Dzień: 15 lipca 2015

Obchody 70. rocznicy Obławy Augustowskiej – Augustów – Giby, 18–19 lipca 2015

Pomnik Ofiar Obławy Augustowskiej  (zdjęcie IPN)
Pomnik Ofiar Obławy Augustowskiej
(zdjęcie IPN)

19 lipca 2015 r., o godz. 12.00, w Gibach przy Krzyżu – pomniku Ofiar Obławy Augustowskiej rozpoczną się uroczystości w 70. rocznicę największej zbrodni sowieckiej popełnionej na Polakach po zakończeniu II wojny światowej, jaką była Obława. Po mszy świętej odbędzie się apel poległych, salwa honorowa, zostaną złożone wieńce i zapalone znicze. Swój udział w uroczystości zapowiedział Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasz Kamiński. Współorganizatorem uroczystości jest Oddział IPN w Białymstoku, a także Gmina Giby i miejscowa Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny. Honorowy patronat nad uroczystością objął Prezydent RP. W skład Komitetu Honorowego weszli Prezes IPN, Marszałek Województwa Podlaskiego, Biskup Ełcki oraz Wojewoda Podlaski.

W przeddzień głównych uroczystości, o godz. 18.00 w bazylice pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie zostanie odprawiona msza święta w intencji ofiar Obławy. Z kolei o godz. 18.00 na Rynku Króla Zygmunta Augusta w Augustowie Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Białymstoku otworzy wystawę „Nowe zniewolenie. Obława Augustowska. Lipiec 1945”.  Organizatorami tej części obchodów są Burmistrz Augustowa i Oddział IPN w Białymstoku. Continue reading „Obchody 70. rocznicy Obławy Augustowskiej – Augustów – Giby, 18–19 lipca 2015”