Dzień: 15 listopada 2013

Białystok: Aresztowania nacjonalistów po
Marszu Niepodległej Polski

Wzorowy Aryjczyk
Znalezione w sieci

Tuż po organizowanym przez Narodowe Odrodzenie Polski białostockim Marszu Niepodległej Polski, policja zatrzymała dwie młode kobiety, związane z naszym Ruchem. Osadzono je w areszcie i postawiono zarzut „propagowania ustroju totalitarnego”. W pierwszym przypadku „dowodem” oskarżenia jest .. biało-czerwona flaga, w drugim – oddanie hołdu bohaterom Polski Niepodległej. W godzinach popołudniowych 14 listopada nasze koleżanki opuściły areszt. Zarzuty otrzymał również (w dniu dzisiejszym) działacz NOP z Warszawy, obecny na Marszu Niepodległej Polski.

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi, jakich przedstawiciele władz NOP udzielili zainteresowanym sprawą dziennikarzom.

Saluty w Białymstoku, zatrzymania działaczy NOP – odpowiedzi na pytania dziennikarzy

Szanowni Państwo,
Po manifestacji Narodowego Odrodzenia Polski, zorganizowanej w wigilię Święta Niepodległości w Białymstoku, otrzymaliśmy od Was, dziennikarzy, wiele pytań. Dlatego też w miarę dokładnie   postanowiliśmy odnieść się do tych pojawiających się najczęściej, przy okazji prostując błędy faktograficzne pojawiające się w niektórych mediach.

1. Na zakończenie manifestacji NOP w rocznicę Święta Niepodległości, nacjonaliści oddawali „hitlerowski salut”.

Odp.
Tylko idiota może twierdzić, a kretyn uwierzyć, że POLSCY nacjonaliści w Święto Niepodległości POLSKI, oddając hołd POLSKIM bohaterom, śpiewając POLSKI hymn, składając kwiaty opasane  szarfami w  POLSKIE barwy biało-czerwone – propagują NIEMIECKIE czy NAZISTOWSKIE  zwyczaje. Continue reading „Białystok: Aresztowania nacjonalistów po
Marszu Niepodległej Polski”

Z troski o życie

SAMSUNG DIGITAL CAMERAPrzed kilkoma dniami zakończyły się Trzecie Dni Godności Życia oraz Międzynarodowa Konferencja Naukowa Otoczmy Troską Życie pod patronatem honorowym Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa prof. dr hab. Edwarda Ozorowskiego Metropolity Białostockiego. Zorganizowana została przez Międzywydziałową Katedrę Teologii Katolickiej UwB oraz Podlaski Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich przy współudziale m. in. Akcji Katolickiej Archidiecezji Białostockiej, Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku oraz  Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku.

Trzy sesje poświęcone kolejno[1]: obronie życia nienarodzonych, rodzinie jako naturalnemu środowisku wzrastania człowieka oraz prawu człowieka do naturalnej śmierci wzbudziły szczególne emocje – prelegentów, uczestników, a także adwersarzy, Continue reading „Z troski o życie”