Dzień: 25 marca 2013

Dzieci tych oprawców to dzisiejsze
„autorytety” III RP?

Jako że „elity” III RP w sporej części wywodzą się wprost z PZPR oraz byłych „utrwalaczy władzy ludowej”, a także funkcjonariuszy PRL-owskich resortów siłowych, w tym UB i SB, warto przypomnieć spuściznę i tradycję oraz wartości, jakich owe „nasze elity” są spadkobiercami.

Poniżej publikujemy pismo Kazimierza Moczarskiego, autora słynnych „Rozmów z katem”, jakie z więzienia w Sztumie przesłał 24 lutego 1955 roku do naczelnej prokuratury wojska polskiego.

Opisał on 49 rodzajów tortur stosowanych przez śledczych.

Odpis tego listu Moczarski przekazał swojemu adwokatowi Władysławowi Winawerowi, po czym ów maszynopis znalazł się w zbiorach Anieli Steinsbergowej, która udostępniła go profesorowi Andrzejowi Kunertowi. Profesor Kunert z kolei treść podał do druku. Umieszczona ona została w nowej edycji „Rozmów z katem” wydanej przez „Znak”. Continue reading „Dzieci tych oprawców to dzisiejsze
„autorytety” III RP?”