Dzień: 5 grudnia 2013

Niewiarygodne, że nadal co 5-ty Polak,
który pójdzie na wybory, chce
oddać głos na partię
Donalda Tuska

Według najnowszego sondażu Homo Homini, gdyby wybory parlamentarne odbywały się na początku grudnia, na Platforma Obywatelska mogłaby liczyć na 19 proc. osób, które zdecydowałyby się głosować. To wręcz niewiarygodnie dużo, jeśli uwzględnimy ile szkód wyrządzili politycy tej partii.

foto: PlatformaRP (Flickr.com / CC-BY-ND 2.0)
foto: PlatformaRP (Flickr.com / CC-BY-ND 2.0)

Przypomnijmy tylko najważniejsze „osiągnięcia” polskiej elity politycznej z lat 2007-2013:

– Decyzja o podwyższeniu podatku VAT do 23%
– Wzrost zadłużenia Polski (z 530 do 937 mld zł)
– Rozrost armii urzędników (o 100 tys.)
– Długoterminowy kontrakt z Gazpromem (do 2037 r.)
– Przyjęcie Pakietu Klimatycznego
– Kilkukrotne podwyżki akcyzy na paliwa, alkohol i papierosy
– Podwyżka składki rentowej (z 6 do 8 proc.)
– Podwyższenie wieku emerytalnego do 67. roku życia
– Wzrost bezrobocia (z 11,3% w 2008 do 14,4% w 2013)
– Afery (hazardowa, drogowa, przetargowa, info-afera, stadionowa, zegarkowa)
– Drenaż funduszu rezerwy demograficznej (-16,9 mld zł)
– Likwidacja (wywłaszczenie) OFE
– Nepotyzm, kupczenie stanowiskami, kolesiostwo, korupcja
– Opodatkowanie tzw. podatkiem Belki lokat 1-dniowych
– Zlikwidowanie ulgi internetowej
– Zlikwidowanie ulgi budowlanej
– Obniżenie o 1/3 zasiłku pogrzebowego
– Zamrożenie kwotowych progów podatkowych (coraz biedniejsi ludzie muszą płacić coraz większe podatki)
– Zwiększenie maksymalnych stawek na podatki lokalne
– Podwyżka VAT na ubranka dziecięce (z 8 do 23 proc.)
– Opodatkowanie imprez pracowniczych oraz dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych fundowanych przez pracodawcę
– Wprowadzenie opłat Via-Toll za przejazdy drogami krajowymi
– Wprowadzenie wysokich opłat za przejazdy prywatnymi autostradami
– Zmielenie miliona podpisów w sprawie J.O.W.
– Nieuwzględnienie 2 mln podpisów w sprawie referendum dot. podwyższenia wieku emerytalnego oraz 1 mln podpisów w sprawie referendum dot. 6-latków
– Ograniczenie dostępu do informacji publicznej (nowelizacja ustawy)
– Ograniczenie swobody demonstracji (nowelizacja ustawy)

Krystyna Pawłowicz o ustawie o
funkcjonariuszach: Rządowy projekt
głęboko narusza suwerenność
Polski i Polaków w sferze
symbolicznej i daje fatalne
świadectwo zdrady

fot. PAP G. Jakubowski
fot. PAP G. Jakubowski

Rządowy projekt ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium RP doprecyzowany nieco w sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych, który w ostatniej chwili został wykreślony z porządku obrad obecnej sesji Sejmu, budzi zasadniczy sprzeciw.

W uzasadnieniu podano, iż projekt ma na celu wykonanie trzech decyzji Rady z Prüm z 2008 r. dotyczących współpracy transgranicznej, w szczególności zwalczania terroryzmu i przestępczości transgranicznej i dostosowanie polskiego porządku prawnego do tych decyzji Rady. Ustawa – według uzasadnienia – ma umożliwić funkcjonariuszom państw członkowskich Unii Europejskiej udział we wspólnych operacjach na terytorium RP, gdyby Polska „potrzebowała międzynarodowej pomocy w postaci interwencji odpowiednich służb w przypadkach ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego, zapobiegania przestępczości, w trakcie zgromadzeń, imprez masowych, klęsk żywiołowych, katastrof oraz innych poważnych zdarzeń”.

Interweniować w Polsce mogłyby „zaproszone” służby nie tylko z państw Unii Europejskiej, ale też spoza niej (Rosja nie jest tutaj wykluczona). Projekt, jak w soczewce skupia liczne szkodliwe skutki członkostwa Polski w Unii Europejskiej, ukazuje sprzeczność samego tego Continue reading „Krystyna Pawłowicz o ustawie o
funkcjonariuszach: Rządowy projekt
głęboko narusza suwerenność
Polski i Polaków w sferze
symbolicznej i daje fatalne
świadectwo zdrady”