Dzień: 5 lipca 2014

Renesans zainteresowania historią

Sąd                                W dzisiejszych czasach historia jest tematem niezwykle często poruszanym. Toczą się debaty o sens Powstania Warszawskiego. Na rynku znajduje się duża liczba czasopism historycznych, roztrząsane się biografie wielkich i sławnych ludzi. Dlaczego więc tak to nas interesuje? Czyżbyśmy w przeszłości szukali odpowiedzi na pytania stawiane nam przez teraźniejszość?

Zacznijmy od gwałtownego rozwoju prasy historycznej. Obecnie na rynku znajduje się kilkanaście czasopism o tematyce historycznej. Czasopisma popularnonaukowe niemal zawsze mają jeden czy dwa artykuły o tematyce historycznej w numerze. Do 2012 roku może ze dwa – trzy czasopisma historyczne cieszyły się dużą poczytnością. Po sukcesie pisma ,,Uważam Rze Historia” sytuacja uległa zmianie. Tygodniki opinii, czasopisma popularnonaukowe, gazety – wszystkie na potęgę zaczęły tworzyć swoiste ,,przybudówki historyczne”. Obecnie na rynku prasy historycznej panuje zażarty bój o czytelnika, poruszane są tematy kontrowersyjne, sensacyjne, mniej i bardziej znane.

Oczywiście największym zainteresowaniem cieszy się historia najnowsza. To ona stworzyła czasy w jakich żyjemy, dlatego też budzi największe emocje. Zdarza się nawet, że po niektórych artykułach w piśmie pojawia się ostra polemika. Nic dziwnego, poprzednie epoki potrafią być dla laika czymś bardzo egzotycznym, podczas gdy XX wiek to jego czasy, jego świat. Dodatkowo prasa historyczna Continue reading „Renesans zainteresowania historią”

WSTRZĄSAJĄCY ŻYCIORYS OJCA
ALEKSANDRA KWAŚNIEWSKIEGO

stolzman-kwasniewskiWstrząsający życiorys ojca Aleksandra Kwaśniewskiego. “W NKWD torturował, bił, słuchał krzyków męczonych ludzi…” Czytelniku, podaj dalej!

Ojciec Aleksandra Kwaśniewskiego był Żydem rosyjskim w stopniu pułkownika NKWD, „wcielony” w Polaka do organizowania nadzoru UB na terenach Pomorza Zachodniego i Północnego. Pod koniec lat czterdziestych zmienił nazwisko na Kwaśniewski i przyjął imię Zdzisław.

NKWD zaopatruje go w dyplom ukończenia medycyny w Poznaniu i niezbędne dokumenty dla uwiarygodnienia wykonywanego zawodu lekarza.

Izaak Stolzman oskarżony jest o mordowanie patriotycznej ludności polskiej na Kresach Wschodnich oraz grabież i popełnianie zbrodni na Żydach w gettach w okresie okupacji niemieckiej Wileńszczyzny i Białorusi.

Po wkroczeniu wojsk sowieckich do Polski, Stolzman dowodzący oddziałem NKWD w latach 1945-1947 – dopuszcza się zbrodni ludobójstwa na jeńcach niemieckich, marynarzach szwedzkich, żołnierzach AK, NSZ i innych formacji zbrojnych. Continue reading „WSTRZĄSAJĄCY ŻYCIORYS OJCA
ALEKSANDRA KWAŚNIEWSKIEGO”