Bezprawie jakie panuje w chwili obecnej w Polsce dotyczy nie tylko sklepów i marketów wielkopowierzchniowych, ale i instytucji które powinny stać na straży prawa, porządku i Konstytucji. Jak widać na poniższym filmie, Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku wydaje rozporządzenie niezgodne z Polskim prawem, łamiące Konstytucję RP, nakazujące bezprawne zakrywanie ust i nosa „kagańcem”. Jednocześnie zwalnia z tego obowiązku osoby nie mogące nosić żadnej osłony na twarzy, lecz nie poucza o tym swoich pracowników, co prowadzi do niepotrzebnych konfliktów już podczas próby wejścia do budynku sądu.

Nawet Sędzia Przewodniczący nie zna dobrze rozporządzenia Prezesa Sądu i warunkuje odczytanie wyroku zasłonięciem twarzy przez podsądnego, oraz bezpodstawnie żąda okazania zaświadczenia o stanie zdrowia, co jest całkowicie bezprawne. Absurdy gonią absurdy, a COVID-owa rzeczywistość przybiera postać kabaretu. Tylko społeczeństwu wcale nie jest do śmiechu, bo całość coraz bardziej przypomina nie demokrację, a TOTALITARYZM!

Czy sędzia nie szanujący prawa i rozporządzeń prezesa sądu może orzekać?
Wg mnie sędzia ten nie powinien był orzekać w tej i innych sprawach. Człowiek ten nie szanuje prawa, a nawet łamie wewnętrzne rozporządzenia prezesa sądu.

Bezprawie w Sądzie Okręgowym w Białymstoku

Jacek Porosa