Dzień: 2014-09-17

Różna pamięć

żydzi złoHistoria warta przypomnienia. Nadesłał: Ryszard Wiszowaty.

Współpraca Żydów z Sowietami, nazywana przez Polaków po prostu kolaboracją, była faktem, a nie mitem opartym na stereotypie żydokomuny i rzekomym poczuciu winy Polaków za ich udział w Holokauście. Z drugiej strony, według autora, najważniejszą przyczyną samosądów dokonywanych przez Polaków na Żydach, były właśnie wydarzenia okupacji sowieckiej. Była to więc ze strony Polaków odpowiedź na prawdziwą czy też wyimaginowaną współpracę z bolszewikami…

Tło historyczne po 17 IX 1939:

 „RAPORT   RTM.   RYSZARDA  WISZOWATEGO Z WALK DOWODZONEJ PRZEZ NIEGO GRUPY KAWALERII WE WRZEŚNIU 1939 R.”

Dnia 15. IX. 39 o godzinie 21-szej otrzymałem rozkaz od Dowódcy obrony rejonu Wołkowysk generała Przeździeckiego objęcia dowództwa nad 5 szwadronami marszowymi ośrodka kaw. Białystok plus bateria art. konnej jako szwadron 6-ty, gdyż sprzętu nie posiadała. Szwadrony te (1 szw. 1 p. uł. 1 szw. 2 p.uł.2 szw.10 p.uł i 1 szw. 9 p. s. k., którego w m. nie odnalazłem i który nie odnalazł się aż do końca wojny) stacjonowały w rej. Bobrowniki, 30 km. od Wołkowyska w kierunku na Białystok. Po objęciu dowództwa miałem do wykonania następujące zadanie: posunąć się na Białystok, przedrzeć się na tył nieprzyjaciela (Niemcy) i prowadzić walkę dywersyjną.

Dnia 16 IX wieczorem, kiedy pułk był już w marszu a patrole osiągnęły linię rzeki Płaski (25 km od Białegostoku), otrzymałem przez łącznika motocyklistę nowy rozkaz, który mi nakazywał marsz powrotny natychmiast przez Wołkowysk do Zaniemańska, gdzie nastąpi koncentracja wszystkich oddziałów kawalerii grupy obrony Rej. Wołkowysk (101 p. uł, 102 i 110). Natychmiast zarządziłem odwrót i nad ranem Continue reading „Różna pamięć”

Komunikat białostockiego oddziału
IPN 17.09.2014

17Informacja o przebiegu prac ekshumacyjnych przy Areszcie Śledczym w Białymstoku (17 września 2014 r.)

W dniu dzisiejszym (17.09.2014 r.) archeolodzy rozpoczęli wykopy sondażowe przy blokach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie dawnego ogrodu więziennego przy Areszcie Śledczym w Białymstoku.

– Praca w tym miejscu okazała się bardzo trudna – mówi dr Marcin Zwolski, historyk z Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Białymstoku. – Jest tam spora warstwa gruzu i gliny. Nie ma możliwości użycia innego sprzętu niż łopaty.

Kontynuowano również ekshumacje szczątków znalezionych pod korzeniami wyciętych drzew. – System korzenny tych drzew naruszył znajdujące w ziemi pochówki, dlatego odnajdujemy sporo rozproszonych kości. To na pewno nie są pojedyncze pochówki  – mówi dr Zwolski.

Od początku tego etapu prac archeolodzy wydobyli szczątki 44 osób. Nadal odnajdywane są rzeczy osobiste: medalik z Matką Boską, kolejny krzyżyk. Natrafiono również na nową jamę grobową, która jest zlokalizowana w miejscu, gdzie jeszcze kilka dni temu stał słup oświetleniowy. Najwyraźniej podczas jego instalacji jama ta została naruszona.

Prokurator prowadzący śledztwo Zbigniew Kulikowski zapoznał się już z wstępną oceną rzeczy odnalezionych kilka dni temu w jednej z jam zbiorowych, dokonaną przez biegłego z zakresu konserwacji zabytków archeologicznych z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Były to najprawdopodobniej szczątki portfela, w którym stwierdzono odcisk jakiegoś obrazka wotywnego, bliżej niezidentyfikowany kawałek drewna i zapisane kartki papieru. Podjęta zostanie próba ich odczytania.

 

Tomasz Danilecki

Asystent prasowy oddziału IPN w Białymstoku

Przestańcie popierać Ukrainę!

Przestańcie popierać Ukrainę ! Woła na łamach tygodnika „Do Rzeczy” Waldemar Łysiak. Z trudem ten głos rozsądku i trzeźwego spojrzenia przedziera się przez entuzjastyczny bełkot polskich mediów.

Aby umożliwić szersze dotarcie takiej oceny do naszych obywateli zamieszczamy tę wypowiedź w przekonaniu, że inne spojrzenie zmusi do zastanowienia i refleksji nad jednostronnym i nieprawdziwym obrazem, jaki został wymalowany przez polskich polityków i oddanych władzy „dziennikarzy”.

Niezależne sondaże mówią wprost ;” Polacy nie chcą umierać za Ukrainę”, a mimo, że wyniki potwierdzają, że ponad 74% Polaków nie wsparło by z bronią w ręku Ukrainy, to w dalszym ciągu trwa wymachiwanie szabelką i przygotowywanie gruntu do zaangażowania zbrojnego w konflikt na wschodzie.

Proponuje lekturę artykułu Waldemara Łysiaka. „Muzyczka Majdanu” i jak powiedział na zakończenie autor: „Niezbędne są artykuły prasowe jak ten, bowiem demaskują cyniczne załganie dyrygowanych przez Salon mediów dzisiejszego globu”.

*                          *                          *

Muzyczka Majdanu – Waldemar Łysiak.

Continue reading „Przestańcie popierać Ukrainę!”

75. rocznica sowieckiej agresji na Polskę

sowieciPomiędzy 2 a 3 w nocy polski ambasador w Moskwie został wezwany do Komisariatu Spraw Zagranicznych. O świcie 17 września jednostki Armii Czerwonej uderzyły na Polskę realizując tajne porozumienie zawarte między Moskwą a Berlinem.

Rosjanie zgromadzili nad granicą Rzeczpospolitej siły, które pod względem uzbrojenia znacznie przekraczały niemieckie. Prowadzone przez czerwonoarmistów działania zostały zaplanowane jako część regularnej operacji wojennej z udziałem jednostek pancernych i lotnictwa.

Rosjanie próbowali uniemożliwić ewakuację polskich jednostek, zarządzoną przez dowództwo. Między 18 a 19 września trwały ciężkie walki o Wilno, między 20 a 21 o Grodno. Rosjanie, chcąc złamać opór obrońców, posuwali się do wykorzystania jeńców jako żywych tarcz.

W dniach 29-30 września polskie wojsko pod dowództwem gen. Wilhelma Orlika-Rückemanna rozbiły Rosjan w bitwie pod Szackiem. Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie” stoczyła zwycięskie starcia z agresorem pod Jabłonią i Milanowem. Continue reading „75. rocznica sowieckiej agresji na Polskę”