europe-photo-interUnia Europejska ugięła się przed USA w sprawie zakazu produkcji rakotwórczych pestycydów. Mogą one powodować np. raka.

Szokująca decyzja Unii Europejskiej! Pod naciskiem amerykańskich lobbystów, unijni decydenci wstrzymali prace nad zakazaniem używania groźnych pestycydów. A chodzi o substancje niezwykle groźne dla ludzkiego zdrowia: mogące być przyczyną raka lub bezpłodności.

Na taka decyzję wpłynie umowa o wolnym handlu pomiędzy Unią a Stanami zjednoczonymi, zwana TTIP (Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji). Nie zostałą ona jeszcze ratyfikowana, ale niektóre z jej postanowień już będą odczuwalne. Unia wstrzymała już pracę nad zakazem powszechnego używania groźnych pestycydów.

Chodzi tu o grupę 31 środków, które zostały zaklasyfikowane jako EDC (skrót od angielskiego endocrine disrupting chemicals) – środki chemiczne zakłócające działanie endokrynne, czyli wpływające na gospodarkę hormonalną człowieka w taki sposób, że mogą wywoływać na przykład raka lub bezpłodność u mężczyzn.

000083Unia planowała zakaz stosowania tych środków, jednak po wizycie przedstawicieli Amerykańskiej Izby Handlowej oraz amerykańskiego poselstwa do UE. Goście zza Atlantyku mieli rzekomo wskazywać na „bezsensowność prowadzenia list” zakazanych substancji. Wstrzymanie prac przesunęło automatycznie wprowadzenie nowego prawa przynajmniej o rok. Według szacunków ekspertów, leczenie schorzeń, wywołanych używanie chemikaliów kosztuje UN ok. 150 mld euro rocznie.

Fakt.pl