Dzień: 11 grudnia 2013

Układ Magdalenkowy
– relacja naocznego świadka

zmowa„PANOWIE KOROWCY UŻYWALI JĘZYKA BARDZO ORDYNARNEGO, GÓRNIK z DOŁU BYŁ przy NICH WTEDY CZŁOWIEKIEM KULTURALNYM i POWŚCIĄGLIWYM. GEREMEK WYKRZYKIWAŁ, ŻE ZROBIĄ PORZĄDEK z POLAKAMI” !!!

*****

Nazywam się Zbigniew Flis, pochodzę z Jastrzębia Zdrój, jestem posiadaczem Świadectwa Internowania Nr 1 w Polsce, organizatorem strajku na kopalni „Borynia”, byłem aresztowany wielokrotnie, bity i torturowany w latach 80-tych.

Jestem też posiadaczem imiennego immunitetu o nietykalności wystawionego w Ministerstwie Górnictwa na drugi dzień po podpisaniu Porozumienia Jastrzębskiego z rządem, posiadaczem Świadectwa Poszkodowanego od 2006 roku. Pragnę podzielić się wspomnieniami ze spotkania jakie miało miejsce w prywatnej willi pod Warszawą w listopadzie 1980 roku. .. Continue reading „Układ Magdalenkowy
– relacja naocznego świadka”

Urzędnicy tworzyli takie prawo, by
mafia mogła robić przekręty?

Budynek Ministerstwa Finansów fot. mf.gov.pl
Budynek Ministerstwa Finansów fot. mf.gov.pl

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców przesłał Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu 30-stronicowy raport dokumentujący tworzenie przez urzędników Ministerstwa Finansów ukrytych przepisów, na których bogaciła się mafia.

Raport odnosi się do lat 1989-2006, jednak prezes ZPP Cezary Kaźmierczak zapewnia, że ten proceder trwa do dziś. Straty nim spowodowane szacuje na setki miliony złotych rocznie.

Proces na którym korzystała mafia ma polegać na wydawaniu przez urzędników średniego szczebla resortu finansów rozporządzeń, które w sposób zakamuflowany tworzyły nowe przepisy. Po wykryciu i uszczelnieniu tej luki, wydawane było kolejne rozporządzenie.

Jak wyglądały te ukryte przepisy Kaźmierczak ujawnił w rozmowie z portalem natemat.pl:

Wymóg dokonywania rafinacji” zmienia się na „wymóg dokonywania rerafinacji”. Według nowego brzmienia producenci, korzystający ze zwolnienia podatkowego na specjalistyczne technologie musieli stosować te technologie, choć nie musieli ich posiadać – wbrew temu, co było w poprzednim rozporządzeniu. Ale jak można korzystać z czegoś, czego się nie posiada? Taka drobna zmiana powoduje, że ci, którzy o niej wiedzą, nagle potrafią się do tego Continue reading „Urzędnicy tworzyli takie prawo, by
mafia mogła robić przekręty?”

Grypa : Fundacje Terroru i Manipulacji
Społecznej

safe_image.phpPrzypadkowo natrafiłem na opracowanie Dymitra Orłowa pt: „Zrozumieć organizację głupoty”. Praca ta pozwoliła mi otworzyć oczy na dużo zagadnień związanych z funkcjonowaniem służby zdrowia w kraju nad Wisłą. Autor używa także terminu „ku…ewsko głupi” w celu sprecyzowania diagnozy. I ten termin bardzo przypadł mi do gustu. A wszystko zaczęło się od cyklu wykładów p.prof. Bogusław Wolniewicza. P. Profesor w sposób niezwykle łopatologiczny sformułował tezę o ciążeniu mas w dół. Czyli, innymi słowy, im większa będzie jakaś populacja wypowiadająca się na dany temat, tym głupsze będą jej wnioski. Teoretycznie bowiem tzw. krzywa Gausa wskazuje, że zarówno mądrych, jak i głupich powinno być mniej więcej tyle samo, czyli co najwyżej kilka procent w danej populacji, grupie, komitecie. Niestety, jak wykazują obserwacje, w tzw. demokracji jest zupełnie odwrotnie. Krzywa przesuwa się w stronę głupoty w proporcji 1:20, lub nawet większej.

Dymitr Orłow twierdzi, że inteligencja zhierarchizowanej grupy ludzi jest odwrotnie proporcjonalna do jej wielkości. Generalnie to wszystko mieści się w pojęciach cywilizacji sformułowanych przez Feliksa Konecznego przed prawie 100 laty. Zawsze cywilicytat_davila2zacje azjatyckie, zbiorowe, są bardziej prymitywne, aniżeli cywilizacje personifikujące. Właśnie z tego wyżej wymienionego powodu. Continue reading „Grypa : Fundacje Terroru i Manipulacji
Społecznej”