?!

Prezentujemy kompleksowe zestawienie wypędzeń żydów oraz bezpośrednich przyczyn, które to spowodowały. Natomiast na końcu zamieszczone są uwarunkowania genetyczne tych nieludzkich zachowań sięgające w mroki historii.

KOMPLETNA LISTA WYPĘDZEŃ ŻYDOWSKICH (1030) (z wyjaśnieniami i źródłami)

Wysłane przez Imperium Lorda Molyneaux

~ 1200 pne – Egipt – Żydzi Wygnani za trąd i wywołanie różnych
buntów / buntów w całym Egipcie, w tym pomoc Hyksosom w zdobyciu i utrzymaniu władzy; Żydzi jadowicie temu zaprzeczają, ponieważ obala to mitologię w ich Starym Testamencie; Egipski historyk Apion (I wiek pne), któremu żydowski Józef Flawiusz napisał całą książkę („ Przeciw Apionowi ”), próbując obalić, ponieważ powiedział złe rzeczy o Żydach i ich doskonałości (Tacyt przez Apiona przez Manetho, „ Judaism In Action ”) ( ten pierwszy wpis może w rzeczywistości zostać pominięty, ponieważ jest w dużej mierze mitistoryczny, a także, że odnosi się do narodu hebrajskiego, który nie jest dokładnie tym samym narodem, co naród żydowski)
733 pne – Samaria – Żydzi wypędzeni przez króla Tiglatha-Pilesera III (Samuele Artom, „ Księgi królów i kronik ”, 1981)
722 pne – Samaria – Żydzi wypędzeni przez Sargona II (Samuele Artom, 1981)
586 LUB 597 pne – Babilon / Judah – Żydzi wypędzeni przez Nabuchodonozora II z Babilonu za odmowę płacenia daniny (Michael Coogan, „ A Brief Introduction to the Old Testament ”, 2009)
356 pne – Persja – Żydzi wypędzeni / zabójczy spisek Hamana (apokryficzna „ Księga Estery ” ; mitistoryczny)

Continue reading „Dlaczego Żydzi byli wypędzani z krajów lub miast ponad 1000 razy ?!”

SZCZEPIONKI TO PUŁAPKA !!!

Szczepionka zabija?
Motto:
„Szczepionkę należy najpierw przetestować na politykach i medykach. Jeśli przeżyją, szczepionka może być bezpieczna. Jeśli tego nie przeżyją, kraj będzie bezpieczny ”.

***

Napływają doniesienia z całego świata, gdzie podaje się szczepionki „Covid 19”.

Raporty są tak samo przerażające, jak alarmujące. Reakcje na zaszczepienie bywają natychmiastowe, od omdleń do unieruchomienia nerwów, inne zapadają na stany zagrażające życiu, jak zakrzepy krwi w tętnicach i zawały serca. Co gorsza, setki umierają, albo lepiej mówiąc, padają martwi bez powodu.

To, o czym się donosi, z pewnością nie jest tylko wierzchołkiem góry lodowej, ponieważ w zorganizowanym oszustwie, które dokonuje się  na ludzkości, oszuści zmienili znaczenie słów, których używają w swoim terrorystycznym psyopie.

Continue reading „SZCZEPIONKI TO PUŁAPKA !!!”

Ultra-tajny i diaboliczny program szczepionki COVID-1

FUNVAX : Globalistyczny spisek nakazujący szczepionkę COVID-19 demaskuje szokujący spisek satanistyczny

; Chemtrails są od lat używane do dostarczania zarówno wirusów oddechowych, jak i szczepionek w aerozolu.  

Nie, nie ma to nic wspólnego z odpornością wywołaną szczepionką, która jest jedynym sposobem kontrolowania tej całkowicie wyprodukowanej pandemii i inscenizowanej paniki wywołanej przez ich bioinżynieryjnego nowego koronawirusa, który został potajemnie rozpowszechniony w obszarach miejskich intensywnie korzystających z 5G na całym świecie.

Stan Narodu

W 2005 roku w Pentagonie przedstawiono wysoce tajną prezentację dla urzędników DoD i wojskowych na temat ściśle tajnego programu FunVax.

Film z krótkiego fragmentu odprawy Pentagonu został potajemnie nagrany przez demaskatora, który można znaleźć tutaj: FUNVAXgate : Plan Pentagonu na rzecz całkowitej neutralizacji genu boga (wideo) .

Continue reading „Ultra-tajny i diaboliczny program szczepionki COVID-1”