Naucz się trzymać swojego Chochoła na odległość😉😉😉

Twój Słomiany człowiek (Strawmann – Chochoł) to sztuczna osoba.

Twój Słomiany człowiek (Chochoł )to sztuczna osoba stworzona przez prawo w chwili urodzenia, przez wpisanie WIELKIMI LITERAMI twojego IMIENIA i NAWWISKA na twoim akcie urodzenia/dokumencie, który jest dokumentem własności i zbywalnym instrumentem. Twoje zgodne z prawem imię zostało zastąpione legalną fikcją, korporacyjnym oszustwem. Twoje imię nazwisko zapisane dużymi i małymi literami (Jan Kowal) było odpowiednie gdy osoba prawna – twoje imię i nazwisko zapisane SAMYMI WIELKIMI LITERAMI (JAN KOWAL), została zaadresowana, a zatem obie zostały uznane za jedno i to samo. Kiedy ty, Jan Marek kowal, legalna istota wyróżniasz się jako inna strona niż osoba prawna, ta dwójka zostanie rozdzielona.

Zgodnie z prawem, od urodzenia twoja sztuczna osoba była uważa na za niewolnika lub sługę kontraktowego różnych rządów federalnych, prowincjonalnych i miejskich na podstawie twojego aktu urodzenia wydanego przez Państwo, utworzonego przez państwo w imieniu twojej osoby „czapce” (w sensie mającego swojego Chochoła). Twój akt urodzenia został wystawiony, aby wystawca mógł ubiegać się o „wyłączny” tytuł do utworzonej osoby prawnej. Sytuacja pogarszała się dodatkowo, gdy dobrowolnie uzyskałeś prawo jazdy i numer SSN (numer ubezpieczenia społecznego). Państwo jest nawet właścicielem twojego życia osobistego i prywatnego dzięki wydań innemu przez PAŃSTWO aktowi małżeńskiemu/zaświadczeniu małżeńskiemu wydanemu z imionami wielkimi literami.

Fakty potwierdzające że dowód osobisty to nie Ty.
1. Dowód osobisty – definicja
Dowód osobisty dokument stwierdzający tożsamość osoby i poświadczający obywatelstwo.
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Dow%C3%B3d_osobisty
Ważne! Na co trzeba zwrócić uwagę OSOBY.
Osoba – definicja
Osoba (łac. persona) pierwotnie zarówno po grecku jak i po łacinie słowo oznaczało maskę, która zakładali aktorzy w teatrze starożytnym. Następnie zaczeto go używać w odniesieniu do roli, jaką jednostka odgrywa w dramacie życia.
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Osoba
Jednostka – definicja
jednostka
1. «pojedynczy człowiek»
https://sjp.pwn.pl/slowniki/jednostka.html
Więc gdy zakładasz maskę – okazujesz się dowodem osobistym odgrywasz rolę osoby fizycznej.
Jeżeli nie chcesz być osobą nie okazuj się dowodem osobistym.
Dowód osobisty – maska zatytułowana naszym imieniem i nazwiskiem.
2. Imię i nazwisko. Dane na dowodzie osobistym są zapisane drukowanymi literami. To różni się tym jakie nadali nam rodzice. Anna to nie to samo co ANNA.
” Typowymi nazwami są nazwy geograficzne oraz imiona i nazwiska osób. Piszemy je wielkimi literami. Nazwy własne występują zazwyczaj w liczbie pojedyńczej. ”
https://slideplayer.pl/amp/4288341/
„Definiowanie nazw własnych.
W pewnym rozumieniu nazwy własne są niedefiniowalne.”
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Nazwa_w%C5%82asna
„Antroponimia, antroponomastyka – dział onomastyki zajmujący się badaniem nazewnictwa osobowego (zwanego antroponimią), nazw własnych przypisywanych istotom żywym (imion, przezwisk, nazwisk itd.)”
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Antroponimia
Art. 43.4 KC Definicja firmy osoby fizycznej. Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych.
https://arslege.pl/definicja-firmy-osob … /k9/a1026/
3. Dowód osobisty ma ważność tylko 10 lat.
Nigdzie nie ma wyraźnie napisane że po otrzymaniu dowodu osobistego staliśmy się pełnoletni.
Art.10 KC
„Osoba pelnoletnia – definicja
§ 1.Pełnoletnim jest, kto ukończył lat osiemnaście.”
https://lexlege.pl/kc/art-10/
Osoba czyli maska,maska – dowód osobisty. Osoba nie może osiągnąć pełnoletności.
Porównanie dowodów osobistych.
Dla przykładu porównajmy sobie „nasze” dowody osobiste za czasów PRL-u, gdy Polska nie była jeszcze korporacją, a teraźniejsze dowody osobiste.
Na początek weźmy pod uwagę wielkość liter którymi są zapisane nasze dane.
W dowodach tzw. książeczkowych są one zapisane pierwsza duża litera reszta małe.
W „naszych” teraźniejszych dowodach wszystkie dane są zapisane z wielkich liter.
Ta zmiana była celowa, ale nie dlatego aby dane były lepiej czytelne.
Zauważmy jedna bardzo ważna rzecz. Zmiana zaszła w tym samym momencie w którym Polska została zarejestrowana jako korporacją REPUBLIC OF POLAND w USA.
W tym momencie zostałeś niewolnikiem pracującym na rzecz korporacji.
Capitis deminutio – (z łaciny umniejszenie osobowości) w prawie rzymskim utrata lub zmiana jednego ze statum osoby.
Capitis deminutio maxima – w dosłownym tłumaczeniu największe umniejszenie osobowości – zmiana statusu libertas – istoty wolnej, następowała przez popadnięcie w niewolę.
Capitis deminutio media – w dosłownym tłumaczeniu średnie umniejszenie osobowości – zmiana statusu mieszkańca, utrata obywatelstwa.
Capitis deminutio minima – w dosłownym tłumaczeniu najmniejsze umniejszenie osobowości – najmniejsze umniejszenie osobowości jest gdy zachowuje się obywatelstwo i wolność lecz zmienia się status człowieka.
Czyli na podstawie capitis deminutio maxima popadliśmy w niewolę. Na którą nieświadomie sami się skazaliśmy podpisując wniosek o dowód osobisty.
Przyjrzyjmy się jeszcze ważności „naszemu” dowodowi osobistemu.
Za PRL-u nasze dowody osobiste nie miały daty ważności.
Teraźniejsze dowody osobiste mają tylko 10 lat ważności.
Dlaczego to zostało zmienione?
System zrobił to z premedytacją, w ten sposób „nasz” dowód osobisty nigdy nie osiągnie pełnoletności, co za tym idzie zdolności prawnych.
Art. 12 KC
Pojęcie braku zdolności do czynności prawnych. Nie mają zdolności do czynności prawnych osoby które nie ukończyły lat 13-stu. oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie.

https://t.me/naturalne