pomnik_poswiecenie

Tadeusz Waśniewski
(foto: Andrzej Guzowski)

Dwudziestego drugiego czerwca 2013, odbyła się uroczystość patriotyczno-religijna poświęcona 17 rocznicy ekshumacji oraz 10 rocznicy odsłonięcia Pomnika poświęconego Żołnierzom Podziemia Niepodległościowego.
Organizatorami uroczystości, byli:

– Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego
– Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
– Niezależny Ruch Kombatantów Armii Krajowej
– Zarząd Główny Rodziny Żołnierzy Wyklętych.

Po uroczystościach odbyła się Msza Święta w starym kościele przy Katedrze w intencji Żołnierzy Podziemia Niepodległościowego.

Niestety nie mogłem uczestniczyć w uroczystościach z kamerą, ale mam możliwość zamieszczenia zdjęć i tekstu przemówienia Pana Tadeusza Waśniewskiego.
(Dziękuję Panu Waśniewskiemu za możliwość pokazania materiału)

 

Pamięć kurz z przeszłości ściera

i ją z dniem dzisiejszym łączy.

Dzięki niej nic nie umiera,

dzięki niej nic się nie kończy……

             L. Ogińska

      Niech mottem dzisiejszej uroczystości będą słowa: Pamięć Prawda Wolność

     Pamięć o Polkach i Polakach, którzy oddali swe życie za wolną Polskę, jest źródłem wierności Ojczyźnie. Dzisiejsza uroczystość jest poświęcona pamięci Żołnierzom Podziemia Niepodległościowego.  

     Witam serdecznie dostojnego  Ks. kmdr por. Zbigniewa Rećko, Poczty Sztandarowe i wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość.

     17-tą rocznicę ekshumacji Żołnierzy Wyklętych i 11 rocznicę poświęcenia Ich Pomnika, obchodzimy  przy Pomniku  z Orłem w Koronie i dewizą Polaków : BOG HONOR OJCZYZNA. Pomnik ten obecnie nie wzbudza żadnych negatywnych emocji .Przez dwa lata  wpisał się w  strukturze przestrzennej naszego miasta. Jest zaakceptowany przez mieszkańców, oraz Prezydenta miasta Białeostoku dr hab. Tadeusza Truskolaskiego. Abyśmy byli w zgodzie z tradycją kulturą i wiarą Narodu Polskiego, żeby nasza uroczystość była bardziej wzniosła, serdecznie proszę Ks. kmdr por. o poświęcenie Tego Pomnika.       Serdeczne Bóg zapłać.

     Koniec II – giej Wojny Światowej nie był końcem zmagań Narodu Polskiego o Wolność. Mijają się z prawdą ci co twierdzą, że po Wojnie były różne opcje polityczne. Były dwie: PPR – PZPR–owska, całkowicie uzależniona od Rosji Sowieckiej i niepodległościowa. Oto dowody: lipiec 1945 rok – Obława Augustowska – zginęło bez wieści dwa tysiące żołnierzy i cywilów. Wojskowe Sądy Rejonowe, które tylko z nazwy były polskimi, skazywały na śmierć najwybitniejsze Córki i Synów Ziemi Białostockiej: Danuta Siedzikówna lat 17, sanitariuszka 5-tej Wileńskiej Brygady A K, ppłk Aleksander Rybnik, mjr Zygmunt Szyndzielarz – ,,Łupaszka”, kpt Kazimierz Kamieński ,,Huzar” i wielu wielu innych. Były to Kainowe zbrodnie. Zbrodnie te uszły bezkarnie zbrodniarzom Rosyjskim i Polskim.                                        

Podczas ekshumacji przy ośmiu Żołnierzach Niezłomnych znaleźliśmy m. in. guziki wojskowe  z Orłami w Koronie oraz łuski nabojów produkcji rosyjskiej z 1945 roku.

        Skazani na śmierć Patrioci, w listach pożegnalnych do rodzin z celi śmierci pisali, że boją się bardziej zapomnienia niż śmierci. Kainowi zbrodniarze chcieli, aby po zamordowanych nie został żaden ślad. Pochowali w sposób niegodny. Niech zapowiedziane przez Instytut Pamięci Narodowej- Instytut Prawdy Historycznej  badania DNA przywrócą  Im nazwiska. Niech doznają godnego rodzinnego pogrzebu. Niech Podlasie pozna swych Bohaterów.

       Tragizm tamtych lat odzwierciedla wołanie Prymasa Tysiąclecia, Kardynała Stefana Wyszyńskiego: ,,Władza nie może być tyranem a państwo zorganizowanym  więzieniem”.

       Pamięć o zbrodniach dokonanych na Synach Narodu Polskiego, pamięć o prawdzie historycznej, niech wyznacza nam drogę naszego postępowania.

       A jak jest dziś, w jakiej Polsce żyjemy. Ośmielam się zacytować słowa z Listu Pasterskiego Metropolity Białostockiego Arcybiskupa prof. dr hab. Edwarda Ozorowskiego: ,,Zniewolenie, które w historii odrzucaliśmy orężem, teraz znalazło inne ścieżki do umysłów wielu Polaków. Czynią to głównie ci, którzy mieszkają w Polsce, ale nie są z Polski. Oni to opanowali większość mediów i starają się trzymać w ręku rząd dusz. Każą zapomnieć o zbrodniach, aferach, przekłamaniach, a cieszyć się z przysłowiowej miski soczewicy. Wolność i pamięć warunkują się wzajemnie. Rozłączone tracą sens istnienia”.

     Koniec cytatu. Wybraliśmy jako temat dzisiejszej uroczystości Pamięć Prawdę i Wolność. Tylko prawda historyczna pozwoli nam zachować tożsamość  narodową.

100_1143 100_1144 100_1145 100_1146 (1) 100_1148 100_1151 100_1152 100_1153 100_1154 100_1160 100_1162 100_1163 100_1164 100_1165 100_1166 pomnik_poswiecenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(foto: Andrzej Guzowski)