Dzień: 27 października 2013

Adam Michnik: Wywodzę się ze środowiska
żydokomuny. Bycie komunistą oznaczało
przynależność do pewnej kultury

Adam Michnik (po prawej) w więzieniu w 1982 r.
Adam Michnik (po prawej) w więzieniu w 1982 r.

Wyznanie kreatora III RP którego mianowali okrągłostołowi zdrajcy:

(…) Jak na pewno wiecie, środowiskiem, z którego pochodzę, jest liberalna żydokomuna. To jest żydokomuna w sensie ścisłym, bo moi rodzice wywodzili się ze środowisk żydowskich i byli przed wojną komunistami. Być komunistą znaczyło wtedy coś więcej niż przynależność do partii to oznaczało przynależność do pewnego języka, do pewnej kultury, fobii, namiętności.

Niejednokrotnie spierając się z moimi kolegami, którzy wywodzili się z podobnego środowiska właśnie w kontekście dyskusji o mojej książce — mówiłem im: zastanówcie się, jak trudno jest wam wziąć się za łeb z syndromem żydokomuny. l Dlaczego? Dlatego, że widzicie nie tylko paskudztwo jego skutków, ale też wszystkie żeby tak rzec realne wartości motywacyjne, które niesie: nadzieję na sprawiedliwość społeczną, przekonanie dłużników, że trzeba się angażować po to, aby zmieniać świat i czynić go lepszym… Do tego wszystkiego jesteście przywiązani i nie godzicie się na zniszczenie całej tej tradycji en bloc(…).

Adam Michnik, pismo „Powściągliwość i Praca” (nr 6, 1988 r.)

Źródło: http://niezlomni.com

Tu mordował UB

Adam Białous Białystok

Według kierownika badań prof. Krzysztofa Szwagrzyka, pełnomocnika prezesa IPN ds. poszukiwań miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego, teren badań jest bardzo trudny (FOT. M. MAREK)
Według kierownika badań prof. Krzysztofa Szwagrzyka, pełnomocnika prezesa IPN ds. poszukiwań miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego, teren badań jest bardzo trudny (FOT. M. MAREK)

To może być przełom w śledztwie. Około godz. 15.30 archeolodzy znaleźli wczoraj na terenie katowni Urzędu Bezpieczeństwa w Białymstoku pierwszą kość ludzką.

Prace poszukiwawcze na terenie dawnego Więzienia Karno-Śledczego UB w Białymstoku rozpoczęto w sektorze, w którym w lipcu zostały odnalezione trzy szkielety ludzkie.

Obszar ten wyznaczono na podstawie zeznań nieżyjącego już świadka oraz materiałów archiwalnych, m.in. Zrzeszenia WiN. Teren dawnego ogrodu katowni UB przy ulicy Kopernika podzielono na 5 sektorów. – Sektory, od których zaczęliśmy, obejmują obszar 30 na 60 metrów. To tu w lipcu grupie prof. Krzysztofa Szwagrzyka udało się odnaleźć trzy szkielety ludzkie oraz pewne przedmioty. W najbliższych dniach spodziewamy się otrzymać z Zakładu Medycyny Sądowej w Białymstoku wyniki badań tych znalezisk – mówi kierujący pracami prokurator Zbigniew Kulikowski, naczelnik oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Białymstoku.

Prace prowadzone są metodą odkrywkową, na podstawie wskazań georadaru, którym badano ten teren w lecie. Ziemia jest przesiewana sitami, a każda znaleziona cząstka kostna sprawdzana. Odkryte kości ludzkie trafią do Zakładu Medycyny Sądowej. Prace wykonuje zespół IPN prof. Krzysztofa Szwagrzyka, który wczoraj osobiście nadzorował archeologów, antropologów i innych specjalistów. Continue reading „Tu mordował UB”