Dzień: 29 kwietnia 2013

Sawicka dopnie swego? Chciała 100 tys. zł
łapówki, a dostanie 500 tys. zł
odszkodowania od Skarbu Państwa??!

beata-sawicka-50
Film z wręczenia Beacie Sawickiej Łapówki

Jeżeli adwokaci wykażą przez sądem, że z powodu ujawnienia informacji o przyjęciu przez Sawicką 100 tys. zł łapówki, straciła ona miejsce w Platformie Obywatelskiej i możliwość startowania w wyborach do Parlamentu na 4-letnią kadencję, to ponosząca „moralną odpowiedzialność” była posłanka będzie mogła zażądać od Skarbu Państwa (polscy podatnicy) około 500.000,00 zł odszkodowania – tj. łącznej kwoty uposażenia poselskiego jaką by uzyskała, gdyby została wybrana do Sejmu na kolejną 4-letnią kadencję.  Continue reading „Sawicka dopnie swego? Chciała 100 tys. zł
łapówki, a dostanie 500 tys. zł
odszkodowania od Skarbu Państwa??!”