sowieciPomiędzy 2 a 3 w nocy polski ambasador w Moskwie został wezwany do Komisariatu Spraw Zagranicznych. O świcie 17 września jednostki Armii Czerwonej uderzyły na Polskę realizując tajne porozumienie zawarte między Moskwą a Berlinem.

Rosjanie zgromadzili nad granicą Rzeczpospolitej siły, które pod względem uzbrojenia znacznie przekraczały niemieckie. Prowadzone przez czerwonoarmistów działania zostały zaplanowane jako część regularnej operacji wojennej z udziałem jednostek pancernych i lotnictwa.

Rosjanie próbowali uniemożliwić ewakuację polskich jednostek, zarządzoną przez dowództwo. Między 18 a 19 września trwały ciężkie walki o Wilno, między 20 a 21 o Grodno. Rosjanie, chcąc złamać opór obrońców, posuwali się do wykorzystania jeńców jako żywych tarcz.

W dniach 29-30 września polskie wojsko pod dowództwem gen. Wilhelma Orlika-Rückemanna rozbiły Rosjan w bitwie pod Szackiem. Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie” stoczyła zwycięskie starcia z agresorem pod Jabłonią i Milanowem.

Na terytoriach zajętych przez Rosjan dochodziło do morderstw, grabieży i gwałtów. Ofiarami prześladowań stali się urzędnicy, katoliccy duchowni, leśnicy, inteligencja, ziemiaństwo i bogatsi chłopi. Walkę z sowietami kontynuowała polska partyzantka.

mat
http://www.pch24.pl

Aby ustawić sprawy we właściwej proporcji, przypomnijmy:
Liczba ofiar Sowietów – to około 150 tysięcy. 
Liczba ofiar niemieckich – to około 5 470 000-5 670 000 Polaków i Żydów – obywateli polskich.

Niemcy w sposób masowy i systematyczny mordowali całe narody (Żydów i Cyganów wręcz na skalę przemysłową), Sowieci zaś nie podejmowali się planowej eksterminacji całych narodowości (wyjątek zrobiono dla polskich elit), a skala ofiar była spowodowana bardziej warunkami życia będącymi konsekwencją represji.

Zobacz więcej: 
http://marucha.wordpress.com/2012/02/11/polska-1939-1945-straty-osobowe-i-ofiary-represji-pod-dwiema-okupacjami/

Oryginalny wpis na Marucha: http://marucha.wordpress.com/2014/09/17/75-rocznica-sowieckiej-agresji-na-polske/