Dzień: 30 marca 2013

Kim jest Piotr Duda?

dudaCzyli czy w PRL-u bis władza odpuściła sobie ręczne(z tylnego siedzenia)sterowanie związkami zawodowymi w Polsce?

Najliczniejsza organizacja związkowa czyli OPZZ, była i jest “nasza”, natomiast druga co do wielkości czyli NSZZ “Solidarność” ….?

Do października 2010 roku, pod kierownictwem Śniadka, NSZZ Solidarność urządzała protesty, w których nie unikała konfrontacji z siłami porządkowymi, a po wyborze P.Dudy, który zapowiedział odpolitycznienie związku, mamy tylko gadanie i akcje protestacyjne w formie happeningów.

Kim jest P.Duda:
“Piotr Duda do związku należy od 1980 r., kiedy zaczął pracę w Hucie Gliwice na stanowisku tokarza. W latach 1981-83 jako komandos służył w elitarnej VI Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej, w tym w siłach ONZ w Syrii. Po skończeniu służby wojskowej wrócił do pracy w hucie. W 1992 r. został wybrany na przewodniczącego komisji zakładowej. Trzy lata później został wybrany do Prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Od 8 lat jest członkiem Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność”. ”
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,… Continue reading „Kim jest Piotr Duda?”