Miesiąc: luty 2019

IV Hajnowski Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbył się pomimo sprzeciwów

(foto: Jacek Porosa)

IV Hajnowski Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbył się pomimo protestów i ogromnej wrzawy ze strony lewackich ugrupowań będących blisko władzy w tym małym miasteczku.

Były próby sprowokowania organizatorów do awantury, lecz zostały zlekceważone. Basia Poleszuk spisała się na medal ignorując zaczepki i epitety pod adresem  uczestników marszu.

Burmistrz Hajnówki Jerzy Sirak, kolejny raz zbłaźnił się próbując zablokować legalny marsz, a lewacka grupa “Obywatele RP” usiłowała zatrzymać maszerujących kładąc się na jezdni. Policja interweniowała kilkadziesiąt razy i wynosiła opornych z trasy marszu.

Romuald Rajs „Bury”, bo o tego oficera Armii Krajowej idzie największy spór, wg Większości mieszkańców Hajnówki i okolic był bandytą, ale fakty są zupełnie inne, a opowiadania o rzekomym celowym mordowaniu starców, kobiety i dzieci wyssane z palca.

Romuald Rajs został całkowicie zrehabilitowany przez IPN, lecz część mieszkańców Podlasia nie potrafi się pogodzić z tym faktem, a może nie chce, bo taka historia pasuje do zasady dziel i rządź.

Dlaczego lokalni mieszkańcy próbują “zakrzyczeć” historię i zakazać Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych na tych terenach? Przytoczę część wypowiedzi Piotra Łapińskiego z Instytutu Pamięci Narodowej zamieszczoną w Porannym, która bardzo wiele tłumaczy:

Prawosławni mieszkańcy Białostocczyzny służyli też w oddziałach partyzanckich AKO-WiN oraz działających tu brygadach wileńskich AK. Z drugiej strony ludność prawosławna czynnie popierała władzę komunistyczną, służąc ochotniczo w szeregach UB, MO, ORMO.

Wystarczy wspomnieć, że Wydziałem do Walki z Bandytyzmem (tak wówczas nazywano polskie podziemie niepodległościowe) WUBP w Białymstoku kierowali m.in. Jan Onacik oraz Dymitr Karpowicz. W Obławie Augustowskiej z lipca 1945 r. gorliwością wyróżnił się ówczesny kierownik PUBP w Augustowie – Aleksander Kuczyński. Kadrę PUBP w Bielsku Podlaskim utworzyli Białorusini, którzy później zasilali pozostałe jednostki terenowe bezpieki. Po maju 1945 r. niemal 100 procent obsady białostockiego więzienia rekrutowało się spośród ludności prawosławnej, m.in. osławiony kat – Aleksander Jurczuk.

Continue reading „IV Hajnowski Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbył się pomimo sprzeciwów”