Dzień: 29 marca 2013

Arłukowicz: nagrania przeczą oświadczeniu
Nikiciuka. Sprawą zajął się rzecznik
dyscypliny

arlukowiczRzecznik dyscypliny partyjnej interweniuje w sprawie afery taśmowej. Paweł Graś domaga się od zarządu regionu pilnej informacji w tej sprawie. Zaś Tadeusz Arłukowicz, szef zarządu powiatu i wiceprzewodniczący zarządu regionu krytykuje sytuację, do jakiej doszło w białostockiej radzie miejskiej.

– Przede wszystkim ta sytuacja jest niesmaczna – mówi Tadeusz Arłukowicz. – To co słyszę na nagraniu przeraża mnie, a jednocześnie przeczy temu, co podpisał w swoim oświadczeniu Stefan Nikiciuk. A oświadczenie przeczy nagraniu. Stefana lubię i szanuję, ale ta sytuacja jak obecnie jest, delikatnie mówiąc, nieciekawa. Kryzys zarządzania klubem w białostockiej radzie miasta jest olbrzymi. W związku z tym 5 kwietnia zwołałem zarząd powiatu w tej sprawie. Continue reading „Arłukowicz: nagrania przeczą oświadczeniu
Nikiciuka. Sprawą zajął się rzecznik
dyscypliny”

Być albo nie być dla młodych Polaków!

Istnienie jedynego w Polsce Liceum kształcącego młodych Polaków z Kresów Wschodnich jest zagrożone! W lipcu kończy się umowa najmu budynków na Wilanowie, gdzie Liceum Św. Stanisława Kostki ma swoją aktualną siedzibę. Wysoki czynsz i zbyt mała powierzchnia użytkowa nie pozwalają tam pozostać. Szkole brakuje środków na remont docelowej siedziby na warszawskiej Białołęce. Czy Liceum zostanie więc zamknięte, a młodzi, patriotycznie nastawieni Polacy ze Wschodu odesłani do swoich dalekich domów w Kazachstanie, Kirgizji, Armenii, Gruzji, Białorusi i Mołdawii? Nie możemy do tego dopuścić! Continue reading „Być albo nie być dla młodych Polaków!”