Dzień: 3 października 2014

Europa do likwidacji

Eurio kołchozBismarck marzył zagarnąć Europę przy pomocy Żydów, trochę historii.

Cytat: od utraty państwowości do ukazania się Talmudu, fragment książki.

Około 516r p.n.e. Palestyna stała się autonomiczną prowincją perską. Izraelici nie powrócili nigdy do

Palestyny. Przewiezień do Medii zasymilowali się z obcymi ludami i zagubili na zawsze.

W 538r p.n.e. perski król Cyrus pokonał Babilończyków i pozwolił Judejczykom powrócić do Palestyny

i odbudować świątynię w Jerozolimie.

Trzeba przypomnieć że były dwa państwa żydowskie Judea i Izraelici zjednoczone przez króla Dawida

około 1025r p.n.e. w jedne królestwo.

Dzisiejsze państwo Izrael to historyczna Judea, kłamstwo, zbrodnia nienawiść Judejczyków jest w pismach wręcz rasizmem, szczególne tzw. Talmud którego część została zakończona w 300r jest zalążkiem rasizmu.

W Talmudzie wyraźnie stwierdza się – wy (Żydzi) nazywacie się ludźmi; nochrin ( nieżydzi) zaś nie nazywają się ludźmi …….

Wy nazywacie się ludźmi, goje zaś nie nazywają się ludźmi, ale bydłem…….. Continue reading „Europa do likwidacji”