Dzień: 11 września 2014

Ile kosztuje Polaka – 1 euro z dotacji
Unii Europejskiej ?!

W latach 2007-13 Polska ma otrzymać ok. 13 mld euro dotacji rocznie, czyli ok. 5% PKB, a wyda na to ok. 15 mld euro rocznie, czyli 6% PKB. Oznacza to, że do tego interesu dołożymy 2 mld euro rocznie, czyli 1% PKB.

Z funduszy przedakcesyjnych (PHARE, SAPARD, ISPA) Polska otrzymała ok. 6 mld euro, a w latach 2004-06 – ok. 10 mld euro. Łącznie w latach 2007-13 Polska ma otrzymać 91 mld euro dotacji:

1. Dotacje strukturalne – 59,5 mld euro (uwzględniając inflację – ok. 67 mld euro):
– 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (15,9 mld euro),
– Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej (0,6 mld euro),
– 5 ogólnokrajowych programów operacyjnych:
– Infrastruktura i Środowisko (21,3 mld euro),
– Kapitał Ludzki (8,1 mld euro),
– Innowacyjna Gospodarka (7 mld euro),
– Rozwój Polski Wschodniej (2,2 mld euro),
– Pomoc Techniczna (0,2 mld euro).

tower-painting-parliament (1) towerofbabelbeast666

2. Dotacje w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (27 mld euro) Continue reading „Ile kosztuje Polaka – 1 euro z dotacji
Unii Europejskiej ?!”