Dzień: 2013-03-18

Kolejna radna PO rezygnuje z członkostwa w klubie

Od dziś formalnie nie jestem już w klubie Platformy Obywatelskiej – mówi Janina Czyżewska. Dzisiaj radna złożyła pisemną rezygnację na ręce przewodniczącego Platformy w białostockiej radzie miasta – Zbigniewa Nikitorowicza....

Czytaj więcej

Koncesjonowana oPOzycja czyli Magdalenka-bis

No to wszystko jasne . Komuna i agentura ujawniła swoje plany . marzy im się zepchniecie opozycji niepodległościowej i całego Obozu Patriotycznego do sytuacji z lat 90 –tych. Powstają trzy inicjatywy .Nagle oburzonych , europy...

Czytaj więcej