Dzień: 17 listopada 2020

Nagrywanie policjantów jest legalne.

Walka o lepsze jutro zaczyna się od walki o usunięcie z Policji zdrajców – funkcjonariuszy, którzy sprzeniewierzyli się rocie Ślubowania Policjanta, stając po stronie wykroczenia, występku i zbrodni.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, iż nagrywanie policjantów jest legalne w ramach wyjątku dziennikarskiego.

Gorąco zachęcam do nagrywania dziennikarskiego policjantów podczas wykonywania przez nich czynności administracyjno-porządkowych. Ma to na celu poinformowanie opinii publicznej, czy nagrywani postępują zgodnie z treścią roty Ślubowania Policjanta z art. 27 pkt. 1 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. 1990 nr 30 poz. 179):

Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi,chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny,strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia.

Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych.

Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.

Continue reading „Nagrywanie policjantów jest legalne.”