Dzień: 22 października 2014

Przed wyborami: skazany za niewygodną
prawdę – dlaczego na POdlasiu
nie POwstało lotnisko?

krywlany

Dnia 14.10.2014 r. zostałem nieprawomocnie skazany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku na 3 miesiące więzienia w zawieszeniu na 2 lata na podstawie art. 212 Kodeksu Karnego. w sprawie o sygn akt XV K 346/14 za 2 wpisy na forum internetowym „A jeszcze większą aferą jest że firma EKOTON która wybrano do dokumentacji lotniska (chociaż jej oferta PO=dlegała odrzuceniu jako przekraczająca o 300 tys zł maksymalna cenę) pisała w swoich „Raportach Oddziaływania na środowisko” że Galeria Handlowa przy ul. Monte Cassino „może powstać” chociaż było to sprzeczne z Miejscowym Planem Zagospodarowania czyli poświadczała nieprawdę w dokumentach urzędowych. FIRMA EKOTON BYŁEJ URZĘDNICZKI URZĘDU MIASTA BIAŁYSTOK OSZUKUJE INWESTORÓW=TAM GDZIE SKNOCĄ DOKUMENTACJĘ INWESTYCJE SPRZECZNE Z PRAWEM NIE POWSTAJĄ NP. LOTNISKO, W/W GALERIA”
Sędzia Aneta Kamieńska nie zachowała bezstronności oddalając w pośpiechu m.in. wnioski o przesłuchanie świadków którzy mogli potwierdzić że kwestionowane stwierdzenia nie są pomówieniem a prawdą i oddalając także wniosek o jej wyłączenie ze sprawy złożonego na podstawie faktu że Prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku Tomasz Kałużny jest jednocześnie pracownikiem/ wykładowcą na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, dla którego Kampusu Uniwersytetu dokumentację sporządzała również pozywająca mnie firma Ekoton. Stąd złożono wniosek o wyłączenie sędziów Sądu Rejonowego w Białymstoku z powodu podejrzenia braku bezstronności. Ponadto od kilku lat sędziowie tego sądu blokują rejestrację założonych przez mnie 3 stowarzyszeń: Stowarzyszenia Osób Poszkodowanych przez Prezesa Sądu Rejonowego w Białymstoku Tomasza Kałużnego, Stowarzyszenia Osób Poszkodowanych przez Prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego, i Stowarzyszenia Osób Poszkodowanych przez przez Urzędy, Sądy, Sędziów, Urzędników, Instytucje, Partie, Polityków, Media, Policję i Straż Miejską Continue reading „Przed wyborami: skazany za niewygodną
prawdę – dlaczego na POdlasiu
nie POwstało lotnisko?”

Psychomanipulacja : Polityka,
Religia, Media

np13W Monako ukazała się właśnie ostatnia książka zmarłego we wrześniu 2005 roku Władimira Wołkowa, francuskiego pisarza pochodzenia rosyjskiego i specjalisty od „medialnej manipulacji świadomością”, poświęcona jego uwagom na temat dezinformacji. Wołkow znany jest w Polsce ze swej powieści „Montaż”, wydanej u nas po
raz pierwszy oficjalnie dopiero w ubiegłym roku.

„Montaż” opowiadał o metodach dezinformacji stosowanych przez KGB celem wpływania na opinię publiczną Zachodu, w tym o posługiwaniu się dysydentami świadomie współpracującymi z sowiecką bezpieką. Książka była uważana przez michnikowszczyznę za niebezpieczną do tego stopnia, iż Adam Zagajewski ukrywał, że był jej tłumaczem, a egzemplarze „Montażu” wydanego w Londynie przez Polonię Book Fund znikały z bibliotek publicznych i prywatnych, by „niebezpieczne treści” nie dotarły do Polaków.
W tym roku wydano w języku polskim inną znaną powieść Wołkowa, „Werbunek”, poświęconą próbie przewerbowania oficera KGB.
W opublikowanej teraz „Dezinformacji widzianej ze Wschodu” Wołkow omawia książkę sowieckorosyjskiego politologa Siergieja Kara-Murzy „Manipulowanie świadomością”, wydaną w Moskwie w 2003 r. Wołkow pomija tezę autora, jakoby twórcy pieriestrojki wykorzystali dezinformację do Continue reading „Psychomanipulacja : Polityka,
Religia, Media”